| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Rejestr przedsiębiorców > Wykreślenie z rejestru spółki w upadłości

Wykreślenie z rejestru spółki w upadłości

Wobec spółki, która jest niewypłacalna względem swoich wierzycieli może być prowadzone postępowanie likwidacyjne bądź upadłościowe. W przypadku likwidacji majątku spółki powoływany jest syndyk masy upadłości, który po zakończeniu postępowania występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru

Jedną z przyczyn rozwiązania spółki jest ogłoszenie upadłości. Następuje to w sytuacji, gdy spółka staje się niewypłacalna wobec swoich wierzycieli. Proces upadłościowy może być powiązany również z postępowaniem likwidacyjnym. W przypadku likwidacji, wszystkie czynności likwidacyjne przeprowadza likwidator, natomiast w razie upadłości powoływany jest syndyk. Syndyk ustanawiany jest w sytuacji, gdy upadłość wiąże się z likwidacją majątku przedsiębiorstwa. Obowiązkiem upadłego jest wówczas wskazanie i wydanie syndykowi całego majątku wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi działalności i rozliczeń. W szczególności konieczne jest wydanie ksiąg rachunkowych bądź ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych wraz z korespondencją. W następstwie tych działań syndyk ustala skład masy upadłości przez sporządzenie spisu inwentarza.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Zobacz: Zgłoszenie spółki osobowej do sądu rejestrowego

Zakończenie postępowania upadłościowego

Zgodnie z art. 368 prawa upadłościowego i naprawczego po wykonaniu ostatecznego planu podziału, w przypadku likwidacji majątku sąd stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego. Zakończenie nastąpi również w momencie, gdy wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni. Należy jednak pamiętać, że zaspokojenie wszystkich wierzycieli nie stanowi podstawy do wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych (uchwała SN,
III CZP 46/09).

Zakończenie postępowania upadłościowego wiąże się z wykreśleniem spółki z rejestru.

Wykreślenie z rejestru

Zgodnie z art. 289 § 1 kodeksu spółek handlowych wraz z zakończonym postępowaniem upadłościowym następuje wykreślenie spółki z rejestru. Wniosek o wykreślenie składa syndyk. W chwili wykreślenia spółka zostaje rozwiązana i przestaje istnieć. Oznacza to, że traci osobowość prawną, zdolność prawną i sądową. Jednakże zgodnie z linią orzeczniczą spółka z o.o. wykreślona z rejestru na podstawie nieprawomocnego wyroku, zachowuje osobowość prawną do momentu uprawomocnienia się orzeczenia (post. SN, I CZ 73/01). W przypadku, gdy części składowe majątku upadłej spółki znajdują się jeszcze w depozycie sądowym, osoby uprawnione do prawa z tego majątku powinny wystąpić o ustanowienie kuratora, przekazanie ich na zaspokojenie wierzycieli bądź zwrócone wspólnikom.

Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk mady upadłości na formularzu KRS- X2. Konieczne jest opłacenie wniosku oraz uiszczenie kwoty związanej z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O rozwiązaniu spółki zobowiązany jest również poinformować urząd skarbowy i przekazać odpis sprawozdania likwidacyjnego.

Pobierz formularz: KRS - X2

Wykreślenie z rejestru następuje w formie postanowienia, od którego przysługuje zażalenie na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Uchwałą z dnia 11 września 2014 r. Sąd Najwyższy wskazał, że syndyk, który na podstawie art. 289 § 1 zd. 2 k.s.h. złożył wniosek o wykreślenie upadłej spółki z rejestru może zaskarżyć orzeczenie zgodne z jego wnioskiem (III CZP 56/14).

Polecamy: Jakie opłaty należy uiścić składając wnioski do KRS?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

PrawoSocjalne.pl

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »