REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy powstanie przychód z tytułu podwyższenia wartości udziałów w spółce kapitałowej

Ewa Leszczyńska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jestem właścicielem udziałów w spółce z o.o. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki posiadane przeze mnie udziały zostaną podwyższone. Pokrycie podwyższenia wartości nominalnej udziałów nastąpi poprzez wniesienie aportu, który nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Czy w związku z podwyższeniem wartości moich udziałów w spółce powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

RADA

REKLAMA

Podwyższenie wartości nominalnej posiadanych przez Czytelnika udziałów w spółce z o.o. spowoduje powstanie przychodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten stanowi kwota zwiększenia (różnica) między dotychczasową a podwyższoną wartością udziałów. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wątpliwości Czytelnika wynikają z interpretacji art. 17 ust. 1 pkt 9 updof. Otóż na podstawie tego przepisu nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.

WAŻNE!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przychodami z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przychód u wspólnika (udziałowca) powstaje zatem tylko wtedy, gdy dochodzi do objęcia udziałów, czyli ich pierwotnego nabycia. W przypadku podwyższenia wartości nominalnej już posiadanych udziałów nie może zaś nastąpić ich ponowne „objęcie”.

Stanowisko US w sprawie podwyższenia wartości udziałów do 2008 r.

REKLAMA

Taką wykładnię art. 17 ust. 1 pkt 9 updof prezentowali eksperci podatkowi oraz organy podatkowe w niektórych pismach jeszcze w 2007 r. W piśmie z 31 sierpnia 2007 r. (nr 1438/DF2/415-66b/254/07/AZ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów stwierdził, że:

Z powołanych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci akcji w zamian za podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów (akcji) w spółce nie spełnia dyspozycji zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe wynika z faktu, iż wniesienie przedmiotowego aportu nie skutkuje objęciem nowych udziałów (akcji), a jedynie podwyższeniem wartości udziałów (akcji) już istniejących. Tym samym dokonanie takiej czynności nie stanowi źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 powołanej ustawy.

REKLAMA

Na takim samym stanowisku stanął m.in. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów w piśmie z 7 września 2007 r., nr 1433/GF/415-55b/07/KB, oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni w piśmie z 7 listopada 2005 r., nr III-2/415-24/05. W piśmie z 18 stycznia 2007 r., nr PD-1/415-52/06, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stwierdził, że:

Stosownie do art. 257 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 260 § 2 stosuje się odpowiednio - vide 257 § 3 tej ustawy. Jak stanowi art. 260 § 2, nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.

Uwzględniając stan faktyczny i ww. uregulowania prawne, należy stwierdzić, iż podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wniesienie aportu w postaci autorskich praw majątkowych) przez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów nie prowadzi do powstania przychodu u podatnika (osoby fizycznej) - udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż nie następuje objęcie nowych udziałów.

Zmiana stanowiska w 2008 r.

Sytuacja uległa jednak zmianie w 2008 r. W najnowszych pismach organów podatkowych oraz w wyrokach sądów administracyjnych prezentowane jest niestety niekorzystne dla Czytelnika stanowisko. Zgodnie z nim powstanie przychodu wiąże się nie tylko z objęciem w spółce nowych udziałów, lecz również z podwyższeniem wartości posiadanych dotychczas udziałów. Dokonując interpretacji art. 17 ust. 1 pkt 9 updof, organy podatkowe odwołują się do Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) oraz do art. 17 ust. 1a updof. Stosownie do niego przychód z objęcia nominalnej wartości udziałów w spółce powstaje w dniu:

• zarejestrowania spółki, albo

• wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki (który to moment powstania przychodu będzie miał miejsce w analizowanej sytuacji), albo

• wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Zgodnie zaś z art. 257 § 2 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Zdaniem organów podatkowych nie ma znaczenia, czy podwyższenie kapitału następuje w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących, czy też ustanowienia nowych.

W piśmie z 7 marca 2008 r., nr IPPB1/415-522/07-2/JB, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że:

Z wyżej wskazanych przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika więc bezpośrednio, że w przypadku, kiedy wspólnik wnosi na poczet udziałów wkłady niepieniężne, to niezależnie od tego, czy otrzymuje on nowe udziały, czy też ulega zwiększeniu nominalna wartość już posiadanych przez tego wspólnika udziałów, dochodzi do ich „objęcia” przez tego wspólnika.

Nie ma natomiast znaczenia, czy podwyższenie kapitału następuje w drodze ustanowienia nowych udziałów lub emisji nowych akcji, czy też w wyniku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji. Ustawodawca za przychody z kapitałów pieniężnych uważa nominalną wartość akcji, co wynika wprost z treści art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W wyniku podwyższenia kapitału wartość nominalna udziałów ulegnie zmianie i w tym przypadku przychodem będzie kwota odpowiadająca zwiększeniu wartości dotychczasowych udziałów.

Takie samo stanowisko prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z 30 października 2008 r., nr IBPB3/423-704/08/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 4 listopada 2008 r., nr IPPB3/423-1180/08-3/JG, oraz w piśmie z 31 stycznia 2008 r., nr IP-PB3-423-321/07-4/MS. Niektóre z wymienionych pism dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych. Ponieważ jednak przepisy obu ustaw są w tym zakresie jednakowe, wszystkie wymienione pisma można odnieść do przedstawionej przez Czytelnika sprawy.

Zmieniony pogląd organów podatkowych popierają również sądy administracyjne. Przykładowo - WSA w Poznaniu w wyroku z 28 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Po 577/08, stwierdził, że:

(...) przepis ten (art. 17 ust. 1 pkt 9 updof - przyp. autora) wskazuje jedynie na charakter udziałów (akcji), tzn. przedmiotem normowania są udziały (akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny. Przepis ten nie wskazuje jednak jedynego możliwego momentu właściwego dla ustalenia wartości nominalnej, a więc i przychodu.

Art. 17 ust. 1a pkt 2 oraz art. 17 ust. 2 updof stanowią natomiast, iż przychód ten powstaje z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, a przy ustalaniu wartości przychodów z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 updof. Skoro w powyższym przepisie mowa jest jedynie o „podwyższeniu kapitału”, należy tu rozumieć wszystkie sytuacje przewidziane przez k.s.h.

(...) Rekonstruując normę dotyczącą opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych pod postacią nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny, należy stwierdzić, iż przepis art. 17 ust. 1a pkt 2 updof jest elementem tej normy wyznaczającym również podstawę opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego, o którym stanowi art. 4 Ordynacji podatkowej. Przychód ten powstaje zatem również w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny.

Takie samo stanowisko zajął WSA w Poznaniu w wyrokach z 16 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Po 161/08, oraz z 24 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Po 160/08.

Podsumowując: według organów podatkowych oraz sądów administracyjnych nie tylko „pierwotne” objęcie udziałów w spółce mającej osobowość prawną, ale również, jak ma to miejsce w sytuacji Czytelnika, podwyższenie już posiadanych w spółce udziałów w zamian za aport spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu pdof. W przypadku podwyższenia udziałów w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przychód powstanie w momencie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego. Przychód będzie stanowiła kwota zwiększenia wartości dotychczasowych udziałów.

• art. 17 ust. 1 pkt 9 i ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1432

Ewa Leszczyńska

specjalista ds. podatków

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

REKLAMA

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

REKLAMA

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

REKLAMA