Kategorie

Karty Płatnicze

Mariusz Maryńcza
Rynek kart płatniczych jet zróżnicowany.
Rynek kart płatniczych jet zróżnicowany.
inforCMS
Niewielu użytkowników kart płatniczych zdaje sobie sprawę, jak wiele rodzajów kart funkcjonuje obecnie na rynku. Warto poznać, jak wiele funkcji może pełnić karta płatnicza. Nie zaszkodzi też sprawdzić ofertę konkurencji.

Spis treści

1. Definicja kart płatniczych i ich podział

2. Wybór karty płatniczej

3. Koszty związane z kartami płatniczymi

4. Przyznawanie karty płatniczej i limitu kredytu

5. Bezpieczeństwo kart płatniczych

6. O czym warto pamiętać

1. Definicja kart płatniczych i ich podział.

Reklama

Karta płatnicza – elektroniczny środek płatniczy wydawany przez bank lub instytucję finansową. Pozwala na podejmowanie gotówki z bankomatu lub dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi. Stanowi ekwiwalent gotówki i umożliwia regulowanie płatności w sposób bezgotówkowy. Karta płatnicza jest również podstawowym narzędziem zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym.

Reklama

Karty płatnicze można podzielić na:
• kredytowe - związane z przyznaniem przez bank limitu kredytowego. Bank udziela kredytu posiadaczowi karty (zazwyczaj oprocentowanego). Użytkownik karty okresowo dostaje rozliczenie transakcji wykonanych kartą.
• debetowe - karty wydawane do rachunku bankowego. Obciążają one konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu konta posiadacza karty.
• obciążeniowe (charge) - połączenie karty kredytowej i debetowej. Karty te są wydawane posiadaczowi rachunku bankowego. Bank udziela mu kredytu i co jakiś czas (najczęściej 1 miesiąc) wystawia rozliczenie, którego równowartość pobiera z jego konta.
• przedpłacone - dokonanie transakcji tą kartą wymaga wcześniejszego zasilenia karty kwotą, do wysokości której następnie autoryzowane są transakcje. Karta taka nie jest związana z rachunkiem osobistym i może być wydana "na okaziciela" tzn. bez personalizacji karty jako np. karta podarunkowa.
• wirtualne - karta z reguły jest jedynie zarejestrowanym w systemie rozliczeniowym numerem – może być wydawana w fizycznej postaci ale bez paska magnetycznego czy chipa. Nie można więc dokonywać nią żadnych transakcji w POSach i bankomatach - można nią realizować tylko transakcje typu "card not present" np. poprzez internet. Pod względem sposobu rozliczenia transakcji jest zbliżona do karty przedpłaconej.

Z punktu widzenia budowy karty płatniczej, karty można podzielić na:
• wypukłe (embosowane) - informacje o karcie takie jak nazwa posiadacza, numer karty, data ważności są wytłoczone na karcie. Zwykle karty takie posiadają również pasek magnetyczny lub chip. „Czyste" karty wypukłe obecnie są praktycznie niespotykane.
• karty z paskiem magnetycznym - nośnikiem informacji jest pasek magnetyczny na którym zapisane są na 2 lub 3 ścieżkach informacje pozwalające na dokonanie transakcji (numer karty, data ważności itd.).
• karty z układem elektronicznym (potocznie zwane kartami chipowymi lub mikroprocesorowymi) - są dużo bezpieczniejsze od kart z paskiem magnetycznym. (W związku z większym poziomem bezpieczeństwa większość systemów transakcyjnych migruje w stronę kart chipowych. Standard obsługi transakcji jest opracowywany przez organizację zrzeszającą największych wydawców kart Europay, Mastercard i Visa, stąd nazwa standardu - EMV).
• karty zbliżeniowe (paypass, bezstykowa, contactless). Plastikowa karta elektroniczna przypominająca fizycznie kartę płatniczą z wbudowanym niewielkim mikroprocesorem, która dzięki specjalnej technologii komunikuje się bezprzewodowo z czytnikiem kart.

Karty płatnicze według zasięgu ich funkcjonowania dzielimy na:
• Karty lokalne - funkcjonujące w ramach jednego lub kilku banków bądź w ramach jednego systemu ich akceptacji, najczęściej ograniczonego do sieci sklepów tej samej firmy.
• Karty krajowe - karty te mają zazwyczaj logo międzynarodowej organizacji płatniczej (np. Visa czy Eurocard/Mastercard), ale zasięg ich funkcjonowania został ograniczony do jednego kraju. Posłużenie się taką kartą poza granicami danego kraju jest niemożliwe. W obrębie jednego kraju kartą można posługiwać się we wszystkich punktach handlowo-usługowych oraz bankomatach akceptujących ten typ kart. Na kartach krajowych są określone jej ograniczenia poprzez napis np. w Polsce: "Valid Only in Poland" lub podobny. W ramach kart krajowych funkcjonują również lokalne systemy kart płatniczych - w Polsce przykładem takich kart były karty PolCard czy PBK Hermes.
• Karty międzynarodowe - ważne na całym świecie, w każdym punkcie lub bankomacie oznaczonym logo danej karty. Mianem systemów kart międzynarodowych można określić - między innymi Visa, Eurocard/Mastercard, Diners Club oraz American Express.

2. Wybór karty płatniczej

Dokonanie wyboru najlepszej z naszego punktu widzenia karty płatniczej jest trudne ze względu na ich różnorodność i bogaty wachlarz ofert banków wydających karty. Przed wyborem konkretnej oferty można zapoznać się z internetowymi lub innego typu rankingami kart płatniczych, warto takie rankingi śledzić również gdy już będziemy posiadać własną kratę płatniczą. Może bowiem zdarzyć się tak, że nasza karta stała się mniej atrakcyjna w porównaniu do innych oferowanych przez konkurencję, ponieważ czasami bywa, że bank który pozyskał klienta wydając mu kartę, przestaje się o niego troszczyć. Natomiast celem konkurencji jest przejmowanie cudzych klientów, więc często proponują atrakcyjniejsze warunki, jak np. niższe odsetki oraz wyższy limit zadłużenia.
Zwróćmy uwagę na kolor karty płatniczej którą chcemy wybrać. Kolor, który w założeniu ma przysparzać posiadaczowi karty prestiżu. Niektórym osobom z racji pełnionej funkcji nawet nie uchodzi posługiwać się inną kartą kredytową niż platynowa albo złota. I tak też np. prezesowi dużej firmy podczas biznesowego obiadu platynowa karta ma dodawać wiarygodności finansowej i prestiżu spływającego tym samym na firmę którą reprezentuje. Gdyby przy kontrahencie zapłacił kartą „tylko” srebrną, mogłoby to nie dość dobrze świadczyć o powadze firmy. Oprócz prestiżu są oczywiście wymierne wartości i korzyści dla posiadaczy kart złotych i platynowych. Są oni uznawani przez banki za ich najlepszych klientów a limity na kartach bywają bardzo wysokie. Takie karty to także wygoda, ale wygoda która kosztuje gdyż roczny koszt obsługi złotej karty może wynieść nawet kilkaset złotych. Przed wyborem karty kredytowej o określonym „kolorze” warto rozważyć, czy jest nam on potrzebny i czy warto za niego płacić. Może bowiem wystarczy srebrna karta kredytowa – koszt wydania i obsługi takiej karty jest dużo niższy a sama karta może okazać się wystarczająco praktyczna w codziennym życiu.

Optymalna karta płatnicza powinna uwzględniać indywidualne potrzeby jej posiadacza. Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie dwóch, niejako uzupełniających się kart różnych systemów, np. MasterCard czy Visa.
Przede wszystkim należałoby określić czy chodzi nam jedynie o komfort zakupów bezgotówkowych, gdyż nie mamy konieczności zaciągania kredytu. Czy może potrzebujemy karty właśnie do zaciągania kredytów. Albowiem dzięki posiadaniu karty kredytowej można zaciągnąć prawie że bezpłatny kredyt nawet na kilka tygodni. Musimy uważać przy tym na swego rodzaju pułapkę. Po upływie takiego bezodsetkowego kredytowania zaczyna „bić licznik” i to drogo bo powstałe oprocentowanie jest wówczas zazwyczaj o wiele wyższe niż zwykłego kredytu. Dodatkowo, za przekroczenie terminu spłaty takiego kredytu banki obciążają klientów kara pieniężną, podobnie jak za przekroczenie wyznaczonego limitu kredytu. Jeżeli więc przewidujemy, że karta kredytowa jest nam potrzebna tylko w celu dokonywania bezgotówkowych zakupów oraz ewentualnych innych płatności a niejako przy okazji chcemy skorzystać z bezodsetkowego kredytu, to najistotniejszymi kryteriami wyboru karty będzie maksymalny okres bezodsetkowy oraz wysokość rocznej opłaty za użytkowanie karty. Jeżeli natomiast liczymy się z przedłużaniem kredytu poza okres bezodsetkowy, to najistotniejszym kryterium może być wysokość oprocentowania. Przy pomocy karty kredytowej można też dokonywać wypłat z bankomatu, co ma miejsce szczególnie podczas urlopów, wyjazdów zagranicznych; pod tym kątem warto by przy wyborze karty zwrócić uwagę na wysokość prowizji jaką bank pobiera z tytułu wypłaty gotówki w bankomatach.

3. Koszty związane z kartami płatniczymi

Opłaty za wydanie karty są bardzo różne i wynoszą od 0 do nawet 1000 PLN. Często są wydawane w ramach promocji całkowicie bezpłatnie, ale już za wznowienie takiej karty zostanie pobrana opłata.

Ważne: Wszystkie transakcje bezgotówkowe powinny być bezpłatne ale zależy to od banku w którym bierzemy kartę np. niektóre banki pobierają opłatę gdy średniomiesięczna wartość wszystkich operacji zrealizowanych w danym roku nie przekroczy pewnego progu). Bank może pobierać prowizję za każdą wypłatę gotówki (od 0 do 4%).

Przy korzystaniu z kart kredytowych należy się liczyć z dodatkowymi kosztami, jakimi jest oprocentowanie kredytu na karcie. W zależności od banku wynosić może ono od około 10 do ponad 20%. Czasami banki oferują promocyjne warunki i oprocentowanie od 0 do 10%, ale dotyczy ono zwykle kilku pierwszych miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ważne: zwróć  koniecznie uwagę na to, jakie będzie oprocentowanie po okresie promocyjnym.
Zwykle naliczanie odsetek rozpoczyna się po pewnym czasie, który może wynosić nawet do około 60 dni. Sposób naliczania odsetek czy zasady spłaty kredytu ustalane są przez każdy bank indywidualnie i przed złożeniem wniosku o taką kartę należy dokładnie zapoznać się z tymi zasadami.

Bank raz w miesiącu wysyła posiadaczowi karty informację o kwocie zaciągniętego kredytu i zestawienie transakcji dokonanych przy jej użyciu. Banki z reguły wymagają stałej, comiesięcznej spłaty pewnej raty z zaciągniętego kredytu, pozostałą część tego kredytu traktując jako wysokooprocentowany.

Koszty związane z użytkowaniem kart płatniczych są bardzo zróżnicowane i uzależnione nie tylko od ich rodzaju, lecz także od banku wydającego karty. Aby dokonać najlepszego wyboru, należy o kartach wiedzieć więcej niż rzeczy tylko podstawowe. Wiedza tego typu jest potrzebna, szczególnie że w prawie każdym sklepie można się taką kartą posłużyć a i bankomatów mamy coraz więcej. Warto więc poświęcić trochę czasu na zapoznanie się więcej niż z jedną ofertą.

4. Przyznawanie karty płatniczej i limitu kredytu.

Każdy bank ma własne procedury, wytyczne tudzież sposoby oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, chociaż wszystkie banki bazują na tych samych podstawach. W związku z tym może zdarzyć się, że ta sama osoba w różnych bankach uzyska różne wysokości limitów kredytowych. Zasadą jest, że na początku banki zachowują większą ostrożność i przyznają niższy limit, który jest podwyższany po pewnym czasie, gdy klient bezproblemowo, zgodnie z zasadami, reguluje zadłużenie kredytowe.
Chyba najważniejsze jest regularne spłacanie kredytu na karcie kredytowej. Co miesiąc najlepiej spłacać całość kredytu lub przynajmniej kwotę minimalną. Jeżeli wyciąg z banku otrzymamy z opóźnieniem lub jeżeli nie będziemy w stanie spłacić kredytu w terminie, najlepiej skontaktować się ze swoim wydawcą karty celem uzgodnienia odpowiedniej kwoty spłaty.
Dobrą ocenę kredytową otrzymamy, kiedy wykażemy, że potrafimy w odpowiedzialny sposób zarządzać swoimi zobowiązaniami. Na taką ocenę wpływa terminowe spłacanie zadłużenia i nieprzekraczanie przyznanego limitu kredytu.

5. Bezpieczeństwo kart płatniczych.

Bezpieczeństwo posługiwania się kartami magnetycznymi zapewnia przede wszystkim PIN (Personal Identification Number). Umożliwia on uwierzytelnienie osoby posługującej się kartą. Urządzenie realizujące transakcję odczytuje z karty zawarte w niej informacje dotyczące banku-wydawcy karty, numeru karty oraz daty ważności. Numer karty wraz z kodem PIN są szyfrowane za pomocą specjalnego algorytmu i wysyłane do wystawcy karty w celu ich weryfikacji. Wystawca sprawdza, czy podany PIN jest zgodny z zapisanym w bazie danych wystawcy dla danej karty i w razie pozytywnej weryfikacji zwraca numer rachunku bankowego z którym związana jest dana karta. Następnie wysyłane jest zapytanie do systemu bankowego w celu autoryzacji transakcji na danym koncie na podaną kwotę. W przypadku pozytywnej odpowiedzi transakcja jest zatwierdzana.
Większy poziom bezpieczeństwa oferują karty chipowe. Charakteryzują się one bezpieczną kontrolą dostępu, możliwością szyfrowania i deszyfrowania informacji, a także możliwością generowania i weryfikowania podpisów cyfrowych.

Ważne: Dodatkowym rodzajem zabezpieczenia jest oferowane zazwyczaj przez bank ubezpieczenie karty. Jest ono wliczone w "cenę rachunku" lub też oferowane za symboliczną kwotę miesięcznie. Ubezpieczenie takie obejmuje zarówno nieuprawnione użycie karty jak i kradzież gotówki wypłaconej przy użyciu ubezpieczonej karty (np. kradzież przed monitorowanym bankomatem). Sama ochrona pieniędzy może obejmować (w zależności od banku) transakcje nawet do 72 godzin przed zastrzeżeniem karty. Warto więc takie ubezpieczenie wykupić chociażby ze względu na fakt, że jakakolwiek utrata gotówki może być dla nas bardzo dotkliwa.

Karty płatnicze pozwalają bezpiecznie zarządzać naszymi wydatkami. W wypadku utraty gotówki, możemy już jej nigdy nie odzyskać – dla zablokowania rachunku karty wystarczy jeden telefon, po czym dość szybko możemy uzyskać kartę zastępczą.
Po to, by jednak uchronić się od ewentualnych nieprzyjemności i niewygód wystarczy stosować się do kilku prostych zaleceń:

Po pierwsze: należy uważać by nasz kod PIN nie dostał się w ręce osób niepowołanych. Podobnie należy chronić numer karty i dane zawarte na karcie. Mogą być one bowiem wykorzystane do dokonywania transakcji w Internecie.

Po drugie: należy chronić sama kartę. Jeśli nie nosimy jej przy sobie to powinniśmy wiedzieć gdzie się znajduje, tak by szybko zauważyć jej ewentualne zniknięcie.

Po trzecie: dokonując transakcji w sklepie nigdy nie powinniśmy tracić naszej karty z oczu. Jeśli sprzedawca stwierdza, że terminal znajduje się na zapleczu to idźmy tam z nim. To niewiele kosztuje a zabezpiecza nas przed oszustwami (np. klonowaniem karty tzw. skimming), których mógłby dopuścić się nieuczciwy sprzedawca.

Po czwarte: jeśli karta zginie lub zostanie skradziona należy natychmiast ja zastrzec. W większości przypadków banki - wystawcy kart - przyjmują na siebie odpowiedzialność za transakcje dokonane skradzioną kartą od momentu zastrzeżenia.

Jak bezpiecznie korzystać z kart w Internecie?

Internet jest tym środowiskiem, w którym korzystając z kart płatniczych powinniśmy zachować największą ostrożność. Płacąc za towary i usługi w Internecie powinniśmy używać tylko z witryn, do których mamy pełne zaufanie.

Ważne: Korzystanie z kart z Internecie nie wymaga ani złożenia podpisu ani podania kodu PIN, dlatego właśnie jest tak bardzo niebezpieczne. Jeśli pokusić się o formułowanie jakiś zasad to najlepiej nie korzystać w Internecie ze zwykłych kart płatniczych w ogóle, zawsze istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że ktoś zdobędzie nasz numer karty i zrobi zakupy na nasz koszt.

Jeśli chcemy płacić w Internecie to najlepiej wyrobić sobie specjalne karty wirtualne tylko do płatności w tym środowisku. Karta taka połączona jest ze specjalnym rachunkiem i nie możemy wydać przy jej użyciu więcej pieniędzy niż znajduje się na tym rachunku. Normalnie nie trzymamy jednak na nim żadnych pieniędzy, tylko, jeśli chcemy zapłacić za jakiś towar w Internecie przelewamy na niego odliczona kwotę. Płacimy za towar i znowu na rachunku mamy 0. System taki pozwala uniknąć nam możliwości oszustwa i czyni płatności w Internecie w pełni bezpiecznymi. Specjalne karty do płatności w Internecie znajdują się już w ofercie polskich banków.

6. O czym warto pamiętać

Po odbiorze karty
Natychmiast podpiszmy kartę w polu przeznaczonym do tego celu.
• Zapamiętajmy numer identyfikacyjny PIN; nigdzie go nie zapisujmy. Zwłaszcza nie trzymajmy go razem z kartą!
• Nie ujawniamy nikomu naszego numeru PIN.

W domu

• Zachowujmy potwierdzenia zapłaty czy wydruki z bankomatu i porównujmy je z wyciągami otrzymywanymi z banku.
• W wypadku stwierdzenia niezgodności lub natrafienia na transakcję, której nie możemy sobie przypomnieć natychmiast skontaktujmy się z bankiem-wydawcą karty.
• Spiszmy numery kart - wraz z numerami telefonów, pod które zadzwonimy w wypadku ich utraty.

Na zakupach

• Przed zatwierdzeniem transakcji podpisem lub przez wprowadzenie kodu PIN sprawdźmy kwotę na wydruku lub na ekranie czytnika kart.
• Podczas transakcji nie traćmy karty z oczu.
• Upewnijmy się, że sprzedawca zwraca nam kartę wraz z kopią dowodu kasowego.
• Pilnujmy karty, pamiętając o kieszonkowcach.
• Nie zostawiajmy karty w samochodzie.

Zakupy przez Internet, zamówienia pocztowe i telefoniczne

•Dokonujmy zakupów u znanych nam sprzedawców internetowych; jeśli ich nie znamy - zawczasu sprawdźmy, czy zasługują na zaufanie.
• Ujawniajmy numer naszej karty tylko tym sprzedawcom, co do których nie mamy żadnych wątpliwości.
• Nigdy nie ujawniajmy naszego kodu PIN.
• Upewnijmy się, że nasze dane zostaną zakodowane przed przesłaniem drogą internetową – w lewym dolnym rogu okna przeglądarki internetowej szukamy symbolu kluczyka lub kłódki; sprawdzamy też adres danej strony internetowej, który powinien zaczynać się od https:// zamiast standardowego http://.
• Przechowujmy zapisy dotyczące dokonanych transakcji, w tym również adres sprzedawcy (internetowy i pocztowy) oraz jego numer telefonu.
• Zachowujmy e-maile z podstawowymi danymi o zakupie, jakie wiele sklepów internetowych wysyła swoim klientom.
• Przed dokonaniem zakupu zapoznajmy się z warunkami dostawy i zwrotu towaru – unikajmy sprzedawców nie przyjmujących zareklamowanych towarów i nie przewidujących możliwości zwrotu zapłaconych pieniędzy.

Gdy karta zginie lub zostanie nam ukradziona.

Gdy stwierdzimy brak karty natychmiast musimy zastrzec kartę dzwoniąc pod specjalny numer podany nam przez bank - wystawcę karty. Warto mieć ten numer zapisany i nosić zawsze przy sobie. Jest to numer całodobowy, przeznaczony wyłącznie do zastrzegania kart, dlatego najczęściej łatwo się pod niego dodzwonić. Po telefonie bank dokonuje zastrzeżenia naszej karty. Jednakże zazwyczaj wymaga również, żeby zgłoszenie telefoniczne zostało w ciągu paru dni potwierdzone pisemnie podczas wizyty w oddziale banku lub faksem.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  27 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.