reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Jak uchronić się przed wysokimi rachunkami za prąd w 2019 r.?

Jak uchronić się przed wysokimi rachunkami za prąd w 2019 r.?

Rachunki za prąd mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Jak uchronić się przed płaceniem tak wysokich rachunków za energię elektryczną w 2019 r.?

Mikro i mali przedsiębiorcy

Jeśli jesteś: 

 • mikroprzedsiębiorcą, czyli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  • zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 10 pracowników i 
  • osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, 
 • małym przedsiębiorcą, czyli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  • zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 50 pracowników i 
  • osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,
  • i nie jesteś mikroprzedsiębiorcą,

możesz uniknąć podwyżek cen energii i utrzymać - do końca 2019 r. - stawki obowiązujące na dzień 30 czerwca 2018 r. Aby tego dokonać musisz u swojego sprzedawcy energii elektrycznej (np. PGE, Tauron, Energa, Enea) złożyć tzw. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Termin na jego złożenie został wydłużony z 27 lipca 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Webinarium Piotra Wojciechowskiego: Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy - zmiany w obowiązkach pracodawców – Termin: 30 sierpnia

Złożenie oświadczenia jest jedyną czynnością, jakiej musisz dokonać. Sprzedawca nie poinformuje cię też osobnym pismem o utrzymaniu niższych cen energii elektrycznej. 

Pamiętaj! 13 sierpnia 2019 r. jest datą ostateczną na złożenie oświadczenia. Po tym terminie stracisz możliwość ubiegania się o niższe ceny prądu, a twoje rachunki mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent.

Średni i duzi przedsiębiorcy

Jeśli jesteś średnim lub dużym przedsiębiorcą, czyli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniałeś średniorocznie co najmniej 50 pracowników i
 • osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 10 milionów euro,
 • i nie jesteś mikro i małym przedsiębiorcą, 

możesz otrzymać dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (z możliwości ubieganie się o dofinansowanie wyłączone zostały firmy zajmujące się m.in., produkcją wyrobów z aluminium, odzieży skórzanej, czy nawozów. Pełną listę wyłączeń znajdziesz w art. 1 lit. pkt 4, lit. e ustawy

Aby ubiegać się o takie dofinansowanie musisz zwrócić się do spółki Zarządca Rozliczeń S.A. z odpowiednim wnioskiem. Wniosek składa się za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez spółkę Zarządca Rozliczeń. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wniosek musi zawierać m.in. 

 • oznaczenie firmy, jej siedzibę i adres poczty elektroniczne, 
 • numer KRS i NIP, 
 • wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu odbiorcy dofinansowanie, 
 • wnioskowaną wysokość dofinansowania obliczoną zgodnie z ustawą, 
 • oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy, 
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata dofinansowania. 

Ponadto do wniosku dołącza się oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do ustawy. Całość dokumentów musisz złożyć do 30 czerwca 2020 r. 

Dofinansowanie opiera się o mechanizm tzw. pomocy de minimis. Jest to określona w przepisach unijnych pomoc, jakiej może udzielić państwo przedsiębiorcom, aby nie naruszyć konkurencji lub nie wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi. Wysokość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa jest ograniczona i wynosi 200 tys. euro w okresie 3 lat. 

Po złożeniu wniosku Zarządca Rozliczeń w terminie 7 dni zwróci się do twojego sprzedawcy energii o potwierdzenie danych dotyczących wolumenu sprzedanej energii elektrycznej wskazanego we wniosku. Jeśli sprzedawca potwierdzi dane (ma na to 14 dni), Zarządca Rozliczeń weryfikuje wniosek pod względem poprawności, kompletności i prawidłowości złożonego oświadczenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Zarządca zatwierdza wniosek i w terminie 40 dni od jego otrzymania wypłaca  dofinansowanie. Zatwierdzenie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień zatwierdzenia wniosku przez Zarządcę Rozliczeń. Zarządca w dniu udzielenia pomocy publicznej wydaje i doręcza odbiorcy końcowemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

Art. 1, pkt 1, pkt 4, lit. e,  pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 Art. 7, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Art. 67 ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (przekazana do podpisu Prezydenta RP)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama