REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Systematyczne inwestowanie jest tańsze

Bernard Waszczyk
Bernard Waszczyk
Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

REKLAMA

REKLAMA

W większości TFI, kupując jednostki funduszy inwestycyjnych w ramach planów systematycznego oszczędzania można zaoszczędzić na prowizji. Oferty funduszy inwestycyjnych są jednak mocno zróżnicowane.

REKLAMA

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych chętnie premiują klientów regularnie wpłacających pieniądze do zarządzanych przez nie funduszy. Większość z nich oferuje plany systematycznego oszczędzania, w których klient zobowiązuje się do dokonywania ustalonych minimalnych wpłat przez określony czas. Najkrótszy okres, na jaki można zawrzeć umowę o prowadzenie PSO to dwa lata. Najczęściej jednak spotyka się oferty na trzy i pięć lat. Do rzadkości należą 10, 15 czy 20 letnie. Wysokość jednorazowej minimalnej wpłaty do programu waha się od 50 do 200 zł. W zamian można liczyć na zniżkę w opłacie dystrybucyjnej, czyli prowizji ponoszonej najczęściej przy zakupie jednostek uczestnictwa, rzadziej przy ich umarzaniu.

REKLAMA

Choć w gruncie rzeczy cele oraz korzyści ze wszelkich tego typu programów oferowanych przez TFI są takie same, to – jak to często bywa – w detalach poszczególne oferty potrafią mocno się od siebie różnić. Generalnie PSO można podzielić na dwa podstawowe typy: w pierwszym płaci się jednorazową większą opłatę na samym początku, a wszystkie późniejsze wpłaty są całkowicie zwolnione z prowizji, zaś w drugim opłaty są, ale pomniejszone o rabat, sięgający od kilkudziesięciu do nawet 100 proc.

REKLAMA

Rozwiązanie z jednorazową wstępną opłatą mają w ofercie TFI: Pioneer Pekao, ING, Legg Mason, Millennium, Allianz i DWS Polska. Jest ona liczona w różny sposób, czasem procentowo, a czasem kwotowo. Zawsze jednak zależy od sumy, jaką klient deklaruje wpłacić w ramach programu w określonym czasie. Aby przekonać się ile dokładnie zyskujemy, należy przeprowadzić proste porównanie. Przystępując na przykład do Celowego Planu Oszczędnościowego Legg Mason TFI i zobowiązując się do wpłacenie w ciągu pięciu lat 30.000 zł (500 zł miesięcznie) do funduszu Legg Mason Senior, opłata wstępna wyniesie 1,2 proc. zadeklarowanej kwoty, czyli 360 zł. Dokonując takich samych wpłat na normalnych zasadach, poza programem, prowizja obliczona zgodnie z tabelą opłat wyniosłaby 660 zł. Te 300 zł różnicy należy potraktować jako rabat, w tym przypadku wynoszący ok. 45 proc.

W pełni korzysta się z tej zniżki oczywiście tylko wówczas, gdy dochowuje się warunków umowy. Wycofanie się z niej przed czasem nie jest co prawda obarczone żadnymi dodatkowymi opłatami i można to zrobić w każdej chwili, ale nie zostanie nam też zwrócona zapłacona z góry prowizja. Jeśli więc przykładowo wycofalibyśmy się po wpłaceniu 5000 zł, to poniesiona opłata początkowa wyniosłaby ponad 13 proc., a to raczej kiepski interes. Wymagana jest zatem wytrwałość.

Ta cecha ważna jest też oczywiście w przypadku drugiego typu PSO, bo tu również trzeba podjąć konkretne zobowiązania, jednak sposób naliczania opłaty jest o tyle korzystniejszy, że w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy przez klienta, musi on jedynie zwrócić równowartość otrzymanej dotychczas zniżki. Nie ma więc sposobu, żeby zapłacić więcej niż maksymalna, przewidziana statutem prowizja dla danego funduszu. Lepiej wybrać takie rozwiązanie, jeśli bierzemy pod uwagę sytuację, w której staniemy przed koniecznością wcześniejszego wycofania pieniędzy z programu. W takim przypadku wartym rozważenia może być wybór takiego rozwiązania, w którym przy zakupie jednostek uczestnictwa nie ma prowizji lub są one sporo mniejsze, za to ewentualne wcześniejsze wycofanie środków będzie obciążone opłata umorzeniową. Na tej zasadzie działa np. Program Systematycznego Inwestowania Kumulacja w ING TFI. Rezygnując z niego w pierwszym roku trwania umowy, należy przygotować się na konieczność uiszczenia prowizji w wysokości 5 proc., w drugim roku 4 proc., w trzecim 3 proc., itd. Wycofując pieniądze w szóstym roku nie zapłacimy prowizji wcale.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przewagą planów z opłatą początkową jest przede wszystkim większa elastyczność w dokonywaniu wpłat. Ważne jest tylko, żeby pojedyncza wpłata była nie niższa od ustalonej w umowie (jak 500 zł w powyższym przykładzie) oraz żeby wartość rejestru nie spadła poniżej określonego minimum (z reguły kilka tysięcy złotych). W przypadku nagłej potrzeby część środków można wypłacić w dowolnym momencie i nie jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Warunkiem jej wypełnienia jest po prostu wpłacenie zadeklarowanej kwoty w zadeklarowanym czasie. W drugim typie planów oszczędnościowych zwykle trzeba dokonywać regularnych wpłat. Klient jest z tego rozliczany najczęściej w cyklach rocznych. Przykładowo więc może to być określone w następujący sposób: 100 zł miesięcznie, nie mniej niż 1200 zł w roku kalendarzowym. Nie spełniając tego warunku narażamy się na zerwanie przez TFI umowy i odebranie przyznanego w jej ramach rabatu.

Warto też zwrócić uwagę na obowiązujący w planach z jednorazową opłatą wstępną górny limit wpłat. Wynika to z faktu, że TFI udzielają zniżek w oparciu o określoną kwotę całej planowanej inwestycji. W przypadku wpłat ponad limit zostanie od nich pobrana opłata dystrybucyjna w normalnej wysokości, czasem ewentualnie pomniejszona o pewną zniżkę.

Jest to więc niekorzystne dla osób, które spodziewają się, że w przyszłości będą mogły systematycznie oszczędzać coraz większe kwoty. Dla nich idealnym rozwiązaniem jest wybranie programu w opcji bez początkowej opłaty jednorazowej, bo tam nie ma takich ograniczeń, a wręcz można liczyć na jeszcze większą zniżkę.

Bardzo różnie wygląda też kwestia alokacji wpłacanych pieniędzy. W niektórych przypadkach, np. w programie Skarbiec Jutra w Skarbiec TFI czy Plany Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska TFI i BPH TFI, umowy zawierane są tylko z jednym funduszem (lub subfunduszem). Zlecenie konwersji jest tam traktowane tak samo jak zlecenie umorzenia i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Jeśli ktoś bardzo chce, to oczywiście może oszczędzać w więcej niż jednym funduszu, ale musi w tym celu zawrzeć z każdym z nich oddzielną umowę. W PKO TFI umowa zawierana jest przez wszystkie fundusze, ale w danym momencie można posiadać jednostki tylko jednego. Z kolei w programach oferowanych przez Aviva Investors Poland TFI (d. CU TFI), TFI PZU czy Millennium TFI składka dzielona jest pomiędzy różne, dostępne fundusze (lub subfundusze), w proporcjach ustalonych przez klienta. Jak by tego było mało, można dokonywać zmian alokacji zarówno składki, jak i środków już w funduszach zgromadzonych. W Millennium i PZU można ich dokonywać nieograniczoną liczbę razy bez opłat. Aviva w każdym roku trwania umowy umożliwia trzykrotne bezpłatne przeprowadzenie takiej operacji. TFI Allianz, wykonując część pracy za klienta, oferuje cztery gotowe strategie inwestycyjne, różniące się poziomem ryzyka. Strategie można zmieniać bez opłat do trzech razy w jednym roku.

To duży plus, jeśli w ramach programu można dokonywać konwersji pomiędzy funduszami, a jest jeszcze większy, jeśli nie trzeba za to płacić. Jest jeszcze lepiej, jeśli w ofercie TFI są subfundusze skupione pod tzw. funduszem parasolowym. Zamiany dokonywane pomiędzy nimi nie powodują konieczności odprowadzenia podatku od ewentualnych zysków, jak to jest przy klasycznych funduszach. Pod tym względem na wyróżnienie zasługują Aviva, DWS i Millennium, które mają bogatą ofertę subfunduszy, a na dodatek zamiany są u nich darmowe.

W większości przypadków nie ma też problemu z zawarciem umowy na prowadzenie programu oszczędnościowego w ramach rejestru małżeńskiego. Tylko Skarbiec TFI wyraźnie zastrzega w regulaminie, że jest to niemożliwe.

Przegląd planów systematycznego oszczędzania w ofercie TFI

TFI

nazwa planu

czas trwania

(nie krócej niż)

minimalna wpłata

zniżka
w opłacie manipulacyjnej

Pioneer Pekao

Program Aktywnego Oszczędzania

5 lat

50 zł

25 proc.

Program Akumulacji Kapitału Pro

5/10 lat

100 zł (pierwsza wpłata równa trzykrotności zadeklarowanej kwoty wpłat)

bd

BZ WBK AIB

Pewna Emerytura/

Moja przyszłość

5 lat

100 zł

od 10 do 100 proc.

ING

PSI Kumulacja

5 lat

100 zł (1200 zł rocznie)

100 proc.

PSI Strateg

3 lata

200 zł, każda następna 50 zł (600 zł rocznie)

50 proc.

PSI Emerytura z Lwem

3/5/10 lat

150 zł (pierwsza wpłata równa trzykrotności zadeklarowanej kwoty wpłat) (w pierwszym roku trzeba wpłacić 2000 zł)

od ok. 25 proc. do ok. 40 proc.

PKO

Program Oszczędnościowy

3 lata

100 zł (1200 zł rocznie)

100 proc. (po 3 trzech latach)

Aviva Investors Poland

Indywidualny Program Inwestycyjny

3 lata

100 zł (1200 zł rocznie)

100 proc.

Skarbiec

Skarbiec Jutra

5 lat

pierwsza wpłata 100 zł, a każda następna 50 zł (600 zł rocznie)

25 proc. (po wpłaceniu 1200 zł - 35 proc.)

KBC

Program Systematycznego Oszczędzania

2 lata

50 zł (300 zł przez 6 miesięcy)

od 25 do 100 proc.

BPH

Program Systematycznego Oszczędzania

3 lata

50 zł (600 zł rocznie)

do 40 proc.

Union Investment

Plan Jednosubfunduszowy/

Plan Indywidualny

5/10 lat

100 lub 200 zł

od 50 do 70 proc.

Legg Mason

Celowy Plan Oszczędnościowy

3/5/10/15 lat

200 lub 300 zł (pierwsza wpłata równa trzykrotności zadeklarowanej kwoty wpłat)

od ok. 30 proc.

PZU

Plan Inwestycyjny Prestiż

5 lat

pierwsza 1500 zł, każda następna 500 zł

100 proc.

Millennium

Plan Systematycznego Oszczędzania

2 lata

100 zł, min. 50 zł na jeden subfundusz(1200 zł rocznie)

od 30 do 100 proc.

Celowy Plan Inwestycyjny

2 lata

100 zł, min. 50 zł do subfunduszu (pierwsza wpłata równa trzykrotności zadeklarowanej kwoty wpłat)

trudno oszacować, prowizja jest stała bez względu na wybrane fundusze

Allianz Polska

Program Systematycznego Inwestowania Progres

5/10/15/20 lat

50 zł (pierwsza wpłata równa trzykrotności zadeklarowanej kwoty wpłat)

od 40-60 proc. w zależności od wybranej strategii

DWS Polska

Plan Systematycznego Oszczędzania

4 lata

pierwsza 100 zł, każda następna 50 zł (600 zł rocznie)

od 35 do 60 proc.

Inwestycyjny System Oszczędnościowy

3/10 lat

100 zł (pierwsza wpłata równa czterokrotności zadeklarowanej kwoty wpłat)

trudno oszacować, bo prowizja jest stała bez względu na wybrane fundusze

Noble Funds

Program Systematycznego Inwestowania

7 lat

100 zł (1200 zł rocznie)

od 30 do 100 proc.

SUPERFUND

Program Systematycznego Inwestowania

3/5 lat

100 zł (1200 zł rocznie)

w wariancie 5-letnim przy nabyciu zniżka 25 proc., przy zbyciu 100 proc.

Źródło: strony internetowe TFI
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dzień Matki. Jak wygląda rynek pracy kobiet?

W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja kobiet na rynku pracy mocno ewoluowała. Pomimo podejmowania przez firmy działań na rzecz równouprawnienia płci panie bywają niejednokrotnie w nieco gorszej sytuacji zawodowej niż panowie. Jak wygląda rynek pracy kobiet? Czy pracodawcy oferują dodatkowe benefity dla rodziców? Co jest dla nich ważne u pracodawcy?

Pablo Escobar jako znak towarowy? Sąd odmawia

Sąd UE odmówił rejestracji oznaczenia słownego „Pablo Escobar” pod unijnym znakiem towarowym. Sąd uznał je za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Za bardzo kojarzy się z handlem narkotykami i zbrodnią.

Ogromne grzywny za niewdrożenie dyrektywy NIS2. Do kiedy trzeba to zrobić?

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2) ma duże znaczenie dla poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Jej wejście w życie nastąpiło w styczniu 2023 r. - z terminem na dostosowanie niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy przepisów krajowych do 18 października 2024 r. Kto powinien przygotować się do działania w zgodzie z NIS2-  analizuje Michał Borowiecki, dyrektor Netskope na Polskę i Europę Wschodnią.

Nowa usługa dla indywidualnych przedsiębiorców w aplikacji mObywatel 2.0

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiła się usługa "Firma" skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak z niej skorzystać?

REKLAMA

Onboarding w hybrydowym modelu pracy

Czym jest onboarding? Jak wygląda w pracy hybrydowej? 

Efekt Marywilskiej i fali pożarów: przedsiębiorcy pytają o ubezpieczenia i podatki pod względem strat

Tragedia tysięcy kupców, którzy prowadzili swoje biznesy często poniżej poziomu ryzyka skłania wielu przedsiębiorców do refleksji nad warunkami w jakich oni sami prowadzą swoją działalność. Efekt Marywilskiej i fali pożarów w ogóle: dwie ważne kwestie, w których doradzają eksperci to rozliczanie strat i inne aspekty podatkowe nieszczęścia oraz skuteczność polis jako zabezpieczenia przed skutkami nieszczęść.

Jak zbudować dobre „candidate experience”

Czym jest candidate experience? Na co wpływa? Jak zmierzyć candidate experience i jak zbudować dobre?

31 maja 2024 r. upływa ważny termin dla rolników-przedsiębiorców

Do 31 maja 2024 r. należy złożyć zaświadczenie/oświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

REKLAMA

Twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych dostaną tantiemy za udostępnianie ich dzieł w Internecie. Czy coś się zmieni dla osób korzystających z internetu?

Rada Ministrów 14 maja 2024 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na mocy tych przepisów twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych (i słowno-muzycznych) będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie.

Firma prosi klienta o dane by spersonalizować ofertę, jak reaguje polski konsument

Firmy chcą wiedzieć coraz więcej o swoich klientach po to by łatwiej konkurować z innymi, dostarczając na rynek produkty lepiej dostosowane do oczekiwań i potrzeb nabywców. Konsumenci z kolei są gotowi przekazać więcej danych o sobie, ale nie za darmo – wiedzą już, że takie dane to towar, który ma swoją cenę oczekują więc w zamian dla siebie korzyści. Jakich?

REKLAMA