| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Jak uchronić się przed wysokimi rachunkami za prąd w 2019 r.?

Jak uchronić się przed wysokimi rachunkami za prąd w 2019 r.?

Rachunki za prąd mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Jak uchronić się przed płaceniem tak wysokich rachunków za energię elektryczną w 2019 r.?

Mikro i mali przedsiębiorcy

Jeśli jesteś: 

 • mikroprzedsiębiorcą, czyli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  • zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 10 pracowników i 
  • osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, 
 • małym przedsiębiorcą, czyli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  • zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 50 pracowników i 
  • osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,
  • i nie jesteś mikroprzedsiębiorcą,

możesz uniknąć podwyżek cen energii i utrzymać - do końca 2019 r. - stawki obowiązujące na dzień 30 czerwca 2018 r. Aby tego dokonać musisz u swojego sprzedawcy energii elektrycznej (np. PGE, Tauron, Energa, Enea) złożyć tzw. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Termin na jego złożenie został wydłużony z 27 lipca 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Webinarium Piotra Wojciechowskiego: Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy - zmiany w obowiązkach pracodawców – Termin: 30 sierpnia

Złożenie oświadczenia jest jedyną czynnością, jakiej musisz dokonać. Sprzedawca nie poinformuje cię też osobnym pismem o utrzymaniu niższych cen energii elektrycznej. 

Pamiętaj! 13 sierpnia 2019 r. jest datą ostateczną na złożenie oświadczenia. Po tym terminie stracisz możliwość ubiegania się o niższe ceny prądu, a twoje rachunki mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent.

Średni i duzi przedsiębiorcy

Jeśli jesteś średnim lub dużym przedsiębiorcą, czyli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniałeś średniorocznie co najmniej 50 pracowników i
 • osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 10 milionów euro,
 • i nie jesteś mikro i małym przedsiębiorcą, 

możesz otrzymać dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (z możliwości ubieganie się o dofinansowanie wyłączone zostały firmy zajmujące się m.in., produkcją wyrobów z aluminium, odzieży skórzanej, czy nawozów. Pełną listę wyłączeń znajdziesz w art. 1 lit. pkt 4, lit. e ustawy

Aby ubiegać się o takie dofinansowanie musisz zwrócić się do spółki Zarządca Rozliczeń S.A. z odpowiednim wnioskiem. Wniosek składa się za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez spółkę Zarządca Rozliczeń. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wniosek musi zawierać m.in. 

 • oznaczenie firmy, jej siedzibę i adres poczty elektroniczne, 
 • numer KRS i NIP, 
 • wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu odbiorcy dofinansowanie, 
 • wnioskowaną wysokość dofinansowania obliczoną zgodnie z ustawą, 
 • oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy, 
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata dofinansowania. 

Ponadto do wniosku dołącza się oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do ustawy. Całość dokumentów musisz złożyć do 30 czerwca 2020 r. 

Dofinansowanie opiera się o mechanizm tzw. pomocy de minimis. Jest to określona w przepisach unijnych pomoc, jakiej może udzielić państwo przedsiębiorcom, aby nie naruszyć konkurencji lub nie wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi. Wysokość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa jest ograniczona i wynosi 200 tys. euro w okresie 3 lat. 

Po złożeniu wniosku Zarządca Rozliczeń w terminie 7 dni zwróci się do twojego sprzedawcy energii o potwierdzenie danych dotyczących wolumenu sprzedanej energii elektrycznej wskazanego we wniosku. Jeśli sprzedawca potwierdzi dane (ma na to 14 dni), Zarządca Rozliczeń weryfikuje wniosek pod względem poprawności, kompletności i prawidłowości złożonego oświadczenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Zarządca zatwierdza wniosek i w terminie 40 dni od jego otrzymania wypłaca  dofinansowanie. Zatwierdzenie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień zatwierdzenia wniosku przez Zarządcę Rozliczeń. Zarządca w dniu udzielenia pomocy publicznej wydaje i doręcza odbiorcy końcowemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

Art. 1, pkt 1, pkt 4, lit. e,  pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 Art. 7, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Art. 67 ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (przekazana do podpisu Prezydenta RP)

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »