reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Dofinansowanie szkoleń i nauki pracownika w ustawie antykryzysowej

Dofinansowanie szkoleń i nauki pracownika w ustawie antykryzysowej

Wysokość dofinansowania na jedną osobę wynosi do 80% kosztów szkolenia bądź studiów podyplomowych. Pracownik będzie jednak zobowiązany zwrócić pracodawcy koszty tego szkolenia lub studiów, jeśli z własnej winy go nie ukończy.

Przepisy ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (zwanej dalej ustawą) przewidują udzielenie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w okresie kryzysu finansowego. Pomoc ta udzielana jest w różnych formach m.in. przez dofinansowanie szkoleń i nauki pracowników.

Przedsiębiorcy mający przejściowe trudności finansowe mogą otrzymać wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub ze środków Funduszu Pracy na utrzymanie miejsc pracy.

Status taki ma przedsiębiorca, który spełnia łącznie m.in. następujące warunki:

• osiągnął średni spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż o co najmniej 25%, liczony ilościowo lub wartościowo w ciągu 3 kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy z okresu od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.,

• nie zalega ze zobowiązaniami publicznoprawnymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na FP (z wyjątkiem porozumienia w sprawie spłaty lub odroczenia terminu płatności lub realizacji programu naprawczego),

• opracował program naprawczy,

• nie otrzymał z FP pomocy publicznej na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego na podstawie umowy o refundację zawartej po 1 lutego 2009 r. albo dostał ją, lecz od chwili wydania decyzji o przyznaniu wsparcia minęło co najmniej 12 miesięcy,

• uzyskał zaświadczenie potwierdzające fakt znajdowania się w przejściowych trudnościach finansowych.

Jeśli przedsiębiorca znajduje się w przejściowych trudnościach finansowych oraz utworzył fundusz szkoleniowy, może wnioskować o zwrot pewnych kosztów. Refundacje z Funduszu Pracy przyznaje starosta na warunkach określonych w umowie zawartej z przedsiębiorcą.

Pod warunkiem że szkolenie lub studia podyplomowe są uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy, dofinansowaniu podlegają następujące wydatki:

• koszty szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy,

• koszty studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres nieprzekraczający 12 miesięcy (art. 22 ustawy).

Wysokość dofinansowania wynosi na jedną osobę do 80% kosztów szkolenia bądź studiów podyplomowych, ale nie więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, czyli 9244,44 zł (3 x 3081,48 zł przeciętnego wynagrodzenia za II kwartał 2009 r.).

W okresie szkolenia bądź studiów pracownikom przysługują stypendia. O ich otrzymywaniu ze środków Funduszu Pracy będzie decydowało podwyższanie kwalifikacji w takich formach.

Stypendium będzie wypłacane przez przedsiębiorcę w wysokości:

• podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązującej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy,

• do 100% zasiłku dla bezrobotnych w przypadku przestoju ekonomicznego z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika (art. 24 ustawy).

Pomoc dla przedsiębiorcy z FGŚP i z FP

Kwota stypendium będzie refundowana przedsiębiorcy łącznie z częścią składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od wypłaconych stypendiów, należnych od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

WAŻNE!

Przedsiębiorca znajdujący się w przejściowych trudnościach finansowych jest zobowiązany w terminie wskazanym w umowie zawartej ze starostą do przekazania powiatowemu urzędowi pracy listy pracowników skierowanych na szkolenie lub studia podyplomowe.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia


Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców51.75 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Filip Barański

Prawnik, specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama