Kategorie

CIT/VAT w 2015 roku, gospodarka paletowa oraz rachunkowość zarządcza i controlling - Kongres branżowy dla firm z branży TSL

CIT/VAT w 2015 roku, gospodarka paletowa oraz rachunkowość zarządcza i controlling - Kongres branżowy dla firm z branży TSL
CIT/VAT w 2015 roku, gospodarka paletowa oraz rachunkowość zarządcza i controlling - Kongres branżowy dla firm z branży TSL
inforCMS
W dniach 22-23 czerwca 2015 r. w Warszawie odbędzie się Kongres branżowy dla firm z branży TSL. Przedmiotem Kongresu będą m.in. nowelizacja przepisów podatkowych CIT i VAT, najnowsze orzecznictwo,gospodarka paletowa klientów jako źródło kosztów lub zysków, rachunkowość zarządcza i controlling. Kongres organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Cel kongresu

Reklama

Celem Kongresu dnia pierwszego jest zapoznanie Państwa ze zmianami podatkowymi mającymi wpływ na funkcjonowanie podmiotów z branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) w 2015 r. oraz skutki nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie w roku ubiegłym. Podczas Kongresu prelegenci zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania sektora TSL. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT.

Drugiego dnia Kongresu przedstawione zostaną odpowiedzi na pytania jak firmy z branży TSL powinny włączać się do gospodarki paletowej klientów aby wygenerować z takiej współpracy wartość dodaną dla swojej organizacji? Czy są mechanizmy organizacyjne i prawne broniące operatorów, dostawców i odbiorców przed startami palet? W prezentacji omówione zostaną mechanizmy w zakresie rynku paletowego oraz zasady organizacji obrotu paletowego, jak również rola minimalizacji start w branży TSL. Na Kongresie zostaną omówione również węzłowe problemy sterowania kosztami w przedsiębiorstwie z branży TSL, rachunek kosztów logistyki oraz wpływ controllingu na podejmowanie ważnych decyzji logistycznych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest branżowy charakter zajęć oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowych sektorów.

Formularz zgłoszeniowy

Adresaci kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora TSL, tj. właściciele firm, członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto, Kongres adresowany jest do wszelkich osób z poziomu zarządczego i operacyjnego interesujących się opodatkowaniem spółek branży TSL, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Prowadzący

Reklama

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wcześniej współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych. Od kilku lat publikacje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu. Posiada bogate doświadczenie doradcze i szkoleniowe z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego i podatkowego dedykowane podmiotom z branży TSL. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu, podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Radosław Żuk – prawnik, doradca podatkowy, współwłaściciel kancelarii doradztwa podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, publikacje m. in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Fiskusa”, „Pulsu Biznesu”. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT, CIT, PIT, PCC, podatku od nieruchomości oraz procedury podatkowej. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Wieloletni praktyk prawa korporacyjnego, upadłościowego oraz podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych. Prelegent szeroko rozumianej problematyki podatkowej dotyczącej działalności firm z branży TSL. Prowadził zajęcia m.in. dla Zarządu Morskiego Portu  Gdynia SA, HZ Transport Poland Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Krzysztof Wiak – Trener, praktyk, Menedżer i ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, customer service i eksportem. Menedżer wyższego szczebla z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. W latach 1992–2006 związany zawodowo z ZT „Kruszwica” S.A. gdzie zajmował stanowiska kierownicze związane ze sprzedażą, dystrybucją, planowaniem produkcji. W latach 2007–2009 pełnił funkcję Kierownika ds. Logistyki w OKT Polska, a następnie Dyrektora ds. Rozwoju w firmie EUROPAL. W OKT było to m.in. kompleksowe zarządzanie logistyką, w Europalu zajmował się gospodarką paletową w oparciu o sieć franczyzową. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie Logistyczne” w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Jako prelegent, trener i konsultant działa od ponad 10 lat prowadząc liczne szkolenia i projekty konsultingowe. Prowadził również szereg szkoleń otwartych i zamkniętych dla operatorów logistycznych (m.in. Wincanton, LPR), producentów (np. Zelmer, BSH) i klientów( np. Real, Leroy Merlin). Swoimi doświadczeniami dzieli się w prasie fachowej np. Eurologistics czy LOG4. Jego wiedza ekspercka poparta jest faktem wpisania go na listę biegłych sądowych w dziedzinie „Palety w logistyce”.

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych.  Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Program kongresu

DZIEŃ 1

8.45-9.00 powitalna kawa

9.00-10.30 CIT w 2015 r. w działalności sektora TSL (prowadzący: Marcin Zarzycki)

1. Zmiany w CIT w 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
e) zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji,
f) zmiany w zakresie składania zeznań i deklaracji podatkowych – forma elektroniczna,
g) samochody służbowe na cele prywatne – nowe zasady ustalania przychodu pracownika,
h) inne planowane zmiany.

2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży TSL:
a) usługi spedycyjne i transportowe –wykonanie usługi oraz częściowe wykonanie usługi (określenie momentu wykonania usługi spedycyjnej i transportowej),
b) moment wykonania usługi logistycznej,
c) zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
d) usługi transportu, spedycji i logistyki jako usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych,
e) usługi transportowe jako element innych usług,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
g) rozliczanie opłat postojowych i innych dodatkowych świadczeń,
h) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
i) refakturowanie a moment powstania przychodu,
j) zbiorcze faktury za usługi transportowe a przychody,
k) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT,
l) zasady dotyczące korygowania przychodów.

3. Koszty bezpośrednio oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży TSL:
a) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
b) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
c) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
d) korygowanie kosztów,
e) nowe regulacje od 2013 r. (zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu oraz zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów)

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.00 CIT w 2015 r. w działalności sektora TSL – c.d. (prowadzący: Marcin Zarzycki)

4. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży TSL:
a) licencje na wykonywanie usług transportowych, opłaty drogowe, opłaty administracyjne,
b) koszty podwykonawców usług transportowych,
c) kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary z tytułu wadliwej oraz nieterminowej realizacji usług transportowych, kary za przeciążenie, kary za zagubienie / uszkodzenie ładunku oraz inne rodzaje kar i opłat),
d) wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).

5. Koszty eksploatacji samochodów , w tym osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe – konsekwencje w CIT i PIT, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT.

6. Zagadnienia szczególne dla branży TSL:
a) koszty reklamy i reprezentacji oraz innych działań marketingowych,
b) amortyzacja środków transportu,
c) podatek u źródła, ze szczególnym uwzględnieniem wynajmu / leasingu środków transportu,
d) podróże służbowe oraz podróże służbowe kierowców – miejsce wykonywania pracy kierowcy, diety i inne należności, rozliczanie podróży służbowych.

12.00-12.45 lunch

12.45-14.15 VAT w 2015 r. w działalności sektora TSL (prowadzący: Radosław Żuk)

1. Nowelizacja przepisów od 1 lipca 2015 r. a rozliczenie VAT w branży TSL:  
a) towary oraz usługi objęte samonaliczeniem VAT przed i po 1 lipca 2015 r.,
b) rozszerzenie katalogu towarów opodatkowanych przez nabywcę (m. in. o laptopy, tablety i telefony komórkowe),
c) status nabywcy a dokonanie samonaliczenia VAT,
d) weryfikacja statusu nabywcy na potrzeby samonaliczenia VAT,
e) limity kwotowe związane z samonaliczeniem VAT,
f) informacje podsumowujące dotyczące samonaliczenia VAT,
g) wystawiania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia,
h) najczęściej popełniane błędy w przypadku samonaliczenia VAT,
i) odliczanie VAT po nowelizacji przepisów – czy w branży TSL trzeba odliczać VAT za pomocą proporcji sprzedaży?
j) możliwość stosowania ulgi na złe długi w przypadku podmiotów powiązanych.

2. Dokumentowanie obrotu opodatkowanego VAT w branży TSL w świetle ostatnich zmian w przepisach:
a) obowiązek fiskalizacji obrotu po zmianach od 1 stycznia 2015 r.,
b) nieodpłatna dostawa towarów a obowiązek stosowania kasy rejestrującej,
c) wystawianie faktur a treść dokumentów przewozowych,
d) wystawienia faktury przed sprzedażą a powstanie obowiązku podatkowego,
e) potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a możliwość pomniejszenia VAT należnego,
f) ujęcie faktur korygujących na gruncie VAT,
g) wystawianie zbiorczych faktur korygujących,
h) wystawianie not korygujących po nowelizacji przepisów.

3. Opodatkowanie VAT usług świadczonych w obrocie międzynarodowym:
a) miejsce świadczenia usług transportowych oraz spedycyjnych,
b) ustalenie miejsca opodatkowania usług magazynowania,
c) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług branży TSL w przypadku obrotu zagranicznego,
d) korekta ceny a zasady powstawania obowiązku podatkowego,
e) opodatkowanie importu usług w branży TSL,
f) refakturowanie usług w obrocie zagranicznym,
g) konieczność opodatkowania na terenie Polski niektórych usług świadczonych w obrocie zagranicznym.

14.15-14.30 przerwa kawowa

14.30-16.00 VAT w 2015 r. w działalności sektora TSL – c.d. (prowadzący: Radosław Żuk)

4. Stosowanie stawki 0% w przypadku branży TSL:
a) pojęcie transport i spedycji międzynarodowej,
b) dokumenty przewozowe a stosowanie stawki 0%,
c) usługi pomocnicze do transportu międzynarodowego a stawka 0%,
d) wliczenie kosztów transportu do wartości celnej towaru jako niezbędny element stosowania stawki 0%,
e) korekta dokumentów celnych a możliwość stosowania stawki 0%.

5. Odliczanie podatku naliczonego po ostatnich zmianach w przepisach:
a) data otrzymania faktury a termin odliczenia VAT,
b) odliczenie VAT w dwóch następnych okresach rozliczeniowych,
c) odliczenie VAT przez korektę deklaracji,
d) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT,
e) błędy w fakturowaniu a możliwość odliczenia VAT.

6. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych:
a) zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014 r.,
b) samochody umożliwiające odliczenie VAT ze względu na ich konstrukcję,
c) pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
d) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
e) korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT.

DZIEŃ 2

8.45-9.00 powitalna kawa

9.00-10.30 Gospodarka paletowa w branży TSL (prowadzący: Krzysztof Wiak)

1. Właściwie o wszystkim, czyli jak w łańcuchu dostaw zaplanować wykorzystanie palet aby nie były tylko balastem dla firmy TSL:
a) paleta logistyczna przedmiot czy podmiot w łańcuchu dostaw,
b) gospodarka paletowa jako ważny czynnik poziomu obsługi klienta,
c) organizacja produkcji, priorytety produkcyjne i dystrybucyjne – jak planować potrzeby paletowe – rozwiązanie najprostsze czy najtańsze?
d) współpraca różnych podmiotów  w zakresie zwiększenia ilości rotacji palety?
e) racjonalizacja, optymalizacja i transparentność kosztów obrotu palet.

2. Wybór systemu paletowego – czy mamy do czynienia z ekspansją pooli kolorowych:
a) palety własne czy wynajęte kiedy jakie rozwiązanie stosować,
b) branża, sezonowość, piki sprzedażowe a rozwiązania paletowe,
c) koszty stałe czy zmienne a monopolizacja rynku,
d) poole paletowe otwarte i zamknięte –palety białe vs kolorowe,
e) wdrażanie systemu paletowego ewolucja czy rewolucja rozwiązań – krok czy skok?

10.30-12.45 przerwa kawowa

10.45-12.00 Gospodarka paletowa w branży TSL – c.d. (prowadzący: Krzysztof Wiak)

3. Firma TSL w procesie gospodarki paletowej łańcucha dostaw:
a) TSL postawa bierna czy czynna,
b) „Szczelność” procesu jako element redukcji strat kosztowych,
c) wprowadzanie procedury porządkujących  zacznijmy od siebie,
d) Koncepcja Vested Outsourcing – a może transakcje zamienić na relacje?

4. Straty w organizacji – zysk poprzez redukcję i ograniczanie strat palet wymiennych – „muda” jak zamulenie:
a) zaangażowanie pracowników jako jeden z najważniejszych elementów procesu,
b) karty paletowe wersja V jako vademecum doświadczeń wielu uczestników łańcucha dostaw – ich interpretacja w praktyce,
c) analiza rentowność i współpracy z poszczególnymi podmiotami w kontekście strat paletowych,
d) monitorowanie procesu – dotkniesz a zrozumiesz.

5. Umowy o współpracy i umowy logiczne działania zapobiegające w zakresie straty palet – właściwe zapisy.

12.00-12.45 lunch

12.45-14.15 Rachunkowość zarządcza i controlling w branży TSL (prowadzący: Prof. dr hab. Bartłomiej Nita)

1. Węzłowe problemy sterowania kosztami w przedsiębiorstwie z branży TSL:
a) klasyfikacja kosztów logistyki i jej skutki dla budżetowania:
- koszty transportu,
- koszty zapasów,
- koszty obsługi klienta.
b) struktura kosztu wytworzenia oraz kosztu pełnego produktu, usługi w branży TSL,
c) analiza zmienności kosztów.

2. Rachunek kosztów logistyki – jaki jest wpływ stosowanych systemów rachunku kosztów na wyniki finansowe firmy TSL:
a) struktura rachunku kosztów logistyki,
b) rachunek kosztów pełnych na potrzeby raportowania zewnętrznego,
c) rachunek kosztów zmiennych na potrzeby raportowania wewnętrznego.

14.15-14.30 przerwa kawowa

14.30-16.00 Rachunkowość zarządcza i controlling w branży TSL (prowadzący: Prof. dr hab. Bartłomiej Nita)

3. Podejście procesowe do zarządzania kosztami logistyki:
a) zastosowanie rachunku kosztów działań w logistyce (Activity-Based Costing),
b) analiza procesów i działań w logistyce,
c) podejście procesowe do analizy rentowności klientów.

4. Controlling w podejmowaniu decyzji logistycznych:
d) zarządzanie kosztami logistyki,
e) koszty logistyki a rentowność przedsiębiorstwa,
f) redukcja kosztów logistyki,
g) analiza kapitału obrotowego w controllingu logistyki – jak planować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w logistyce.

16.00 zakończenie Kongresu

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie:
- jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT

PROMOCJA! – przy zgłoszeniu do dn. 29.05.2015
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
- jednej osoby 990 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90;
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, czytaj Personel i Zarządzanie
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?