REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w zamówieniach publicznych

Sławomir Biliński
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorcy stracą możliwość wnoszenia protestu. Przedsiębiorca będzie od razu wnosił odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Takie zmiany wprowadzają dwie ustawy nowelizujące ustawę – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Zasadnicza część zmian wprowadzonych przez te ustawy weszła w życie 22 grudnia 2009 r. Kolejne zaczną obowiązywać od 29 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ

REKLAMA

REKLAMA

Dotychczas zamawiający był zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ (art. 38 PZP). Wyjątek stanowiła sytuacja, w której prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż cztery dni przed terminem składania ofert (art. 38 ust. 1 PZP). Od 7 grudnia 2009 r. przedsiębiorcy mają ograniczony czas na zapytanie zamawiającego o sporne sformułowanie w specyfikacji. Termin na składanie przez przedsiębiorców wniosków o wyjaśnienia mija do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (znowelizowany art. 38 PZP).

W przypadku złożenia przez wykonawcę wniosku po nowo określonym ustawowo terminie zamawiający będzie mógł odpowiedzieć na wniosek albo zostawić go bez rozpoznania (art. 38 ust. 1 PZP). Sam termin udzielenia odpowiedzi nie uległ zmianie. Nadal zamawiający odpowiada niezwłocznie. Obecnie jest to nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Ułatwienia dla przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych

Zamawiający będą mieli możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu, że o udzielane zamówienie będą się mogli ubiegać wyłącznie wykonawcy, których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 PZP). Wprowadzenie tego przepisu ma wyrównać szanse wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ubieganiu się o zamówienia publiczne w celu integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zmiana obowiązuje od 22 grudnia 2009 r.

Opłata sądowa

Od 22 grudnia 2009 r. podniesiono opłatę sądową od skarg na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Wynosi ona 5% wartości zamówienia, z górną granicą 5 mln zł (znowelizowany art. 34 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Wcześniejsze zwalnianie wadiów

Zamawiający będzie musiał zwrócić niezwłocznie wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrotu wadium powinien dokonać po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a PZP). Dodatkowo wykonawca nie ma obowiązku zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji (art. 147 PZP). Ponadto wykonawcy będą mieli prawo uzyskania zaliczki na realizację zamówienia publicznego (nowy art. 151a PZP). Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie płynności finansowej wykonawców. Zmiana obowiązuje od 22 grudnia 2009 r.

Usługi priorytetowe

Nowością jest wprowadzenie kategorii tzw. usług priorytetowych i niepriorytetowych (art. 2a PZP). Wykaz tych usług określi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (do dnia oddania tego numeru Mk do druku nie zostało jeszcze ogłoszone w Dz.U.). Jeżeli zamówienie dotyczy usług o charakterze niepriorytetowym, zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:

• terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert,

• obowiązku żądania wadium,

• obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

• zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem,

• dialogu konkurencyjnego oraz

• licytacji elektronicznej (art. 5 PZP).

Zmiana wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej z 2 grudnia 2009 r. Ustawa nowelizująca została opublikowana 29 grudnia 2009 r. Zmiany wprowadzone tą ustawą zaczną więc obowiązywać 29 stycznia 2010 r.

Standstill

Zmieniony został minimalny termin, w trakcie którego niedopuszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw. standstill). Zamawiający będzie mógł taką umowę zawrzeć w terminie:

• 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - jeżeli zawiadomienie zostało przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo

• 15 dni od przesłania tego zawiadomienia w inny sposób (np. pocztą) - w przypadku zamówień powyżej wartości progów unijnych, oraz

• odpowiednio 7 albo 10 dni - w przypadku zamówień poniżej tych progów (art. 94 ust. 1 PZP). Zmiana wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej z 2 grudnia 2009 r., czyli 29 stycznia 2010 r.

Likwidacja protestu

Nowelizacja z 2 grudnia 2009 r. likwiduje instytucję protestu wnoszonego przez wykonawcę do zamawiającego. Pierwszym środkiem ochrony prawnej stosowanym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie odwołanie wnoszone bezpośrednio do Krajowej Izby Odwoławczej. Skraca to czas rozstrzygania tych spraw z 45 dni do około 20-25 dni (10 dni na wniesienie odwołania powyżej progów unijnych oraz do 15 dni na jego rozstrzygnięcie przez KIO). Od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie przed Izbą przysługiwać będzie skarga do sądu okręgowego (art. 198a PZP). Skarga ta nie wstrzymuje jednak uprawnienia zamawiającego i wybranego wykonawcy do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej z 2 grudnia 2009 r., czyli 29 stycznia 2010 r.

• ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 206, poz. 1591

• ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 223, poz. 1778

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Hotele podnoszą ceny, ale to nie odstrasza Polaków. Ich obłożenie rośnie

Według informacji przekazanych przez "Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego", obłożenie hoteli w Polsce systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc. Wyniki majowe okazały się lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W Polsce pije się coraz mniej piwa i coraz więcej browarów ma kłopoty finansowe

Browary w Polsce mając oraz więcej problemów, a zwłaszcza kłopotów finansowych. W ciągu ostatnich pięciu lat spożycie piwa spadło o jedną czwartą a długi branży są 23 razy wyższe (!) niż w 2018 roku. Rynek kurczy się choć piwo to wciąż najchętniej kupowany alkohol w Polsce.

 

Od dziś ważna zmiana w prawie transportowym: taksówkarz i kurier muszą mieć polskie prawo jazdy. Będzie paraliż tych usług

Taksówkarz i kurier od dziś tylko z polskim prawem jazdy. Dziś, w poniedziałek 17 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, w myśl której wszyscy kierowcy oferujący odpłatny przejazd w ramach wszystkich dostępnych aplikacji będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Jak wpłynie to na branżę i naszą codzienną rzeczywistość?

Branża handlowa w letargu. Co czwarta firma obawia się mniejszych zamówień, a co druga wysokich cen

Branża handlowa w Polsce jest jedyną, która nie wyszła nawet na krótko z kryzysu w ciągu minionych dwóch lat. Menadżerowie nie widzą wciąż sprzyjających okoliczności do prowadzenia biznesu w handlu – ani teraz, ani w najbliższej przyszłości.

REKLAMA

Budownictwo narzeka na brak kredytów i sięga po faktoring, to za sprawą coraz wyższych nieregulowanych na czas wzajemnych zobowiązań

Wskaźniki koniunktury poprawiają się i coraz więcej firm prognozuje poprawę płynności. Ale szukające finansowego wsparcia przedsiębiorstwa z budownictwa nie zawsze mogą liczyć na przychylność banków w staraniach o kredyt. Stały się za to klientem numer jeden dla firm faktoringowych. Dotyczy to zwłaszcza mikrofirm.

Pieniądze z KPO. Kto zyska, a kto może stracić?

W ramach KPO do Polski trafiło już 7 mld euro. Czy optymizm inwestycyjny sprawi, że w Polsce na każdym kroku będzie plac budowy, a inflacja znów poszybuje w górę? Które firmy mogą rekordowo zyskać? A kto straci?

Finansowanie ze środków UE. Z jakich programów mogą korzystać przedsiębiorcy z MŚP?

Z jakich programów finansowania może skorzystać przedsiębiorca w 2024 roku? Unia Europejska kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie przedsiębiorców z MŚP. Stawia na różnorodne programy i ułatwienia, które mają na celu stymulowanie innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności firm w UE.

Od 12 czerwca zapłacisz okiem za zakupy. W których sklepach?

12 czerwca w pięciu salonach Empik w całej Polsce rozpoczyna się pilotażowy program płatności biometrycznych. To innowacyjne rozwiązanie opiera się na fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy. Dostawcą tej technologii jest polski fintech PayEye, we współpracy z Planet Pay. Program jest pierwszym tego rodzaju w Europie i działa w ramach programu Mastercard Biometric Checkout.

REKLAMA

Będzie zakaz nowych licencji na transport międzynarodowy, zablokuje zakładanie jednoosobowych firm

Planowany przez Ministerstwo Infrastruktury pomysł zakazu wydawania licencji dla transportu międzynarodowego może okazać się dużym problemem dla polskich przewoźników. To praktycznie zakaz zakładanie nowych jednoosobowych firm. Ponadto blokada zakupu nowych ciężarówek.

Mikrofirmy budowlane mogą się pożegnać z kredytami?

Przeterminowane zaległości firm budowlanych to już ponad półtora miliarda złotych. Większość zadłużonych przedsiębiorców to mikrofirmy. Prognozowana poprawa płynności wcale nie oznacza, że firmy mogą liczyć na kredyty bankowe.

REKLAMA