| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można w każdej chwili zawiesić, a potem wznowić. Jest to tak samo łatwe jak założenie i zakończenie tego rodzaju biznesu. Okres zawieszenia stanowi faktyczną przerwę w działalności firmy na rynku.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca złożył wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej od 10 czerwca 2010 r. Składki na

ubezpieczenia społeczne za czerwiec powinny zostać opłacone za okres od 1 do 9 czerwca, gdyż 10 czerwca jest pierwszym dniem, kiedy działalność zostaje zawieszona.

ZUS zawiadamia płatnika składek (ewentualnie osoby współpracujące) odrębnym pismem o wszystkich sporządzonych dokumentach ubezpieczeniowych sporządzonych w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej powinien się zakończyć wznowieniem działalności lub jej zakończeniem. Zawieszenie jest okresem przejściowym, w którym przedsiębiorca ma czas na uporządkowanie spraw firmy oraz na ewentualne poradzenie sobie z jej problemami. Wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej może trwać nie dłużej niż 24 miesiące (art. 14a u.s.d.g.). Po upływie okresu zawieszenia przedsiębiorca, który decyduje się na wznowienie działalności, powinien złożyć wniosek o wznowienie działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie złożą takiego wniosku, mogą zostać wykreśleni z rejestru lub ewidencji. Dodatkowo może też zostać nałożona grzywna.

Wznowienie działalności gospodarczej wymaga poinformowania o tym organu ewidencyjnego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Przedsiębiorca dokonuje tego na takim samym formularzu jak zgłoszenie zawiedzenia - EDG - W formularzu tym należy określić datę wznowienia oraz oznaczenie przedsiębiorcy oraz oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy. Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub elektronicznie. Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej, jest zobowiązany zgłosić do organu ewidencyjnego informację o wznowieniu wykonywania działalności (art. 7ba ust. 3 u.d.g.). Informacja powinna zawierać oznaczenie przedsiębiorcy i oznaczenie miejsca zamieszkania i adres. Brak zgłoszenia w organie ewidencyjnym lub sądzie rejestrowym informacji o wznowieniu przed upływem okresu zawieszenia działalności ma negatywne konsekwencje. Niezłożenie w urzędzie gminy informacji o wznowieniu działalności gospodarczej stanowi przesłankę do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności (art. 7e u.d.g.). Wykreślenie nie następuje automatycznie po upływie okresu zawieszenia firmy. Wykreślenie z ewidencji jest poprzedzone pisemnym wezwaniem przedsiębiorcy i wyznaczeniem mu dodatkowego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jest to warunek niezbędny do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji. Od decyzji organu ewidencyjnego o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przedsiębiorcy pozostaje złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

PRZYKŁAD

Natalia C. zawiesiła działalność gospodarczą związaną z fryzjerstwem w 2005 r. Nie powiadomiła organu ewidencyjnego o wznowieniu działalności gospodarczej w okresie roku. Po uprzednim zawiadomieniu przez urząd - jej działalność została wykreślona z rejestru.

Wznowienie działalności gospodarczej skutkuje powstaniem obowiązków przedsiębiorcy, jak przed dniem zawieszenia. Od dnia wskazanego we wniosku jako dzień wznowienia działalności przedsiębiorca znów podlega ubezpieczeniom z tego tytułu. W oparciu o informację o wznowieniu działalności ZUS sporządza dokumenty ubezpieczeniowe:

• zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA) - tylko w przypadku, gdy nastąpiło wyrejestrowanie płatnika w związku z wcześniejszym zawieszeniem działalności, oraz zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność;

• formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgodnie z podleganiem ubezpieczeniom, wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

Po wznowieniu działalności gospodarczej płatnik składek ma obowiązek ponownego opłacania składek z tego tytułu. Jeżeli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany skutkujące zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom, do złożenia dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń zobowiązany jest płatnik składek, czyli przedsiębiorca. ZUS powiadamia płatnika składek odrębnym pismem o sporządzonych dokumentach zgłoszeniowych - w związku ze wznowieniem przez niego wykonywania działalności.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca od 2 kwietnia 2010 r. zawiesił działalność gospodarczą. Podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W okresie zawieszenia działalności był zatrudniony w firmie ochroniarskiej na umowę o pracę. Od 10 czerwca chciałby wznowić działalność. Po wznowieniu działalności przedsiębiorca powinien złożyć druk ZUS ZZA i z zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia.

Działalność gospodarcza polegająca na dostawie towarów i świadczeniu usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej „ustawa o VAT”). W momencie zawieszenia działalności zostają też zawieszone obowiązki związane z zapłatą tego podatku. Rozpoczynając ponownie działalność po upływie okresu zawieszenia, podatnik VAT kontynuuje działalność na zasadach obowiązujących go przed zawieszeniem. W okresie zawieszenia działalności podatnik VAT zasadniczo nie ma obowiązku składania deklaracji VAT (art. 99 ustawa o VAT), wznowienie działalności wiąże się z obowiązkiem ponownego rozpoczęcia składania deklaracji VAT. Pierwszą deklarację VAT po wznowieniu należy złożyć za ten okres rozliczeniowy, w którym przypada data wznowienia działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Może jednak regulować związane z utrzymaniem firmy należności co często skutkuje powstaniem przychodu. Obowiązkiem przedsiębiorcy wznawiającego działalność jest uregulowanie ewentualnych należności podatkowych powstałych w okresie zawieszenia. Zgodnie z art. 44 u.p.d.o.f. po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy wpłacają zaliczki według zasad obowiązujących przed zawieszeniem. Podatek od ewentualnego dochodu, którego uzyskanie dopuszczalne jest w okresie zawieszenia, będzie podlegał rozliczeniu przy płatności pierwszej zaliczki po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Dotyczy to też kosztów poniesionych w okresie zawieszenia. Koszty te, generowane w okresie zawieszenia, będzie można uwzględnić przy wpłacie pierwszej zaliczki na podatek po wznowieniu działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD

Podatnik zawiesił działalność 1 sierpnia 2010 r. Zamierza ją wznowić 1 października 2010 r. We wrześniu sprzedał samochód, który był jego środkiem trwałym. Nie ma jednak momentu zapłaty zaliczki na podatek dochodowy aż do momentu wznowienia działalności. Rozliczenie dochodu ze sprzedaży środka trwałego nastąpi wraz z wpłatą pierwszej zaliczki po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, tj. 20 października 2010 r.

Za rok, w którym przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą, składa roczne zeznawanie podatkowe zgodnie z ustawowymi terminami. W zeznaniu tym musi ująć wszelkie uzyskane w roku podatkowym przychody, w tym również te osiągnięte w okresie zawieszenia. Zawieszenie działalności gospodarczej jest tylko okresem przejściowym, w czasie którego przedsiębiorca ma prawo niewykonywania biznesu. Jest to pomocne przy okresowych problemach firmy. Jeżeli jednak okaże się, że nie są to problemy przejściowe - zawsze istnieje możliwość zakończenia działalności gospodarczej, co skutkuje wykreśleniem z rejestru. Przedsiębiorca zawsze ma też możliwość zmiany przedmiotu działalności firmy, co w niektórych przypadkach może być bardziej opłacalne niż zawieszenie lub zakończenie działalności gospodarczej. Należy w tym miejscu jeszcze podkreślić, że przedmiot działalności firmy powinien być wybrany zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 251, poz. 1885 z późn zm.).

PAWEŁ MALINOWSKI

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK