Kategorie

Jak amortyzować programy komputerowe

Ewa Leszczyńska
inforCMS
Nasza spółka z o.o. zakupiła program komputerowy o wartości 100 000 zł. Jak go amortyzować?

RADA

Program komputerowy podlega amortyzacji wtedy, gdy przy jego nabyciu przeniesiono na spółkę autorskie prawa majątkowe lub udzielono spółce licencji na jego korzystanie. W takiej sytuacji program należy amortyzować jako wartość niematerialną i prawną według metody liniowej (w równych ratach co miesiąc, kwartał lub jednorazowo na koniec roku). Stawkę amortyzacyjną należy ustalić na cały okres amortyzacji, ale nie może ona przekroczyć 50%.

UZASADNIENIE

Przepisy podatkowe nie wyszczególniają programu komputerowego jako osobnego składnika majątku podlegającego amortyzacji. Może on jednak stanowić wartość niematerialną i prawną (dalej: wnip) w postaci licencji lub prawa autorskiego. Będzie tak, jeśli przy nabyciu programu przeniesiono na spółkę autorskie prawa majątkowe lub udzielono spółce licencji na jego używanie (w praktyce zwykle nabywa się licencję na używanie programu). Jeśli program komputerowy stanowi wartość niematerialną i prawną, to podlega amortyzacji, chyba że jego wartość nie przekracza 3500 zł. Wówczas może być zaliczony do kosztów bezpośrednio. W przypadku programu zakupionego przez spółkę Czytelnika wartość programu przekracza kwotę 3500 zł. Program, aby podlegać amortyzacji jako wnip, musi spełniać następujące warunki:

• zostanie nabyty,

• nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,

• przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok,

• jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Kiedy spółka z o.o. może zmieniać stawki amortyzacyjne

Jeśli program komputerowy spełnia powyższe warunki, to jako wnip należy ująć go w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalić wartość początkową, metodę i stawkę amortyzacji. Dopiero po tym należy rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (od następnego miesiąca, w którym program wprowadzono do ewidencji).

Wartość początkowa

Reklama

Wartość początkową nabytego programu komputerowego stanowi cena jego nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania. W szczególności są to: koszty montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Kwotę należną zbywcy pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w myśl ustawy o podatku od towarów i usług. Z powyższego wynika, że wydatki poniesione do dnia oddania programu komputerowego do użytkowania powinny zwiększać jego wartość początkową.

Cenę nabycia należy również skorygować o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania wnip. W związku z tym, że cenę za program, o którym mowa w pytaniu, określono w złotych, sytuacja taka nie będzie tu miała miejsca.

Na szybkiej amortyzacji można zyskać

Należy zaznaczyć, że jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z przeniesienia innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia (art. 16g ust. 14 updop). Należy je zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

 

Metoda i stawka amortyzacji

Jako wartość niematerialna i prawna program komputerowy może być amortyzowany tylko według metody liniowej (w równych ratach co miesiąc, kwartał lub jednorazowo na koniec roku). Degresywna metoda amortyzacji ani jednorazowy odpis amortyzacyjny nie mogą być bowiem stosowane do wnip. Przepisy dotyczące stawek amortyzacyjnych dla wnip określa art. 16m updop. Stosownie do art. 16m ust. 3 updop podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że ustalonej stawki amortyzacyjnej nie można podwyższać ani obniżać w trakcie dokonywania odpisów. W wymienionym przepisie ustawodawca określił jednak minimalny okres amortyzacji, który od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące, czyli 50%.

PRZYKŁAD

Reklama

Spółka z o.o. kupiła w lipcu licencję na program komputerowy o wartości 90 000 zł. Licencja ta spełnia warunki amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna. W tym samym miesiącu spółka wprowadziła licencję do ewidencji środków trwałych i wnip. Wartość początkowa po powiększeniu ceny zakupu (90 000 zł) o koszty instalacji i uruchomienia programu do dnia przekazania programu do używania wyniosła 100 000 zł. Stawkę amortyzacyjną spółka ustaliła w maksymalnej wysokości 50%. Roczny odpis amortyzacyjny wyniesie więc 50 000 zł. Dokonywanie odpisów spółka rozpoczęła w sierpniu.

Warto dodać, że jeśli spółka zakupiła również szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu komputerowego, koszt ten nie powiększy wartości początkowej programu, ale będzie stanowił koszt bezpośrednio. Stanowisko takie popierają również organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2009 r., sygn. ILPB3/423-728/08-2/ŁM, czytamy:

W kwestii natomiast wydatków na usługi szkoleniowe pracowników w zakresie obsługi działania systemów należy stwierdzić, iż nie mają one związku z samym uruchomieniem i funkcjonowaniem oprogramowania, a więc nie będą zwiększać wartości początkowej nabytego programu komputerowego. Wydatki na szkolenia mają bowiem na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników użytkujących oprogramowanie. Zatem wydatki te winny być oceniane i kwalifikowane na zasadach ogólnych, tj. po spełnieniu przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Po wykazaniu związku poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami mogą zostać zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia.

Takie samo stanowisko wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 października 2008 r., nr IPPB3/423-1115/08-2/JG.

• art. 16b ust. 1 pkt 4-5, art. 16g ust. 3 i 14, art. 16h ust. 1 i 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 1279, poz. 1052

Ewa Leszczyńska

ekspert w zakresie podatków

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  12 maja 2021
  Zakres dat:

  Zdrowy dom, czyli jaki?

  Zdrowy dom. Polacy spędzają w domach i mieszkaniach nawet 90 proc. swojego czasu. Pandemia COVID-19, lockdowny oraz konieczność zdalnej pracy i nauki pokazały, jak ważne są odpowiednie warunki mieszkaniowe dla funkcjonowania rodziny, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dla 75 proc. Polaków zdrowie i chęć poprawy komfortu życia okazały się głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu. Z kolei dla 80 proc. spośród tych, którzy szukali ostatnio nowego lokum, najważniejsze okazały się takie cechy zdrowego domu jak jakość powietrza i ilość światła dziennego – wynika z VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”. Zmiana podejścia Polaków może być nie tylko drogowskazem dla nowych inwestycji deweloperskich, lecz także impulsem do przyspieszenia renowacji istniejących budynków. Tym bardziej że 40 proc. badanych planuje remont lub przeprowadzkę w ciągu następnych dwóch lat.

  Inwestorzy coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania

  Wynajem mieszkań - inwestorzy stają się coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania. Nie przejmują się spowolnieniem na rynku najmu, które wywołała pandemia koronawirusa.

  Ponad 500 mieszkań w ramach SIM SMS

  Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM). Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.

  Test: Opel Insignia kombi po liftingu. Królowa flot ciągle w formie?

  Opel Insignia po liftingu: Niemcy reanimowali staruszka czy jedynie usprawnili kilka drobiazgów w aucie, które jest nadal godne uwagi? Sprawdziliśmy to.

  Top 7: Jak podróżować z dziećmi?

  Jak podróżować z dziećmi? Jeżeli dziecko jest naprawdę małe, wyjazd może się stać wyzwaniem. Oto porady jak przygotować się do wyjazdu.

  Czy wzrosła szara strefa w rolnictwie?

  Dane KRUS wskazują na spadek liczby osób objętych ubezpieczeniem społecznym o 27 tys. Może to oznaczać potencjalny wzrost szarej strefy w sektorze rolniczym.

  Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

  Efektywność energetyczna. Ukazała się nowela ustawy o efektywności energetycznej. Jednym z elementów zmian jest wprowadzenie obowiązku montażu do 1 stycznia 2027 r. inteligentnych ciepłomierzy i wodomierzy przez właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych.

  Uzyskanie ochrony prawnej wynalazków i znaków towarowych będzie szybsze i tańsze

  Znaki towarowe – m.in. ze względu na pandemię – zmieniły swój charakter. Coraz częściej dokonywane są zgłoszenia znaków dźwiękowych, multimedialnych i ruchomych, które marki stosują w internecie i innych mediach.

  Profesjonalna rejestracja pojazdów

  Profesjonalna rejestracja pojazdów: czym jest, na czym polega i dopełnienia jakich formalności wymaga? Sprawdziliśmy to.

  Empowerment, czyli jak szukać nowych sposobów dotarcia do klientów?

  Pandemia koronowirusa pokazała jak ważna jest w organizacji kultura upełnomocnienia (empowerment). To do lidera zależy to, czy kultura empowermentowa spełni swoją funkcję.

  Dlaczego polskie firmy nie inwestują w nowoczesne technologie?

  Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przez zaledwie 4% polskich przedsiębiorstw. Eksperci nie mają jednak złudzeń – tylko te firmy, które postawią w najbliższej przyszłości m.in. na przemysłowy internet rzeczy będą odnosiły na rynku sukcesy.

  Jak pracownicy oceniają wsparcie pracodawców na home office? [SONDA]

  Ponad 50% pracowników zdalnych została pozytywnie zaskoczona przez swoją firmę na home office. Co czwarty deklaruje, że podczas pracy zdalnej otrzymał benefit od pracodawcy więcej niż raz.

  Magda Kubit, Planton: W Polsce żywność bio jest nadal dodatkiem [PODCAST]

  Magda Kubit: Jak zmienić firmę produkującą żywność bazującą na mleku krowim na firmę roślinną? Ile to kosztuje? Dlaczego dla Polaków jedzenie bio to tylko dodatek, a nie podstawa? Zapraszamy do słuchania podcastu

  Mieszkańcy wsi remontują mieszkania podczas pandemii

  Remonty mieszkań a koronawirus. Na duże wydatki na remont mieszkania w czasach pandemii decydowali się przede wszystkim mieszkańcy wsi. Najmniej chętni do podejmowania takich inwestycji byli mieszkańcy największych miast.

  Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

  Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM powinna zostać wykonana niezwłocznie. Na czym polega i jakich dokumentów wymaga?

  Od kiedy otwarte restauracje? [DATA]

  Restauracje czekają na otwarcie. Działają już hotele, a do otwarcia przygotowują się restauratorzy. Na początek otwarte zostaną jedynie ogródki.

  Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu

  Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu jest konieczne do tego, aby kierowca nie musiał np. płacić za polisę OC. Jak dochować obowiązku?

  Zmiana ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

  Charakterystyka energetyczna budynków. Projekt zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Rada Ministrów planuje przyjąć jeszcze w II kwartale 2021 r. Tak wynika z informacji dostępnych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowelizacja ta ma w szczególności wdrożyć regulacje dot. świadectw charakterystyki energetycznej.

  Wnioski w programie „Moja Woda” do 10 czerwca 2021 r.

  Program „Moja Woda”. To już ostatnie tygodnie na składanie wniosków w ramach drugiej edycji programu „Moja Woda”. Można je składać do 10 czerwca 2021 r. Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Mercedes EQT - niewielki van z napędem elektrycznym

  Mercedes EQT jest przestronny, rodzinny, nowoczesny i... elektryczny. Niewielki van być może już wkrótce uzupełni ofertę marki.

  Leasing w firmie - BGK wdraża nowe parametry leasingu

  Nowe gwarancje BGK zabezpieczą do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem. Jakie będą nowe parametry gwarancji?

  Hubert Woźniak: Polskie jabłko nie boi się pandemii [PODCAST]

  Pandemia weryfikuje rynek producentów owoców – są upadłości i przejęcia – mówi Hubert Woźniak. Mimo to, polskie jabłko stoi mocno zarówno w kraju jak i za granicą. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Odholowanie samochodu przez policję

  Odholowanie samochodu przez policję: w jakich przypadkach jest możliwe? Jak wygląda procedura odbioru samochodu z parkingu policyjnego?

  Szczepienia w zakładach pracy - rusza pilotaż

  Pilotaż szczepień w zakładach pracy jest już na finiszu. Pierwsze pilotażowe szczepienia ruszą od 17 maja. Kiedy rozpoczną się kolejne szczepienia już w formule regularnej? Ile firm zgłosiło się do programu?

  Dlaczego sprzedawcy nie chcą się reklamować?

  Nieuczciwa konkurencja w internecie to codzienność. Problem urósł do takiej skali, że niektórzy wytwórcy nie reklamują swoich produktów w obawie przed naśladowcami. Jak się przed tym się bronić?