REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie usług na terenie Polski

Sławomir Biliński
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od 10 kwietnia 2010 r. przedsiębiorcy z innych państw UE mogą świadczyć tymczasowo usługi na terenie Polski bez potrzeby prowadzenia w Polsce przedsiębiorstwa oraz uzyskania zezwolenia, koncesji, licencji itp.

Punkt kontaktowy w Ministerstwie Gospodarki ułatwi złożenie drogą elektroniczną do właściwych urzędów wniosków i oświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej. Wprowadzono możliwość tworzenia multidyscyplinarnych spółek prawniczych. Takie m.in. zmiany zawiera nowa ustawa o usługach świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ustawa). Nowa ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego rozwiązania dyrektyw 2006/48/WE i 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego.

REKLAMA

Czasowe świadczenie usług

Od 10 kwietnia 2010 r. usługodawcy z innych państw członkowskich mogą czasowo świadczyć usługi w Polsce na zasadach określonych w przepisach traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską albo w postanowieniach umów regulujących swobodę świadczenia usług bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej (art. 4 ustawy). Takie czasowe świadczenie usług przez usługodawcę może wiązać się z obowiązkiem uzyskania certyfikatu, koncesji, licencji, zezwolenia, zgody, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub innego właściwego rejestru, ale tylko jeżeli przepisy odrębnych ustaw nakładają taki obowiązek ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne lub ochronę środowiska naturalnego.

Informacje dla usługobiorców

Ustawa określa, jakie informacje ma obowiązek podać usługodawca usługobiorcy (art. 10 ustawy). Usługodawcą zgodnie z ustawą są przedsiębiorcy z innych krajów UE czasowo świadczący usługi na terenie Polski lub osoby nieprowadzące działalności gospodarczej świadczące usługę. Usługodawcami są także osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieprowadzące działalności gospodarczej, oferujące lub świadczące usługę. Informacje należy podać przed zawarciem umowy w formie pisemnej, a w przypadku braku pisemnej umowy - przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Usługodawca jest obowiązany udostępnić te informacje w sposób zapewniający zapoznanie się z nimi przez usługobiorcę, w szczególności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) w miejscu, w którym świadczona jest usługa,

2) w miejscu zawarcia umowy,

3) na swojej stronie internetowej,

4) w dokumentach informacyjnych dostarczonych usługobiorcy.

Nieudzielanie wymaganych ustawą informacji jest karane grzywną (art. 20 ustawy).

Kancelarie multidyscyplinarne

REKLAMA

Od 10 kwietnia 2010 r. można tworzyć prawnicze spółki multidyscyplinarne. Katalog spółek, w ramach których doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, radcowie prawni i adwokaci mogą świadczyć pomoc prawną, został rozszerzony o spółkę komandytowo-akcyjną. Ustawa wprowadziła odpowiednie zmiany w ustawie o adwokaturze, rzecznikach patentowych, radcach prawnych i doradcach podatkowych. Nowelizacja umożliwia szerszą niż dotychczas współpracę przedstawicieli zawodów prawniczych.

Tworzenie takich spółek będzie związane ze spełnieniem pewnych warunków. I tak np. doradcy podatkowi będą mogli wykonywać swój zawód, uczestnicząc w spółkach multidyscyplinarnych, pod warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach będą wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący w Polsce stałą praktykę. Z kolei warunkiem tworzenia kancelarii patentowych w formie spółek multidyscyplinarnych jest posiadanie większościowych udziałów lub większościowego pakietu akcji oraz większości głosów w organach statutowych i organach nadzoru spółki przez rzeczników patentowych.

WAŻNE!

Doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, radcowie prawni i adwokaci mogą wykonywać swój zawód, uczestnicząc w spółce komandytowo-akcyjnej.

Uproszczenie podejmowania działalności usługowej i punkt kontaktowy

REKLAMA

Ustawa nowelizuje przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Upraszcza procedury administracyjne dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Urzędy nie będą już wymagać dokumentów w formie oryginałów, poświadczonych kopii lub poświadczonego tłumaczenia związanego z wykonywaniem działalności (art. 6 znowelizowanej ustawy o działalności gospodarczej).

W Ministerstwie Gospodarki został utworzony punkt kontaktowy (dodany nowelizacją rozdział 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Oficjalna strona punktu to www.eu-go.gov.pl Głównymi funkcjami punktu jest umożliwienie dopełnienia procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz udzielanie informacji. Punkt ma zapewniać dostęp do informacji o procedurach i formalnościach wymaganych przy podejmowaniu lub wykonywaniu na terytorium Polski różnych rodzajów działalności gospodarczej oraz o ogólnych zasadach podejmowania i wykonywania działalności usługowej np. w państwach Unii.

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Od 10 kwietnia 2010 r. księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę (zmieniony artykuł 11 uor). Zniesiono tym samym obowiązek prowadzenia ksiąg w siedzibie jednostki. Ponadto wprowadzając do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy usługowej, która znosi bariery w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi, dano jednostkom możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg. Ustawodawca określił także obowiązki kierownika jednostki, w przypadku gdy księgi rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu (nowy artykuł 11a uor). Konsekwencją zmian w art. 11 ust. 1 jest modyfikacja art. 73 ust. 1 uor. W nowym brzmieniu tego przepisu dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne należy przechowywać w jednostce. Dotychczas należało je przechowywać w siedzibie jednostki lub oddziałów (zakładów).

Wyłączenia

Spod przepisów nowej ustawy zostały wyłączone niektóre zawody i działalności usługowe (art. 3 ustawy). Są to m.in. zawody związane z przepisami ustaw - Prawo przewozowe, Prawo o notariacie, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych, o zakładach opieki zdrowotnej, o systemie oświaty, o radiofonii i telewizji, o zawodach pielęgniarki i położnej (z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego), o zawodach lekarza i lekarza dentysty (z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego), o ochronie osób i mienia, czy o komornikach sądowych i egzekucji. Oznacza to, że w stosunku do świadczenia usług wymienionych w art. 3 dalej istnieją bariery na rynku wewnętrznym UE.

• ustawa z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. Nr 47, poz. 278

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

REKLAMA

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

REKLAMA

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

Paragon fiskalny przy sprzedaży on-line: kiedy i jak powinien wystawić sprzedawca oraz dostarczyć klientowi [wszystkie przypadki]

Dla klientów kupowanie w e-sklepach jest wygodniejsze niż w placówkach stacjonarnych. Dla samych sprzedawców jednak procedura ta jest dużo bardziej skomplikowana od strony fiskalnej. Dotyczy to zwłaszcza wystawiania paragonów i obowiązków w podatku VAT.

REKLAMA