| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Rejestr przedsiębiorców > Odpłatna działalność pożytku publicznego

Odpłatna działalność pożytku publicznego

Za działalność pożytku publicznego uważa się działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Działalność pożytku publicznego może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny.

Co uważa się za odpłatną działalność pożytku publicznego?

Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

  1. działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i następujące podmioty: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, w sferze zadań publicznych, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za które pobierają one wynagrodzenie;
  2. sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Zobacz serwis: Podatki

Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza

Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych ustawie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, o ile spełnia warunki przewidziane w ustawie, tzn.:

  • – wynagrodzenie jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub
  • – przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Wezwanie organu administracji publicznej do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców

Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność, że działalność odpłatna pożytku publicznego stanowi działalność gospodarczą, wzywa organizację pozarządową oraz inne podmioty wymienione w ustawie do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania. Jeżeli w określonym w zdaniu poprzednim terminie organizacja pozarządowa nie wykaże organowi administracji publicznej, że złożyła wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju, organ administracji publicznej informuje sąd rejestrowy właściwy dla tej organizacji o prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej.

Zobacz: Kto jest wpisywany do rejestru przedsiębiorców KRS?

Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Podstawa prawna

Ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »