Kategorie

Refundacja na wyposażenie nowego stanowiska pracy a VAT

Katarzyna Wojciechowska
inforCMS
Prowadzę działalność gospodarczą i otrzymałam z Funduszu Pracy refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (m.in. komputer i drukarka). Refundacja ta stanowi około 60 proc. wartości zakupionego wyposażenia. Zakupione przedmioty zaliczyłam do środków trwałych. W jaki sposób powinnam rozliczyć VAT od otrzymanej refundacji?

Ponieważ otrzymana przez Panią z Funduszu Pracy refundacja części kosztów poniesionych na utworzenie nowego miejsca pracy nie ma bezpośredniego wpływu na cenę oferowanych przez Panią towarów lub usług, a stanowi jedynie dofinansowanie dla prowadzonej dotychczas działalności, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W przypadku zakupienia przez Panią wyposażenia, które zostanie zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji, nie traci Pani prawa do odliczenia VAT od tych zakupów.

Podatnicy mają obowiązek powiększenia obrotu o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Oznacza to, że opodatkowaniu VAT podlegają tylko takie dotacje, refundacje czy innego rodzaju dopłaty, które stanowią pokrycie części lub całości ceny za oferowane przez otrzymującego tego typu dofinansowanie towary lub świadczone przez niego usługi. Nie będą zaś podlegały opodatkowaniu VAT dotacje, refundacje i innego rodzaju dopłaty, które mają na celu ogólne dofinansowanie prowadzonej działalności i nie wpływają bezpośrednio na cenę towarów lub usług dostarczanych przez otrzymującego takie dofinansowanie.

W sprawie opodatkowania VAT otrzymywanych dotacji wypowiadał się również wielokrotnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który uznał, że sformułowanie „dotacje bezpośrednio związane z ceną” należy interpretować w taki sposób, aby dotyczyło to jedynie dotacji odpowiadających całości lub części wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, które są wypłacane sprzedawcy. Trybunał wskazywał, że sam fakt, iż dofinansowanie wpływa na ostateczną cenę świadczenia, nie ma znaczenia dla uznania, czy dofinansowanie powinno zwiększać podstawę opodatkowania, gdyż w praktyce prawie zawsze dofinansowanie działalności podatnika wpływa na poziom stosowanych przez niego cen. Istotnym elementem wpływającym na ewentualne objęcie dofinansowania definicją podstawy opodatkowania powinno być stwierdzenie, czy dotacje są dokonywane w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów czy świadczenia konkretnej usługi.

Ponieważ otrzymana przez Panią z Funduszu Pracy refundacja części kosztów poniesionych na utworzenie nowego miejsca pracy nie ma bezpośredniego wpływu na cenę oferowanych przez Panią towarów lub usług, a stanowi jedynie dofinansowanie dla prowadzonej dotychczas działalności, nie będzie ona podlegała opodatkowaniu VAT.

Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z 28 lutego 2006 r. (nr PP/443/4/JSZ/06) czytamy: „Przyznany zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla nowo zatrudnionego pracownika nie ma bezpośredniego wpływu na proponowane ceny usług wykonywanych przez podatnika, a stanowi jedynie dofinansowanie całości działalności firmy. Reasumując - jeżeli zwrot kosztów poniesionych przez podatnika na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Urząd Pracy na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy nie stanowi pokrycia części ceny świadczonych usług i nie jest też rekompensatą za wykonanie usług po obniżonych cenach, to otrzymana refundacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...)”.

Podatnicy mają prawo do odliczenia VAT z faktur za zakupy towarów lub usług, które są przez nich wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej. Od zasady tej przewidziano jednak pewne wyjątki. W art. 88 ust. 1 ustawy o VAT określono przypadki, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego. Znalazła się wśród nich sytuacja, w której wydatki na nabycie towarów lub usług potrzebnych do prowadzonej działalności gospodarczej nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Przepis ten nie dotyczy jednak wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, czyli podlegających amortyzacji, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów.

Oznacza to, że art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie dotyczy wydatków na towary, które zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Potwierdzają to również organy podatkowe. W piśmie z 30 października 2006 r. nr 1424/1120/443/54/2006/IW, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził: „(...) stosownie do art. 88 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 3 ustawy o VAT powyższy przepis (tj. art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - przyp. autora) nie dotyczy między innymi wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji”.

W przypadku zakupu przez Panią wyposażenia potrzebnego do stworzenia nowego stanowiska pracy (komputera, drukarki) będzie je mogła Pani zaliczyć do środków trwałych podlegających amortyzacji, jeżeli zakupione przedmioty stanowią Pani własność lub współwłasność, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, a przewidywany okres ich używania wynosi więcej niż rok. W przypadku amortyzacji środków trwałych, których wartość w części została zwrócona, czyli tak jak miało to miejsce w Pani przypadku, istnieje ograniczenie w zakresie możliwości zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od tych środków. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o u.p.d.o.f. od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Chociaż - jak wspomniano wcześniej - możliwość odliczenia VAT została wyłączona w odniesieniu do wydatków, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, to w Pani sytuacji znajdzie zastosowanie art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, czyli mimo ograniczenia w zaliczaniu do kosztów części odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych otrzymaną z Funduszu Pracy refundacją, nabyte przez Panią wyposażenie zaliczone do środków trwałych podlega amortyzacji.

W związku z tym w przypadku zakupienia przez Panią wyposażenia, które zostanie zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji, nie traci Pani prawa do odliczenia VAT od tych zakupów.

Katarzyna Wojciechowska

Podstawa prawna:

art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile elektryk przejedzie na rezerwie?

  Firma Edmunds sprawdziła, jaki dystans może pokonać samochód elektryczny, gdy komputer pokładowy pokazuje, że mają 0 km zasięgu.

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.

  Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski

  Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać do 19 sierpnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie.

  Zwolnienie ze składek ZUS - wnioski do 30 czerwca br.

  Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może złożyć wniosek?

  Jak pandemia wpłynęła na lukę płatniczą w firmach? [BADANIE]

  Paradoksalnie pandemia ma także pozytywny wpływ na przedsiębiorców, którzy zwiększyli swoją świadomość na temat konsekwencji opóźnionych płatności. Widmo zbliżającej się recesji zmotywowało ich, by zająć się nieco bardziej aktywnie problemem zatorów płatniczych.

  Ile pieniędzy trafia do budżetu państwa z branży hazardowej?

  Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Czy Państwo jednak w pełni wykorzystuje potencjał polskiej branży?

  Którzy pracodawcy wybiorą hybrydowy model pracy?

  Czynniki, które sprzyjają szybszemu przejściu na system hybrydowy w firmach, to między innymi długość stosowanych standardowo na polskim rynku umów najmu oraz pewien zakres elastyczności, który zaczął być powoli wdrażany w niektórych firmach jeszcze przed pandemią.

  Czym jest project management w firmie?

  Project management to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu - mówi Włodzimierz Makowski.

  Jak chronić poufne informacje firmy, dla której pracujemy?

  W ostatnich miesiącach liczba ataków cyberprzestępczych drastycznie wzrosła. Prawie 80% firm twierdzi, że głównym powodem takiej sytuacji jest praca zdalna. Pracownicy są zmęczeni pandemią i mniej uważni, a do tego często łączą się z firmowymi systemami z domowych, słabo zabezpieczonych urządzeń, przez co otwierają hakerom furtkę do poufnych danych organizacji. Jak bronić się przed takimi atakami?

  Radosław Gawlik (EKO-UNIA): Politycy są uwięzieni w mentalnej twierdzy Turów [PODCAST]

  Sprawa Turowa to konsekwencja nieudolnego podejścia polskiego rządu do sprawiedliwej transformacji energetycznej - mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak COVID-19 przyspieszył digitalizację MŚP

  Technologią, której znaczenie w mikro, małych i średnich firmach w perspektywie najbliższych 5 lat najbardziej wzrośnie, jest sztuczna inteligencja. Dziś korzysta z niej 15% MŚP, za 5 lat planuje ponad połowa.

  Czy niezależny przedsiębiorca może wygrać konkurencję z dyskontem?

  Niezależny sklep kontra dyskonty. Jakie działania może podejmować przedsiębiorca, aby utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na rynku? Czy w walce z dyskontami zawsze jest skazany na porażkę?

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.