| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Wartość kursu językowego dla pracowników jest zwolniona z podatku

Wartość kursu językowego dla pracowników jest zwolniona z podatku

Wartość sfinansowanego przez pracodawcę kursu językowego dla pracowników posługujących się językiem obcym podczas wykonywania obowiązków pracowniczych jest zwolniona z podatku – uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2011 r. (IPPB4/415-826/10-4/JK).

 

Zatem pracownik, który otrzymuje od pracodawcy indywidualne skierowanie na odbycie kursu językowego wydane w formie polecenia służbowego, otrzymuje nieodpłatne świadczenie, które jest zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i sprzedaży kosmetyków w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Większościowym udziałowcem Spółki jest podmiot zagraniczny - spółka D. - zarejestrowana na terenie Francji (...).

 

W ramach grupy kapitałowej, w której Wnioskodawca uczestniczy, obowiązują ścisłe procedury wewnętrzne w zakresie ujednoliconych procedur handlowych, podobnego ewidencjonowania, obiegu dokumentów itp. Działalność Wnioskodawcy wiąże się z koniecznością utrzymywania stałych kontaktów handlowych z podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium RP, uczestniczenia w międzynarodowych targach handlowych. Dwaj z trzech członków Zarządu Spółki nie są obywatelami polskimi i nie władają językiem polskim. Uwzględniając powyższe, pracownicy Wnioskodawcy są zobowiązani do stałego podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych przez systematyczne szkolenia w zakresie posługiwania się językiem angielskim, który jest językiem uniwersalnym w zakresie kontaktów z klientami zagranicznymi, oraz francuskim i rosyjskim niezbędnym do utrzymania kontaktów handlowych z innymi pracownikami grupy kapitałowej oraz członkami Zarządu Spółki. Wnioskodawca posiada podpisaną umowę z podmiotem obcym, który w wyznaczonym przez siebie miejscu będzie dokonywał okresowych szkoleń pracowników w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się językami obcymi. Szkolenia będą odbywać się poza godzinami pracy pracowników zatrudnionych w działach: handlu, finansów, kontroli jakości itp., to jest dla wszystkich tych, którzy w ramach swych obowiązków stykają się z obiektywną koniecznością posługiwania się językami obcymi. Spółka nie zawierała z pracownikami umów dotyczących wyrażenia zgody na udział pracowników w kursie językowym. Dodać należy, iż Spółka zobowiązuje wyżej wymienionych pracowników do uczestniczenia w szkoleniach na podstawie indywidualnych skierowań wydawanych pracownikom i włączanych do ich akt osobowych. Skierowania były wydawane pracownikom jako polecenia służbowe zobowiązujące do uczestniczenia w zajęciach. Skierowania były wydawane w trybie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216 ze zm.). Skierowania zostały przekazane pracownikom 16 października 2010 r. Za przeprowadzone szkolenia Wnioskodawca będzie płacił podmiotowi obcemu, okresowo, po przeprowadzeniu szkoleń.

 

Sfinansowanie szkoleń będzie zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy pdof. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne koszty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Na podstawie ww. przepisu, za przychód ze stosunku pracy uważa się również świadczenia pieniężne ponoszone przez zakład pracy za pracownika. Do takich świadczeń będzie należało także opłacenie kosztów szkolenia pracowników. Jednak uwzględniając fakt, iż szkolenia będą przeprowadzane na podstawie indywidualnych skierowań pracowników oraz mając na względzie okoliczność, iż umiejętność władania językiem obcym jest umiejętnością konieczną dla pracownika, sfinansowanie takich szkoleń będzie zwolnione z podatku. Wnioskodawca w tym zakresie opiera się na stanowisku organu podatkowego wyrażonego w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 20 stycznia 2006 r. (autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, nr 1424/2150/4111/415/79/05/2/06).

 

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka - pracodawca zobowiązuje pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przez uczestniczenie w systematycznych szkoleniach, w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Język angielski jest bowiem uniwersalnym językiem w zakresie kontaktów z klientami zagranicznymi oraz francuski i rosyjski, które są niezbędne do utrzymania kontaktów handlowych z innymi pracownikami grupy kapitałowej, członkami Zarządu Spółki. Szkolenia będą się odbywać poza godzinami pracy zatrudnionych pracowników w działach: handlu, finansów, kontroli jakości itp., to jest dla wszystkich tych, którzy w ramach swych obowiązków stykają się z obiektywną koniecznością posługiwania się językami obcymi. Spółka zobowiązuje do uczestniczenia pracowników w szkoleniach na podstawie skierowań wydawanych jako polecenia służbowe w trybie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216 ze zm.). Skierowania zostały przekazane pracownikom 16 października 2010 r. Spółka nie zawierała z pracownikami umów dotyczących wyrażenia zgody na udział pracowników w szkoleniach (kursie językowym).

 

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy uznać, iż wartość świadczeń przyznanych przez Spółkę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, uzupełniających wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy, będzie zwolnieniona na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 90 z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »