| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Jakie warunki finansowe musi spełnić wykonawca?

Jakie warunki finansowe musi spełnić wykonawca?

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od wykonawcy spełnienia warunku dostarczenia dokumentów potwierdzających fakt, że jest on ubezpieczony. Może to być zarówno sam dokument polisy ubezpieczeniowej, jak też cały zestaw. W jakiej formie należy przedstawić polisę?

Odnosząc się do formy dokumentu w jakiej wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu opłaconą polisę, podkreślić należy, iż na mocy § 7 ust. 1 Rozporządzenia, forma ta ograniczona została jedynie do oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku zaś składania elektronicznego dokumentu, powinien on być co do zasady opatrzony przez wystawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Tym samym, forma pisemna w jakiej wykonawcy mają przedkładać zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, odpowiada regulacji z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). W świetle art. 78 § 1 Kc do zachowania formy pisemnej wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Ochrona wynagrodzeń dla podwykonawców

Wymogi dotyczące dokumentów

Wyrażoną art. 78 § 1 Kc zasadę pisemności tj. złożenia na dokumencie własnoręcznego podpisu, ustawodawca ograniczył m.in. w drodze art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo bankowe”. Przepis ten stanowi, że dokumenty związane z czynnościami bankowymi nie wymagają pieczęci ani podpisu. Jeżeli zaś ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie elektronicznej spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności (arg. z art. 7 ust. 3 Prawo bankowe). Tym samym, wydruk elektroniczny dokumentu bankowego, wygenerowanego w związku ze złożeniem oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych np. zestawienie operacji dokonywanych w danym okresie na rachunku bankowym przez jego posiadacza, nie wymaga stempla ani podpisu, ani tym bardziej potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Reasumując, przedłożenie przez wykonawcę elektronicznego wydruku komputerowego, zgodnie z art. 7 Prawa bankowego, z którego treści wynika dokonanie przez wykonawcę przelewu z tytułu opłacenia polisy w określonym dniu, stanowi potwierdzenie okoliczności opłacenia polisy także wówczas, gdy dokument ten nie został opatrzony pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej w banku do wydawania takich dokumentów, jak i wówczas gdy dokument ten nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez samego wykonawcę. Zamawiający zatem nie może wykluczyć z udziału w postępowaniu wykonawcy przedkładającego potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu opłacenia polisy w formie wydruku komputerowego, z uwagi na niezachowanie formy pisemnej przedmiotowego dokumentu. Jednakże, przesłany np. faksem czy pocztą elektroniczną obraz wydruku stanowi jedynie kopię (odpis) dokumentu traktowanego jako oryginał i wymaga poświadczenia za zgodność z oryginałem.

Ograniczenia w udzielaniu zamówień publicznych

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 5/2013 r.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK