Kategorie

Nowe możliwości zastosowania faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową firmy

Kreczmańska-Gigol Katarzyna
inforCMS
Faktoring zamówieniowy poprawia płynność na etapie poprzedzającym powstanie wierzytelności. Jest źródłem finansowania zobowiązań wobec dostawców i innych podmiotów, np. pracowników.

Faktoring polega na przelewie przez przedsiębiorstwa wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego na wyspecjalizowane instytucje faktoringowe i świadczenie przez te instytucji dodatkowych usług na rzecz przedsiębiorstw. Faktorant - to przedsiębiorca, podmiot transakcji faktoringowej, któremu przysługują wierzytelności od kontrahentów. Wyspecjalizowane instytucje, które kupują wierzytelności i świadczą na rzecz faktorantów usługi - to faktorzy. Trzecim podmiotem transakcji faktoringu jest dłużnik, czyli kontrahent faktoranta, który jest zobowiązany do zapłaty.

W klasycznej transakcji faktoringu przedmiotem jej są wierzytelności i usługi, a do przelewu wierzytelności dochodzi wówczas, gdy wierzytelność już istnieje. Tak jest najczęściej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedmiotem transakcji były wierzytelności przyszłe, czyli takie, które jeszcze nie istnieją. Przykładem takiej specjalnej transakcji jest faktoring zamówieniowy.

Etapy transakcji

Etap 1 - podpisanie kontraktu między przedsiębiorcą (potencjalnym faktorantem, czyli klientem instytucji faktoringowej) a jego kontrahentem. Kontrahent zleca przedsiębiorcy wykonanie usługi lub wyprodukowanie określonego produktu albo dostarczenie określonego towaru. Przedsiębiorca ma zamówienie, ale do jego realizacji potrzebuje środków pieniężnych. Proszę sobie wyobrazić firmę, która jest mało znana na rynku lub niewielka, a w związku z tym nie może liczyć na skorzystanie z kredytu kupieckiego u dostawców materiałów, maszyn czy też towarów potrzebnych do realizacji zamówienia. Musi też niejednokrotnie zatrudnić do realizacji zamówienia dodatkowe osoby. Od momentu otrzymania zamówienia do momentu jego realizacji upłynąć może, w zależności od rodzaju zamówienia, od kilku dni do kilku miesięcy. W momencie realizacji zamówienia przedsiębiorca wystawia fakturę i zwykle pojawiają się należności, bo kontrahent korzysta z kredytu kupieckiego. Przedsiębiorca może już skorzystać z klasycznej transakcji faktoringu. Klasyczny faktoring, czyli ten występujący zwykle, jest narzędziem służącym do finansowania należności. Faktoring zamówieniowy finansuje etap poprzedzający powstanie należności, czyli finansuje koszty ponoszone przez przedsiębiorcę na realizację zamówienia - w uproszczeniu można powiedzieć, że finansuje zapasy.

Etap 2 - faktorant przedstawia faktorowi zamówienie, a ten udziela mu kredytu na realizację zamówienia (podpisują umowę faktoringu zamówieniowego). Finansowanie zwykle wynosi dużo mniej niż przyszła wierzytelność - około 50 proc. jej wartości.

Etap 3 - za uzyskane środki faktorant kupuje materiały, towary, maszyny i urządzenia, płaci pracownikom.

Etap 4 - faktorant realizuje zamówienie i dostarcza zamówione produkty, towary lub wykonuje usługę na rzecz kontrahenta, który złożył zamówienie. Jednocześnie wystawia fakturę, której płatnikiem jest kontrahent. Kontrahent staje się w tym momencie dłużnikiem.

Etap 5 - Faktorant przedstawia faktorowi fakturę. Transakcja przekształca się w transakcję faktoringu klasycznego. Od kwoty wierzytelności faktor odejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytu uzyskanego przez faktoranta na realizację zamówienia i koszty finansowania za okres od momentu udzielenia kredytu do momentu udokumentowania przez faktoranta istnienia wierzytelności. Od kwoty wierzytelności potrąca koszty faktoringu - odsetki i prowizję. W dniu przedstawienia faktury faktorowi może on zapłacić klientowi za całą wierzytelność, potrącając jedynie koszty transakcji (faktoring przyspieszony) lub też zaliczkować część wierzytelności, a pozostałą część zapłacić w terminie jej płatności lub wówczas, gdy zapłaci dłużnik (faktoring zaliczkowy). W transakcjach faktoringu zamówieniowego celem jest skorzystanie z funkcji finansowania, wobec czego nie spotyka się transakcji faktoringu zamówieniowego wymagalnościowego. Część zaliczkowana istniejącej wierzytelności jest wyższa niż w momencie udzielania finansowania na realizację zamówienia. Zamiast około 50 proc. kwoty wierzytelności (tyle wynosi finansowanie, gdy wierzytelność jeszcze nie istnieje) faktor zaliczkuje od 70 proc. do 95 proc. wierzytelności.

Etap 6 - dalsza obsługa transakcji faktoringowej przebiega tak, jak w transakcjach klasycznego faktoringu. Faktor administruje wierzytelnościami, monitoruje płatności, windykuje itd.

Finansowanie zapasów

Transakcje faktoringu zamówieniowego rozszerzają funkcję finansowania faktoringu z etapu finansowania należności na etap finansowania zapasów. Dodatkowe efekty, które pojawiają się przy korzystaniu z faktoringu zamówieniowego, a nie występują przy klasycznych formach faktoringu, to poprawa płynności związana z pozyskaniem źródła finansowania zapasów. Zmniejsza się ryzyko poniesienia strat przez przedsiębiorstwo z powodu współpracy z niewiarygodnym i niewypłacalnym kontrahentem. Faktor już na etapie podpisywania kontraktu sprawdza składającego zamówienie. Przedsiębiorca może skorzystać z wyników badania przeprowadzonego przez faktora i nie dopuścić do powstania należności w stosunku do kontrahentów o wysokim ryzyku. Przy faktoringu klasycznym często w momencie uaktywniania faktora wierzytelność już istnieje i faktoring przydaje się jedynie jako czynnik dyscyplinujący dłużników. Przy faktoringu zamówieniowym faktorant, opierając się na wiedzy i doświadczeniu faktora, może całkowicie uniknąć strat, na co niekiedy jest za późno przy faktoringu klasycznym. Tam faktoring prowadzi do minimalizacji strat. Rzadziej przy transakcjach faktoringu zamówieniowego dochodzi do windykacji należności.

Duże zamówienia

Szczególnego znaczenia nabiera przy faktoringu zamówieniowym możliwość realizowania dużych zamówień, a przez to obroty mogą szybciej rosnąć. Przy bardzo dużych zamówieniach przedsiębiorcy o niewielkich dotychczasowych obrotach mają niewielkie szanse na uzyskanie finansowania w banku. Faktoring zamówieniowy daje możliwości bezproblemowego zwiększania obrotów firmy bez obawy o jej płynność.

Przy faktoringu zamówieniowym początkowo nie ma efektu wzrostu samofinansowania. Wierzytelność jeszcze nie istnieje, gdy przedsiębiorca otrzymuje pieniądze od faktora. W bilansie firmy pojawiają się wówczas zobowiązania wobec faktora. Dopiero wtedy, gdy wierzytelność już istnieje, czyli po realizacji zamówienia i wystawieniu faktury, zadłużenie z tytułu finansowania wierzytelności przyszłej jest spłacane z kwoty, jaką faktor płaci za wierzytelność już istniejącą. W bilansie znikają zobowiązania, nie ma też należności, które zamieniają się na gotówkę. Część gotówki uzyskana od faktora spłaca zobowiązania zaciągnięte wcześniej u faktora, a pozostała część trafia do przedsiębiorcy.

Poprawa płynności

Faktoring zamówieniowy poprawia płynność na etapie poprzedzającym powstanie wierzytelności. Faktoring klasyczny powoduje przyśpieszenie konwersji należności na gotówkę, a faktoring zamówieniowy jest źródłem finansowania zobowiązań wobec dostawców i innych podmiotów, np. pracowników. Zmniejszają się zobowiązania wobec dostawców i pracowników, a pojawiają się zobowiązania wobec faktora, które następnie są spłacane z gotówki uzyskanej od faktora w momencie wystawienia faktury. Efekt poprawy płynności jest silniejszy przy faktoringu zamówieniowym niż przy faktoringu klasycznym. Faktoring zamówieniowy otwiera nowe możliwości wykorzystania faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa, zanim wierzytelności zaczną istnieć. Zdarza się, że brak źródła finansowania powoduje, że przedsiębiorca jest zmuszony rezygnować z realizacji interesującego kontraktu. Faktoring zamówieniowy sprawia, że przedsiębiorca może zwiększać swoje obroty bez obawy utraty płynności.

Można się spodziewać, że popularność tego rodzaju transakcji będzie szybko rosła i przyczyni się do dalszego upowszechniania faktoringu w naszym kraju. Faktoring nie jest usługą jednorodną, co zauważają faktorzy działający na naszym rynku i oferujący przedsiębiorcom nowe możliwości jego wykorzystania z pożytkiem dla klientów faktoringowych, instytucji faktoringowych i wzbogacając rynek usług finansowych w naszym kraju.

KATARZYNA KRECZMAŃSKA-GIGOL

adiunkt w Katedrze Finansów Szkoły Głównej Handlowej, sekretarz naukowy i wykładowca Studium Podyplomowego Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.