Kategorie

Składanie deklaracji VAT jest konieczne

Krzysztof Bramorski
inforCMS
Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje VAT. Jeśli tego nie zrobią, naczelnik urzędu oraz organ kontroli określi wysokość zobowiązania w prawidłowej wysokości. Podatnik narazi się także na inne konsekwencje.

Deklaracja VAT-7 jest wyłącznie informacją zawierającą dane o wysokości podatku należnego, podatku naliczonego i różnicy obu tych wartości, przy czym zawiera też decyzje podatnika o tym, że korzysta z przysługującego mu prawa do obniżenia tego podatku o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług (patrz uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 8 października 2007 r., sygn. akt FPS 4/07). Nie powoduje ona powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązkowa deklaracja

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy VAT czynni, którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i nie korzystają ze zwolnienia, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133 (ewentualnie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale). Brzmienie tego przepisu wskazuje, iż także w przypadku, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-7 (tzw. deklaracji zerowej). Artykuł 99 ust. 12 ustawy potwierdza natomiast przyjętą w VAT zasadę samoobliczenia podatku. Zgodnie z tym przepisem zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. Organ podatkowy wyda zatem decyzję jedynie w sytuacji, gdy podatnik błędnie dokona samoobliczenia podatkowego bądź w ogóle nie złoży deklaracji podatkowej.

WAŻNE

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie - podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie

Wymiar podatku

Przepisy ustawy o VAT przewidują, iż w sytuacji, gdy podatnik w ogóle nie złoży deklaracji oraz nie wpłaci kwoty zobowiązania podatkowego - naczelnik urzędu skarbowego oraz organ kontroli skarbowej określi wysokość zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 proc. kwoty niezadeklarowanego i niewpłaconego zobowiązania podatkowego (art. 109 ust. 8 pkt 2 ustawy). Przesłanką do zastosowania sankcji będzie stwierdzenie przez organ podatkowy istnienia w danym okresie rozliczeniowym powstałego wcześniej zobowiązania podatkowego, a jednocześnie brak złożenia przez podatnika deklaracji za ten okres oraz niewpłacenie kwoty tego zobowiązania. Jak należy przy tym zauważyć, przepisy o sankcjach z tytułu wadliwego zadeklarowania podatku (czy też jego niezadeklarowania) zawierają sformułowanie: ustala dodatkowe zobowiązanie, co oznacza, iż organ podatkowy nie może odstąpić od ustalenia sankcji (np. w sytuacji niezłożenia deklaracji i niezapłacenia podatku z przyczyn niezawinionych przez podatnika), gdyż nie zostało to pozostawione jego uznaniu.

Prawo odliczenia VAT

Reklama

Podkreślenia natomiast wymaga, iż w przypadku niezłożenia deklaracji VAT-7 podatnik nie straci prawa do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji przeprowadzenia następnie za ten okres kontroli podatkowej czy też wszczęcia postępowania podatkowego. Podatnik będzie miał w tej sytuacji prawo do odliczenia podatku na podstawie faktur zakupowych, o ile nie zostaną one skutecznie zakwestionowane przez organy podatkowe (oczywiście pod warunkiem, iż podatek naliczony na nich wykazany będzie związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika). Orzekając na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy o wysokości obowiązku podatkowego, organy podatkowe obowiązane są bezpośrednio uwzględniać podlegający odliczeniu podatek naliczony.

Powyższe wiąże się z podstawową dla konstrukcji podatku od towarów i usług zasadą neutralności oraz zasadami postępowania podatkowego, takimi jak zasada prawdy obiektywnej oraz zasada zaufania do organów podatkowych. Organy podatkowe mają obowiązek orzekania na podstawie całości zebranego materiału dowodowego, a zatem uwzględniania okoliczności korzystnych, jak i niekorzystnych dla podatnika. Podkreślić należy, iż brak jest przepisu, na podstawie którego podatnik mógłby zostać pozbawiony prawa do odliczenia w przypadku niezłożenia deklaracji (wyrok NSA z 15 września 2006 r., sygn. akt I FSK 1092/05). Również NSA w wyroku z 28 października 2007 r., sygn. akt I FSK 1468/06, potwierdził, iż prawo i obowiązek do złożenia deklaracji, a później do jej ewentualnego skorygowania nie jest tożsame z prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Przy określaniu zatem zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy podatnik musi mieć pewność, że będzie on uczyniony z poszanowaniem zasady neutralności podatku od towarów i usług (patrz też wyrok NSA z 24 kwietnia 2007 r., sygn. akt I FSK 582/06 oraz wyrok NSA z 1 czerwca 2007 r., sygn. akt I FSK 792/06).

Oczywiście niezłożenie deklaracji VAT-7 i niewpłacenie podatku będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej, którą jest podatek niezapłacony w terminie płatności (art. 51 par. 1 Ordynacji podatkowej). Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku (art. 53 par. 4). Jak należy natomiast zauważyć, termin płatności podatku od towarów i usług jest zbieżny z terminem złożenia deklaracji VAT, zgodnie bowiem z art. 103 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego (z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33).

Odpowiedzialność z k.k.s.

Wskazać ponadto należy, iż podatnik, nie składając deklaracji VAT-7, naraża się na konsekwencje karne skarbowe. Zgodnie bowiem z przepisem art. 54 par. 1 kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenia - podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Podkreślenia wymaga, iż następstwem niezłożenia deklaracji powinno być narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Tym samym niezłożenie przez podatnika deklaracji zerowej nie będzie karalne (nie występuje w niej przedmiot ani podstawa opodatkowania). Jednocześnie zauważyć należy, że obowiązek ujawnienia przedmiotu opodatkowania nie będzie dotyczył osób, które zawiadamiając o ewentualnym przedmiocie opodatkowania, dokonywałyby samooskarżenia o przestępstwo, np. w przypadku sprzedaży kradzionych samochodów przez pasera.

PRZYKŁAD

SANKCJA KARNA W VAT

Spółka z o.o. z przyczyn niezawinionych nie złożyła deklaracji VAT-7 za styczeń 2006 r. i nie zapłaciła podatku. Organ podatkowy w trakcie prowadzonego następnie postępowania podatkowego ustalił:

• kwotę podatku należnego w wysokości 5500 zł,

• kwotę podatku naliczonego w wysokości 3000 zł,

• kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości 2500 zł (5500 - 3000),

• dodatkowe zobowiązanie w wysokości 750 zł (30 proc. x 2500 zł).

KRZYSZTOF BRAMORSKI

radca prawny, partner zarządzający Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?