| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Dofinansowanie szkoleń i nauki pracownika w ustawie antykryzysowej

Dofinansowanie szkoleń i nauki pracownika w ustawie antykryzysowej

Wysokość dofinansowania na jedną osobę wynosi do 80% kosztów szkolenia bądź studiów podyplomowych. Pracownik będzie jednak zobowiązany zwrócić pracodawcy koszty tego szkolenia lub studiów, jeśli z własnej winy go nie ukończy.

Przepisy ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (zwanej dalej ustawą) przewidują udzielenie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w okresie kryzysu finansowego. Pomoc ta udzielana jest w różnych formach m.in. przez dofinansowanie szkoleń i nauki pracowników.

Przedsiębiorcy mający przejściowe trudności finansowe mogą otrzymać wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub ze środków Funduszu Pracy na utrzymanie miejsc pracy.

Status taki ma przedsiębiorca, który spełnia łącznie m.in. następujące warunki:

• osiągnął średni spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż o co najmniej 25%, liczony ilościowo lub wartościowo w ciągu 3 kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy z okresu od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.,

• nie zalega ze zobowiązaniami publicznoprawnymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na FP (z wyjątkiem porozumienia w sprawie spłaty lub odroczenia terminu płatności lub realizacji programu naprawczego),

• opracował program naprawczy,

• nie otrzymał z FP pomocy publicznej na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego na podstawie umowy o refundację zawartej po 1 lutego 2009 r. albo dostał ją, lecz od chwili wydania decyzji o przyznaniu wsparcia minęło co najmniej 12 miesięcy,

• uzyskał zaświadczenie potwierdzające fakt znajdowania się w przejściowych trudnościach finansowych.

Jeśli przedsiębiorca znajduje się w przejściowych trudnościach finansowych oraz utworzył fundusz szkoleniowy, może wnioskować o zwrot pewnych kosztów. Refundacje z Funduszu Pracy przyznaje starosta na warunkach określonych w umowie zawartej z przedsiębiorcą.

Pod warunkiem że szkolenie lub studia podyplomowe są uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy, dofinansowaniu podlegają następujące wydatki:

• koszty szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy,

• koszty studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres nieprzekraczający 12 miesięcy (art. 22 ustawy).

Wysokość dofinansowania wynosi na jedną osobę do 80% kosztów szkolenia bądź studiów podyplomowych, ale nie więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, czyli 9244,44 zł (3 x 3081,48 zł przeciętnego wynagrodzenia za II kwartał 2009 r.).

W okresie szkolenia bądź studiów pracownikom przysługują stypendia. O ich otrzymywaniu ze środków Funduszu Pracy będzie decydowało podwyższanie kwalifikacji w takich formach.

Stypendium będzie wypłacane przez przedsiębiorcę w wysokości:

• podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązującej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy,

• do 100% zasiłku dla bezrobotnych w przypadku przestoju ekonomicznego z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika (art. 24 ustawy).

Pomoc dla przedsiębiorcy z FGŚP i z FP

Kwota stypendium będzie refundowana przedsiębiorcy łącznie z częścią składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od wypłaconych stypendiów, należnych od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

WAŻNE!

Przedsiębiorca znajdujący się w przejściowych trudnościach finansowych jest zobowiązany w terminie wskazanym w umowie zawartej ze starostą do przekazania powiatowemu urzędowi pracy listy pracowników skierowanych na szkolenie lub studia podyplomowe.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »