| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Skutki opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Skutki opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia może skutkować m.in. koniecznością wypłaty odsetek, ukaraniem mandatem karnym lub rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia przez pracownika.


Pracodawca jest zobowiązany terminowo i prawidłowo wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za wykonywaną przez niego pracę (art. 94 pkt 5 k.p.). Jeżeli narusza ten obowiązek, czyli nie wypłaca wynagrodzenia w ustalonym terminie, bezpodstawnie je obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, to dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika i naraża się na karę grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Postępowanie takie powoduje również konieczność wypłaty odsetek ustawowych oraz odszkodowania, jeżeli pracownik wykaże przed sądem, że wskutek zwłoki w wypłacie wynagrodzenia poniósł szkodę. Nierzetelnemu pracodawcy grożą również sankcje przewidziane w Kodeksie karnym, a niezadowolony pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 § 1 k.p.). Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być określony w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (np. układzie zbiorowym pracy czy regulaminie wynagradzania).

Jeżeli pracodawca uchybia wskazanemu obowiązkowi, to pracownik może:

rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy w trybie art. 55 § 11 k.p.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że niewypłacenie całości wynagrodzenia w ustalonym terminie jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy i stanowi przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym (wyrok z 4 kwietnia 2000 r., I PKN 516/99). Przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Jednak zdaniem Sądu Najwyższego pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, nawet jeśli nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia z przyczyn przez siebie niezawinionych. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy pracownik powinien złożyć pracodawcy na piśmie, w terminie miesiąca od dnia kiedy powinno zostać wypłacone wynagrodzenie W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli umowa została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Jednak w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, to pracodawcy będzie przysługiwać roszczenie o odszkodowanie (art. 611 k.p.).

Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia

wystąpić o wypłatę odsetek ustawowych za czas opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia (art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Pracownik może żądać od pracodawcy wypłaty odsetek za okres, w którym nie wypłaca on wynagrodzenia za pracę mimo istniejącego obowiązku. Roszczenie o wypłatę odsetek istnieje niezależnie od przyczyny opóźnienia, czyli nie będzie miało znaczenia, czy opóźnienie było zawinione czy niezawinione przez pracodawcę. Nieistotny jest również fakt, czy pracownik poniósł szkodę czy nie. Pracownikowi przysługują odsetki ustawowe określone w rozporządzeniu w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, które obecnie wynoszą 13% w stosunku rocznym. Jednak w przypadku gdy w wewnętrznych przepisach obowiązujących u danego pracodawcy (np. w regulaminie wynagradzania) określono odsetki na wyższym poziomie, pracownik może żądać ich wypłaty w wyższej wysokości. Jak wynika ze stanowiska Sądu Najwyższego, pracodawca ma obowiązek naliczyć odsetki od zaległego wynagrodzenia brutto (uchwała z 19 września 2002 r., III PZP 18/02).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK