REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek u źródła

Jacek Folga
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Każde przedsiębiorstwo, dokonując zakupu usługi od firmy zagranicznej, musi się zastanowić, czy nie należy pobrać w Polsce zryczałtowanego podatku dochodowego, czyli podatku u źródła.

Ustawy o podatkach dochodowych nakładają określone wymogi w obszarze poboru podatku dochodowego od uzyskanych dochodów na terytorium Polski przez nierezydentów.

REKLAMA

Idea podatku u źródła

Dokonując wypłat należności licencyjnych bądź dywidend podmiotowi zagranicznemu, przedsiębiorstwo musi pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat w dniu ich dokonania, jako płatnik.

Podatek u źródła jest nakładany na następujące dochody obcych rezydentów, wynikające z:

• praw autorskich i praw pokrewnych, odsetek oraz praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, jak również ze sprzedaży tych praw. Ponadto należy pamiętać, że podatek u źródła nakładany jest na należności za udostępnianie tajemnicy receptury bądź procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub też prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, z uwzględnieniem środków transportu, urządzeń handlowych lub naukowych. Podatek u źródła dotyczy także know-how, czyli informacji związanych ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Obowiązująca stawka podatku w tej grupie według prawa polskiego to 20%;

• tytułu świadczeń księgowych, doradczych, usług prawnych, reklamowych czy badania rynku oraz przetwarzania danych, według stawki 20%;

• opłat wynikających ze świadczonych usług w obrębie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, które są wykonywane przez osoby prawne posiadające siedzibę za granicą, organizowane natomiast przez osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność w zakresie imprez artystycznych czy rozrywkowych na terytorium Polski, również według stawki 20%.

Przykład

Przedsiębiorstwo XYZ, którego siedziba znajduje się w Danii, zawarła umowę ze spółkami mającymi siedzibę na terenie Polski. Przedmiotem umowy jest oprogramowanie księgowe. Program dostarczony do spółki X, będzie wdrażany u klientów tego przedsiębiorstwa. Program dostarczony do firmy Z będzie użytkowany tylko na potrzeby wewnętrzne tego przedsiębiorstwa.

Dzięki zawartej umowie przedsiębiorstwo XYZ osiągnie na terytorium Polski następujące przychody:

• Na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem X z tytułu należności licencyjnych. Przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce, ponieważ przedsiębiorstwo X nabywa prawo do dystrybucji oprogramowania.

• Na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem Z z tytułu zysków przedsiębiorstw. Przychody podlegają opodatkowaniu w Danii, ponieważ przedsiębiorstwo Z nabywa prawo jedynie do użytkowania oprogramowania.

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem u źródła wymaga uwzględnienia w codziennej działalności przedsiębiorstwa, przepisów odnoszących się do umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Przykład

Przedsiębiorstwo zagraniczne udzieliło odpłatnej licencji na korzystanie z programu komputerowego firmie w Polsce. Tym samym przedsiębiorstwo zagraniczne osiąga przychód na terenie Polski. W celu opodatkowania tego dochodu, licencjodawca musiałby zostać opodatkowany w Polsce na zasadach ogólnych.

Istota umowy mająca na celu zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu ma za zadanie wyznaczenie zakresu jurysdykcji podatkowej państw. Państwa stanowią strony umowy i poprzez rozgraniczenie roszczeń państw do opodatkowania określonych źródeł przychodów można uniknąć międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Tak więc umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają na celu wyeliminowanie sytuacji kolizyjnych pomiędzy dwiema siedzibami (występują dwa państwa rezydencji) oraz pomiędzy siedzibą a źródłem dochodu.

Mechanizm poboru podatku u źródła

Mechanizm poboru podatku u źródła najczęściej sprowadza się do odliczenia stawki podatku w momencie regulowania należności. W Polsce podatek ten pobierany jest w wysokości 20%. Stawka podatku u źródła może zostać obniżona w przypadku wystąpienia dwóch poniższych czynników:

1. Na mocy umowy dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania zawartej z danym państwem. W tym przypadku, aby móc zastosować stawkę obniżoną, wymagane jest przedstawienie przez odbiorcę płatności certyfikatu rezydencji. Certyfikat rezydencji to dokument wystawiony przez urząd skarbowy potwierdzający, że przedsiębiorstwo jest rezydentem podatkowym innego państwa.

2. Na mocy Dyrektywy Interest - Royalties - stawka wynosi 5% i ma zastosowanie w przypadku wypłat odbywających się pomiędzy spółką-matką a spółką-córką bądź spółkami-siostrami. W tym przypadku certyfikat rezydencji jest również niezbędny.

Definicja rezydencji podatkowej

Postanowienia umowy międzynarodowej w zakresie poboru podatku u źródła mają pierwszeństwo przed polskimi prawnymi uregulowaniami podatkowymi. Dlatego też podatek ten należy pobrać według przepisów umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku, gdy podatek u źródła jest pobierany od podatnika, który jest rezydentem danego kraju.

Rezydencja podatkowa to nic innego jak miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada siedzibę w obu państwach, które zawarły między sobą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, przyjmuje się, że jego siedziba znajduje się w tym państwie, gdzie ma miejsce jego faktyczny zarząd, czyli miejsce, w którym zwykle podejmowane są kluczowe decyzje dla danej firmy, niezbędne w codziennej działalności gospodarczej. Warto zapamiętać, że w niektórych przypadkach pomocne może okazać się miejsce rejestracji spółki.

Przykład

Przedsiębiorstwo Y zostało zarejestrowane na terytorium Polski, jednak osoby zarządzające firmą zamieszkują w Dani. Prowadzą sprawy dotyczące codziennej działalności spółki, przebywając w Polsce i w Danii. Nie ma możliwości, by stwierdzić, na terytorium którego kraju jest podejmowana większa część ważnych dla przedsiębiorstwa decyzji. Biorąc pod uwagę kryterium rejestracji na terytorium Polski, można powiedzieć, że miejsce faktycznego zarządu ma miejsce w Polsce.

 

Certyfikat rezydencji podatkowej - co to takiego?

W celu zastosowania przepisów umowy międzynarodowej, odbiorca należności musi przedstawić certyfikat rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy kraju odbiorcy należności, w którym potwierdzona jest siedziba przedsiębiorstwa dla celów podatkowych. Tak więc certyfikat potwierdza, że dochody odbiorcy należności podlegają opodatkowaniu w określonym kraju, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Dokonanie wypłaty bez pobrania podatku u źródła jest zasadniczo niemożliwe bez uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej . Najważniejszym zadaniem, które spełnia certyfikat rezydencji podatkowej, jest funkcja dokumentacyjna. Istota certyfikatu sprowadza się do potwierdzenia, że dana jednostka jest rezydentem państwa, które wydaje certyfikat. Ustalenie rezydencji podatkowej jest istotnym elementem, ponieważ decyduje o podleganiu obowiązkowi podatkowemu.

Nie istnieją opracowane wymogi formalne, jakie powinny być spełnione przez certyfikat rezydencji. Jednak bazując na obowiązujących przepisach, można wyróżnić dwa podstawowe elementy, które powinny być spełnione przez certyfikat rezydencji:

1. Każdy certyfikat rezydencji musi zostać wydany przez właściwe organy administracji podatkowej.

2. Dokument ten musi określać miejsce rezydencji podatkowej przedsiębiorstwa, dla którego został wydany.

Powyższe warunki muszą być spełnione, by certyfikat rezydencji został uznany za prawomocny dokument. Takie zaświadczenie wydaje każdy kraj, który podpisał umowę w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Certyfikatu nie można zastąpić zaświadczeniem o siedzibie dla celów podatku od wartości dodanej VAT. Za certyfikat rezydencji nie może być również uznany wyciąg lub odpis z rejestru przedsiębiorców. Warto zapamiętać, że certyfikat rezydencji podatkowej może być przedstawiony w formie elektronicznej, jednak musi być podpisany podpisem elektronicznym.

Płatnik musi posiadać oryginał certyfikatu podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest wypłata. Oryginał może być zastąpiony jedynie kopią poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem. Jest to sytuacja uciążliwa, ponieważ przepisy podatkowe niektórych państw ograniczają liczbę certyfikatów, które może otrzymać podatnik w ciągu roku.

Przedsiębiorstwa muszą także pamiętać o aktualności certyfikatu, ponieważ dokument ten jest wydawany na podstawie stanu rzeczywistego, który występuje w dniu jego wydania. W związku z tym może pojawić się możliwość, że stan faktyczny zmieni się w okresie pomiędzy wydaniem certyfikatu a wypłatą należności.

W zasadzie płatnik powinien posiadać certyfikat rezydencji w momencie regulowania należności, ponieważ to rozwiązanie jest dla niego najbezpieczniejsze.

W przypadku braku zawartej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z krajem rezydencji podatkowej kontrahenta polskiego przedsiębiorstwa podatek u źródła należy bezwzględnie pobrać.

***

Pobieranie podatku u źródła jest powszechnym mechanizmem. Wiele usług doradczych, księgowych czy reklamowych ze względu na integrację gospodarczą jest świadczonych przez przedsiębiorstwa zagraniczne, ale mogą być opodatkowane w Polsce. W związku z tym pojawiają się dodatkowe obowiązki do wypełnienia.

Rys. Idea podatku u źródła

Tekst Jacek Folga

kontroler branży FMCG

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Twój Biznes

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Sprzedaż mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej - kiedy nie zapłacimy podatku?

Wykorzystanie mieszkania w ramach działalności gospodarczej stało się powszechną praktyką wśród przedsiębiorców. Wątpliwości pojawiają się jednak, gdy przychodzi czas na sprzedaż takiej nieruchomości. Czy można uniknąć podatku dochodowego? Skarbówka rozwiewa te wątpliwości w swoich interpretacjach.

PARP: Trwa nabór wniosków o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła kolejny nabór wniosków o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Działanie jest realizowane w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Dlaczego premiera kontraktów na Ethereum jest ważną chwilą dla kryptowalut

Debiut funduszy ETF na największą z kryptowalut, czyli bitcoin, okazał się absolutnym sukcesem. Premiera tego instrumentu inwestycyjnego opartego o kryptowalutę pozwoliła na dostęp do zakupów BTC inwestorom instytucjonalnym, a to podbiło cenę do kryptowaluty do rekordowych poziomów. Choć regulacyjna saga i batalia banków inwestycyjnych oraz emitentów funduszy trwała kilka lat, zakończyła się sukcesem. W marcu bitcoin osiągnął rekordową cenę ponad $73 000 i choć od tamtej pory jego kurs uległ korekcie, to nadal utrzymuje się powyżej $63 000, a więc znacznie wyżej niż w ubiegłych latach. 

Zadbaj o siebie i swoje przywództwo, czyli wyzwania współczesnego menedżera

Dzisiejszy świat zarządzania wymaga od menedżerów nieustannej ewolucji. Hasło „menedżer od nowa” może oznaczać zarówno rozpoczęcie czegoś od początku, jak i wprowadzenie zmian poprawiających istniejący stan rzeczy. W obliczu dzisiejszych wyzwań, pełnych zawirowań i rozlicznych ścieżek, nowoczesne zarządzanie staje się sztuką balansowania między tradycją a innowacją.

REKLAMA

Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

REKLAMA