REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dokumentacja pokontrolna PIP

Jan Pióro
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Gdy zastrzeżenia są zasadne, inspektor pracy jest zobowiązany zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu.

Każda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy kończy się sporządzeniem dokumentacji pokontrolnej. W jej skład wchodzą m.in. protokoły oraz książka kontroli, którą pracodawca jest zobowiązany przechowywać w swojej siedzibie.

REKLAMA

Wpisy dokonywane przez organ kontroli do książki kontroli obejmują w szczególności informacje dotyczące:

• oznaczenia organu kontroli,

• osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli,

• zakresu przedmiotowego przeprowadzonej kontroli,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• daty podjęcia i zakończenia kontroli,

• wydanych zaleceń pokontrolnych i zastosowanych środków pokontrolnych o charakterze postulatywnym, np. wniosków wystąpienia, a także o charakterze władczym, np. nakazy, zakazy,

• wpisów informujących o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i realizacji wydanych środków prawnych, a także wpisów o ich uchyleniu przez: organ kontroli, organ nadrzędny organu kontrolnego albo sąd administracyjny; bez względu na to, czy uchylenie nastąpiło z urzędu czy wskutek wniesienia środka zaskarżenia.

WAŻNE!

Przedsiębiorca jest zobowiązany udostępnić książkę kontroli na każde żądanie inspektora pracy, jak również innego uprawnionego organu kontroli.

Dokumentowanie kontroli

Wszystkie ustalenia dokonane podczas kontroli podlegają udokumentowaniu. Decyzje administracyjne wydawane przez inspektora pracy lub okręgowego inspektora pracy wymagają formy protokołu kontroli.

Protokół kontroli oprócz wskazania ww. informacji (m.in. podmiotu kontrolowanego) powinien zawierać dane dotyczące:

• opisu stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli (stanowiące de facto materiał dowodowy) ustalone w szczególności:

- w wyniku oględzin stanowisk i miejsc pracy pracowników oraz terenu zakładu pracy lub innych miejsc wykonywania pracy,

- po zapoznaniu się z dokumentami źródłowymi, aktami prawa wewnątrzzakładowego,

- po zapoznaniu się z analizami, ocenami, ekspertyzami i innymi dokumentami będącymi w posiadaniu podmiotu kontrolowanego,

- w trakcie przesłuchania świadków,

• informacji o pobraniu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji,

• treści decyzji ustnych oraz informację o ich realizacji,

• informacji o osobach, w których obecności przeprowadzano kontrolę,

• wzmianki o informacjach objętych tajemnicą przedsiębiorstwa - na wniosek podmiotu kontrolowanego,

• wyszczególnienia załączników stanowiących składową część protokołu.

REKLAMA

Przed podpisaniem protokołu kontroli podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zapoznania się z treścią protokołu. Z tego prawa - w dobrze pojętym interesie - podmiot kontrolowany nie tylko może, ale powinien skorzystać. Musi mieć na względzie to, że na bazie ustaleń zawartych w protokole formułowane są nie tylko środki prawne (nakazy, zakazy, wnioski w wystąpieniu), lecz również ewentualne zarzuty w razie pociągnięcia osoby winnej niedopełnienia obowiązków do odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

W terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Inspektor pracy - w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - jest zobowiązany zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu.

Protokół powinien być podpisany przez osobę kontrolującą oraz przez osobę lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany, jednak odmowa podpisania protokołu przez ww. podmioty nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych (nakazy, zakazy, wnioski w wystąpieniu).

Decyzje pokontrolne inspektora pracy

WAŻNE!

Kopię protokołu kontroli, także w przypadku gdy osoba lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany odmówiła jego podpisania, inspektor pracy pozostawia podmiotowi kontrolowanemu.

W przypadkach gdy ustalenia kontroli nie będą wymagały wydania decyzji, mogą być dokumentowane w formie notatki urzędowej sporządzonej i podpisanej wyłącznie przez inspektora pracy. Kopię notatki urzędowej inspektor pracy jest zobowiązany doręczyć podmiotowi kontrolowanemu.

 

W następstwie ustaleń dokonanych podczas kontroli właściwy inspektor pracy jest uprawniony do:

• wydawania decyzji administracyjnych,

• formułowania wniosków w wystąpieniu,

• wnoszenia powództwa oraz występowania przed sądem pracy w postępowaniu w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Decyzje administracyjne

Decyzją administracyjną jest jednostronne rozstrzygnięcie organu państwowego w sprawie indywidualnej, w której imiennie oznaczonego adresata aktu nie wiąże z organem stosunek zależności służbowej lub podporządkowania administracyjnego, a podstawę rozstrzygnięcia stanowią przepisy powszechnie obowiązujące. Decyzje administracyjne rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji (art. 104 § 2 k.p.a.).

Inspektor pracy w ramach uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych zwanych nakazami lub zakazami może:

• nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień, gdy naruszenie dotyczy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

• nakazać wstrzymanie prac lub działalności,

• nakazać skierowanie do innych prac,

• nakazać wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń w razie stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia przepisów prawa pracy,

• nakazać ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,

• nakazać wypłatę należnego wynagrodzenia,

• zakazać wykonywania pracy lub prowadzenia działalności.

Decyzją administracyjną zwaną nakazem jest każde wydane przez inspektora pracy w formie decyzji administracyjnej zarządzenie usunięcia rozpoznanego zagrożenia dla życia lub zdrowia lub innego naruszenia przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Decyzje nakazowe mogą być wydawane w formie: pisemnej (m.in. wpis do dziennika budowy) lub ustnej.

Istotnymi elementami decyzji nakazowych są:

• rozstrzygnięcie, czyli treść decyzji,

• powołanie podstaw prawnych rozstrzygnięcia lub naruszonej zasady bhp,

• termin usunięcia stwierdzonych uchybień,

• pouczenie, czy i w jakim trybie podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie.

W przypadku gdy decyzja została wydana w formie wpisu do dziennika budowy, kopia lub odpis tej decyzji podlega włączeniu do protokołu kontroli jako załącznik.

Decyzje ustne usunięcia ujawnionych w toku kontroli uchybień w zakresie bhp inspektor pracy wydaje wtedy, gdy w jego ocenie jest możliwe usunięcie uchybień w czasie trwania kontroli. W przypadku gdy decyzja ustna nie zostanie wydana w czasie trwania kontroli, inspektor pracy wyda nakaz na piśmie.

Jan Pióro 

Podstawa prawna:

• art. 31, 33, 34, 35 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (DzU nr 89, poz. 589 ze zm.),

• art. 104 § 2 k.p.a.,

• art. 81 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  REKLAMA

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  REKLAMA

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  Dlaczego opłaca się ponownie wykorzystywać, odnawiać lub odsprzedawać stare urządzenia elektroniczne?

  Współczesny rynek elektroniki użytkowej opiera się głównie na handlu nowym sprzętem w sieciach sprzedaży stacjonarnej i na platformach online. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się również recommerce (reverse commerce), czyli sprzedaż zakupionych produktów w celu ich ponownego wykorzystania, odnowienia, poddania recyklingowi lub odsprzedaży. Jakie zalety ma handel zwrotny? Komu i czemu służy? Czy ma szansę dalej się rozwijać? 

  REKLAMA