| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Rejestr przedsiębiorców > Wykreślenie z rejestru spółki w upadłości

Wykreślenie z rejestru spółki w upadłości

Wobec spółki, która jest niewypłacalna względem swoich wierzycieli może być prowadzone postępowanie likwidacyjne bądź upadłościowe. W przypadku likwidacji majątku spółki powoływany jest syndyk masy upadłości, który po zakończeniu postępowania występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru

Jedną z przyczyn rozwiązania spółki jest ogłoszenie upadłości. Następuje to w sytuacji, gdy spółka staje się niewypłacalna wobec swoich wierzycieli. Proces upadłościowy może być powiązany również z postępowaniem likwidacyjnym. W przypadku likwidacji, wszystkie czynności likwidacyjne przeprowadza likwidator, natomiast w razie upadłości powoływany jest syndyk. Syndyk ustanawiany jest w sytuacji, gdy upadłość wiąże się z likwidacją majątku przedsiębiorstwa. Obowiązkiem upadłego jest wówczas wskazanie i wydanie syndykowi całego majątku wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi działalności i rozliczeń. W szczególności konieczne jest wydanie ksiąg rachunkowych bądź ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych wraz z korespondencją. W następstwie tych działań syndyk ustala skład masy upadłości przez sporządzenie spisu inwentarza.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Zobacz: Zgłoszenie spółki osobowej do sądu rejestrowego

Zakończenie postępowania upadłościowego

Zgodnie z art. 368 prawa upadłościowego i naprawczego po wykonaniu ostatecznego planu podziału, w przypadku likwidacji majątku sąd stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego. Zakończenie nastąpi również w momencie, gdy wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni. Należy jednak pamiętać, że zaspokojenie wszystkich wierzycieli nie stanowi podstawy do wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych (uchwała SN,
III CZP 46/09).

Zakończenie postępowania upadłościowego wiąże się z wykreśleniem spółki z rejestru.

Wykreślenie z rejestru

Zgodnie z art. 289 § 1 kodeksu spółek handlowych wraz z zakończonym postępowaniem upadłościowym następuje wykreślenie spółki z rejestru. Wniosek o wykreślenie składa syndyk. W chwili wykreślenia spółka zostaje rozwiązana i przestaje istnieć. Oznacza to, że traci osobowość prawną, zdolność prawną i sądową. Jednakże zgodnie z linią orzeczniczą spółka z o.o. wykreślona z rejestru na podstawie nieprawomocnego wyroku, zachowuje osobowość prawną do momentu uprawomocnienia się orzeczenia (post. SN, I CZ 73/01). W przypadku, gdy części składowe majątku upadłej spółki znajdują się jeszcze w depozycie sądowym, osoby uprawnione do prawa z tego majątku powinny wystąpić o ustanowienie kuratora, przekazanie ich na zaspokojenie wierzycieli bądź zwrócone wspólnikom.

Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk mady upadłości na formularzu KRS- X2. Konieczne jest opłacenie wniosku oraz uiszczenie kwoty związanej z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O rozwiązaniu spółki zobowiązany jest również poinformować urząd skarbowy i przekazać odpis sprawozdania likwidacyjnego.

Pobierz formularz: KRS - X2

Wykreślenie z rejestru następuje w formie postanowienia, od którego przysługuje zażalenie na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Uchwałą z dnia 11 września 2014 r. Sąd Najwyższy wskazał, że syndyk, który na podstawie art. 289 § 1 zd. 2 k.s.h. złożył wniosek o wykreślenie upadłej spółki z rejestru może zaskarżyć orzeczenie zgodne z jego wnioskiem (III CZP 56/14).

Polecamy: Jakie opłaty należy uiścić składając wnioski do KRS?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »