Kategorie

Przedsiębiorcy jeszcze poczekają na unijne pieniądze

Mariusz Gawrychowski
inforCMS
Resort rozwoju regionalnego przygotował terminarz tegorocznych konkursów o unijne dotacje. Pierwsze z nich - dla naukowców - mają ruszyć jeszcze w lutym, dla firm od marca. Do końca 2013 roku do polskich przedsiębiorców trafi ponad 40 mld zł z funduszy UE.

Zgodnie z obietnicą złożoną na łamach GP przez Elżbietę Bieńkowską, ministra rozwoju regionalnego, jej resort przygotował harmonogram ogłaszania konkursów na dotacje z funduszy UE. Kalendarium powstało na podstawie sondy wśród instytucji, które bezpośrednio będą wdrażały unijne dotacje. Ponieważ do tej pory pieniądze z UE, które Polska dostała na lata 2007-2013 ruszyły w ograniczonym zakresie, harmonogram konkursów jest wyznacznikiem tego, kiedy pieniądze zaczną trafiać do beneficjentów.

- Polska jest największym beneficjentem funduszy na lata 2007-2013, więc negocjacje z KE trwały relatywnie długo. Niektóre programy, w tym największy Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, zostały przyjęte dopiero w grudniu 2007 r. Zatwierdzanie kryteriów zostało zakończone w lutym, dlatego pierwsze rozstrzygnięcia konkursowe mogą zapaść w połowie roku - mówi Elżbieta Bieńkowska.

Eksperci oceniają, że harmonogram jest nieaktualny, podane terminy są ogólne lub optymistyczne.

- Nie sprecyzowano, czy nabory do określonych programów będą przeprowadzone jednorazowo, w formie cyklicznych konkursów czy też planowany jest nabór ciągły trwający aż do momentu wyczerpania się środków finansowych - mówi Magdalena Kosewska-Kwaśny, menedżer w firmie doradczej Accreo Taxand.

W kalendarium zapisano, że dotacje na szkolenia dla firm, które działają w skali kraju, będą dostępne pod koniec stycznia. Jednak firmy wciąż czekają na uruchomienie pierwszych konkursów.

Na początek naukowcy

Zgodnie z harmonogramem najwcześniej, bo jeszcze w tym miesiącu, dostęp do unijnych pieniędzy mają uzyskać naukowcy. Dystrybucją unijnych pieniędzy dla sektora badawczo-rozwojowego, z których w ograniczonym zakresie mogą także skorzystać przedsiębiorcy, zajmować się będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tę datę potwierdza Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy resortu.

- Pierwsze konkursy w naszych priorytetach programu Innowacyjna Gospodarka planujemy rozpocząć 22 lutego - mówi GP.

Dotacje na dobre ruszą dopiero w marcu. Wówczas mają rozpocząć się konkursy w większości przeznaczonych dla firm priorytetów w Programie Innowacyjna Gospodarka. W tym także na środki, które będą cieszyły się największym zainteresowaniem przedsiębiorców - czyli dotacje inwestycyjne dla firm. Chodzi o Działanie 4.4 w Programie Innowacyjna Gospodarka, z którego można uzyskać dofinansowanie do innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln zł. Dysponentem tych pieniędzy będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Marcowy termin uruchomienia tego działania, zdaniem ekspertów, jest nazbyt optymistyczny.

- Marcowy termin jest nierealny, bowiem nie weszło w życie rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej. Możliwe, że uda się te dotacje uruchomić pod koniec marca, ale szanse na to są małe - podkreśla Danuta Jabłońska, prezes PARP. Zaznacza, że agencja zgłosiła wiele uwag do harmonogramu, sugerując jego doprecyzowanie. Chodzi m.in. o błędne podanie daty uruchomienia dotacji na ponadregionalne programy szkoleniowe. W rzeczywistości ruszyły tzw. projekty systemowe, a nie dotacje dla firm.

W cierpliwość muszą uzbroić się także przedsiębiorcy, którzy myślą o pozyskaniu funduszy unijnych na inwestycje w dziedzinie ochrony. Będą one dotowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z harmonogramem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór w II kwartale tego roku, a kolejne konkursy zamierza przeprowadzać co pół roku. Czyli przedsiębiorcy, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli wziąć udziału w pierwszych rundach, będą mogli ubiegać się dotacje pod koniec 2008 roku.

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2007-2013

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Procedura trwa kilka miesięcy

Jeszcze później, bo w lecie, rozpocznie się nabór na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Ten rodzaj dotacji cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, choćby ze względu na to, że zapewniony jest rynek zbytu na energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. Nie można więc się dziwić, że firmy, zainteresowane ekologicznymi przedsięwzięciami, są coraz bardziej zniecierpliwione czekaniem.

Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy czekają na fundusze unijne. Wynika to z jednej rzeczy: mimo że harmonogram przynosi dla przedsiębiorców dobre informacje w postaci wizji szybkiego uruchomienia dotacji, to trzeba pamiętać, że procedura konkursowa trwa kilka miesięcy. To oznacza, że realny termin podpisania pierwszych umów o dofinansowania to najwcześniej jesień tego roku. A to nie jest dobra wiadomość dla przedsiębiorców, bo nie mogą rozpocząć swoich projektów przed uruchomieniem konkursów. Zgodnie z unijnymi regulacjami bezpowrotnie utracą możliwość sfinansowania swojego projektu z pieniędzmi z UE. W tak dramatycznej sytuacji nie znajdują się samorządy, które mogły rozpocząć swoje inwestycje już na początku 2007 roku.

Ten bardzo długi okres oczekiwania powoduje, że niektórzy przedsiębiorcy rezygnują z unijnych dotacji.

Później w regionach

- Niepewność co do terminów powoduje, że nasi klienci, którzy chcieli sfinansować wdrożenia systemów IT ze środków unijnych, rezygnują z sięgania po dotacje - twierdzi Patrycja Ptaszek-Stręczyńska, członek zarządu firmy informatycznej Macrologic. Podobne sygnały docierają także ze strony firm doradczych, których klienci wolą sięgnąć po kredyty bankowe niż kolejny kwartał zwlekać z rozpoczęciem inwestycji.

O ile po opublikowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego harmonogramu konkursów dla programów krajowych przedsiębiorcy uzyskali już wiedzę o tym, kiedy w końcu będą mieli szansę na dotacje, o tyle w regionach sytuacja jest o wiele gorsza. Mimo że to właśnie samorządy wojewódzkie jako pierwsze rozpoczęły wydawanie funduszy unijnych już pod koniec 2007 roku.

Szczegółowe harmonogramy konkursów na ten rok opracowało tylko kilka urzędów marszałkowskich. Pozostałe pozostawiają w niepewności co do momentu rozpoczęcia realizacji regionalnych programów operacyjnych przedsiębiorców i pozostałych beneficjentów. Przyczyną są trwające prace nad dokumentami i procedurami.

- Nasz harmonogram ma zostać upubliczniony w ciągu miesiąca od momentu zatwierdzenia uszczegółowienia do regionalnego programu operacyjnego. Ponieważ stało się to w tym miesiącu, to należy oczekiwać, że beneficjenci poznają harmonogram w marcu - mówi Ireneusz Ratuszniak, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Dodaje, że kalendarium będzie obejmować trzy kolejne lata programu i ma zawierać informacje o środkach przeznaczonych na konkursy, rodzajach zastosowanych preferencji i terminach ich ogłoszenia.

Lektura już ogłoszonych terminarzy konkursów nie jest dla przedsiębiorców optymistyczna. Wygląda na to, że samorządy po macoszemu potraktowały firmy i dotacje dla sektora małych i średnich przedsiębiorców planują uruchomić dopiero pod koniec roku. Tak jest w przypadku na przykład Śląska (we wrześniu startuje konkurs na dotacje dla MSP, a w grudniu na innowacyjne inwestycje) czy też Pomorza.

Wcześniej będzie dostępne wsparcie dla najmniejszych przedsiębiorstw - zatrudniających poniżej dziesięciu pracowników. Tak będzie w przypadku województwa opolskiego, w którym od 29 lutego mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o unijne pieniądze. Region rozpoczął uruchamianie swojego regionalnego programu operacyjnego właśnie od wsparcia dla firm.

W kwietniu planuje konkurs na dotacje dla branży turystycznej, a w czerwcu dla sektora małych i średnich firm. Wyjątkiem jest województwo lubelskie, w którym najpierw pojawią się dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw (marzec 2008), a później dla mikroprzedsiebiorców (maj 2008).

KIEDY ZOSTANĄ ROZDZIELONE DOTACJE

Innowacyjna Gospodarka

DziaŁanie 1.3 start: luty 2008 r.

• Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe

DZIAŁANIE 1.4

start: l połowa marca 2008 r. - małe i średnie firmy lipiec 2008 r. - duże firmy

• Prowadzenie badań naukowych dla firm

DziaŁanie 3.1 start: I połowa marca 2008 r.

• Tworzenie firm innowacyjnych

DZIAŁANIE 4.1 start: I połowa marca 2008 r. - małe i średnie firmy lipiec 2008 r. - duże firmy

• Finansowanie wdrożenia wyników prac badawczych

DziaŁanie 4.2 start: marzec 2008 r.

• Zakup sprzętu badawczego i przekształcenie firmy w jednostkę badawczo-rozwojową

DziaŁanie 4.3 start: przełom kwietnia i maja 2008 r.

• Kredyt technologiczny

DziaŁanie 4.4. start: marzec 2008 r.

• Nowe, innowacyjne inwestycje

DziaŁanie 4.5 start: kwiecień 2008 r.

• Duże inwestycje o wartości powyżej 40 mln euro

DziaŁanie 8.1 start: maj 2008 r.

• Dotacje na wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

DziaŁanie 8.2. start: maj 2008 r.

• Dotacje na rozwój e-biznesu

Infrastruktura i Środowisko

DziaŁanie 4.1 start: czerwiec 2008 r.

• Zakup systemów zarządzania środowiskowego w firmie

DziaŁanie 4.2 start: II kwartał 2008 r.

• Inwestycje w gospodarkę zasobami i odpadami

DziaŁanie 4.3 start: II kwartał 2008 r.

• Wdrożenie najlepszych dostępnych technik - BAT

DziaŁanie 4.4 start: II kwartał 2008 r.

• Inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej

DziaŁanie 4.5 start: II kwartał 2008 r.

• Inwestycje firm w dziedzinie ochrony powietrza

DziaŁanie 4.6 start: II kwartał 2008 r.

• Dotacje dla firm prowadzących działalność w zakresie odzysku odpadów innych niż komunalne

Priorytet 9 start: czerwiec - wrzesień 2008 r.

• Inwestycje w odnawialne źródła energii

DziaŁanie 10.3 start: czerwiec - wrzesień 2008 r.

• Inwestycje na produkcję urządzeń na potrzeby sektora odnawialnych źródeł energii

74 proc. funduszy strukturalnych z puli 8,6 mld euro na lata 2004-2006 wydała Polska do końca 2007 roku - poinformowała unijna komisarz Danuta Huebner

Mariusz Gawrychowski

mariusz.gawrychowski@infor.pl

OPINIE

Patrycja Ptaszek-Stręczyńska

członek zarządu firmy informatycznej Macrologic

Już ponad dwa lata przedsiębiorcy nie mają dostępu do funduszy unijnych i nie zapowiada się, żeby coś zmieniło się w pierwszym półroczu tego roku. Z informacji udzielanych przez pracowników urzędów, które będą wdrażały środki unijne dla przedsiębiorców wynika, że umowy będą podpisywane pod koniec roku, a inwestycje startowały na początku 2009 roku. Taka niepewność co do terminów powoduje, że nasi klienci, którzy chcieli sfinansować wdrożenia systemów IT ze środków unijnych, rezygnują z sięgania po dotacje. Po prostu nie mogą w nieskończoność zwlekać z rozpoczęciem inwestycji. W ten sposób postąpiło już kilkunastu przedsiębiorców. Jest też grupa firm, która z góry założyła, że w tym roku funduszy unijnych nie będzie i od razu przygotowuje swoje inwestycje na przyszły rok. Dużym problemem dla firm jest także brak dostatecznej informacji na temat ostatecznych kryteriów przyznawania dofinansowania. Problemy są nawet z dodzwonieniem się na infolinię. Na przykład na Mazowszu przedsiębiorcy są zapisywani w kolejkach na telefoniczne konsultacje i już czekają na rozmowę z urzędnikiem cztery dni.

Marzena Chmielewska

dyrektor departamentu funduszy strukturalnych w PKPP Lewiatan

Opracowanie harmonogramu konkursów to dobra informacja. To spełnienie postulatu przedsiębiorców, którzy chcieli dowiedzieć się, kiedy w końcu będą mieli dostęp do funduszy unijnych. Jednak co do samego kalendarza mam już mieszane uczucia. Już w momencie jego ukazania część informacji w nim zawartych jest nieaktualna. Po drugie, harmonogram jest optymistyczny, bo zakłada, że w ciągu najbliższych paru tygodni zostanie uruchomienia większość wsparcia dla przedsiębiorców na poziomie programów krajowych, szczególnie w Programie Innowacyjna Gospodarka. Uruchomienie pierwszych konkursów w marcu to bardzo ambitne plany. Bardziej realne są już terminy konkursów w przypadku dotacji na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska, które mają wystartować w połowie roku. Ostatnia rzecz, która kładzie się cieniem na harmonogramie, to brak w wielu miejscach jednoznacznych, miesięcznych dat konkursów. Jeśli instytucja, która odpowiada za rozdysponowanie dotacji nie potrafi na dziś dokładnie powiedzieć, kiedy rozpocznie pierwsze nabory projektów, to jest po prostu do tego nieprzygotowana. I coraz trudniej jest uwierzyć w zapewnienia, że dwuletnie opóźnienie w starcie dotacji dla firm jest spowodowane długimi negocjacjami.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?

  Rekord deweloperów - 250 tys. mieszkań w budowie

  Mieszkania w budowie. W lipcu 2021 roku w budowie pozostawało prawie 245 tys. mieszkań deweloperskich – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS. To historyczny rekord. Najnowszy odczyt jest aż o 26% lepszy niż przed rokiem.

  W pandemii wzrosło zainteresowanie mieszkaniami na parterze

  Mieszkania na parterze. W pandemii stopień wyprzedania mieszkań na parterze wzrósł w Warszawie z 61,5 proc. we wrześniu 2020 r. do 83,8 proc. w lipcu 2021 roku - wynika z analizy serwisu tabelaofert.pl. Eksperci serwisu wskazują, że wzrost popytu na mieszkania na parterze, raczej utrzyma się w kolejnych miesiącach.

  Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta 2022?

  Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta 2022? No i tu chyba mamy dobrą informację dla kierowców...

  Polacy chcą mieszkać "inteligentnie"

  Inteligentny dom. Zaawansowane nowinki technologiczne nie są już fanaberią najbogatszych. Technologia nie tyle zmieniła rzeczywistość, co po prostu stała się nową rzeczywistością. Nic więc dziwnego, że zawitała ona również do branży deweloperskiej, a kupujący coraz chętniej wybierają te osiedla, na których nie brakuje rozwiązań smart.

  Wtargnięcie pieszego na pasy: czyja wina?

  Wtargnięcie pieszego na pasy: czyja wina? To ważne pytanie w kontekście nowych przepisów, które obowiązują przed pasami od czerwca 2021 r.

  Inwestowanie w nieruchomości - co się opłaca?

  Inwestowanie w nieruchomości. Rekordowy wzrost inflacji o 5,4% w skali roku spędza sen z powiek Polaków. Są ku temu powody, ponieważ takiego wzrostu nie odnotowaliśmy przez ponad 2 dekady. W celu zabezpieczenia oszczędności, obywatele inwestują w nieruchomości. Sprawdzamy, jak przy tak wysokich cenach oraz popycie zrobić to mądrze.

  Zmienia się cel kupowania mieszkań

  Rynek mieszkań na krótkoterminowy wynajem odbudowuje się. Jednak w zmodyfikowanej wersji, aby można było elastycznie zmieniać przeznaczenie lokali.

  Wymiana jednej opony? Ubezpieczyciel musi zapłacić za dwie

  Wymiana jednej opony? To częsta propozycja w przypadku polis na ogumienie. Takie rozwiązanie nie ma sensu z punktu widzenia bezpieczeństwa.

  Renault Megane I: raz na wozie, raz pod wozem

  Renault Megane I generacji to samochód bez wątpienia udany, ale borykający się z kilkoma problemami. Starość tego samochodu bywa bardzo różna.