| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Jakie wymagania trzeba spełnić, by otworzyć stację paliw

Jakie wymagania trzeba spełnić, by otworzyć stację paliw

Na koszt rozpoczęcia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu stacji paliw znaczący wpływ mają warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać te stacje. Trzeba również pamiętać o opłatach związanych z koncesją.


Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności polegającej np. na obrocie (handlu hurtowym albo detalicznym) paliwami z wyłączeniem m.in. obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro oraz obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu również nie przekracza 10 tys. euro.

 


Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż dziesięć lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udziela koncesji wnioskodawcy, który m.in. dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania; ma możliwości techniczne wykonywania działalności; zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwem powinien zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska;

- określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja,

- informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

- określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,

- określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;

- numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).


Z bardzo licznych uwarunkowań dotyczących usytuowania i wyposażenia stacji paliw należy pamiętać m.in. o tym, żeby stację paliw płynnych w obszarze zabudowanym oddzielić od krawędzi jezdni drogi publicznej wysepką o szerokości co najmniej 3 m, wyniesioną na wysokość 0,15 m ponad poziom drogi. Dopuszcza się rozwiązania bez wysepki pod warunkiem zastosowania zatoki o szerokości co najmniej 5 m, licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni do odmierzacza paliw płynnych. Pawilon stacji paliw powinien być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia i usytuowany poza strefą zagrożenia wybuchem. Również zadaszenia na stacjach powinny być wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Rzut poziomy zadaszenia powinien obejmować swym zasięgiem pasmo ruchu obsługiwanych pojazdów. Zadaszenie wydzielonego stanowiska, przeznaczonego wyłącznie do tankowania gazem płynnym pojazdów osobowych obejmuje stanowisko tankowania i obsługi odmierzacza gazu płynnego, a jego wysokość w świetle, mierzona od poziomu podjazdu, powinna wynosić co najmniej 2,5 m. Stacje paliw powinny być wyposażone w instalacje wodociągowe, sanitarne i deszczowo-przemysłowe oraz urządzenia oczyszczające ścieki do poziomu określonego w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w przepisach dotyczących substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Łączna pojemność zbiorników magazynowych dla produktów naftowych w stacjach paliw płynnych nie powinna przekraczać 500 m3. Gaz płynny może być magazynowany w stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego w:

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK