Kategorie

Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r.

Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r. /fot. Shutterstock
Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r. /fot. Shutterstock
Z początkiem 2018 r. weszło w życie kilka ważnych zmian w zakresie zatrudniania pracowników. Najważniejsze z nich dotyczą powierzania pracy cudzoziemcom oraz rozliczania składek ZUS. W publikacji przedstawiamy przegląd wybranych zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych wraz z oceną nowych regulacji. Nie wszystkie bowiem zmiany są korzystne dla pracodawców.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców. W nowym stanie prawnym, tak jak dotychczas, obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, mogą pracować w Polsce bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W odniesieniu do pracy krótkoterminowej został zatem utrzymany mechanizm tzw. procedury uproszczonej. Pozwala ona na przyjmowanie do pracy cudzoziemców pochodzących z 6 ww. państw na podstawie pisemnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi. Podlega ono zarejestrowaniu we właściwym terytorialnie powiatowym urzędzie pracy (PUP). Od początku 2018 r. procedura ta została sformalizowana i uszczelniona. Przejawia się to m.in. w tym, że:

 • w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy trzeba wskazywać dane dotyczące podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi,
 • PUP wpisuje ww. oświadczenie (albo odmawia jego wpisu) do ewidencji oświadczeń w ciągu 7 dni od jego złożenia, a w sprawach wymagających wyjaśnienia - 30 dni (odmowa wpisu ma formę decyzji administracyjnej, na którą przysługuje prawo złożenia środka zaskarżenia do ministra resortu pracy),
 • po uzyskaniu wpisu oświadczenia do ewidencji pracodawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie PUP, czy cudzoziemiec podjął pracę w ustalonym dniu, czy też nie,
 • wprowadzono katalog przesłanek negatywnych uzasadniających odmowę wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Zaistnieją one m.in. wtedy, gdy:
   • podmiot zatrudniający cudzoziemca lub osoba fizyczna działająca w jego imieniu zostali prawomocnie ukarani za żądanie od obcokrajowca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do świadczenia pracy,
   • urząd pracy uzna, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru lub będzie wykorzystane przez cudzoziemca w innym celu niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu,
   • pracodawca nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom (np. nie ma środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z zatrudniania cudzoziemca, nie opłaca należnych składek ZUS bądź podatków).

Zobacz: Prawo dla firm

Zgodnie z nowymi przepisami:

 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy mogą dotyczyć tylko takich prac, do wykonywania których nie jest wymagane zezwolenie na pracę sezonową,
 • jeśli pracodawca, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na podstawie tzw. procedury oświadczeniowej, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę (a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie), pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

Praca sezonowa dla cudzoziemca

Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje również nowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które może być wydane obywatelom wszystkich państw spoza UE i EOG. Na jego podstawie cudzoziemiec może być zatrudniony w Polsce przy pracach sezonowych przez okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Takie zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W praktyce wniosek o przedmiotowe zezwolenie pracodawca składa do PUP, który w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego ma 7 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli wyjaśnienia będą konieczne, termin ten ulega wydłużeniu do 30 dni.

Zezwolenie na prace sezonowe zostanie wystawione, jeśli będą spełnione następujące warunki:

 • wysokość wynagrodzenia określonego w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • do wniosku o zezwolenie zostanie dołączona informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzona z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla polskich obywateli oraz cudzoziemców, tzw. test rynku pracy (ten wymóg nie dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy),
 • podmiot powierzający pracę przedstawi w PUP kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie tego pobytu.

Przy pracach sezonowych dla obcokrajowców dozwolone jest powierzanie pracy:

 • niezwłocznie w dniu przekazania do PUP po wjeździe cudzoziemca do Polski kopii ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacji o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na obszarze Polski,
 • od razu po wjeździe cudzoziemca do Polski - gdy wjazd miał miejsce w dzień wolny od pracy danego PUP - pod warunkiem przekazania do PUP ww. dokumentów w pierwszym dniu pracy urzędu.

Podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których jest możliwe wydanie zezwolenia na pracę sezonową, zostaną określone w przepisach wykonawczych, przy czym według dyrektywy unijnej obejmuje to: rolnictwo, ogrodnictwo i turystykę. Podmiot powierzający pracę będzie związany treścią złożonego przez siebie wniosku, a potem wydanego zezwolenia. Nie wyklucza to jednak możliwości powierzenia cudzoziemcowi innej pracy niż definiowana jako sezonowa, jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni w ciągu ważności zezwolenia. Jest to dopuszczalne, gdy cudzoziemiec łącznie spełni następujące warunki:

 • jest obywatelem państwa, które znajduje się na liście państw objętych tzw. procedurą oświadczeniową lub w zestawieniu krajów, których obywatele otrzymują zezwolenie na pracę bez względu na test rynku pracy oraz dla których dokonuje się wpisu wniosku do ewidencji w trybie art. 88q ustawy o promocji zatrudnienia,
 • otrzymuje co najmniej najniższe wynagrodzenie wskazane w zezwoleniu,
 • nie wykonuje pracy tymczasowej.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r.

W artykule omówiono również zmiany dla pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych, zmiany w limitach zwolnień podatkowych oraz nowe zasady rozliczania i opłacania składek.

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?