Kategorie

Za co odpowiedzą sprawcy katastrofy, na co mogą liczyć poszkodowani

Osobom, które nie dopełniły obowiązków służbowych, a na skutek tego doszło do zdarzeń powodujących śmierć lub uszkodzenia ciała wielu osób, a także zniszczenie mienia dużych rozmiarów, grozi odpowiedzialność karna i cywilna. Jeśli zostanie im udowodniona wina, grozi im kara więzienia. Muszą się też liczyć z wypłatą wysokich odszkodowań poszkodowanym i rodzinom ofiar.
Za szkody materialne, uszkodzenie ciała i śmierć osób – sprawcy ponoszą odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego. Prawo cywilne zobowiązuje ich do naprawienia szkód – zarówno majątkowych (np. pokrycie kosztów leczenia), jak i niemajątkowych (np. zadośćuczynienie za krzywdę)
Najczęściej odpowiada właściciel
Reklama

Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli (a więc każdy, kto faktycznie włada budynkiem – zazwyczaj jest to właściciel), chyba że zdarzenie to nie wynikało ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie (art. 434 kodeksu cywilnego).

Samoistny posiadacz zobowiązany jest też do naprawienia szkody powstałej przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części. (np. dachu, balkonu, balustrady). Z kolei najemcy budynków, ich użytkownicy czy dzierżawcy – mogą odpowiadać na zasadach ogólnych – jeśli niedopatrzenie wynika z ich winy. Ich odpowiedzialność nie wyklucza jednak odpowiedzialności samoistnego posiadacza budynku (właściciela). W takich sytuacjach dojdzie do solidarnej odpowiedzialności posiadacza budynku oraz najemców, dzierżawców lub użytkowników. Oznacza to, że poszkodowani według swego uznania będą mogli dochodzić odszkodowań od wszystkich osób odpowiedzialnych łącznie lub od każdej z osobna.

– Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy za tragedię odpowiada właściciel budynku czy jego zarządca – mówi raca prawny Tadeusz Sieradz z kancelarii Kalwas i Wspólnicy. Trzeba poznać wiele szczegółów, by móc określić, kto jest odpowiedzialny za takie zdarzenie. Najpierw trzeba ustalić, czy zdarzenie nastąpiło na skutek zaniedbań dokonanych przez administratora jako użytkownika budynku, i jakie były jego obowiązki. Umowa miedzy stronami może przewidywać, iż wydzierżawia się budynek na tydzień lub miesiąc, ale nie podejmuje się żadnych działań związanych z utrzymaniem danego obiektu w należytej kondycji.

Poszkodowani w wypadkach mogą też żądać renty, jeśli:

• zawalenie budowli spowodowało, iż poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej,
• na skutek urazów zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły się jego szanse zawodowe.

Czas trwania renty nie musi być z góry określony. W każdym czasie zarówno poszkodowany jak i osoba odpowiedzialna mogą żądać zmiany jej wysokości.

Jeżeli właścicielem budynku jest Skarb Państwa lub gmina, roszczenia o naprawienie szkody należy kierować pod ich adresem, chociażby budynek znajdował się w zarządzie państwowych lub komunalnych osób prawnych.

Właściciel budynku nie może uwolnić się od odpowiedzialności także wtedy, gdy umowa zawarta z najemcą (zarządcą) przewiduje, że za szkody związane z zawaleniem się budowli lub oderwaniem jej części odpowiedzialność ponosić będzie najemca. Może natomiast uniknąć odpowiedzialności jeśli udowodni, że zawalenie się budynku nie miało związku z nienależytym utrzymaniem budowli lub z jej wadą.

Za co grozi odpowiedzialność karna
Reklama

Osobom, które spowodowały zdarzenie, które zagroziło życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać m.in. zawalenia się budowli, obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, grozi kara pozbawienia wolności od jednego roku do 10 lat. Jeżeli działali oni nieumyślnie – od 3 miesięcy do lat 5.

Jeśli w wyniku zdarzenia nastąpiła śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, kara pozbawienia wolności może być wymierzona od lat 2 do 12 lub od 6 miesięcy do lat 8, w przypadku działania nieumyślnego.

Odszkodowanie lub renta

Poszkodowani zawaleniem się budowli lub oderwaniem jej części mogą dochodzić zarówno naprawienia szkód na mieniu (np. związanych z uszkodzeniem samochodu), jak i szkód na osobie. W tym drugim przypadku chodzi o rekompensatę pieniężną za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia (zwrot kosztów leczenia, renta) oraz krzywd niemajątkowych (zadośćuczynienie za ujemne doznania psychiczne).

Poszkodowani mogą dochodzić od winnych zdarzenia zwrotu wszelkich wydatków poniesionych w związku z leczeniem i rehabilitacją (lekarstwa, konsultacje medyczne, protezy, kule, wózki inwalidzkie) oraz kosztów opieki niezbędnej w czasie leczenia (np. kosztów diety). PRZYKŁAD W razie ciężkich urazów, np. uszkodzenia kręgosłupa czy skomplikowanego złamania kończyn, a więc gdy proces dochodzenia do zdrowia trwa długo, poszkodowani mogą żądać wyłożenia z góry kwoty potrzebnej na wydatki przyszłe związane z kosztami leczenia (nawet gdy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym), a nawet kosztów przygotowania do innego zawodu. Nie muszą przy tym wykazywać, że nie dysponują środkami na pokrycie tych kosztów.
Zadośćuczynienie pieniężne

W przypadku, gdy zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części spowodowało uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia – osoby poszkodowane mogą domagać się w drodze powództwa cywilnego odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zasądzenie zadośćuczynienia jest możliwe jedynie w postaci jednorazowego świadczenia. Pozostawione jest ono swobodzie oceny sędziowskiej, ale jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. z powodu znikomości doznanej krzywdy) sąd może odmówić zasądzenia jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Odpowiednia suma pieniężna to kwota uwzględniająca rozmiar doznanych cierpień i ich intensywność. Musi jednak ona być dostosowana do aktualnych stosunków majątkowych w społeczeństwie.

Co w razie śmierci poszkodowanych

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała wywołanego zdarzeniem nastąpiła śmierć poszkodowanego, osoba, która poniosła koszty jego leczenia lub pogrzebu (niekoniecznie będąca osobą najbliższą), może domagać się ich zwrotu. Ponadto osoby, którym przysługiwały od zmarłego poszkodowanego alimenty, mogą żądać od osoby odpowiedzialnej za zdarzenie renty uwzględniającej możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

W wyjątkowych sytuacjach renty mogą domagać się również osoby bliskie dla zmarłego poszkodowanego, którym dobrowolnie dostarczał on środków utrzymania.

Członkowie najbliższej rodziny zmarłego mogą ponadto żądać odszkodowania, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.


Agnieszka Wyszomirska
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  12 maja 2021
  Zakres dat:

  Zdrowy dom, czyli jaki?

  Zdrowy dom. Polacy spędzają w domach i mieszkaniach nawet 90 proc. swojego czasu. Pandemia COVID-19, lockdowny oraz konieczność zdalnej pracy i nauki pokazały, jak ważne są odpowiednie warunki mieszkaniowe dla funkcjonowania rodziny, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dla 75 proc. Polaków zdrowie i chęć poprawy komfortu życia okazały się głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu. Z kolei dla 80 proc. spośród tych, którzy szukali ostatnio nowego lokum, najważniejsze okazały się takie cechy zdrowego domu jak jakość powietrza i ilość światła dziennego – wynika z VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”. Zmiana podejścia Polaków może być nie tylko drogowskazem dla nowych inwestycji deweloperskich, lecz także impulsem do przyspieszenia renowacji istniejących budynków. Tym bardziej że 40 proc. badanych planuje remont lub przeprowadzkę w ciągu następnych dwóch lat.

  Inwestorzy coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania

  Wynajem mieszkań - inwestorzy stają się coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania. Nie przejmują się spowolnieniem na rynku najmu, które wywołała pandemia koronawirusa.

  Ponad 500 mieszkań w ramach SIM SMS

  Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM). Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.

  Test: Opel Insignia kombi po liftingu. Królowa flot ciągle w formie?

  Opel Insignia po liftingu: Niemcy reanimowali staruszka czy jedynie usprawnili kilka drobiazgów w aucie, które jest nadal godne uwagi? Sprawdziliśmy to.

  Top 7: Jak podróżować z dziećmi?

  Jak podróżować z dziećmi? Jeżeli dziecko jest naprawdę małe, wyjazd może się stać wyzwaniem. Oto porady jak przygotować się do wyjazdu.

  Czy wzrosła szara strefa w rolnictwie?

  Dane KRUS wskazują na spadek liczby osób objętych ubezpieczeniem społecznym o 27 tys. Może to oznaczać potencjalny wzrost szarej strefy w sektorze rolniczym.

  Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

  Efektywność energetyczna. Ukazała się nowela ustawy o efektywności energetycznej. Jednym z elementów zmian jest wprowadzenie obowiązku montażu do 1 stycznia 2027 r. inteligentnych ciepłomierzy i wodomierzy przez właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych.

  Uzyskanie ochrony prawnej wynalazków i znaków towarowych będzie szybsze i tańsze

  Znaki towarowe – m.in. ze względu na pandemię – zmieniły swój charakter. Coraz częściej dokonywane są zgłoszenia znaków dźwiękowych, multimedialnych i ruchomych, które marki stosują w internecie i innych mediach.

  Profesjonalna rejestracja pojazdów

  Profesjonalna rejestracja pojazdów: czym jest, na czym polega i dopełnienia jakich formalności wymaga? Sprawdziliśmy to.

  Empowerment, czyli jak szukać nowych sposobów dotarcia do klientów?

  Pandemia koronowirusa pokazała jak ważna jest w organizacji kultura upełnomocnienia (empowerment). To do lidera zależy to, czy kultura empowermentowa spełni swoją funkcję.

  Dlaczego polskie firmy nie inwestują w nowoczesne technologie?

  Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przez zaledwie 4% polskich przedsiębiorstw. Eksperci nie mają jednak złudzeń – tylko te firmy, które postawią w najbliższej przyszłości m.in. na przemysłowy internet rzeczy będą odnosiły na rynku sukcesy.

  Jak pracownicy oceniają wsparcie pracodawców na home office? [SONDA]

  Ponad 50% pracowników zdalnych została pozytywnie zaskoczona przez swoją firmę na home office. Co czwarty deklaruje, że podczas pracy zdalnej otrzymał benefit od pracodawcy więcej niż raz.

  Magda Kubit, Planton: W Polsce żywność bio jest nadal dodatkiem [PODCAST]

  Magda Kubit: Jak zmienić firmę produkującą żywność bazującą na mleku krowim na firmę roślinną? Ile to kosztuje? Dlaczego dla Polaków jedzenie bio to tylko dodatek, a nie podstawa? Zapraszamy do słuchania podcastu

  Mieszkańcy wsi remontują mieszkania podczas pandemii

  Remonty mieszkań a koronawirus. Na duże wydatki na remont mieszkania w czasach pandemii decydowali się przede wszystkim mieszkańcy wsi. Najmniej chętni do podejmowania takich inwestycji byli mieszkańcy największych miast.

  Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

  Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM powinna zostać wykonana niezwłocznie. Na czym polega i jakich dokumentów wymaga?

  Od kiedy otwarte restauracje? [DATA]

  Restauracje czekają na otwarcie. Działają już hotele, a do otwarcia przygotowują się restauratorzy. Na początek otwarte zostaną jedynie ogródki.

  Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu

  Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu jest konieczne do tego, aby kierowca nie musiał np. płacić za polisę OC. Jak dochować obowiązku?

  Zmiana ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

  Charakterystyka energetyczna budynków. Projekt zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Rada Ministrów planuje przyjąć jeszcze w II kwartale 2021 r. Tak wynika z informacji dostępnych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowelizacja ta ma w szczególności wdrożyć regulacje dot. świadectw charakterystyki energetycznej.

  Wnioski w programie „Moja Woda” do 10 czerwca 2021 r.

  Program „Moja Woda”. To już ostatnie tygodnie na składanie wniosków w ramach drugiej edycji programu „Moja Woda”. Można je składać do 10 czerwca 2021 r. Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Mercedes EQT - niewielki van z napędem elektrycznym

  Mercedes EQT jest przestronny, rodzinny, nowoczesny i... elektryczny. Niewielki van być może już wkrótce uzupełni ofertę marki.

  Leasing w firmie - BGK wdraża nowe parametry leasingu

  Nowe gwarancje BGK zabezpieczą do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem. Jakie będą nowe parametry gwarancji?

  Hubert Woźniak: Polskie jabłko nie boi się pandemii [PODCAST]

  Pandemia weryfikuje rynek producentów owoców – są upadłości i przejęcia – mówi Hubert Woźniak. Mimo to, polskie jabłko stoi mocno zarówno w kraju jak i za granicą. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Odholowanie samochodu przez policję

  Odholowanie samochodu przez policję: w jakich przypadkach jest możliwe? Jak wygląda procedura odbioru samochodu z parkingu policyjnego?

  Szczepienia w zakładach pracy - rusza pilotaż

  Pilotaż szczepień w zakładach pracy jest już na finiszu. Pierwsze pilotażowe szczepienia ruszą od 17 maja. Kiedy rozpoczną się kolejne szczepienia już w formule regularnej? Ile firm zgłosiło się do programu?

  Dlaczego sprzedawcy nie chcą się reklamować?

  Nieuczciwa konkurencja w internecie to codzienność. Problem urósł do takiej skali, że niektórzy wytwórcy nie reklamują swoich produktów w obawie przed naśladowcami. Jak się przed tym się bronić?