| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Zwrot nadpłaty z zeznania rocznego PIT

Zwrot nadpłaty z zeznania rocznego PIT

Często w zeznaniu rocznym PIT podatnik wykazuje nadpłatę w podatku dochodowym. Jest ona efektem odprowadzenia w trakcie roku zaliczek w kwocie wyższej od rocznego podatku wyliczonego w zeznaniu. Podatnik ma prawo otrzymać zwrot tej nadpłaty, ale zwrot nie zawsze musi nastąpić w gotówce.


Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w dniu złożenia zeznania rocznego (art. 73 § 2 pkt 1 ordynacji podatkowej; dalej: o.p.). Na zwrot nadpłaty urząd skarbowy ma trzy miesiące, licząc od dnia złożenia zeznania rocznego (art. 77 § 1 pkt 5 o.p.). W przypadku nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego PIT podatnik nie musi składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Wystarczające jest złożenie samego zeznania rocznego. W takim przypadku urząd skarbowy nie wydaje decyzji o stwierdzeniu nadpłaty (wynika to z art. 74a o.p.). Ten sposób rozliczenia nadpłaty ma miejsce, gdy złożone zeznanie roczne jest prawidłowe.

PRZYKŁAD

Jan Nowak złożył zeznanie roczne PIT-36 za 2009 r. 2 marca 2010 r. Z zeznania tego wynikała nadpłata w kwocie 2340 zł. Jan Nowak powinien otrzymać nadpłatę najpóźniej 3 czerwca 2010 r.

Zasady zwrotu nadpłaty zmieniają się w przypadku złożenia korekty zeznania rocznego, w wyniku której powstaje nadpłata lub zwiększa się jej kwota. W takim przypadku wraz z korektą zeznania podatnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 § 3 o.p.). Przesłanką powstania nadpłaty w przypadku wykazania w zeznaniu zobowiązania nienależnego lub w wysokości większej od należnej jest faktyczna wpłata podatku na konto urzędu skarbowego (art. 75 § 2 pkt 1 lit. a o.p.).

PRZYKŁADY

1. Anna Nowak złożyła 6 kwietnia 2010 r. zeznanie roczne PIT-36 za 2009 r. Wykazała w nim podatek do zapłaty w kwocie 4356 zł, który wpłaciła na konto urzędu skarbowego 28 kwietnia 2010 r. 6 czerwca 2010 r. pani Nowak złożyła korektę zeznania PIT-36 za 2009 r. W wyniku korekty kwota podatku do zapłaty zmniejszyła się do 2000 zł. Oznacza to, że powstała nadpłata w podatku dochodowym za 2009 r. w kwocie 2356 zł. Aby otrzymać tę nadpłatę, pani Nowak - oprócz korekty zeznania - powinna również złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

2. Anna Nowak złożyła 6 kwietnia 2010 r. zeznanie roczne PIT-36 za 2009 r. Wykazała w nim podatek do zapłaty w kwocie 4356 zł. 22 kwietnia 2010 r. pani Nowak złożyła korektę zeznania PIT-36 za 2009 r. W jej wyniku kwota podatku do zapłaty zmniejszyła się do 2000 zł. Pani Nowak 28 kwietnia 2010 r. wpłaciła podatek w kwocie 2000 zł (określony korektą). W takim przypadku nie powstanie nadpłata w podatku dochodowym za 2009 r. Pani Nowak nie składa wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

3. Maria Mróz złożyła 6 kwietnia 2010 r. zeznanie roczne PIT-36L za 2009 r. Wykazała w nim nadpłatę w kwocie 2000 zł. 28 kwietnia 2010 r. złożyła korektę zeznania PIT-36L za 2009 r. W wyniku korekty kwota nadpłaty zwiększyła się do 2820 zł. W takim przypadku pani Mróz zobowiązana jest dołączyć do korekty zeznania wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym.

Każdą korektę deklaracji należy złożyć wraz z pismem uzasadniającym złożenie korekty (art. 81 § 2 o.p.).

W przypadku złożenia przez podatnika korekty zeznania, termin zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia złożenia korekty albo od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Jeżeli podatnik składa korektę zeznania bez wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty powinien otrzymać w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia korekty (art. 77 § 2 pkt 2 o.p.). W przypadku składania korekty zeznania wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, termin otrzymania nadpłaty zależy od tego, czy urząd skarbowy wyda decyzję o stwierdzeniu nadpłaty. Urząd skarbowy nie wydaje bowiem decyzji stwierdzającej nadpłatę, jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania nie budzi wątpliwości (art. 75 § 4 o.p.). W takim przypadku podatnik powinien otrzymać nadpłatę w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia korekty zeznania. Jeżeli korekta budzi wątpliwości i urząd skarbowy wydaje decyzję stwierdzającą nadpłatę, podatnik powinien ją otrzymać w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę (art. 77 § 1 pkt 2 o.p.).

PRZYKŁAD

2 marca 2010 r. Wojciech Nowak złożył zeznanie roczne PIT-36 za 2009 r. Wykazał w nim nadpłatę w kwocie 780 zł. 28 marca 2010 r. złożył korektę tego zeznania, w której wykazał nadpłatę w kwocie 1780 zł. Wraz z korektą zeznania pan Nowak złożył również wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Przed złożeniem korekty nie otrzymał jeszcze zwrotu nadpłaty z zeznania pierwotnego.

Urząd skarbowy w tym przypadku nie wydał decyzji o stwierdzeniu nadpłaty. Z pisma uzasadniającego korektę wynikało bowiem, że nie budzi ona wątpliwości. Pan Nowak nadpłatę w kwocie 1780 zł powinien otrzymać najpóźniej 29 czerwca 2010 r., tj. w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia korekty.

Zwrot nadpłaty następuje zasadniczo w gotówce na rachunek bankowy podatnika lub przekazem pocztowym, jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku (art. 77b § 1 o.p.). Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

- obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu,

- złożenia przekazu pocztowego.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Nie zawsze jednak podatnik otrzyma zwrot nadpłaty w gotówce. Nadpłaty i ich oprocentowanie podlegają bowiem zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę bądź na poczet bieżących zobowiązań podatkowych (art. 76 § 1 o.p.). W takim przypadku, urząd skarbowy jest zobowiązany do wydania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na poczet istniejących zaległości podatkowych podatnika. Na postanowienie to przysługuje zażalenie (art. 76a § 1 o.p.). Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje w dniu:

- złożenia zeznania rocznego albo

- złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli jest on składany.

Na wniosek podatnika urząd skarbowy może również zaliczyć nadpłatę na poczet jego przyszłych zobowiązań podatkowych. Z własnej inicjatywy urząd skarbowy nie może dokonać kompensaty nadpłaty z przyszłymi zobowiązaniami podatnika.

Prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu (art. 80 § 1 o.p.). Po upływie tego terminu podatnik nie ma już prawa do otrzymania zwrotu nadpłaty czy złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Po tym terminie urząd skarbowy nie zaliczy również nadpłaty na poczet zaległości podatkowych czy bieżących zobowiązań podatkowych podatnika.

PRZYKŁADY

1. Anna Nowak złożyła 8 kwietnia 2010 r. zeznanie roczne PIT-38 za 2009 r. Wykazała w nim nadpłatę w kwocie 1500 zł, którą powinna otrzymać najpóźniej 9 lipca 2010 r. Prawo pani Nowak do otrzymania tej nadpłaty przedawni się z upływem 31 grudnia 2015 r.

2. Anna Nowak złożyła 8 kwietnia 2010 r. zeznanie roczne PIT-38 za 2009 r. Wykazała w nim nadpłatę w kwocie 1500 zł, którą otrzymała 2 lipca 2010 r.

20 stycznia 2011 r. pani Nowak złożyła korektę zeznania PIT-38 za 2009 r. W jej wyniku kwota nadpłaty wykazana w zeznaniu wzrosła do 2000 zł. Do korekty zeznania dołączony był wniosek o stwierdzenie nadpłaty. 3 kwietnia 2011 r. urząd skarbowy wydał decyzję stwierdzającą nadpłatę w podatku dochodowym za 2009 r. w kwocie 500 zł. Prawo do otrzymania tej nadpłaty (500 zł) przedawni się z upływem 31 grudnia 2016 r.

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

Podstawa prawna:

art. 72, art. 73 § 2 pkt 1, art. 75 § 2 pkt 1 lit. a, § 4, art. 77 § 1 pkt 5, art. 77b, art. 80 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.).

Czytaj także

Ekspert:

Grzegorz Ziółkowski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, specjalizuje się w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Autor licznych publikacji.

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gnoińska

Ekspert w zakresie strategii HR i cyfrowej transformacji HR, właściciel revit.hr. Doświadczenie zdobywała jako dyrektor i członek Zarządu odpowiedzialny za HR, komunikację i zarządzanie zmianą. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w sektorze bankowym, mediów i energetycznym. Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach NEOMA Business School. Dodatkowo ukończyła program Swedish Institute w zakresie CSR i program „Creativity&Innovation in the Organization” na UCLA. Europejka z przekonania. Mówi pięcioma językami. Pasjonuje się przyszłością pracy, zrównoważonym rozwojem w dobie globalizacji oraz przywództwem kobiet.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »