Kategorie

15 kroków, aby firma przetrwała drugą falę pandemii

Do drugiej fali pandemii polską gospodarkę trzeba i można przygotować.
shutterstock
Polska wchodzi w druga fazę pandemii, dzień po dniu ogłaszane są nowe rekordy zachorowań. Jest oczywiste, że COVID-19 znów silnie uderzy w gospodarkę. Dysponując jednak doświadczeniem z wiosennego lockdownu, można się na to przygotować.

Druga fala pandemii

Do drugiej fali pandemii polską gospodarkę trzeba i można przygotować. Zdaniem Pracodawców RP konieczne jest przede wszystkim zniesienie zakazu handlu w niedziele, ale wiele da się zrobić także w sferze prawa pracy, prawa podatkowego oraz samym procesie stanowienia prawa.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych

1. Firmy muszą działać

Nie dla zamykania firm! Nie dla wstrzymywania prowadzenia działalności gospodarczej!

Reklama

Wprowadzane obostrzenia ponownie, jak podczas wiosennego lockdownu, polegają także na zakazie prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej, chociażby siłowni i klubów fitness. Nie zgadzamy się na to. Jest to nie tylko bezprawne - nie można zakazywać prowadzenia działalności bez wprowadzenia jednego z trzech konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych, można co najwyżej ograniczyć zakres tej działalności - lecz także całkowicie nieprzemyślane.

– Jesteśmy przecież mądrzejsi o tych kilka miesięcy funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki w okresie pandemii, co oznacza, że powinniśmy być w stanie wprowadzać niezbędne ograniczenia czy rygory, które nie powodują konieczności wstrzymania prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. W ramach dialogu z przedsiębiorcami i pracownikami można przygotować adekwatne rozwiązania, które wspomogą walkę z epidemią bez zamykania firm – mówi Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

2. Zniesienie zakazu handlu w niedziele

Reklama

– Właśnie wprowadzane są obostrzenia dla handlu w zakresie „godzin dla seniora” i zagęszczenia klientów w sklepach. Kryzys mocno uderzył w branżę handlową, normalność szybko nie wróci. Firmy zapowiadają grupowe zwolnienia, branża będzie się mocno restrukturyzowała. Otwarcie handlu w niedzielę niwelowałoby wiele ekonomicznych problemów branży handlowej i ułatwiłoby powrót do normalności - mówi główny ekonomista Pracodawców RP.

Oprócz aspektu ekonomicznego najbardziej istotne jest bezpieczeństwo konsumentów. Wydłużenie handlu na niedziele o co najmniej kilkanaście procent zmniejsza zagęszczenie w obiektach handlowych. To zmniejsza istotnie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa
– dodaje główny ekonomista Pracodawców RP.

Dlatego należy odejść od zakazu handlu w niedziele. Jest to uzasadnione zarówno z ekonomicznego, jak i zdrowotnego punktu widzenia. Klienci mogliby planować i robić zakupy, mając do dyspozycji siedem, a nie sześć dni w tygodniu. Pamiętajmy o tych, którzy w warunkach pandemii stoją na pierwszej linii frontu: personelu medycznym, pracownikach służb, sanepidu etc. Pracują oni bez względu na dzień tygodnia i ciężko jest im załatwić tak prostą rzecz, jaką są zakupy, gdy sklepy w niedziele są zamknięte.

3. Tarcza antykryzysowa

– Wraz z postępami pandemii następuje stopniowe ograniczanie życia społeczno-gospodarczego zarówno poprzez rządowe nakazy i zakazy, jak i rosnące obawy konsumentów rezygnujących z rozmaitych usług czy nabycia dóbr. W związku z tym może być konieczny powrót do niektórych sposobów wsparcia przedsiębiorców znanych z tarcz antykryzysowych – mówi Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

Z drugiej strony niezbędny jest przegląd uchwalonych w ramach tarcz przepisów. Są to setki stron Dziennika Ustaw. Należy pozostawić tylko te przepisy, które są absolutnie niezbędne.

4. Niewprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych i administracyjnych

W pandemii i kryzysie gospodarczym absolutnie niewskazane jest wprowadzanie jakichkolwiek nowych obciążeń jak opłaty czy podatki. Jest to niezbędne w celu umożliwienia przedsiębiorcom przetrwania czasu gorszej koniunktury.

5. Deregulacja

Prawo gospodarcze i różnego rodzaju obowiązki administracyjne są bardzo skomplikowane i generują duże koszty dla firm. Pokazały to setki artykułów w tarczach antykryzysowych, które odraczały wiele kosztownych obowiązków administracyjnych. Sytuacja w finansach publicznych jest napięta, a deregulacja jest dla budżetu bezkosztowa. To oznacza, że bez wydawania pieniędzy budżetowych możemy znacząco obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstw.

– Nie wprowadzajmy żadnych nowych obowiązków i zderegulujmy istotnie dotychczasowe. Potrzebujemy nowego programu deregulacyjnego – zaznacza główny ekonomista Pracodawców RP dr Sławomir Dudek.

6. Przyspieszenie prac nad zmianami prawnymi dotyczącymi pracy zdalnej

– Praca zdalna przyczyniła się do ograniczenia pandemii już na samym jej początku. Konieczne jest dalsze wspieranie tej formy pracy i wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, które wyeliminują luki prawne – mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspertka Pracodawców RP.

Praca zdalna to rozwiązanie, które dobrze sprawdza się w przypadku osób przebywających na kwarantannie czy też rodziców w przypadku zamknięcia szkoły czy instytucji opieki (kiedy nie przysługuje już dodatkowy zasiłek opiekuńczy).

7. Niepodejmowanie decyzji zamrażających przepływ pracowników, usług, towarów

Pół roku temu, gdy wprowadzano lockdown, podjęto szereg daleko idących decyzji paraliżujących gospodarkę. Nie tylko nakazano wstrzymano działalność szeregu branż i sektorów, lecz także utrudniono przepływ pracowników - w szczególności Ukraińców i Białorusinów - oraz towarów poprzez wprowadzenie restrykcji na granicach (głównie z Niemcami). Rykoszetem trafiło to także w Polaków mieszkających w naszym kraju lecz pracujących za granicą, głównie w Niemczech oraz Czechach.

– Sytuacja epidemiczna w Polsce nie różni się jednak od tej u sąsiadów, dlatego wzywamy do powstrzymania się od wprowadzania ograniczeń w przepływie osób, usług i towarów. W niczym one nie pomogą, a utrudnią i tak niełatwą sytuację przedsiębiorców oraz pracowników – podkreśla Piotr Wołejko.

8. Stanowienie prawa w myśl zasad prawidłowej legislacji

Oczywiste jest, że nadzwyczajne okoliczności pandemii wymuszają podejmowanie szybkich decyzji. Jednakże sposób procedowania tzw. tarcz antykryzysowych pokazał, że brak odpowiedniej współpracy z partnerami społecznymi powoduje chaos prawny.

– Przedsiębiorcy byli wielokrotnie zaskakiwani nowymi propozycjami rządu, w tym takimi, które nakładały na nich nowe obowiązki. W szczególności ustawy dotyczące obciążeń fiskalnych powinny być każdorazowo procedowane z zachowaniem najwyższej staranności – zauważa Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.
– Wpływają bowiem na poziom obciążeń obywateli i przedsiębiorców, w związku z czym nie mogą być wprowadzane w sposób niechlujny i pośpieszny, bez wymaganych konsultacji. W przeciwnym razie nie będzie mowy o pewności i przewidywalności prawa, co nie służy rozwojowi – dodaje.

9. O testach na COVID-19 oraz izolacji muszą decydować także lekarze działający poza kontraktami na Podstawową Opiekę Zdrowotną

– Konieczne jest rozszerzenie uprawnień do kierowania na testy genetyczne w kierunku COVID-19 finansowane ze środków publicznych. To znaczy danie lekarzom nierealizującym świadczeń w ramach kontraktu na Podstawową Opiekę Zdrowotną uprawnień do kierowania na testy na testy genetyczne w kierunku COVID-19 finansowane ze środków publicznych oraz nakładania izolacji oraz orzekania o czasie jej trwania – mówi Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Świadczeniodawcy prywatni prowadzą swoją działalność zarówno w oparciu o kontrakty z płatnikiem publicznym, jak i w modelu abonamentowym, ubezpieczeniowym i gotówkowym. W obecnym stanie prawnym pacjent z objawami mogącymi wskazywać na COVID-19, kontaktujący się ze swoim lekarzem prowadzącym poza systemem POZ, musi być przekierowany na lekarza POZ, żeby uzyskać skierowanie na test.

– To wydłuża czas do weryfikacji podejrzenia choroby zakaźnej, a zatem zwiększa ryzyko epidemiologiczne i stanowi zbędne obciążenie dla systemu publicznego – mówi wiceprezydent Pracodawców RP.

Podobnie, jedynie lekarz POZ może orzekać o izolacji i czasie jej trwania, w tym u pacjentów będących pod stałą opieką lekarzy pracujących poza Podstawową Opieką Zdrowotną.

10. Więcej punktów prowadzących testy

Kolejny postulat dotyczy rozbudowa sieci punktów pobrań materiału biologicznego do testów na COVID-19 w taki sposób, żeby nie obciążać infrastruktury świadczeniodawców sprawujących opiekę zdrowotną oraz zoptymalizować dostępność pacjentów do tych punktów – promujemy model Drive-Thru.

11. Bezpieczeństwo personelu medycznego

Zaangażowanie personelu medycznego jest dzisiaj sprawą kluczową, dlatego należy uczynić wszystko, aby każdemu pracownikowi podmiotu leczniczego czy też praktyki zawodowej zapewnić należytą ochronę, wyposażając go w niezbędne środki ochrony osobistej oraz umożliwiając mu permanentny dostęp do badań laboratoryjnych.

– Musimy pamiętać, że w obecnej sytuacji zachowanie wszelkich środków ostrożności jest kluczowe i niezbędne do walki z wirusem. Z niepokojem patrzymy na dynamicznie postępującą sytuację związaną rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 w Polsce. Tym samym odpowiednie zabezpieczenie służb ratunkowych oraz personelu medycznego jest bardzo ważne – podkreśla Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

12. Tworzenie rozwiązań organizacyjno-prawnych, dających nam wszystkim, pacjentom, poczucie bezpieczeństwa

Nie można też zapominać, że prawa pacjenta wciąż obowiązują i wszyscy pacjenci pozostają pod taką samą ochroną jak dotychczas, bez względu na rodzaj postawionego rozpoznania.

– Za każdymi nowymi przepisami idą wewnętrzne procesy organizacyjne, które mają na celu dostosowanie się do nadchodzących zmian. Powinny więc być wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem i udziałem strony społecznej. Tym bardziej gdy wraz z ograniczeniami w prowadzeniu działalności wprowadzane są bardzo wysokie kary finansowe oraz kary pozbawienia wolności – zauważa wiceprezydent Pracodawców RP.

13. Rozwój telemedycyny w obszarze teleporad i telemonitoringu

W systemie opieki zdrowotnej należy uwzględnić – z modyfikacjami wynikającymi z dotychczasowych doświadczeń – dalszy rozwój telemedycyny i to zarówno w obszarze teleporad, jak i telemonitoringu. Pandemia wyzwoliła rozwój alternatywnych oraz specyficznych form funkcjonowania podmiotów ambulatoryjnych. Dotyczy to zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, jaki specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. W praktyce oznacza to wzrost znaczenia digitalizacji zasobów i procesów. Doświadczenia płynące z tego czasu mogą być tymi, które na zawsze mogą i nawet powinny przynieść duże zmiany organizacyjne w obszarze telemedycyny.

14. Identyfikacja populacji osób o podwyższonym ryzyku zgonu w przebiegu SARS-CoV-2 oraz zaadresowanie do niej szczególnych działań pozwalających na unikanie zakażenia

Należy przygotować rozwiązania pozwalające identyfikować populację osób o podwyższonym ryzyku zgonu w przebiegu SARS-CoV-2 oraz zaadresować do tej populacji szczególne działania. Powinny one pozwalać na unikanie zakażenia (izolacja fizyczna, szczególnie bezpieczne warunki mieszkania czy też pracy itp.), a w razie jego wystąpienia – na ograniczenie konsekwencji zachorowania, hospitalizacji. Takie działania przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego nie tylko osób o podwyższonym ryzyku, ale również pozostałej części populacji.

15. Jasna podstawa prawna dla obowiązku noszenia maseczek (zasłaniania ust i nosa)

Powrót do powszechnego obowiązku noszenia maseczek zarówno w przestrzeni publicznej, jak i kontynuacja tego obowiązku w niektórych przestrzeniach zamkniętych, w tym w transporcie publicznym, wymaga ustanowienia jasnej i niepodlegającej dyskusji podstawy prawnej.

Obecne przepisy są skutecznie podważane, także przed sądami. Zapowiedziana przez rząd polityka „zero tolerancji” nie może się przecież sprowadzać do egzekwowania czegoś, wobec czego są poważne wątpliwości.

Nie można też wymagać od przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich pracowników, by egzekwowali takie przepisy od klientów/kontrahentów, często ryzykując wręcz agresję ze strony osób lekceważących nakładane nakazy. Potrzebna jest jasna podstawa prawna i odpowiednie jej egzekwowanie przez uprawnione organy i instytucje państwa – podkreśla Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

źródło: Pracodawcy RP

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA  

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!