reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Mija termin złożenia sprawozdania o obrocie bateriami w 2010 r.

Mija termin złożenia sprawozdania o obrocie bateriami w 2010 r.

Do 15 marca 2011 r. producent lub importer baterii powinien przedstawić marszałkowi województwa sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w 2010 roku. Również do 15 marca należy złożyć sprawozdanie informujące o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów, w których wprowadzający prowadzi zbiórkę zużytych baterii lub akumulatorów.

Przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. Większość z tych obowiązków przedsiębiorcy będą wypełniać w tym roku po raz pierwszy. Sprawozdania należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do rozporządzeń Ministra Środowiska. Formularze powinni Państwo znaleźć na stronach internetowych urzędów marszałkowskich. Rozporządzenia te zostały wymienione na końcu opracowania.

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o:

• rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (art. 34 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach),

• osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne (art. 35 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach),

• wykazie zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi ma zawartą umowę (art. 36 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach),

• wysokości należnej opłaty produktowej (art. 41 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach),

• wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37 ust. 6 ustawy o bateriach i akumulatorach).

Dodatkowo wprowadzający baterie i akumulatory mają obowiązek wpłacenia do 15 marca należnej opłaty produktowej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego (art. 41 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach). Wprowadzający baterie lub akumulatory może realizować swe obowiązki w zakresie objętym ustawą za pośrednictwem innych podmiotów (np. organizacji odzysku). W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Termin płatności opłat wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.

Do opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Wprowadzający baterie lub akumulatory przedkłada marszałkowi województwa wymienione sprawozdania i wykazy za 2010 r. w terminie do 15 marca 2011 r. (art. 120 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach).

reklama

Czytaj także

Źródło:

Monitor Księgowego
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama