Kategorie

Udział w zyskach określa umowa

W umowie spółki powinny znaleźć się postanowienia dotyczące celu wspólnego działania wspólników oraz sposobu ich działania dla jego osiągnięcia.


Spółkę cywilną można założyć dla każdego celu gospodarczego, który może polegać na prowadzeniu przedsiębiorstwa albo zrealizowaniu jakiegoś jednorazowego przedsięwzięcia (np. wystąpienie w przetargu o zamówienie publiczne). Każdy ze wspólników zobowiązuje się w umowie spółki do oznaczonych działań dla realizacji tego wspólnego celu.


Wnoszenie wkładów

Reklama


Współdziałanie wspólników może polegać na wniesieniu wkładów, chociaż obowiązek ten nie musi obciążać wszystkich wspólników. Wspólnik może zobowiązać się do innych, niż wniesienie wkładu, działań (np. do powstrzymania się od pewnych działań konkurencyjnych, które mogą obniżyć zyski spółki). Wkład wspólnika może mieć charakter zarówno pieniężny, jak i niepieniężny. Może on polegać na wniesieniu do spółki własności rzeczy (np. ruchomości lub nieruchomości), na wniesieniu innych praw majątkowych (np. wierzytelności) albo na świadczeniu usług (np. usługi w zakresie marketingu i reklamy).


Wniesienie do spółki własności ruchomości lub nieruchomości tytułem wkładu polega na przeniesieniu własności rzeczy na wszystkich wspólników. Może to nastąpić przez sam fakt zawarcia umowy spółki w razie wniesienia własności rzeczy oznaczonych co do tożsamości, np. samochód. W przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku (np. paliwo, surowce) konieczne jest ponadto wydanie rzeczy. Należy też pamiętać, że skuteczne przeniesienie własności nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego.


W umowie spółki wspólnicy rozstrzygają o rodzaju i wysokości wkładów, a także terminie i miejscu ich wniesienia. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.


Majątek spółki


Wkłady wniesione przez wspólników do spółki oraz rzeczy i prawa nabyte w czasie jej trwania stanowią wspólny majątek wspólników. Jest on organizacyjnie wyodrębniony z majątków osobistych wspólników i podlega szczególnym regulacjom służącym zapewnieniu jego niepodzielności przez cały czas trwania spółki. Wspólność majątku wspólników ma charakter wspólności łącznej. Cechuje się ona brakiem określenia udziałów wspólników w czasie trwania spółki. Wspólnik nie może w czasie trwania spółki rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani też udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku, jak również nie może on w tym samym czasie domagać się podziału tego majątku. W czasie trwania spółki wierzyciel osobisty wspólnika (tj. mający wierzytelność wynikającą z zobowiązania zaciągniętego poza zakresem działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku. Wspólny majątek wspólników ulega podziałowi dopiero po rozwiązaniu spółki.


Odpowiedzialność

Reklama


Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiedzialni są solidarnie. Zobowiązania te mogą wynikać z różnych zdarzeń, np. z umów czy czynów niedozwolonych, z tytułu ubezpieczeń. Odpowiedzialność ta polega na tym, że wierzyciel spółki może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.

Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze wspólników zwalnia pozostałych. Każdy ze wspólników odpowiada zatem za zobowiązania spółki nie tylko wyodrębnionym majątkiem wspólnym, lecz również majątkiem osobistym nienależącym do wspólności. Wierzyciel wybiera majątek, z którego chce uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń. Wspólnik, który zaspokoił wierzyciela, ma roszczenie regresowe w stosunku do pozostałych wspólników.


Odpowiedzialność solidarna obejmuje także byłych wspólników. Ponoszą oni odpowiedzialność za zobowiązania z okresu ich uczestnictwa w spółce. Wspólnik przystępujący do spółki nie odpowiada majątkiem osobistym za zobowiązania spółki zaciągnięte przed jego przystąpieniem.


Przewidziana w art. 864 kodeksu cywilnego odpowiedzialność solidarna wspólników nie może być ograniczona ani wyłączona w umowie spółki (tj. zmiany zasad tej odpowiedzialności w drodze umowy nie są skuteczne wobec wierzycieli spółki).


Udział w zyskach


Istotna też jest kwestia uczestnictwa wspólnika w zyskach i stratach określona w art. 867 k.c. Zagadnienie zysku (straty) ma związek z celem zarobkowym spółki. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach (np. według wartości wkładów wspólników). Można zwolnić niektórych wspólników w całości lub części od udziału w stratach (nie wpływa to na solidarną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki). Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Postanowienie naruszające ten zakaz jest nieważne.


Jeżeli w umowie spółki nie zostanie ustalony stosunek udziału wspólnika w stratach, to wtedy - w razie wątpliwości - ustalony w niej stosunek udziału w zyskach odnosi się także do udziału w stratach. Żądanie podziału i wypłaty zysków może być zgłoszone przez każdego wspólnika dopiero po rozwiązaniu spółki.


Wzór umowy spółki cywilnej
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PODSTAWA PRAWNA

n Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).


JULIA SEMENA

gp@infor.pl

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!