| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Urlop okolicznościowy nie dla stażysty

Urlop okolicznościowy nie dla stażysty

Urlop okolicznościowy, podobnie jak urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem ściśle związanym ze stosunkiem pracy. Skoro stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy nie przysługuje mu uprawnienie do urlopu okolicznościowego.

Osoba bezrobotna skierowana na staż nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej itp.) nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy.

Ponadto w art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) ustawodawca wyraźnie potwierdził, iż stażysty nie należy utożsamiać z pracownikiem pracodawcy. Wprowadzono bowiem definicję stażu, przez który należy rozumieć nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

W myśl § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późń. zm) pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

       1)  2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

       2)  1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Zobacz: Udzielanie urlopu okolicznościowego

Podsumowując powyższe, ponieważ bezrobotny skierowany na staż nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy tym samym pracodawca nie ma obowiązku stosować w stosunku do stażysty przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia regulującego instytucję tzw. „urlopu okolicznościowego”.

Zauważyć jednakże w tym miejscu należy, iż  zgodnie z art. 53 ust 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

W świetle powyższego, osoba odbywająca staż ma prawo do 2 dni wolnych po upływie 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, jednakże nie na mocy § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, lecz w trybie przewidzianym w art. 53 ust 7a ustawy z z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponieważ prawo nie przewiduje żadnych przeszkód co do sposobu wykorzystania 2 dni wolnych przez osobę odbywającą staż, to tym samym możliwe jest wystąpienie przez stażystę do pracodawcy o udzielenie wolnych dni w terminie związanym z organizacją ślubu.

Zobacz: Odmowa udzielenia pracownikowi dnia wolnego


Autor:
radca prawny Tomasz Urbanowicz

 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »