reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przedsiębiorca w urzędzie > Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Osobom fizycznym spełniającym określone w ustawie przesłanki przysługuje bonifikata w wysokości 50 % wymiaru opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się nieruchomość wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Chcąc skorzystać z przysługującej ulgi należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy bądź w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa.

Użytkowanie wieczyste jest rodzajem prawa rzeczowego. Polega ono na odpłatnym oddaniu w użytkowanie osobie fizycznej bądź prawnej nieruchomości gruntowej, która jest własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy na okres od 40 do 99 lat. Użytkownik wieczysty nieruchomości posiada zbliżone prawa do prawowitego właściciela, którymi może swobodnie zarządzać. Poprzez dowolne rozporządzanie nieruchomością należy rozumieć jej sprzedaż, obciążenie jak również zapisanie w testamencie. Ponadto użytkownik posiada pełne prawo do nieruchomości znajdujących się na użytkowanym gruncie. Zawarcie umowy użytkowania wieczystego wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności i dokonania wpisu w dziale drugim księgi wieczystej, pt. własność. Kwestię tę reguluję treść art. 27 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Instytucja użytkowania wieczystego wiążę się ze ściśle określonymi przez przepisy prawa opłatami. Użytkownik, nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste, jednorazowo wnosi opłatę stanowiącą cenę nieruchomości, której wynosi od 15 % do 25 % ceny nieruchomości. Od powyższej reguły istnieje pewien wyjątek. W przypadku sprzedaży bezprzetargowej lub w drodze rokowań cena nieruchomości może zostać rozłożona na oprocentowane raty, na okres nie dłuższy niż 10 lat. Płatność pierwszej raty nie może nastąpić później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu w postaci ustanowienia hipoteki i dokonaniu wpisu do księgi wieczystej.

Prowadzenie firmy w specjanej strefie ekonomicznej w 2015 r.

Zgodnie z literą prawa użytkownik wieczysty oprócz wniesienia jednorazowej opłaty stanowiącej cenę nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania corocznych opłat przez cały okres użytkowania nieruchomości. Opłaty wnosi się do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wyjątkiem jest rok, kiedy zostało ustanowione użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalana jest według stawki procentowej odnoszącej się do wartości nieruchomości, zgodnie z treścią art. 67 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741). Wysokość opłaty rocznej uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddany w użytkowanie wieczyste i wynosi odpowiednio:

1) za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,3% ceny;

2) za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych – 0,3% ceny;

3) za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową – 0,3% ceny;

3a) za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne – 1% ceny;

4) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową – 1% ceny;

4a) za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną – 2% ceny;

5) za pozostałe nieruchomości gruntowe – 3% ceny;

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez wydzierżawiającego

Od wyliczonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na cele mieszkaniowe osobom fizycznym przysługuje 50 % bonifikata. Zgodnie z treścią art. 74 Ustawy o gospodarce nieruchomościami bonifikata przysługuje gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza połowy „przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób wspólnie zamieszkujących i utrzymujących się bądź osobę samotną,  która utrzymuje się samodzielnie. Ustawodawca do dochodu zalicza dochody ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów cywilnoprawnych w postaci umów zlecenia lub o dzieło, świadczeń emerytalnych bądź rentowych, stypendia, alimenty oraz inne stanowiące dochód osoby fizycznej.

Zobowiązany do wniesienia opłaty rocznej, który spełnia przesłanki do uzyskania bonifikaty, wypełnia wniosek i składa w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy bądź w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa. Ubiegając się o przyznanie bonifikaty trzeba należycie udokumentować uzyskiwane dochody. Do wniosku najlepiej dołączyć ubiegłoroczną deklarację podatkową składane do Urzędu Skarbowego na formularzu. Odpowiedni wzór wniosku można uzyskać w placówce Urzędu Miejskim lub pobrać ze strony internetowej urzędu. Termin do złożenia wniosku ubiega z dniem 31 marca każdego roku, który jednocześnie jest terminem zapłaty. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie zostaną przyjęte przez urzędników. Niemniej jednak należy pamiętać, iż na rozpatrzenie przedmiotowego wniosku organ ma 3 miesiące, licząc od daty jego otrzymania. W związku z faktem, iż okres rozpatrywania wniosku o udzielenie bonifikaty to aż 3 miesiące należy go złożyć odpowiednio wcześnie. W przypadku kiedy zachodzi okoliczność, iż odpowiedź może zostać wydana po upływie terminu na dokonanie zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego warto zwrócić się z wnioskiem o odroczenie terminu zapłaty.

Na czym polega umowa dzierżawy?

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Ekspert:

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

bonifikata, użytkowanie wieczyste
bonifikata, użytkowanie wieczyste

Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama