reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Jak amortyzować programy komputerowe

Jak amortyzować programy komputerowe

Nasza spółka z o.o. zakupiła program komputerowy o wartości 100 000 zł. Jak go amortyzować?


RADA

Program komputerowy podlega amortyzacji wtedy, gdy przy jego nabyciu przeniesiono na spółkę autorskie prawa majątkowe lub udzielono spółce licencji na jego korzystanie. W takiej sytuacji program należy amortyzować jako wartość niematerialną i prawną według metody liniowej (w równych ratach co miesiąc, kwartał lub jednorazowo na koniec roku). Stawkę amortyzacyjną należy ustalić na cały okres amortyzacji, ale nie może ona przekroczyć 50%.

UZASADNIENIE

Przepisy podatkowe nie wyszczególniają programu komputerowego jako osobnego składnika majątku podlegającego amortyzacji. Może on jednak stanowić wartość niematerialną i prawną (dalej: wnip) w postaci licencji lub prawa autorskiego. Będzie tak, jeśli przy nabyciu programu przeniesiono na spółkę autorskie prawa majątkowe lub udzielono spółce licencji na jego używanie (w praktyce zwykle nabywa się licencję na używanie programu). Jeśli program komputerowy stanowi wartość niematerialną i prawną, to podlega amortyzacji, chyba że jego wartość nie przekracza 3500 zł. Wówczas może być zaliczony do kosztów bezpośrednio. W przypadku programu zakupionego przez spółkę Czytelnika wartość programu przekracza kwotę 3500 zł. Program, aby podlegać amortyzacji jako wnip, musi spełniać następujące warunki:

• zostanie nabyty,

• nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,

• przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok,

• jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Kiedy spółka z o.o. może zmieniać stawki amortyzacyjne

Jeśli program komputerowy spełnia powyższe warunki, to jako wnip należy ująć go w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalić wartość początkową, metodę i stawkę amortyzacji. Dopiero po tym należy rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (od następnego miesiąca, w którym program wprowadzono do ewidencji).

Wartość początkową nabytego programu komputerowego stanowi cena jego nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania. W szczególności są to: koszty montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Kwotę należną zbywcy pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w myśl ustawy o podatku od towarów i usług. Z powyższego wynika, że wydatki poniesione do dnia oddania programu komputerowego do użytkowania powinny zwiększać jego wartość początkową.

Cenę nabycia należy również skorygować o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania wnip. W związku z tym, że cenę za program, o którym mowa w pytaniu, określono w złotych, sytuacja taka nie będzie tu miała miejsca.

Na szybkiej amortyzacji można zyskać

Należy zaznaczyć, że jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z przeniesienia innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia (art. 16g ust. 14 updop). Należy je zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama