reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Leasing w firmie > Leasing a kredyt – wybór formy finansowania

Leasing a kredyt – wybór formy finansowania

Wielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, wskazując na leasing jako na optymalną formę finansowania, podkreśla nie tylko korzyści podatkowe i elastyczność umowy leasingu, lecz także zdecydowanie krótsze i prostsze procedury związane z zawarciem umowy. Jaką formę finansowania wybrać?

Leasing a kredyt

Leasing może się okazać jedyną możliwością sfinansowania dóbr inwestycyjnych dla tych przedsiębiorców, którzy relatywnie niedawno rozpoczęli działalność gospodarczą. Zazwyczaj banki wymagają, aby działalność taka prowadzona była od co najmniej 12 miesięcy. Tymczasem firmy leasingowe mogą przedstawić ofertę przedsiębiorcy, który prowadzi działalność już od trzech do sześciu miesięcy. Firmy leasingowe stosują bowiem prostsze procedury akceptacji klientów głównie ze względu na to, że to one pozostają właścicielami przedmiotu umowy aż do chwili spłaty kwot ustalonych w umowie. Dzięki temu również istotnie krócej trwa proces podejmowania ze strony firmy leasingowej decyzji o zawarciu umowy.

Jak już wspomniano, leasing daje możliwość dostosowania struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb korzystających, w tym przez ustalenie poziomu wartości początkowego zaangażowania (tzw. pierwszej raty leasingowej, opłaty wstępnej bądź czynszu inicjalnego), ceny wykupu i poszczególnych rat. Co więcej, istnieje również możliwość, aby poszczególne raty ustalić na odmiennym poziomie bądź odnieść wartość początkową przedmiotu umowy do waluty obcej, bądź ustalić spłatę rat w walucie obcej, co może służyć jako element zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, jeśli przedsiębiorca osiąga przychody w tej właśnie walucie.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

W porównaniu z zakupem środka trwałego finansowanego kredytem leasing operacyjny pozwala na optymalizację podatkową przez bezpośrednie obniżenie podstawy opodatkowania na potrzeby podatku dochodowego o pełną wysokość rat leasingowych. Tego nie można osiągnąć w przypadku skorzystania z kredytu – w tym przypadku kosztem uzyskania przychodów będą jedynie odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego oraz odsetki od kredytu. Leasing operacyjny jest też obecnie narzędziem dającym szczególne możliwości w przypadku korzystania z samochodów osobowych (w rozumieniu ustaw podatkowych). Tylko w wypadku leasingu operacyjnego tych samochodów istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty rat leasingowych. Jeśli cena takiego samochodu przekraczałaby 20.000 euro, nabywca finansujący zakup z kredytu nie byłby w stanie zaliczyć pełnej wysokości odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych. Ponadto, niezależnie od ceny samochodu, dzierżawa bądź najem samochodu osobowego wymagają prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Wymogu takiego nie ma natomiast w przypadku wykorzystywania tych samych samochodów na podstawie umowy leasingu.

Obecnie doceniane są również możliwości, jakimi dysponują firmy leasingowe w zakresie kompleksowej obsługi przedmiotu leasingu oraz wynegocjowania korzystniejszych cen poszczególnych świadczeń. W szczególności finansujący ma możliwość uzyskania korzystniejszych cen ubezpieczenia przedmiotu umowy, jego serwisu bądź rozliczeń paliwa za pośrednictwem kart paliwowych, gdy przedmiotem umowy jest flota samochodowa. 

Zobacz: Leasing operacyjny a leasing finansowy

W porównaniu z kredytem istotnie mniejszym obciążeniem dla przedsiębiorcy są zabezpieczenia związane z korzystaniem z leasingu. Chcąc uzyskać kredyt, przedsiębiorca musi ustanowić zabezpieczenia na rzecz banku, przy czym standardowo obejmują one hipotekę bądź zastaw. Bank wymaga również przedstawienia wielu dokumentów, w tym potwierdzających brak zaległości podatkowych, brak zaległości w opłacaniu składek na ZUS, a także dokumentów dotyczących przychodów przedsiębiorcy w ubiegłych okresach. Wymagany może być również biznesplan. Tymczasem, jak już wspomniano, podstawowym zabezpieczeniem dla spółki leasingowej jest to, że to ona jest właścicielem środka trwałego. Standardowo wymaganym przez finansującego zabezpieczeniem będzie również weksel wystawiony przez korzystającego.

Elastyczność umów leasingowych przejawia się również w łatwości przeniesienia wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających na inny podmiot (innego przedsiębiorcę), czyli dokonania tzw. cesji umowy. Dotyczy to przede wszystkim tych umów, których przedmiotem są rzeczy na tyle uniwersalne, że znalezienie nowego korzystającego nie powinno nastręczać kłopotów. Z praktycznego i technicznego punktu widzenia cesja umowy leasingu jest znacznie prostszym i szybszym rozwiązaniem niż sprzedaż rzeczy bądź nieruchomości obarczonej hipoteką bankową lub sprzedaż środka trwałego połączona z prze-niesieniem obowiązków związanych ze spłatą kredytu zaciągniętego na jego nabycie.

Cesja umowy leasingu dotychczas wiązała się jednak z pewnym poziomem ryzyka podatkowego zarówno po stronie finansującego, jak i korzystającego. Organy podatkowe uznawały bowiem, że z perspektywy podatkowej cesja nie stanowi kontynuacji umowy leasingu, lecz zawarcie całkowicie nowej umowy leasingu, z nowym korzystającym, która to umowa, by można było traktować ją jako umowę leasingu, musi spełniać wszystkie warunki dla umowy leasingu. Stąd też organy podatkowe wymagały, aby w trakcie, gdy stroną umowy jest drugi korzystający, nastąpiła spłata wartości początkowej przedmiotu umowy, a w przypadku umowy leasingu operacyjnego – aby trwała ona po stronie nowego korzystającego wymagany minimalny okres.

Zobacz: Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego

Co więcej, wydaje się, iż w odniesieniu do umów leasingu zawartych jeszcze przed 1 stycznia 2013 r. kształtuje się negatywne stanowisko sądów administracyjnych.  Orzeczenia wydane przed 1 stycznia 2013 r. sugerowały, iż cesja umowy leasingu nie skutkuje jej „przerwaniem” dla celów podatkowych. Przykładowo, zgodnie z wyrokiem WSA w Białymstoku z 5.05.2010 roku (sygn. I SA/Bk 80/10), dokonanie zmiany po stronie korzystającego w żaden sposób nie wpływa na treść umowy i wynikające z niej prawa i obowiązki. W ocenie sądu, oznacza to, że „po wstąpieniu do umowy nowego korzystającego nie ulegają zmianie podstawowe okresy trwania umowy, wysokość opłat czy też przedmiot, którego umowa dotyczy. W dalszym ciągu finansujący będzie uprawniony do odsprzedaży przedmiotu leasingu nowemu korzystającemu na zasadach i w terminach określonych w umowie z poprzednim korzystającym”. Konkluzje zawarte w wyroku WSA w Białymstoku potwierdził również NSA, który w wyroku z 18.04.2012 r. (II FSK 1755/10) stwierdził, iż przepisy nie wskazują na to, by w przypadku przejęcia umowy leasingu przez osobę trzecią, umowę tę należało traktować z podatkowego punktu widzenia jako nową umowę. Podobne stanowisko wyraził również WSA w Warszawie w wyroku z 15.11.2012 (sygn. III SA/Wa 649/12), w którym Sąd wskazał, iż potwierdził, iż ustawodawca nie uzależnił kwalifikacji danej umowy jako umowy leasingu od warunku zachowania niezmienności stron tej umowy w czasie jej trwania.

Niemniej jednak, orzeczenia NSA wydane już w marcu 2013 r. (sygn. II FSK 1332/11, II FSK 1484/11) przekreśliły powyższe stanowisko. W ocenie Sądu, wyrażonej w tych wyrokach, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2012 r., dla zachowania podatkowego charakteru umowy leasingu niezbędne jest spełnienie przez osobę wstępującą w prawa i obowiązki korzystającego warunków wynikających z art. 17b ust. 1 updop (w przypadku leasingu operacyjnego) i art. 17f ust. 1 updop (w przypadku leasingu finansowego). Tym samym, NSA stanął na stanowisku, iż w razie cesji umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2013 r., nowy korzystający był zobowiązany spełnić wszystkie wymogi, które miały zastosowanie do dotychczasowego korzystającego.

Zobacz: Leasing operacyjny czy kupno samochodu firmowego?

reklama

Czytaj także

Autorzy:

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama