| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Inwestycje > Rodzaje funduszy > Jak mądrze inwestować w fundusze? – cz. III

Jak mądrze inwestować w fundusze? – cz. III

Jeżeli nie posiadamy dużego doświadczenia w inwestowaniu, możemy powierzyć zarządzanie swoim kapitałem specjalistom. Jakie kategorie funduszy mamy do wyboru? Ekspert prezentuje różne alternatywy lokowania środków pieniężnych.

Fundusze inwestycyjne otwarte lokują środki pieniężne, pozyskane od klientów, głównie w instrumentach finansowych, takich jak akcje, prawa poboru, dłużne papiery wartościowe, a nawet tytuły uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych. Mogą również inwestować w inne aktywa, zgodnie z polityką inwestycyjną, która szczegółowo limituje stopień zaangażowania w poszczególne klasy aktywów.

Wartość aktywów netto funduszu stanowi różnicę między aktywami brutto oraz zobowiązaniami i rezerwami. Tytułem uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym jest jednostka uczestnictwa – instrument finansowy, specyficzny dla polskiego rynku i nie będący papierem wartościowym.

Wartość pojedynczej jednostki uczestnictwa oblicza się przez podzielenie wartości aktywów netto funduszu przez liczbę wszystkich istniejących jednostek uczestnictwa.

Wycena aktywów funduszu odbywa się nie rzadziej niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa – w praktyce w każdym dniu roboczym. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

W funduszu inwestycyjnym otwartym liczba uczestników i jednostek uczestnictwa ulega ciągłym zmianom, fundusz może sprzedawać te instrumenty finansowe codziennie, bez ograniczeń, również każdego dnia są one odkupywane na żądanie uczestników. Dzięki temu, z punktu widzenia uczestników funduszy, możliwe jest utrzymanie wysokiej płynności inwestycji. Tego rodzaju fundusze można szczególnie polecić osobom, które nie posiadają doświadczenia w inwestowaniu, a chcą mieć szybki dostęp do ulokowanych środków. Dystrybucję jednostek uczestnictwa prowadzą domy i biura maklerskie, oddziały banków, a także inne podmioty, które uzyskały odpowiednią zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.

Fundusze inwestycyjne otwarte działają w Polsce najdłużej i cieszą się największą popularnością wśród inwestorów detalicznych.

Przeczytaj również: Jak mądrze inwestować w fundusze? – cz. II

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest formą funduszu inwestycyjnego otwartego. Krąg uczestników takiego funduszu bywa ograniczony, np. do osób prawnych lub uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych. W statucie funduszu można też wprowadzać zapisy o dodatkowych warunkach, dotyczących odkupywania jednostek uczestnictwa. Wycena aktywów funduszu odbywa się nie rzadziej niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, w praktyce codziennie w dni robocze lub co kilka dni, np. raz w tygodniu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »