| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Biuro podróży > Biuro podróży - pozwolenia

Biuro podróży - pozwolenia

Aby otworzyć biuro podróży, oprócz generalnych wymagań dotyczących podejmowania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz przekazania informacji do ZUS, urzędu skarbowego oraz wojewódzkiego urzędu statystycznego) wymagane jest uzyskanie wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Wniosek o wpis do rejestru składa się w urzędzie marszałkowskim lub nadaje na poczcie. Jednak przedsiębiorca może złożyć też wniosek razem z oświadczeniem we właściwym organie ewidencyjnym np. urzędzie gminy. W takim wniosku musi jednak zaznaczyć, który organ prowadzi rejestr działalności regulowanej.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna działalność w branży turystycznej musi zapłacić za wpis do rejestru. Za wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych wnosi się opłatę skarbową w wysokości 514 zł.

Od zmiany we wpisie do rejestru (jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności) stawka opłaty skarbowej wynosi 275 zł.

Stawka opłaty skarbowej od decyzji o wykreśleniu wpisu w rejestrze wynosi 10 zł.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku o wpis do rejestru.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych może uzyskać tylko taki przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie o usługach turystycznych.

Pierwszym warunkiem jest zapewnienie kierowania działalnością przedsiębiorstwa przez osoby niekarane za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę określone w ustawie, to jest:
• rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone studia wyższe z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu,
• 2 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią z zakresu obsługi turystów lub ukończone inne studia wyższe,
• 4 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią inną niż wymieniona powyżej, albo
• 6 lat praktyki w obsłudze turystów, w pozostałych przypadkach.

Zgodnie z ustawą, za praktykę w obsłudze turystów uważa się samodzielne wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, kierowanie jednostkami organizującymi imprezy turystyczne, pracę na stanowiskach związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych, samodzielne przygotowywanie programów imprez turystycznych, a także wykonywanie zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

Przedsiębiorca, który chce założyć biuro podróży musi ponadto zawrzeć i posiadać przez cały okres prowadzenia działalności umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych.

Minimalną wysokość gwarancji i ubezpieczenia, o których mowa powyżej określają: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 279) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 281).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »