reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Zarządzanie > Szkolenia > Oferty szkoleń > CIT/VAT w 2015 roku, gospodarka paletowa oraz rachunkowość zarządcza i controlling - Kongres branżowy dla firm z branży TSL

CIT/VAT w 2015 roku, gospodarka paletowa oraz rachunkowość zarządcza i controlling - Kongres branżowy dla firm z branży TSL

W dniach 22-23 czerwca 2015 r. w Warszawie odbędzie się Kongres branżowy dla firm z branży TSL. Przedmiotem Kongresu będą m.in. nowelizacja przepisów podatkowych CIT i VAT, najnowsze orzecznictwo,gospodarka paletowa klientów jako źródło kosztów lub zysków, rachunkowość zarządcza i controlling. Kongres organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Cel kongresu

Celem Kongresu dnia pierwszego jest zapoznanie Państwa ze zmianami podatkowymi mającymi wpływ na funkcjonowanie podmiotów z branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) w 2015 r. oraz skutki nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie w roku ubiegłym. Podczas Kongresu prelegenci zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania sektora TSL. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT.

Drugiego dnia Kongresu przedstawione zostaną odpowiedzi na pytania jak firmy z branży TSL powinny włączać się do gospodarki paletowej klientów aby wygenerować z takiej współpracy wartość dodaną dla swojej organizacji? Czy są mechanizmy organizacyjne i prawne broniące operatorów, dostawców i odbiorców przed startami palet? W prezentacji omówione zostaną mechanizmy w zakresie rynku paletowego oraz zasady organizacji obrotu paletowego, jak również rola minimalizacji start w branży TSL. Na Kongresie zostaną omówione również węzłowe problemy sterowania kosztami w przedsiębiorstwie z branży TSL, rachunek kosztów logistyki oraz wpływ controllingu na podejmowanie ważnych decyzji logistycznych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest branżowy charakter zajęć oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowych sektorów.

Formularz zgłoszeniowy

Adresaci kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora TSL, tj. właściciele firm, członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto, Kongres adresowany jest do wszelkich osób z poziomu zarządczego i operacyjnego interesujących się opodatkowaniem spółek branży TSL, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Prowadzący

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wcześniej współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych. Od kilku lat publikacje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu. Posiada bogate doświadczenie doradcze i szkoleniowe z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego i podatkowego dedykowane podmiotom z branży TSL. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu, podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Radosław Żuk – prawnik, doradca podatkowy, współwłaściciel kancelarii doradztwa podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, publikacje m. in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Fiskusa”, „Pulsu Biznesu”. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT, CIT, PIT, PCC, podatku od nieruchomości oraz procedury podatkowej. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Wieloletni praktyk prawa korporacyjnego, upadłościowego oraz podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych. Prelegent szeroko rozumianej problematyki podatkowej dotyczącej działalności firm z branży TSL. Prowadził zajęcia m.in. dla Zarządu Morskiego Portu  Gdynia SA, HZ Transport Poland Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Krzysztof Wiak – Trener, praktyk, Menedżer i ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, customer service i eksportem. Menedżer wyższego szczebla z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. W latach 1992–2006 związany zawodowo z ZT „Kruszwica” S.A. gdzie zajmował stanowiska kierownicze związane ze sprzedażą, dystrybucją, planowaniem produkcji. W latach 2007–2009 pełnił funkcję Kierownika ds. Logistyki w OKT Polska, a następnie Dyrektora ds. Rozwoju w firmie EUROPAL. W OKT było to m.in. kompleksowe zarządzanie logistyką, w Europalu zajmował się gospodarką paletową w oparciu o sieć franczyzową. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie Logistyczne” w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Jako prelegent, trener i konsultant działa od ponad 10 lat prowadząc liczne szkolenia i projekty konsultingowe. Prowadził również szereg szkoleń otwartych i zamkniętych dla operatorów logistycznych (m.in. Wincanton, LPR), producentów (np. Zelmer, BSH) i klientów( np. Real, Leroy Merlin). Swoimi doświadczeniami dzieli się w prasie fachowej np. Eurologistics czy LOG4. Jego wiedza ekspercka poparta jest faktem wpisania go na listę biegłych sądowych w dziedzinie „Palety w logistyce”.

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych.  Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Program kongresu

DZIEŃ 1

8.45-9.00 powitalna kawa

9.00-10.30 CIT w 2015 r. w działalności sektora TSL (prowadzący: Marcin Zarzycki)

1. Zmiany w CIT w 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
e) zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji,
f) zmiany w zakresie składania zeznań i deklaracji podatkowych – forma elektroniczna,
g) samochody służbowe na cele prywatne – nowe zasady ustalania przychodu pracownika,
h) inne planowane zmiany.

2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży TSL:
a) usługi spedycyjne i transportowe –wykonanie usługi oraz częściowe wykonanie usługi (określenie momentu wykonania usługi spedycyjnej i transportowej),
b) moment wykonania usługi logistycznej,
c) zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
d) usługi transportu, spedycji i logistyki jako usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych,
e) usługi transportowe jako element innych usług,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
g) rozliczanie opłat postojowych i innych dodatkowych świadczeń,
h) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
i) refakturowanie a moment powstania przychodu,
j) zbiorcze faktury za usługi transportowe a przychody,
k) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT,
l) zasady dotyczące korygowania przychodów.

3. Koszty bezpośrednio oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży TSL:
a) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
b) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
c) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
d) korygowanie kosztów,
e) nowe regulacje od 2013 r. (zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu oraz zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów)

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.00 CIT w 2015 r. w działalności sektora TSL – c.d. (prowadzący: Marcin Zarzycki)

4. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży TSL:
a) licencje na wykonywanie usług transportowych, opłaty drogowe, opłaty administracyjne,
b) koszty podwykonawców usług transportowych,
c) kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary z tytułu wadliwej oraz nieterminowej realizacji usług transportowych, kary za przeciążenie, kary za zagubienie / uszkodzenie ładunku oraz inne rodzaje kar i opłat),
d) wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).

5. Koszty eksploatacji samochodów , w tym osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe – konsekwencje w CIT i PIT, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT.

6. Zagadnienia szczególne dla branży TSL:
a) koszty reklamy i reprezentacji oraz innych działań marketingowych,
b) amortyzacja środków transportu,
c) podatek u źródła, ze szczególnym uwzględnieniem wynajmu / leasingu środków transportu,
d) podróże służbowe oraz podróże służbowe kierowców – miejsce wykonywania pracy kierowcy, diety i inne należności, rozliczanie podróży służbowych.

12.00-12.45 lunch

12.45-14.15 VAT w 2015 r. w działalności sektora TSL (prowadzący: Radosław Żuk)

1. Nowelizacja przepisów od 1 lipca 2015 r. a rozliczenie VAT w branży TSL:  
a) towary oraz usługi objęte samonaliczeniem VAT przed i po 1 lipca 2015 r.,
b) rozszerzenie katalogu towarów opodatkowanych przez nabywcę (m. in. o laptopy, tablety i telefony komórkowe),
c) status nabywcy a dokonanie samonaliczenia VAT,
d) weryfikacja statusu nabywcy na potrzeby samonaliczenia VAT,
e) limity kwotowe związane z samonaliczeniem VAT,
f) informacje podsumowujące dotyczące samonaliczenia VAT,
g) wystawiania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia,
h) najczęściej popełniane błędy w przypadku samonaliczenia VAT,
i) odliczanie VAT po nowelizacji przepisów – czy w branży TSL trzeba odliczać VAT za pomocą proporcji sprzedaży?
j) możliwość stosowania ulgi na złe długi w przypadku podmiotów powiązanych.

2. Dokumentowanie obrotu opodatkowanego VAT w branży TSL w świetle ostatnich zmian w przepisach:
a) obowiązek fiskalizacji obrotu po zmianach od 1 stycznia 2015 r.,
b) nieodpłatna dostawa towarów a obowiązek stosowania kasy rejestrującej,
c) wystawianie faktur a treść dokumentów przewozowych,
d) wystawienia faktury przed sprzedażą a powstanie obowiązku podatkowego,
e) potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a możliwość pomniejszenia VAT należnego,
f) ujęcie faktur korygujących na gruncie VAT,
g) wystawianie zbiorczych faktur korygujących,
h) wystawianie not korygujących po nowelizacji przepisów.

3. Opodatkowanie VAT usług świadczonych w obrocie międzynarodowym:
a) miejsce świadczenia usług transportowych oraz spedycyjnych,
b) ustalenie miejsca opodatkowania usług magazynowania,
c) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług branży TSL w przypadku obrotu zagranicznego,
d) korekta ceny a zasady powstawania obowiązku podatkowego,
e) opodatkowanie importu usług w branży TSL,
f) refakturowanie usług w obrocie zagranicznym,
g) konieczność opodatkowania na terenie Polski niektórych usług świadczonych w obrocie zagranicznym.

14.15-14.30 przerwa kawowa

14.30-16.00 VAT w 2015 r. w działalności sektora TSL – c.d. (prowadzący: Radosław Żuk)

4. Stosowanie stawki 0% w przypadku branży TSL:
a) pojęcie transport i spedycji międzynarodowej,
b) dokumenty przewozowe a stosowanie stawki 0%,
c) usługi pomocnicze do transportu międzynarodowego a stawka 0%,
d) wliczenie kosztów transportu do wartości celnej towaru jako niezbędny element stosowania stawki 0%,
e) korekta dokumentów celnych a możliwość stosowania stawki 0%.

5. Odliczanie podatku naliczonego po ostatnich zmianach w przepisach:
a) data otrzymania faktury a termin odliczenia VAT,
b) odliczenie VAT w dwóch następnych okresach rozliczeniowych,
c) odliczenie VAT przez korektę deklaracji,
d) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT,
e) błędy w fakturowaniu a możliwość odliczenia VAT.

6. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych:
a) zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014 r.,
b) samochody umożliwiające odliczenie VAT ze względu na ich konstrukcję,
c) pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
d) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
e) korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT.

DZIEŃ 2

8.45-9.00 powitalna kawa

9.00-10.30 Gospodarka paletowa w branży TSL (prowadzący: Krzysztof Wiak)

1. Właściwie o wszystkim, czyli jak w łańcuchu dostaw zaplanować wykorzystanie palet aby nie były tylko balastem dla firmy TSL:
a) paleta logistyczna przedmiot czy podmiot w łańcuchu dostaw,
b) gospodarka paletowa jako ważny czynnik poziomu obsługi klienta,
c) organizacja produkcji, priorytety produkcyjne i dystrybucyjne – jak planować potrzeby paletowe – rozwiązanie najprostsze czy najtańsze?
d) współpraca różnych podmiotów  w zakresie zwiększenia ilości rotacji palety?
e) racjonalizacja, optymalizacja i transparentność kosztów obrotu palet.

2. Wybór systemu paletowego – czy mamy do czynienia z ekspansją pooli kolorowych:
a) palety własne czy wynajęte kiedy jakie rozwiązanie stosować,
b) branża, sezonowość, piki sprzedażowe a rozwiązania paletowe,
c) koszty stałe czy zmienne a monopolizacja rynku,
d) poole paletowe otwarte i zamknięte –palety białe vs kolorowe,
e) wdrażanie systemu paletowego ewolucja czy rewolucja rozwiązań – krok czy skok?

10.30-12.45 przerwa kawowa

10.45-12.00 Gospodarka paletowa w branży TSL – c.d. (prowadzący: Krzysztof Wiak)

3. Firma TSL w procesie gospodarki paletowej łańcucha dostaw:
a) TSL postawa bierna czy czynna,
b) „Szczelność” procesu jako element redukcji strat kosztowych,
c) wprowadzanie procedury porządkujących  zacznijmy od siebie,
d) Koncepcja Vested Outsourcing – a może transakcje zamienić na relacje?

4. Straty w organizacji – zysk poprzez redukcję i ograniczanie strat palet wymiennych – „muda” jak zamulenie:
a) zaangażowanie pracowników jako jeden z najważniejszych elementów procesu,
b) karty paletowe wersja V jako vademecum doświadczeń wielu uczestników łańcucha dostaw – ich interpretacja w praktyce,
c) analiza rentowność i współpracy z poszczególnymi podmiotami w kontekście strat paletowych,
d) monitorowanie procesu – dotkniesz a zrozumiesz.

5. Umowy o współpracy i umowy logiczne działania zapobiegające w zakresie straty palet – właściwe zapisy.

12.00-12.45 lunch

12.45-14.15 Rachunkowość zarządcza i controlling w branży TSL (prowadzący: Prof. dr hab. Bartłomiej Nita)

1. Węzłowe problemy sterowania kosztami w przedsiębiorstwie z branży TSL:
a) klasyfikacja kosztów logistyki i jej skutki dla budżetowania:
- koszty transportu,
- koszty zapasów,
- koszty obsługi klienta.
b) struktura kosztu wytworzenia oraz kosztu pełnego produktu, usługi w branży TSL,
c) analiza zmienności kosztów.

2. Rachunek kosztów logistyki – jaki jest wpływ stosowanych systemów rachunku kosztów na wyniki finansowe firmy TSL:
a) struktura rachunku kosztów logistyki,
b) rachunek kosztów pełnych na potrzeby raportowania zewnętrznego,
c) rachunek kosztów zmiennych na potrzeby raportowania wewnętrznego.

14.15-14.30 przerwa kawowa

14.30-16.00 Rachunkowość zarządcza i controlling w branży TSL (prowadzący: Prof. dr hab. Bartłomiej Nita)

3. Podejście procesowe do zarządzania kosztami logistyki:
a) zastosowanie rachunku kosztów działań w logistyce (Activity-Based Costing),
b) analiza procesów i działań w logistyce,
c) podejście procesowe do analizy rentowności klientów.

4. Controlling w podejmowaniu decyzji logistycznych:
d) zarządzanie kosztami logistyki,
e) koszty logistyki a rentowność przedsiębiorstwa,
f) redukcja kosztów logistyki,
g) analiza kapitału obrotowego w controllingu logistyki – jak planować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w logistyce.

16.00 zakończenie Kongresu

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie:
- jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT

PROMOCJA! – przy zgłoszeniu do dn. 29.05.2015
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
- jednej osoby 990 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90;
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Zdjęcia

CIT/VAT w 2015 roku, gospodarka paletowa oraz rachunkowość zarządcza i controlling - Kongres branżowy dla firm z branży TSL
CIT/VAT w 2015 roku, gospodarka paletowa oraz rachunkowość zarządcza i controlling - Kongres branżowy dla firm z branży TSL

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami129.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama