Kategorie

Wywóz śmieci 2013 - ceny w Polsce na tle rynku niemieckiego

kosze, śmieci, recycling, ustawa śmieciowa, wywóz śmieci - ceny
kosze, śmieci, recycling, ustawa śmieciowa, wywóz śmieci - ceny
Fotolia
Wchodząca w życie w Polsce tzw. „ustawa śmieciowa” bazuje m.in. na bogatych doświadczeniach Niemiec, które obok Danii, Belgii, Austrii, Szwecji oraz Holandii mają modelowy system recyklingu odpadów. Czy po jej wprowadzeniu możemy spodziewać się w Polsce przysłowiowego „niemieckiego porządku”, czy raczej tylko „niemieckich cen” za wywóz naszych odpadów?

Jak to wygląda w Niemczech?

W Niemczech odpady bytowe należą do gmin i miast, które są odpowiedzialne za ich usunięcie i recykling. Podobnie będzie również w Polsce po 1 lipca 2013 roku.

Jak pokazuje przykład naszego zachodniego sąsiada, taki system sprawdził się w praktyce. Wskaźnik powtórnego wykorzystania odpadów osiągnął tam aż 64 proc, co wydaje się być wręcz niewyobrażalne w Polsce, gdzie obecnie 85 proc. śmieci składuje się na wysypiskach, a ledwie kilka procent podawane jest recyklingowi.

– „Wbrew pozorom nawet w Niemczech, pomimo ogromnej świadomości ekologicznej, nie od razu sytuacja wyglądała tak dobrze. Jeszcze w 1993 r. u naszego zachodniego sąsiada recyklingowi było poddawanych 42% opakowań szklanych, zaś już w 1999 było to 75%. W przypadku makulatury nastąpił wzrost z 18% do 70%., zaś plastiku z 9% do 60%. Co prawda osiągnięcie tak dobrych wyników zajęło dobrych kilka lat tym nie mniej dowodzi to, ze kierunek wprowadzanych zmian jest właściwy i co najważniejsze, że przyjęty system jest skuteczny. Podobnie będzie w Polsce. Jednakże przed nami jeszcze sporo pracy, ale jak widać zadanie jest wykonalne – mówi Mariusz Karpiński, wiceprezes HSM Polska.  

Przekazanie firmy dziecku bez podatku

Ulga na dziecko – dochody dziecka pełnoletniego

Wywóz śmieci 2013 - opłata śmieciowa niższa przy segregowaniu odpadów

Ile za wywóz śmieci płaci przeciętny Niemiec?

Wysokość stawek za wywóz odpadów u naszego zachodniego sąsiada jest obecnie ustalana przez władze gminy i to w ich gestii leży wybór firmy wyłanianej w drodze przetargu publicznego.

Różnice w wysokości opłat za wywóz śmieci w większych niemieckich miastach są ogromne. Jedne z najniższych stawek są w Stuttgarcie i Essen, gdzie ich wysokość dla czteroosobowej rodziny wynosi odpowiednio 123 euro (ok. 492 zł) i 130 euro (ok. 520 zł) rocznie. Za to najwyższe ceny są w Berlinie oraz w Kolonii, gdzie wynoszą odpowiednio 254 euro (ok. 1016 zł) i 285 euro (ok. 1140 zł)” – dodaje Mariusz Karpiński.

Tabela 1. Porównanie opłat za wywóz śmieci w największych niemieckich miastach

(tabela pokazuje dane z 2010 roku – od tego czasu ceny mogły ulec nieznacznym zmianom; ceny podano w PLN - zastosowano przelicznik 1 euro = 4 zł)

Miasto1

Odpady bytowe nieposegregowane

Odpady podlegających recyklingowi

60 litrowy pojemnik

(4 osobowa rodzina) (cena w zł za rok)

1 100 litrowy pojemnik

(około 70 osób) (cena w zł za rok)

rabat za kompo-stowanie2

biodegradowalne śmieci (brązowy pojemnik) (cena w euro/zł za rok)

makulatura

Odpady wielkogabarytowe

za darmo

120 litrów

- odbiór co 2 tygodnie

240 litrów

- odbiór co 2 tygodnie

za darmo

H/B3

za darmo

Berlin

1 016

4 860

nie

nie

252

284

nie

H/B

muszą zostać dostarczone do kontenerów, max do 2 m3

Hamburg

832

5 176 + 296 od jednego gospodarstwa

nie

nie

364

484

tak

H/B

muszą zostać dostarczone do kontenerów

Monachium

-

9 324

nie

tak

-

-

tak

H

nie

Kolonia

1 140

11 044

tak

tak

-

-

tak

H

zarówno odbierane bezpośrednio, jak i dostarczane do kontenerów; max do 3 m3

Frankfurt

n. Menem

-

10 160 + 168 od jednego gospodarstwa

tak

tak

-

-

tak

H

przy odbiorze do 10 m3

Stuttgart

492

10 444

nie

nie

292

556

tak

H

przy odbiorze dwa razy do roku w małych ilościach

Dortmund

768

11 236

nie

nie

400

712

tak

H/B

Nie

Essen

556

10 208

nie

nie

216

432

tak

H

zarówno odbierane bezpośrednio, jak i dostarczane do kontenerów

Düsseldorf

792

22 020

tak

nie

436

868

tak

H

zarówno odbierane bezpośrednio, jak i dostarczane do kontenerów, max do 2 m3

Bremen

600

6 740

nie

tak

-

-

tak

H/B

dostarczane do kontenerów (przy odbiorze raz na rok) w tym urządzenia elektroniczne

1 We wszystkich miastach posegregowane odpady szklane i plastikowe są odbierane za darmo

2 Upust za kompostowanie od stawki podstawowej za kontener

3 H = Holsystem, śmieci są odbierane bezpośrednio od gospodarstw domowych; B = Bringsystem, śmieci muszą być wynoszone do kontenerów zbiorczych

Źródło: „Müllgebühren: 10 Städte im Vergleich”, w: http://www.test.de/Muelltrennung-Umwelt-schonen-Gebuehren-sparen-4113793-4116986/, 3.08.2010

…a ile zapłaci przeciętny Polak?

Do końca grudnia 2012 roku wszystkie gminy w Polsce miały obowiązek ustalenia sposobu obliczania i wysokości opłat za wywóz śmieci na swoim obszarze. Jednak nie wszystkie to uczyniły.

Największe miasta tj. Warszawa, Gdańsk, Kraków wstrzymały się z decyzją, gdyż czekały na nowelizację ustawy, która miała miejsce w styczniu 2013 roku. Umożliwiła ona gminom zróżnicowanie sposobów naliczania opłat w ich poszczególnych częściach, a nawet uzależnienie ich od typu zabudowy, np. inne stawki mogą obowiązywać dla domów jednorodzinnych, a inne dla  wielorodzinnych bloków.

Podobnie na obszarze z dobrze rozbudowaną siecią wodociągową można zastosować stawkę według zużycia wody, natomiast na pozostałym terenie według innej metody.


Porównanie wysokości opłat ustalonych przez rady największych polskich miast pokazuje nie tylko ogromne różnice między poszczególnymi miastami, ale również wewnątrz nich samych.

„Doskonale widać to na przykładzie Warszawy, gdzie czteroosobowa rodzina mieszkająca w bloku i segregująca śmieci zapłaci rocznie 672 zł, podczas gdy taka sama rodzina mieszkająca w domu jednorodzinnym zapłaci już 1068 zł. Pokazuje to, że samorządy skorzystały z możliwość, które dała im nowelizacja ustawy z początku stycznia i zastosowały ją do lokalnych uwarunkowań. Ogromne różnice występują również w zależności od tego, czy śmieci będą segregowane. W przypadku śmieci posegregowanych ceny mają być od 30 do około 50% niższe. Zatem istnieje dość mocna motywacja do ich segregowaniamówi Mariusz Karpiński.

„Niestety z zestawienia opłat ponoszonych przez niemieckich konsumentów za wywóz śmieci i opłat ustalonych przez polskie miasta można wywnioskować, że są one w wielu przypadkach zbliżone. Szkoda, że nie można równie „pozytywnie” porównać naszych zarobków. Można przypuszczać, że polskie samorządy na wyrost ustaliły tak wysokie stawki i w przyszłości, po przetestowaniu nowego systemu i przeprowadzeniu przetargów, będą one sukcesywnie obniżane. Pamiętajmy bowiem, że ewentualnych nadwyżek z tytułu odbioru i utylizacji odpadów gmina nie może spożytkować na inny cel” – podsumowuje Mariusz Karpiński.

Wywóz śmieci 2013 - ceny w Warszawie od 1 lipca

Tabela 2. Porównanie opłat za wywóz śmieci w największych polskich miastach dla czteroosobowej rodziny (kwoty w złotówkach, stan na 13 czerwca 2013 r.)

Metoda od osoby (obliczenia dla czteroosobowej rodziny)

Zabudowa jednorodzinna (gospodarstwo czteroosobowe)

Zryczałtowane od gospodarstwa (uwzględniające liczbę osób je zamieszkujących) (obliczenia dla czteroosobowej rodziny)

W zależności od zużycia wody (przy założeniu miesięcznego zużycia wody na 1 osobę na poziomie 4,2 m3)

W zależności od wielkości mieszkania (za m2)  [Z danych GUS wynika, że średnio na jednego mieszkańca przypada 24,7 m2 (obliczenia dla czteroosobowej rodziny - 98,8 m2)]

Segregacja

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Miasto

Warszawa*

-

-

720

864

444

532,8

-

-

-

-

Kraków*

-

-

1 110

750

1 152

774

-

-

-

-

Łódź*

792

609

-

-

-

-

-

-

-

-

Wrocław*

1 368

912

-

-

-

-

-

-

1 506

1 008

Poznań*

960

547

-

-

-

-

-

-

-

-

Gdańsk*

-

-

-

-

-

-

-

-

1 043

782

Szczecin*

-

-

-

-

-

-

1 296

996

-

-

Bydgoszcz

1 200

600

-

-

-

-

-

-

-

-

Lublin*

-

-

828

600

600

468

-

-

-

-

Katowice*

960

672

-

-

-

-

-

-

-

-

Toruń*

-

-

690

552

630

504

-

-

-

-

Warszawa* - Ze względu na unieważnienie przetargu w okresie od 1 lipca 2013 do 31 stycznia 2014 będą obowiązywały stawki przejściowe. Będą one następujące: jeżeli lokal w bloku zamieszkuje jedna osoba, to zapłaci 10 zł miesięcznie; dla dwóch osób opłata wyniesie 19 zł, dla trzech – 28 zł, a w cztero- i więcej osobowych gospodarstwach – 37 zł. Właściciele domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie według następujących stawek: osoby mieszkające samotnie – 30 zł, dwie osoby mieszkające wspólnie – 45 zł, gospodarstwa liczące trzy lub więcej osób – 60 zł. Stawki za śmieci nieposegregowane będą o 20% wyższe. Przy obliczeniach w tabeli założono, że stawki będą obowiązywały przez 12 miesięcy.

Kraków* - Stawki aktualne do 26 czerwca 2013 r. Po tym terminie mogą ulec zmianie w zależności od decyzji Rady Miasta. Dla zabudowy wielorodzinnej za odbiór odpadów selektywnie zebranych obowiązują następujące opłaty: - gospodarstwo domowe jednoosobowe 19,50 zł (bez segregacji 29,00 zł), 2 osoby 37,00 zł (55 zł), 3 osoby 53,50 zł (80,00 zł), 4 osoby 64,50 zł (96,00 zł), 5 osób 72,50 zł (108,00 zł), 6 osób 76,50 zł (113 zł), 7 osób i więcej 78,50 zł (116,5 zł); zaś w przypadku zabudowy jednorodzinnej opłaty będą następujące: - 1 osoba 32,50 zł (bez segregacji 48,50 zł), 2 osoby 44,50 zł (65 zł), 3 osoby 54,50 zł (80,50 zł), 4 osoby 62,50 zł (92,50 zł), 5 osób 69,50 zł (103,50 zł), 6 osób 76,50 zł (113 zł), 7 osób i więcej 80,50 zł (119 zł)

Łódź* - każdy mieszkaniec Łodzi zapłaci 12,69 zł za śmieci posegregowane lub 16,5 zł za śmieci nieposegregowane niezależnie od tego czy mieszka w bloku, czy w domu jednorodzinny,

Wrocław* - mieszkańcy zapłacą za wywóz śmieci 0,85 zł (lub 1,27 zł, jeśli śmieci nie są segregowane) za każdy mkw. powierzchni swojego mieszkania. W przypadku, gdy na jednego mieszkańca przypada więcej niż 27 mkw. powierzchni stawki zmienią się: zamiast od metra, rachunki będą naliczane od osoby - 19 zł (lub 28,50 zł jeśli śmieci nie są segregowane).

Poznań* - za wywóz odpadów selektywnych opłata będzie wynosić 12 złotych miesięcznie od osoby, za śmieci niesegregowane 20 złotych. W przypadku, gdy w gospodarstwie domowym jest 4 i więcej mieszkańców, stawka spada o 5% za każdą kolejną osobę.

Gdańsk* - 66 groszy za m. kw. w przypadku rodzin segregujących śmieci i 88 groszy dla niesegregujących. Opłaty naliczane mają być tylko do 110 m kw. Za każdy dodatkowy metr powyżej tego metrażu mieszkańcy będą płacić 5 groszy za śmieci segregowane, a 7 groszy za odpady nieselekcjonowane.

Szczecin* - metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty. W przypadku śmieci segregowanych będzie to rocznie 4,94 zł od metra sześciennego, a niesegregowanych - rocznie 6,43 zł od metra sześciennego wody.

Bydgoszcz* - za wywóz odpadów segregowanych mieszkańcy Bydgoszczy zapłacą 12,5 zł miesięcznie od osoby, a niesegregowanych dwa razy więcej

Lublin* - w domach jednorodzinnych stawka za gospodarstwo jednoosobowe za śmieci posegregowane wyniesie 30 zł, od gospodarstwa dwuosobowego będzie to 40 zł, a od większego 50 zł miesięcznie; w przypadku śmieci nieposegregowanych będzie to 38 zł od gospodarstwa jednoosobowego, 50 zł od dwuosobowego, a 69 od większego. W blokach jedna osoba zapłaci 12 złotych, 2-osobowe gospodarstwo 25 złotych, a 3-osobowe lub większe 39 złotych miesięcznie za odpady posegregowane, zaś za nieposegregowane odpowiednio: 16, 33 i 50 zł.

Katowice* -  14  zł  miesięcznie  od  każdej  osoby  zamieszkującej  daną  nieruchomość w przypadku segregowania odpadów lub 20  zł  miesięcznie w przypadku niesegregowania odpadów.

Toruń* - w zabudowie wielorodzinnej stawki dla segregujących śmieci wyniosą: 12 zł (dla jednej osoby), 23 zł (dla dwóch), 33 zł (dla trzech) oraz 42 zł (dla czterech i więcej osób). Za odpady nieposegregowane opłaty będą wynosić odpowiednio: 15 zł, 28,75 zł, 41,25 zł i 52,5 zł; w zabudowie jednorodzinnej za segregowane śmieci zapłacą: 13 zł (dla jednej osoby), 25 zł (dla dwóch), 36 zł (dla trzech) oraz 46 zł (dla czterech i więcej osób), a za niesegregowane kolejno: 16,25 zł, 31,25 zł, 45 zł, 57,5 zł.

Źródło: Obliczenia dokonane przez firmę HSM Polska na podstawie uchwał Rad Miast dotyczących wysokości opłat za wywóz śmieci po 1 lipca 2013 r.

***

Firma HSM należy do światowych producentów urządzeń do recyklingu z zakresu techniki biurowej i ochrony środowiska. Jest wiodącym na świecie dostawcą pras belujących, profesjonalnych systemów prasujących i niszcząco-prasujących dla przemysłu surowców wtórnych oraz biurowych niszczarek dokumentów i nośników danych. Więcej informacji na stronie www.hsmpolska.com.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.