Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć opłatę skarbową uiszczaną przez przedsiębiorców

MGM
inforCMS
Czy przedsiębiorca może zaliczyć opłatę skarbową w koszty uzyskania przychodu? 


Tak. Pozwala mu na to zmiana rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która weszła w życie 11 sierpnia 2007 r. Zmiana ta przywraca rozwiązania, które były stosowane do końca ubiegłego roku i zostały zniesione w związku z likwidacją znaków opłaty skarbowej. Jako koszty uzyskania przychodu można aktualnie zaliczyć zarówno opłatę skarbową dokonaną według nowych zasad, czyli w formie gotówkowej (wpłata dokonywana w kasie właściwego urzędu gminy lub miasta) lub bezgotówkowej (wpłata na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy lub miasta), jak również dokonywaną przy użyciu znaków opłaty skarbowej. Wprowadzone zmiany rozporządzenia precyzują również sposób dokonywania zapłaty, gdyż dotychczas niektóre banki odmawiały przyjmowania opłat skarbowych w formie gotówkowej.


Zasadą jest, że opłatę skarbową wnosi się na rzecz gminy (miasta), na terenie której ma siedzibę urząd, organ lub podmiot dokonujący czynności podlegającej opłacie, wydający zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Natomiast w przypadku pełnomocnictwa, prokury, substytucji, a także ich odpisów, opłatę skarbową uiszcza się na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.


Oczywiście należy pamiętać, że wydatek związany z poniesioną opłatą skarbową może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że pozostaje w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.


Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje także formę dokumentowania kosztów. Zgodnie z rozporządzeniem, koszty powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami wystawionymi przez kontrahenta. W przypadku opłaty skarbowej opłacanej przy pomocy znaków opłaty skarbowej będzie to dowód wewnętrzny, który powinien zawierać datę sporządzenia, podpis dokonującego wydatku, tytuł dokonanej wpłaty, przedmiot operacji i wysokość kosztu. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w formie gotówkowej będzie dokument wystawiony przez organ pobierający opłatę z adnotacją organu o uiszczeniu i wysokości opłaty, natomiast dokonanie opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej potwierdzać będzie dowód przelewu na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta). W przypadku gdy czynność podlegająca opłacie skarbowej nie kończy się wydaniem dokumentu, uiszczoną opłatę skarbową będzie można zaliczyć do kosztów na podstawie dowodu zapłaty. Opłatę skarbową jako koszt podatkowy ewidencjonuje się w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie „inne wydatki”.


Czy znaki opłaty skarbowej mogą być nadal używane przez przedsiębiorców?


Począwszy od 1 stycznia 2007 r. podmioty, które dysponowały niewykorzystanymi znakami opłaty skarbowej, w tym również przedsiębiorcy, zostały - bez okresu przejściowego - pozbawione możliwości wykorzystania posiadanych zapasów znaków opłaty skarbowej lub ich zwrotu i odzyskania wydatkowanych na ich nabycie kwot. Powyższy problem rozwiązała dopiero nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej z 13 czerwca 2007 r., przedłużając okres ważności znaków opłaty skarbowej do końca 2008 roku. Co więcej, zgodnie z nowelą można regulować opłatę skarbową częściowo przy pomocy znaczków skarbowych, a częściowo w nowej formie. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać dotychczasowe znaki opłaty skarbowej, bez narażania na straty szczególnie tych przedsiębiorców, którzy nadal dysponują jeszcze zapasami znaków opłaty skarbowej. Nie zmienił się sposób wykorzystania takich znaków. Opłatę skarbową uiszcza się poprzez naklejenie znaków na podlegającym opłacie dokumencie lub wniosku.


W jaki sposób udokumentować dokonanie opłaty skarbowej według nowych zasad?


Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 27 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, opłatę skarbową można regulować w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Za dowód uiszczenia opłaty skarbowej będzie mógł służyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej lub uwierzytelniona przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego kopia dowodu zapłaty.


Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy przedstawić nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku zapłaty. Co do zasady dowód uiszczenia opłaty skarbowej pozostaje w aktach sprawy, w której składano dokument podlegający takiej opłacie. Pewną nowością jest natomiast umożliwienie podmiotom dokonującym opłaty żądania zwrotu dowodu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.


Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na szczególne zwolnienia przy pobieraniu od nich opłaty skarbowej?


Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wyczerpująco wymienia przewidziane przez ustawodawcę zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej. Żadne z tych zwolnień nie dotyczy jednak bezpośrednio przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogą natomiast, tak samo jak inne podmioty, korzystać z możliwości ubiegania się o zwrot uiszczonej opłaty skarbowej. Należy przy tym pamiętać, że zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek podmiotu, który ją uiścił. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli podlegająca opłacie czynność nie została dokonana, natomiast opłata od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) powinna być zwrócona, jeżeli mimo jej uiszczenia wspomnianych dokumentów wnioskodawcy nie wydano. W tym kontekście warto nadmienić, że zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 27 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, które weszło w życie 27 października 2007 r., uiszczenie opłaty skarbowej nie musi następować równocześnie z wnioskiem o dokonanie czynności podlegających opłacie. Z myślą o tych, którzy o obowiązku dokonania opłaty dowiedzieli się dopiero w momencie składania wniosku, powyższe rozporządzenie wprowadza trzydniowy termin od powstania obowiązku zapłaty, w ciągu którego zobowiązany podmiot ma obowiązek dołączyć do wniosku dowód zapłaty.


Za jakie czynności należy uiścić opłatę skarbową?


Opłacie skarbowej podlegają: czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej dotyczy także dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.


Poszczególne rodzaje czynności podlegające opłacie skarbowej oraz stawki opłaty są wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej. Tytułem przykładu wskazać można, że dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia lub zezwolenia wynosi - w zależności od rodzaju działalności - od 30 zł do ponad 12 tys. zł. Koszt wydania zaświadczenia, na przykład potwierdzającego rejestrację jako podatnika VAT, wynosi 21 zł.


Czy organy administracyjne mają obowiązek wezwać do uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli pismo podlegające opłacie nie zostało opłacone wraz z jego wniesieniem?


W przypadku nieuiszczenia w całości lub w części wymaganej opłaty skarbowej, organy administracji mają obowiązek wezwać stronę do usunięcia braków w terminie 7 dni. W związku z obowiązującą od dnia 27 października zmianą rozporządzenia ministra finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, dającą podmiotowi, na którym ciąży obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej trzy dni na jej uzupełnienie przyjąć należy, że wspomniany obowiązek organów administracji do wezwania strony do uzupełnienia braków będzie się aktualizował po bezskutecznym upływie trzech dni, w ciągu których strona może uzupełnić brakującą opłatę skarbową z własnej inicjatywy.


Warto wskazać, że nie ma obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej od okazanej, przy odbiorze dokumentów, kserokopii upoważnienia. Okazanie upoważnienia ma charakter techniczny i nie powoduje obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej. Zatem nie istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo przy odbiorze dokumentów (m.in. postanowienie prezydenta Białegostoku z 10 sierpnia 2007 r., nr Fn.IV.0717-I-3/2007).

(MGM)


Halina Kwiatkowska

radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, oddział Kraków

 

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

• Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635).

• Ustawa z 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 128, poz. 883).

• Rozporządzenie ministra finansów z 27 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. nr 187, poz. 1330).

• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zarządzanie portfelami projektów w dużej firmie
  Jaka jest recepta na skuteczne zarządzanie projektami w dużych firmach? Na to zapytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo różne organizacje borykają z różnymi problemami, a im firma jest większa, tym więcej wyzwań się przed nią pojawia. Podstawowym założenie – musi być zachowana spójność realizowanych projektów z celami strategicznymi firmy oraz musi zostać opracowany precyzyjny plan działania.
  Dodatek do zakupu węgla 2022
  Dodatek do zakupu węgla przez odbiorców indywidualnych ma być rządową pomocą, mającą ochronić Polaków przed ogromnymi podwyżkami cen węgla i przed ubóstwem energetycznym. Jakie będą zasady jego udzielenia?
  Handel hurtowy w maju 2022 i nowe zamówienia w przemyśle
  Handel hurtowy w stosunku do kwietnia zanotował wzrost o 2,7%. W ujęciu rocznym handel hurtowy wciąż notuje wysoką, ponad 40 proc. dynamikę sprzedaży ogółem na czele z półproduktami i odpadami pochodzenia nierolniczego oraz złomem, których sprzedaż r/r zwiększyła się o 76,9%. Dane GUS pokazują również wyższe niż w kwietniu poziomy wzrostu (w ujęciu rocznym) nowych zamówieni w przemyśle (zarówno krajowych jak i eksportowych) - komentuje Grzegorz Stańczak z Krajowej Izby Gospodarczej.
  Przedsiębiorcy zapłacą mniejszy podatek już za czerwiec
  Zmiany w Polskim Ładzie już od 1 lipca 2022 r. Jednak część przepisów będzie obowiązywała z datą wsteczną - od 1 stycznia bieżącego roku. Mimo tego przedsiębiorcy odczują zmiany w opłacanym podatku już od czerwca. Z czego to wynika?
  Koniec karty pojazdu od 4 września 2022 r.
  Koniec karty pojazdu od 4 września 2022 r.? Tak, przepisy w tej sprawie już są przesądzone. Co dawała karta pojazdu i co oznacza nowelizacja?
  Remont na A4 w wakacje 2022
  Remont na A4 w wakacje 2022 r., czyli rozkopane zostaną aż dwa odcinki tej autostrady. Które i jak wygląda organizacja ruchu?
  Likwidacja spółki handlowej krok po kroku
  Nie tylko likwidacja przedsiębiorstwa, ale i sama zmiana jego formy prawnej wymagają dopełnienia szeregu formalności związanych z zamknięciem jednej firmy przed uruchomieniem drugiej, a szczególny ich katalog przewidziano dla procesu likwidacji spółek handlowych. Jak przebiega proces likwidacji i jakich obowiązków należy dochować?
  Prezes PGE: zima będzie bardzo trudna, apelujemy o oszczędzanie energii
  Polska jest bezpieczna energetycznie, ale najbliższa zima będzie bardzo trudna; apelujemy do naszych klientów o oszczędzanie energii - powiedział we wtorek prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas III Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.
  Rynek wirtualnych nieruchomości. Metaverse buduje cyfrowe domy. Czy agencje nieruchomości zbiją na nich majątek?
  Wirtualna rzeczywistość ewoluuje pod względem dostępności i zaawansowania szybciej niż kiedykolwiek, tworząc nowe rynki z nieznanymi dotąd możliwościami biznesowymi. Przykład? Wolumen inwestycji na globalnym rynku nieruchomości wyniósł w 2021 roku ok. 3,38 biliona dolarów. Nie jest więc zaskoczeniem, że metaverse zaczyna budować cyfrowe posiadłości. Czy agencje dostrzegą w nich lukratywną inwestycję?
  Sezon grzewczy 2022/2023. Nie masz dostępu do gazu? Pomyśl o pompie ciepła
  Chaos na rynku paliw i rosnące problemy z ich dostępnością zmuszają właścicieli domów do szukania alternatywnych metod ogrzewania. Po decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych, wydanej 26 maja, która miała ułatwić kupowanie drewna w celach opałowych, w sieci krążą memy o zbieraniu chrustu. Jednak Polakom nie jest do śmiechu. Co czeka nas w nowym sezonie grzewczym?
  Ceny mieszkań w maju 2022 - w części miast spadki, w części wzrosty
  Ceny mieszkań w maju 2022 niezmiennie utrzymują się na wysokim poziomie, choć z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w maju pojawiły się pierwsze symptomy spowolnienia. "Wśród badanych przez nas 17 miast aż w ośmiu pojawiły się spadki cen w porównaniu z kwietniem". Wciąż przeważały jednak wzrosty, które odnotowaliśmy w dziewięciu miastach. Na rynku kredytów hipotecznych uwagę zwraca poziom stawki WIBOR 3M, która właśnie osiągnęła 7%.
  Najwięcej wypadków drogowych zdarza się w wakacje. Powody: nietrzeźwość i używanie smartfona w czasie jazdy
  Bezpieczeństwo na polskich drogach to temat powracający jak bumerang, szczególnie w okresie wakacyjnym. W 2021 roku do największej liczby wypadków doszło właśnie w czerwcu i lipcu, a w 2020 roku ten niechlubny rekord przypadł na sierpień. GfK na zlecenie start-upu ubezpieczeniowego Beesafe sprawdziło, co Polacy uważają za największe zagrożenie na drogach oraz jakie ich zdaniem działania kierowców przyczyniłyby się do poprawy poziomu bezpieczeństwa. Czy w te wakacje wyciągniemy wnioski ze statystyk?
  Müller: spodziewamy się wzrostu inflacji, sytuacja na rynkach energetycznych na to wskazuje
  Nie ukrywamy, że spodziewamy się wzrostu inflacji, bo sytuacja na rynkach paliw i na rynkach energetycznych wskazuje, że niestety to będzie widoczne - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. By przeciwdziałać wysokim cenom rząd obniża podatki i przedłużył tarczę antyinflacyjną do końca października - dodał.
  Obowiązkowa wymiana prawa jazdy czeka każdego kierowcę. Ale niektórzy mają lepiej
  Obowiązkowa wymiana prawa jazdy czeka każdego kierowcę. Kiedy dokładnie i czemu bezterminowe prawo jazdy musi zniknąć? Sprawdźmy.
  Dostawy w e-handlu stały się zakładnikiem pandemicznych przyzwyczajeń klientów
  Internetowi sprzedawcy i firmy logistyczne mierzą się z niechcianym dziedzictwem nawyków, które po pandemii pozostawili klienci e-sklepów. Powrót tradycyjnego handlu i spadki w e-commerce nie osłabiły jednak presji wywieranej na łańcuchy logistyczne, zwłaszcza w kontekście zwrotów na rynku mody – największej kategorii w globalnym e-handlu. Klient modowy w pandemii stał się kapryśny, dużo zamawia, ale także dużo odsyła, najchętniej za darmo. Kłopot w tym, że obsługa zwrotów jest skomplikowana i bardzo kosztowna. Na domiar złego odsetek zwrotów w segmencie mody w Europie wynosi aż 58%.
  Kredyt bez wkładu własnego wciąż bez oferty w bankach
  Kredyt bez wkładu własnego wciąż bez oferty w bankach, mimo podpisanych umów z BGK przez 5 komercyjnych banków. A jak wygląda dostępność mieszkań, które kwalifikują się do zakupu w ramach programu?
  Ufać sprzedawcom samochodów? Te dane nie dają złudzeń...
  Ufać sprzedawcom samochodów? To pytanie, przed którym stanie każdy kupujący pojazd z drugiej ręki. Jak brzmi odpowiedź? Oto ciekawe dane.
  Przejęcie PGNiG przez Orlen na przełomie września i października
  Proces przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez PKN Orlen powinien się zakończyć na przełomie września i października, a Grupy Lotos na przełomie lipca i sierpnia tego roku - poinformował w poniedziałek prezes Orlenu Daniel Obajtek
  Kraje UE przyjęły stanowiska negocjacyjne ws. dyrektyw o energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej
  Państwa unijne w ramach Rady UE przyjęły stanowiska negocjacyjne w sprawie dwóch projektów z pakietu „Gotowi na 55”, które dotyczą energetycznych aspektów transformacji klimatycznej Unii. Chodzi o dyrektywę o energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywę o efektywności energetycznej. Otwiera to drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim.
  Kiedy działalność wspólnika spółki jawnej będzie karana?
  Jesteś wspólnikiem spółki jawnej, który założył działalność gospodarczą w tej samej branży co spółka? Wypowiadasz w imieniu spółki jawnej umowy jej pracownikom z jednoczesną propozycją zatrudnienia w swoim przedsiębiorstwie? Możesz słono za to zapłacić!
  Zakazy dla ciężarówek w Polsce 2022 r.
  Zakazy dla ciężarówek w Polsce 2022 r. Czyli jakie pojazdy i w jakich godzinach zostały objęte ograniczeniem w ruchu? Sprawdźmy.
  Remont na A2 w wakacje 2022
  Remont na A2 w wakacje 2022 r. To największy element remontu dróg w Polsce w okresie od czerwca do sierpnia. Dotyczy województwa łódzkiego.
  Dietl: podwyżki stóp procentowych w dużych gospodarkach oznaczają odpływ kapitału z mniejszych krajów
  Efektem podnoszenia stóp procentowych w dużych gospodarkach jest odpływ kapitału z mniejszych krajów i osłabienie ich walut - powiedział PAP prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl. Dodał, że deprecjacja złotego utrudniłaby finansowanie deficytu budżetowego przyszłym roku.
  Znika karta pojazdu i naklejka na szybę. Taniej zarejestrujesz auto od września 2022 r.
  Znika karta pojazdu i naklejka na szybę. Taniej zarejestrujesz auto od września 2022 r. Na czym konkretnie będą polegać te zmiany? Już opowiadamy.
  Budowa domu bez pozwolenia niezależnie od metrażu w 2023 r.?
  Rząd planuje likwidację pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych niezależnie od metrażu. Czy nowe przepisy wejdą w życie w 2023 r.?