Kategorie

Zmiany w zamówieniach publicznych

Sławomir Biliński
inforCMS
Po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorcy stracą możliwość wnoszenia protestu. Przedsiębiorca będzie od razu wnosił odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Takie zmiany wprowadzają dwie ustawy nowelizujące ustawę – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Zasadnicza część zmian wprowadzonych przez te ustawy weszła w życie 22 grudnia 2009 r. Kolejne zaczną obowiązywać od 29 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ

Reklama

Dotychczas zamawiający był zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ (art. 38 PZP). Wyjątek stanowiła sytuacja, w której prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż cztery dni przed terminem składania ofert (art. 38 ust. 1 PZP). Od 7 grudnia 2009 r. przedsiębiorcy mają ograniczony czas na zapytanie zamawiającego o sporne sformułowanie w specyfikacji. Termin na składanie przez przedsiębiorców wniosków o wyjaśnienia mija do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (znowelizowany art. 38 PZP).

W przypadku złożenia przez wykonawcę wniosku po nowo określonym ustawowo terminie zamawiający będzie mógł odpowiedzieć na wniosek albo zostawić go bez rozpoznania (art. 38 ust. 1 PZP). Sam termin udzielenia odpowiedzi nie uległ zmianie. Nadal zamawiający odpowiada niezwłocznie. Obecnie jest to nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Ułatwienia dla przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych

Zamawiający będą mieli możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu, że o udzielane zamówienie będą się mogli ubiegać wyłącznie wykonawcy, których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 PZP). Wprowadzenie tego przepisu ma wyrównać szanse wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ubieganiu się o zamówienia publiczne w celu integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zmiana obowiązuje od 22 grudnia 2009 r.

Opłata sądowa

Od 22 grudnia 2009 r. podniesiono opłatę sądową od skarg na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Wynosi ona 5% wartości zamówienia, z górną granicą 5 mln zł (znowelizowany art. 34 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Wcześniejsze zwalnianie wadiów

Zamawiający będzie musiał zwrócić niezwłocznie wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrotu wadium powinien dokonać po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a PZP). Dodatkowo wykonawca nie ma obowiązku zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji (art. 147 PZP). Ponadto wykonawcy będą mieli prawo uzyskania zaliczki na realizację zamówienia publicznego (nowy art. 151a PZP). Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie płynności finansowej wykonawców. Zmiana obowiązuje od 22 grudnia 2009 r.

Usługi priorytetowe

Nowością jest wprowadzenie kategorii tzw. usług priorytetowych i niepriorytetowych (art. 2a PZP). Wykaz tych usług określi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (do dnia oddania tego numeru Mk do druku nie zostało jeszcze ogłoszone w Dz.U.). Jeżeli zamówienie dotyczy usług o charakterze niepriorytetowym, zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:

• terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert,

• obowiązku żądania wadium,

• obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

• zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem,

• dialogu konkurencyjnego oraz

• licytacji elektronicznej (art. 5 PZP).

Zmiana wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej z 2 grudnia 2009 r. Ustawa nowelizująca została opublikowana 29 grudnia 2009 r. Zmiany wprowadzone tą ustawą zaczną więc obowiązywać 29 stycznia 2010 r.

Standstill

Zmieniony został minimalny termin, w trakcie którego niedopuszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw. standstill). Zamawiający będzie mógł taką umowę zawrzeć w terminie:

• 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - jeżeli zawiadomienie zostało przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo

• 15 dni od przesłania tego zawiadomienia w inny sposób (np. pocztą) - w przypadku zamówień powyżej wartości progów unijnych, oraz

• odpowiednio 7 albo 10 dni - w przypadku zamówień poniżej tych progów (art. 94 ust. 1 PZP). Zmiana wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej z 2 grudnia 2009 r., czyli 29 stycznia 2010 r.

Likwidacja protestu

Nowelizacja z 2 grudnia 2009 r. likwiduje instytucję protestu wnoszonego przez wykonawcę do zamawiającego. Pierwszym środkiem ochrony prawnej stosowanym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie odwołanie wnoszone bezpośrednio do Krajowej Izby Odwoławczej. Skraca to czas rozstrzygania tych spraw z 45 dni do około 20-25 dni (10 dni na wniesienie odwołania powyżej progów unijnych oraz do 15 dni na jego rozstrzygnięcie przez KIO). Od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie przed Izbą przysługiwać będzie skarga do sądu okręgowego (art. 198a PZP). Skarga ta nie wstrzymuje jednak uprawnienia zamawiającego i wybranego wykonawcy do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej z 2 grudnia 2009 r., czyli 29 stycznia 2010 r.

• ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 206, poz. 1591

• ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 223, poz. 1778

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

 

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.