Kategorie

Czy przerwa w działalności skutkuje zapłatą VAT

Edyta Wereszczyńska
inforCMS
Zakończenie lub wstrzymanie działalności gospodarczej w niektórych sytuacjach wiąże się z koniecznością rozliczenia VAT. Niektórzy podatnicy będą wówczas zobowiązani do opodatkowania VAT remanentu.


Ustawa o VAT narzuca opodatkowanie towarów przy likwidacji działalności do określonych grup podmiotów. Odnosi się to do spółek handlowych niemających osobowości prawnej i spółek cywilnych oraz do osób fizycznych. Wyjątek dotyczy podatników, jeśli korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Osoby fizyczne muszą zaś rozliczyć VAT w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, a także gdy nie wykonywały czynności opodatkowanych przez co najmniej dziesięć miesięcy.


Likwidacja działalności


Podatnicy likwidujący działalność są zobowiązani do samoopodatkowania VAT remanentu towarów. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

• rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej oraz

• zaprzestania przez podatnika, będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.


Omawiane regulacje mają zastosowanie do osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które zaprzestały wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Nie zawsze będzie to oznaczało likwidację działalności. Wystarczy, że taki podatnik nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej dziesięć miesięcy. Jak zostało wspomniane, przepisy te odnoszą się także do wspólników spółek niemających osobowości prawnej, w razie rozwiązania tych spółek. Chodzi tutaj o spółkę cywilną oraz o spółki osobowe prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, czyli spółkę jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną.


Towary z remanentu


Pamiętajmy, że opodatkowaniu VAT od remanentu likwidacyjnego podlegają towary wskazane w przepisach ustawy. Chodzi tu o towary własnej produkcji oraz o towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Dotyczy to również środków trwałych. Aby uniknąć ewentualnych wątpliwości co do zakresu przedmiotowego tego przepisu, warto mieć na uwadze, że przepis art. 14 ustawy o VAT odnosi się wyłącznie do towarów pozostających na stanie podatnika w momencie likwidacji. Dlatego najbardziej skutecznym sposobem uniknięcia opodatkowania jest sprzedaż wszystkich towarów należących do podatnika przed zakończeniem działalności. Od sprzedanych towarów rozliczymy VAT na ogólnych zasadach.


Nie w każdym przypadku podatnik będzie jednak zobowiązany do opodatkowania. Obowiązek ten dotyczy tylko tych przypadków, gdy w stosunku do towarów podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 14 ust. 4 ustawy o VAT opodatkowanie z tytułu likwidacji dotyczy wyłącznie towarów, od których podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego. Bez znaczenia jest przy tym, czy podatnik rzeczywiście z tego prawa skorzystał, czy też nie. W związku z tym naturalnym rozwiązaniem ustawodawcy jest wyłączenie z opodatkowania podatników, którzy byli podmiotowo (ze względu na wielkość obrotów) zwolnieni z VAT.


Obowiązek podatkowy


W przypadkach, w których powstanie obowiązek podatkowy, podatnicy są obowiązani sporządzić na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu spis z natury towarów (remanent), w stosunku do których ten obowiązek powstał. Spis należy sporządzić w ciągu 14 dni, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności. Oprócz tego podatnicy muszą zawiadomić o dokonanym spisie, ustalonej wartości i o kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia należy dokonać w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu. VAT należy wyliczyć według stawki, która byłaby właściwa w razie dostawy towaru.


Obowiązek podatkowy w przypadku remanentu likwidacyjnego powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury. Przepisy wskazują jednak, że nie powinno to nastąpić później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Praktyczną trudność sprawia tu jednak określenie czasu, kiedy dochodzi do tych sytuacji. Jest to tym bardziej kłopotliwe, że ustalenie tego jest ważne ze względu na konieczność wskazania momentu powstania obowiązku podatkowego. Wskazuje się jednak tutaj, że o zaprzestaniu działalności lub jej likwidacji można mówić w odniesieniu do wszystkich okoliczności wskazujących, że podatnik nie będzie prowadził działalności gospodarczej.


Wartość towarów objętych spisem z natury należy wyliczyć według ich ceny nabycia, a gdy cena ta nie istnieje - według kosztu wytworzenia określonego w momencie dostawy tych towarów. Jeżeli nie sprzedamy przed likwidacją działalności np. samochodu kupionego kilka lat wcześniej, to mimo że wskutek amortyzacji i postępu technicznego jego wartość jest obecnie minimalna, zapłacimy VAT.


Niezbyt korzystnych dla podatnika konsekwencji można jednak uniknąć. Podatnik powinien sprzedać towary jeszcze przed likwidacją działalności. Wtedy spis z natury nie wykaże żadnych przedmiotów i w efekcie nie powstanie obowiązek podatkowy z remanentu likwidacyjnego. Podatek zostanie wykazany od wcześniej dokonanej sprzedaży. Przypomnijmy, że w przypadku sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi obrót w rozumieniu ustawy o VAT, a nie cena nabycia towaru. Warto pamiętać, że w przypadku gdy w rozliczeniu podatku za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od remanentu, kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi przysługuje prawo zwrotu z urzędu skarbowego różnicy podatku. Urząd ma jednak prawo do przeprowadzenia w tym zakresie czynności wyjaśniających.


PRZYKŁAD JAK ROZLICZYĆ VAT Z REMANENTU

Podatnik kupił w lutym 2005 r. komputer o wartości 5000 zł netto plus 1100 zł VAT. Przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, z którego to prawa skorzystał. W lipcu 2006 r. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą i objął spisem z natury dla potrzeb VAT również komputer. Wartość rynkowa tego komputera wynosi na dzień likwidacji 3000 zł. Gdyby przed likwidacją komputer został sprzedany za tę kwotę, VAT od sprzedaży wyniósłby 660 zł. Tymczasem podstawę opodatkowania w przypadku remanentu likwidacyjnego stanowić będzie cena nabycia, tj. 5000 zł, a więc podatek należny z tego tytułu wyniesie 1100 zł.


CZYM SĄ TOWARY

Przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Towarem są zarówno składniki majątku obrotowego, jak i również środki trwałe.


KIEDY ZGŁOSIĆ ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI

Zgłoszenia dokonuje się w ostatnim dniu wykonywania czynności objętych podatkiem od towarów i usług. Jeśli podatnik nie dokona zgłoszenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli go z urzędu.

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Inflacja - maj 2021 r.

  Inflacja - maj 2021 r. - ile wyniosła? GUS zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Inflacja w maju okazała się niższa od wskaźnika podanego na początku czerwca w szybkim szacunku.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polkom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.