REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przeklasyfikowanie rodzajów działalności PKD 2007 w KRS - do 31 grudnia 2009 r.

Emilia Bartkowiak
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Do 31 grudnia 2009 r. przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizacji przedmiotu działalności w rejestrze przedsiębiorców na zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD 2007). Jak dokonać przeklasyfikowania rodzajów działalności – poniżej instrukcja na przykładzie spółki jawnej.

Zasady ogólne dotyczące spółki jawnej

REKLAMA

Zasady funkcjonowania spółki jawnej określają art. 22-85 k.s.h. Przede wszystkim umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Powinna zawierać firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartość, przedmiot działalności spółki i czas jej trwania, jeśli jest oznaczony. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wymagają, aby w samej umowie spółki przedmiot działalności został określony ściśle według PKD. Wystarczające jest samo określenie w umowie rodzaju prowadzonej działalności.

Zgłoszenie spółki do KRS - rejestru przedsiębiorców powinno zawierać m.in. przedmiot działalności spółki. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy zgłaszać sądowi rejestrowemu.

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z wpisem do KRS, bądź też przez pełnomocnika ustanowionego przez te osoby. W tym ostatnim przypadku należy do wniosku o zmianę wpisu załączyć pełnomocnictwo oraz uiścić od niego opłatę skarbową.

Jak przekwalifikować działalność na nowy PKD

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

1 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 stycznia 2004 r. można stosować nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r. Oznacza to, że podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru są obowiązane zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zmiany klasyfikacji działalności zgodnie z PKD 2007.

W zależności od tego, w jaki sposób w umowie spółki określony został przedmiot działalności, konieczna będzie odpowiednio zmiana umowy spółki w części dotyczącej przedmiotu działalności przed złożeniem do sądu rejestrowego wniosku o zmianę wpisu, bądź też złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców wraz z załączeniem umowy spółki w dotychczasowym brzmieniu. Oznacza to, że jeżeli w umowie spółki przedmiot działalności został określony ściśle według PKD 2004, to należy zmienić umowę spółki w części dotyczącej przedmiotu jej działalności. Jeżeli jednak w umowie wskazano jedynie rodzaj działalności bez wskazywania numerów PKD, nie ma konieczności zmiany umowy spółki. Spółka ma jednak nadal obowiązek dokonać zmiany PKD w KRS.

WAŻNE!

Jeżeli w umowie spółki przedmiot działalności został określony ściśle według PKD 2004, to należy zmienić umowę spółki w części dotyczącej przedmiotu jej działalności. Jeżeli jednak w umowie wskazano jedynie rodzaj działalności bez wskazywania numerów PKD, nie ma konieczności zmiany umowy spółki.

Kodeks spółek handlowych nie reguluje kwestii zmiany umowy w trakcie trwania spółki. Jednak z zawartych w nim przepisów i charakteru spółki jawnej jako spółki osobowej można wywnioskować, że zmiana umowy wymaga zgody wszystkich wspólników. Zmiany umowy spółki należy dokonać przez sporządzenie aneksu do umowy w formie pisemnej.

PRZYKŁAD

Jan Olczak oraz Edyta Król i Lidia Medres prowadzą piekarnię pod firmą Zakład Piekarski Olczak i Wspólnicy Spółka Jawna.

W umowie spółki przedmiot działalności został wskazany ściśle według PKD 2004 w następujący sposób:

§ 7. Przedmiotem działalności spółki jest:

1) produkcja pieczywa (PKD 15.81.A);

2) produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych (PKD 15.81.B);

3) produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości (PKD 15.82.Z).

Uwaga!

Jeżeliby w tej samej spółce w umowie jako przedmiot działalności wskazano ogólnie rodzaj działalności, bez wskazywania numerów PKD:

„§ 7. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja pieczywa i ciastek oraz ciast i innych wyrobów cukierniczych o przedłużonej trwałości.”,

to spółka nie musiałaby dokonywać zmian w umowie spółki. Nadal jednak konieczne byłoby dokonanie zmiany wpisu przedmiotu działalności na zgodny z PKD 2007 w rejestrze przedsiębiorców.

 

1. Zmiana umowy spółki

Aby dokonać zmiany wpisu przedmiotu działalności zgodnie z PKD 2007 w rejestrze przedsiębiorców, wspólnicy muszą zmienić umowę spółki w części dotyczącej przedmiotu działalności, dostosowując ją do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Nowy zapis w umowie spółki będzie wyglądał następująco:

§ 7. Przedmiotem działalności spółki jest:

1) produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z);

2) produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z).

Spółka dokona powyższej zmiany w oparciu o tablice kluczy powiązań Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 i 2007. Tablice kluczy powiązań Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 i 2007 są ogólnie dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm.

2. Zgłoszenie zmian i opłacenie wniosku

REKLAMA

Zgłoszenia do sądu rejestrowego zmian w przedmiocie działalności spółki jawnej zgodnie z PKD 2007 należy dokonać na urzędowych formularzach KRS-Z1 - wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (wzór na str. 42) oraz KRS-ZM (wzór na str. 44) - Zmiana - przedmiot działalności, załącznik do zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców.

Spółka powinna uiścić także opłatę sądową od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w łącznej wysokości 650,00 zł (400,00 zł za wpis zmiany do rejestru i 250,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Kwoty te spółka może uiścić przelewem na konto bankowe sądu rejestrowego, do którego składany jest wniosek. Opłatę sądową w wysokości 400,00 zł można także uiścić w znakach opłaty sądowej. Numery rachunków sądowych są udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.ms.gov.pl w zakładce Organizacja wymiaru sprawiedliwości.

Wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców należy przedłożyć w sądzie rejestrowym:

• zgłoszenie zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) na formularzu RG-1 i RG-RD, a także

• formularz NIP-2 ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z tzw. zasadą jednego okienka, obowiązującą od 31 marca 2009 r., w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną wniosek RG-1 należy złożyć we właściwym wydziale gospodarczym KRS. Organ rejestrowy prześle z urzędu przedmiotowe dokumenty do urzędu statystycznego. Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek RG-1 bezpośrednio we właściwym terytorialnie urzędzie statystycznym jedynie wówczas, gdy zmiana danych objętych obowiązkiem wpisu do rejestru REGON nie podlega równocześnie zgłoszeniu w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku spółki nie mamy do czynienia z takim przypadkiem.

Wnioski RG-1 i RG-RD są udostępniane do pobrania na stronach internetowych urzędów statystycznych w całej Polsce.

Natomiast formularz podatkowy NIP-2 (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem) można pobrać ze strony internetowej każdego urzędu skarbowego w Polsce.

Wzór wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wzór załącznika do wniosku

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Uwaga!

Zmiany przedmiotu działalności polegającej na przeklasyfikowaniu z PKD 2004 na PKD 2007 należy dokonać poprzez wykreślenie całej dotychczasowej treści informacji o przedmiocie działalności i wpisanie nowego przedmiotu działalności z uwzględnieniem kodów nowej klasyfikacji. W tym celu na formularzu KRS-ZM w części I, w polu 1 należy zaznaczyć kwadrat nr 1, a w polu I.2 (opis przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności) należy zaznaczyć kwadrat „wpis” i wskazać nowy kod zgodnie z PKD 2007.

• rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności - Dz.U. Nr 251, poz. 1885; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 59, poz. 489

• art. 1-3, 13, 34, 36, 40 i 47 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 42, poz. 341

• art. 23, 25-26 i 29 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 104, poz. 860

• art. 5a i 9 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97

• art. 13 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97

Emilia Bartkowiak

aplikant radcowski

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

Sprzedaż miodu - nowe przepisy od 18 kwietnia 2024 r.

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży miodu wchodzą w życie 18 kwietnia 2024 r. O czym muszą wiedzieć producenci miodu?

REKLAMA

Branża HoReCa nie jest w najlepszej kondycji. Restauracja z Wrocławia ma 4,2 mln zł długów

Branża HoReCa od pandemii nie ma się najlepiej. Prawie 13,6 tys. obiektów noclegowych, restauracji i firm cateringowych w Polsce ma przeterminowane zaległości finansowe na ponad 352 mln zł. 

Branża handlu detalicznego liczy w 2024 roku na uzyskanie wyższych marż – i to mimo presji na obniżanie cen

Choć od pandemii upłynęło już sporo czasu, dla firm handlu detalicznego dalej największym wyzwaniem jest zarządzanie kosztami w warunkach wciąż wysokiej inflacji oraz presji na obniżkę cen. Do tego dochodzi w dalszym ciągu staranie o ustabilizowanie łańcucha dostaw. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw patrzy z optymizmem w przyszłość i liczy na możliwość uzyskania wyższej marzy.

REKLAMA