Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek u źródła

Jacek Folga
inforCMS
Każde przedsiębiorstwo, dokonując zakupu usługi od firmy zagranicznej, musi się zastanowić, czy nie należy pobrać w Polsce zryczałtowanego podatku dochodowego, czyli podatku u źródła.

Ustawy o podatkach dochodowych nakładają określone wymogi w obszarze poboru podatku dochodowego od uzyskanych dochodów na terytorium Polski przez nierezydentów.

Idea podatku u źródła

Dokonując wypłat należności licencyjnych bądź dywidend podmiotowi zagranicznemu, przedsiębiorstwo musi pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat w dniu ich dokonania, jako płatnik.

Podatek u źródła jest nakładany na następujące dochody obcych rezydentów, wynikające z:

• praw autorskich i praw pokrewnych, odsetek oraz praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, jak również ze sprzedaży tych praw. Ponadto należy pamiętać, że podatek u źródła nakładany jest na należności za udostępnianie tajemnicy receptury bądź procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub też prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, z uwzględnieniem środków transportu, urządzeń handlowych lub naukowych. Podatek u źródła dotyczy także know-how, czyli informacji związanych ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Obowiązująca stawka podatku w tej grupie według prawa polskiego to 20%;

• tytułu świadczeń księgowych, doradczych, usług prawnych, reklamowych czy badania rynku oraz przetwarzania danych, według stawki 20%;

• opłat wynikających ze świadczonych usług w obrębie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, które są wykonywane przez osoby prawne posiadające siedzibę za granicą, organizowane natomiast przez osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność w zakresie imprez artystycznych czy rozrywkowych na terytorium Polski, również według stawki 20%.

Przykład

Przedsiębiorstwo XYZ, którego siedziba znajduje się w Danii, zawarła umowę ze spółkami mającymi siedzibę na terenie Polski. Przedmiotem umowy jest oprogramowanie księgowe. Program dostarczony do spółki X, będzie wdrażany u klientów tego przedsiębiorstwa. Program dostarczony do firmy Z będzie użytkowany tylko na potrzeby wewnętrzne tego przedsiębiorstwa.

Dzięki zawartej umowie przedsiębiorstwo XYZ osiągnie na terytorium Polski następujące przychody:

• Na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem X z tytułu należności licencyjnych. Przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce, ponieważ przedsiębiorstwo X nabywa prawo do dystrybucji oprogramowania.

• Na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem Z z tytułu zysków przedsiębiorstw. Przychody podlegają opodatkowaniu w Danii, ponieważ przedsiębiorstwo Z nabywa prawo jedynie do użytkowania oprogramowania.

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem u źródła wymaga uwzględnienia w codziennej działalności przedsiębiorstwa, przepisów odnoszących się do umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Przykład

Przedsiębiorstwo zagraniczne udzieliło odpłatnej licencji na korzystanie z programu komputerowego firmie w Polsce. Tym samym przedsiębiorstwo zagraniczne osiąga przychód na terenie Polski. W celu opodatkowania tego dochodu, licencjodawca musiałby zostać opodatkowany w Polsce na zasadach ogólnych.

Istota umowy mająca na celu zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu ma za zadanie wyznaczenie zakresu jurysdykcji podatkowej państw. Państwa stanowią strony umowy i poprzez rozgraniczenie roszczeń państw do opodatkowania określonych źródeł przychodów można uniknąć międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Tak więc umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają na celu wyeliminowanie sytuacji kolizyjnych pomiędzy dwiema siedzibami (występują dwa państwa rezydencji) oraz pomiędzy siedzibą a źródłem dochodu.

Mechanizm poboru podatku u źródła

Mechanizm poboru podatku u źródła najczęściej sprowadza się do odliczenia stawki podatku w momencie regulowania należności. W Polsce podatek ten pobierany jest w wysokości 20%. Stawka podatku u źródła może zostać obniżona w przypadku wystąpienia dwóch poniższych czynników:

1. Na mocy umowy dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania zawartej z danym państwem. W tym przypadku, aby móc zastosować stawkę obniżoną, wymagane jest przedstawienie przez odbiorcę płatności certyfikatu rezydencji. Certyfikat rezydencji to dokument wystawiony przez urząd skarbowy potwierdzający, że przedsiębiorstwo jest rezydentem podatkowym innego państwa.

2. Na mocy Dyrektywy Interest - Royalties - stawka wynosi 5% i ma zastosowanie w przypadku wypłat odbywających się pomiędzy spółką-matką a spółką-córką bądź spółkami-siostrami. W tym przypadku certyfikat rezydencji jest również niezbędny.

Definicja rezydencji podatkowej

Postanowienia umowy międzynarodowej w zakresie poboru podatku u źródła mają pierwszeństwo przed polskimi prawnymi uregulowaniami podatkowymi. Dlatego też podatek ten należy pobrać według przepisów umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku, gdy podatek u źródła jest pobierany od podatnika, który jest rezydentem danego kraju.

Rezydencja podatkowa to nic innego jak miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada siedzibę w obu państwach, które zawarły między sobą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, przyjmuje się, że jego siedziba znajduje się w tym państwie, gdzie ma miejsce jego faktyczny zarząd, czyli miejsce, w którym zwykle podejmowane są kluczowe decyzje dla danej firmy, niezbędne w codziennej działalności gospodarczej. Warto zapamiętać, że w niektórych przypadkach pomocne może okazać się miejsce rejestracji spółki.

Przykład

Przedsiębiorstwo Y zostało zarejestrowane na terytorium Polski, jednak osoby zarządzające firmą zamieszkują w Dani. Prowadzą sprawy dotyczące codziennej działalności spółki, przebywając w Polsce i w Danii. Nie ma możliwości, by stwierdzić, na terytorium którego kraju jest podejmowana większa część ważnych dla przedsiębiorstwa decyzji. Biorąc pod uwagę kryterium rejestracji na terytorium Polski, można powiedzieć, że miejsce faktycznego zarządu ma miejsce w Polsce.

 

Certyfikat rezydencji podatkowej - co to takiego?

W celu zastosowania przepisów umowy międzynarodowej, odbiorca należności musi przedstawić certyfikat rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy kraju odbiorcy należności, w którym potwierdzona jest siedziba przedsiębiorstwa dla celów podatkowych. Tak więc certyfikat potwierdza, że dochody odbiorcy należności podlegają opodatkowaniu w określonym kraju, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Dokonanie wypłaty bez pobrania podatku u źródła jest zasadniczo niemożliwe bez uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej . Najważniejszym zadaniem, które spełnia certyfikat rezydencji podatkowej, jest funkcja dokumentacyjna. Istota certyfikatu sprowadza się do potwierdzenia, że dana jednostka jest rezydentem państwa, które wydaje certyfikat. Ustalenie rezydencji podatkowej jest istotnym elementem, ponieważ decyduje o podleganiu obowiązkowi podatkowemu.

Nie istnieją opracowane wymogi formalne, jakie powinny być spełnione przez certyfikat rezydencji. Jednak bazując na obowiązujących przepisach, można wyróżnić dwa podstawowe elementy, które powinny być spełnione przez certyfikat rezydencji:

1. Każdy certyfikat rezydencji musi zostać wydany przez właściwe organy administracji podatkowej.

2. Dokument ten musi określać miejsce rezydencji podatkowej przedsiębiorstwa, dla którego został wydany.

Powyższe warunki muszą być spełnione, by certyfikat rezydencji został uznany za prawomocny dokument. Takie zaświadczenie wydaje każdy kraj, który podpisał umowę w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Certyfikatu nie można zastąpić zaświadczeniem o siedzibie dla celów podatku od wartości dodanej VAT. Za certyfikat rezydencji nie może być również uznany wyciąg lub odpis z rejestru przedsiębiorców. Warto zapamiętać, że certyfikat rezydencji podatkowej może być przedstawiony w formie elektronicznej, jednak musi być podpisany podpisem elektronicznym.

Płatnik musi posiadać oryginał certyfikatu podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest wypłata. Oryginał może być zastąpiony jedynie kopią poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem. Jest to sytuacja uciążliwa, ponieważ przepisy podatkowe niektórych państw ograniczają liczbę certyfikatów, które może otrzymać podatnik w ciągu roku.

Przedsiębiorstwa muszą także pamiętać o aktualności certyfikatu, ponieważ dokument ten jest wydawany na podstawie stanu rzeczywistego, który występuje w dniu jego wydania. W związku z tym może pojawić się możliwość, że stan faktyczny zmieni się w okresie pomiędzy wydaniem certyfikatu a wypłatą należności.

W zasadzie płatnik powinien posiadać certyfikat rezydencji w momencie regulowania należności, ponieważ to rozwiązanie jest dla niego najbezpieczniejsze.

W przypadku braku zawartej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z krajem rezydencji podatkowej kontrahenta polskiego przedsiębiorstwa podatek u źródła należy bezwzględnie pobrać.

***

Pobieranie podatku u źródła jest powszechnym mechanizmem. Wiele usług doradczych, księgowych czy reklamowych ze względu na integrację gospodarczą jest świadczonych przez przedsiębiorstwa zagraniczne, ale mogą być opodatkowane w Polsce. W związku z tym pojawiają się dodatkowe obowiązki do wypełnienia.

Rys. Idea podatku u źródła

Tekst Jacek Folga

kontroler branży FMCG

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Jak podpisywać sprawozdanie finansowe po zmianach w ustawie o rachunkowości (PDF)
Jak podpisywać sprawozdanie finansowe po zmianach w ustawie o rachunkowości (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ceny drewna w Polsce w 2022 roku. Tanio już było
  Czasy taniego drewna skończyły się bezpowrotnie - powiedział 26 maja 2022 r. w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Zapowiedział też, że firmy, które kupują drewno po niższych cenach w kraju i sprzedają je drożej za granicą, stracą preferencje.
  GUS: Eksport i import w górę
  GUS zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń - marzec 2022.
  Z życia dewelopera. Uwaga! Wejście w życie nowej ustawy deweloperskiej
  Wygląda na to, że nie dojdzie do uchwalenia ustawy o zmianie terminu wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej.
  Nowy Peugeot 308. Test wersji PureTech 130 Allure Pack
  Nowy Peugeot 308. Test kolejnej odsłony nowego kompaktu z Francji. Po hybrydzie dostaliśmy model napędzany 130-konnym benzyniakiem.
  Gaz-System: na początku czerwca ruszy próbny przesył gazu przez interkonektor Polska–Słowacja
  Prace budowlane mające na celu połączenie systemów przesyłowych Polski i Słowacji są zakończone. Gazociąg jest obecnie nagazowany i prowadzone są testy jego funkcjonalności - poinformował w czwartek Gaz-System. Pierwszy próbny przesył gazu w kierunku do Polski i na Słowację ruszy na początku czerwca
  Czy warto wziąć kredyt na samochód? Tak, ale nie gotówkowy
  Czy warto wziąć kredyt na samochód? Tak, bo często inaczej nie da się kupić własnego auta. Trzeba jednak też wiedzieć jaki wziąć kredyt na samochód.
  Jak sprawdzić zużycie opon? Stan opon sprawdzi się sam. Zdalnie!
  Jak sprawdzić zużycie opon? Powstał właśnie system, który zdalnie wykrywa stan zużycia opony zamontowanej w samochodzie osobowym.
  Czy możemy się obawiać braku węgla w sezonie jesienno-zimowym?
  Rząd czyni starania, by nie doszło do sytuacji deficytu węgla w sezonie jesienno-zimowym; w 2022 r. spółki Skarbu Państwa planują zwiększyć wydobycie o ok. 1,5 mln ton węgla energetycznego - mówił w Sejmie wiceszef MAP Piotr Pyzik. Dodał, że trwają rozmowy ws. zwiększenia importu węgla np. z USA
  Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego od 27 maja 2022 r. Skorzystają nieliczni
  27 maja 2022 r. startuje rządowy program "Mieszkanie bez wkładu własnego", dzięki któremu klienci otrzymają wsparcie na pokrycie wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego (mieszkaniowego). Jednak eksperci Credipass i Metrohouse nie mają złudzeń. Spadająca zdolność kredytowa Polaków, rosnące stopy procentowe oraz limity na m2 nieruchomości znacznie ograniczają możliwości skorzystania z programu. Kto może wziąć kredyt mieszkaniowy z dopłatą do wkładu własnego?
  Co płacić w pierwszej kolejności, gdy pieniędzy w firmie jest za mało?
  Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem nie raz łączy się z problemem potocznie zwanym „krótką kołdrą”. Jest to sytuacja, w której przedsiębiorca bądź menedżer nie jest w stanie opłacić w terminie (bądź chwilowo w ogóle) wszystkich zobowiązań firmy. Problem taki występuje najczęściej na przedpolu upadłości bądź sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ale może być również zażegnany bez użycia narzędzi prawa upadłościowego lub restrukturyzacyjnego (choć mocno zaleca się rozważenie takich kroków!).
  Program mieszkanie bez wkładu własnego. Jakie warunki
  W czwartek rusza program Mieszkanie bez wkładu własnego, który umożliwi zaciągnięcie kredytu hipotecznego z gwarancją BGK zastępującą wkład własny. Zgodnie z zapowiedziami resortu rozwoju program będzie modyfikowany. Zmiany wejdą w życie najpóźniej w styczniu 2023 r.
  VW ID.Buzz. Cena startuje od 248 091 zł. Czy to drogo?
  VW ID.Buzz. Cena w Polsce startuje od 248 091 zł. Za dokładnie tą sumę pierwsi klienci znad Wisły mogą złożyć zamówienie na 5-miejscowego e-busa.
  Michel: mamy nadzieję uzgodnić sankcje na ropę z Rosji przed szczytem UE
  Unia Europejska ma nadzieję, że uda się uzgodnić sankcje na rosyjską ropę przed kolejnym posiedzeniem Rady Europejskiej, zaplanowanym na poniedziałek i wtorek - powiedział w środę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel
  Co dalej z rynkiem mieszkań?
  Z jakimi największymi wyzwaniami będą musieli mierzyć się deweloperzy w 2022 roku? Co będzie sprzyjało rozwojowi rynku mieszkaniowego?
  Nieruchomości premium odporne na wahania rynku
  Polacy zaczęli masowo lokować kapitał w domach, mieszkaniach i działkach. Hossa nie ominęła również sektora nieruchomości luksusowych, który potrafi kumulować pieniądze inwestorów jak żaden inny.
  Zaległości firm usługowych rosną [BADANIE]
  Zaległości branży usługowej wobec banków i dostawców wzrosły w I kwartale o niemal 1,9 mld zł. Tak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK.
  Nieoficjalnie: Węgry, Czechy i Słowacja blokują embargo na rosyjską ropę
  Podejście Węgier, Czech i Słowacji wyhamowało prace w UE nad przyjęciem szóstego pakietu sankcji na Rosję, czyli embarga na rosyjską ropę. Do tego nie widać zabiegów po stronie Niemiec i Francji, żeby jak najszybciej przyjąć ten pakiet. To osłabia unijną jedność i solidarność - przekazało PAP źródło dyplomatyczne w Brukseli
  Zadłużenie firm deweloperskich
  Zadłużenie firm deweloperskich - liczba firm deweloperskich wpisanych na koniec marca br. do Krajowego Rejestru Długów spadła o 0,6% rdr. Równocześnie w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie informacji kredytowych BIK przybyło dłużników wykonujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.
  Von der Leyen w Davos: Rosja wstrzymuje dostawy żywności, wykorzystując to jako broń, co ma globalne reperkusje
  Rosja wstrzymuje dostawy żywności, wykorzystując to jako broń, co ma globalne reperkusje. Przypomina to rosyjską strategię dotyczącą wykorzystywania przez Rosję w ten sam sposób surowców energetycznych - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim wtorkowym przemówieniu na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos.
  Czy w kamperze można spać podczas jazdy? Sprawdźmy.
  Czy w kamperze można spać podczas jazdy? To pytanie, które często pojawia się z ust osób, zaczynających dopiero przygodę z kamperingiem. A więc?
  Wzrośnie płaca minimalna, a za nią preferencyjny ZUS dla przedsiębiorców
  W 2023 roku czeka nas dwustopniowa podwyżka płacy minimalnej: pierwszy raz w styczniu do wartości 3350 zł brutto, drugi raz w lipcu do 3500 zł brutto. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 3010 zł, a więc docelowy wzrost wyniesie ponad 16%.
  Jaką szerokość mają drogi w Polsce? Odpowiedzi jest wiele...
  Jaką szerokość mają drogi w Polsce? Ciężko udzielić jednej odpowiedzi. Bo wszystko zależy od tego, o drodze jakiej kategorii mówimy.
  Stacje ładowania w Łodzi. 100 nowych punktów dla elektryków
  Stacje ładowania w Łodzi, czyli właśnie rozpoczyna się nowa inwestycja. W jej ramach powstanie 100 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
  Niemiecki minister gospodarki: embargo na rosyjską ropę "w zasięgu ręki"
  Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w wywiadzie udzielonym w poniedziałek wieczorem dla niemieckiej telewizji publicznej stwierdził , że embargo na rosyjską ropę naftową jest "w zasięgu ręki"
  Premier o sankcjach na Rosję: mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni osiągniemy porozumienie
  Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni dojdziemy do porozumienia, choć bardzo ważną wartością jest też zachowanie jedności - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o postępy w dyskusji między państwami UE nad wprowadzeniem szóstego pakietu sankcji wobec Rosji