| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > W jaki sposób można ustalić terminy wypłaty wynagrodzenia przy umowie zlecenia

W jaki sposób można ustalić terminy wypłaty wynagrodzenia przy umowie zlecenia

Zawieramy umowę zlecenia na dłuższy okres (rok). Czy w takim przypadku musimy ustalać miesięczne terminy wypłaty wynagrodzenia? Jakie możliwe sposoby ustalenia terminów wypłaty wynagrodzenia przewidują w takim przypadku przepisy i jakie konsekwencje dla zleceniodawcy mogą z nich wynikać?


RADA

W opisanym przypadku nie muszą Państwo ustalać miesięcznych terminów wypłaty wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia następuje, co do zasady, dopiero po wykonaniu zlecenia. Strony mogą jednak zmienić tę zasadę i dowolnie ustalić termin płatności wynagrodzenia. Będzie to jednak wpływać na obowiązki zleceniodawcy wynikające z roli płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wobec braku odmiennego postanowienia umowy zlecenia, wynagrodzenie za wykonanie zlecenia należy się po jego wykonaniu. Ta zasada znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy strony inaczej nie uregulowały tej kwestii w treści umowy. Nie ma przy tym ograniczeń. Nie musimy stosować zasady comiesięcznej wypłaty przy umowach zawieranych na dłuższe okresy (tak jak w pytaniu - okresy roczne). Możemy pozostać zarówno przy zasadzie rozliczenia po zakończeniu umowy (czyli w tym przypadku po upływie roku), jak i wprowadzić rozliczenia w krótszych okresach (miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne, półroczne itp.).

Przykładowe zapisy w umowie zlecenia dotyczące wypłaty wynagrodzenia:

§ 4

1. Z tytułu wykonywania czynności wskazanych w § 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca będzie otrzymywać wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 1500 zł brutto oraz 50 zł brutto za pozyskanie każdego nowego klienta dla Zleceniodawcy.

2. Jeżeli w wyniku działań Zleceniobiorcy Zleceniodawca uzyska w danym miesiącu zlecenia na kwotę ponad 1000 zł, Zleceniobiorca otrzyma, poza określonym w pkt 1 wynagrodzeniem, 2% od sumy wartości zleceń przekraczających tę kwotę.

3. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1 i 2 będzie płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr 034 693 795 215 4 w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, za który jest należne.

4. Strony oświadczają, że kwota obliczona według powyższych zasad stanowi całość przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia oraz obejmuje zwrot wszelkich ewentualnych kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę w celu wykonania zlecenia.

Bardzo ważne jest również wskazanie konkretnego terminu płatności. Mamy tutaj dowolność wynikającą z cywilistycznej zasady swobody kształtowania umów. Strony mogą np. ustalić, że wynagrodzenie zostanie wypłacone dopiero po upływie określonej liczby dni nie tylko po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, ale po rozliczeniu się zleceniobiorcy np. z posiadanych dokumentów. Istotne jest to zwłaszcza przy zakończeniu umowy, gdyż wymusza na zleceniobiorcy rozliczenie się z narzędzi, dokumentów itp. będących własnością zleceniodawcy, a tym samym ogranicza problemy związane z późniejszym ich odzyskiwaniem.

Przykładowy zapis w umowie zlecenia

Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia zostanie wypłacone po zakończeniu umowy, w ciągu 10 dni od dnia, w którym zleceniobiorca rozliczy się ze zleceniodawcą z powierzonych mu na podstawie § 7 niniejszej umowy narzędzi używanych do wykonywania zlecenia.

W odniesieniu do umowy zlecenia nie obowiązują ochronne przepisy prawa pracy dotyczące terminu wypłaty wynagrodzenia, częstotliwości wypłaty, jak również uniezależniające wypłatę stałego wynagrodzenia pracownika od przychodów pracodawcy (bez względu na sytuację finansową pracodawcy musi on w terminie wypłacić wynagrodzenie). W umowie zlecenia można zatem uzależnić termin wypłaty od pewnych zdarzeń przyszłych. Może to być istotne np. dla firm realizujących projekt współfinansowany ze środków unijnych, gdzie faktyczna płatność następuje niekiedy później niż pierwotnie przewidywano (np. z powodu błędów w dokumentacji rozliczeniowej).

W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia

Przykładowy zapis w umowie zlecenia

Wynagrodzenie określone w pkt 5 umowy zostanie wypłacone w terminie 7 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę płatności za realizację umowy zawartej z Przedsiębiorstwem ROL, przy realizacji której współpracować będzie Zleceniobiorca.

Moment faktycznej płatności wynagrodzenia powoduje obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenia te płatnik opłaca od przychodu zleceniobiorcy, a więc wówczas, gdy przychód powstanie.

PRZYKŁAD

Strony zawarły umowę zlecenia na okres 6 miesięcy, z płatnością po zakończeniu umowy. Zleceniodawca nie odprowadza w tym przypadku comiesięcznych zaliczek na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę, gdyż po stronie zleceniobiorcy nie powstaje co miesiąc przychód.

• art. 744 Kodeksu cywilnego.

Marek Rotkiewicz

specjalista ds. zatrudnienia

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia


INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »