Kategorie

Jak rozliczyć opłatę skarbową uiszczaną przez przedsiębiorców

MGM
inforCMS
Czy przedsiębiorca może zaliczyć opłatę skarbową w koszty uzyskania przychodu? 


Tak. Pozwala mu na to zmiana rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która weszła w życie 11 sierpnia 2007 r. Zmiana ta przywraca rozwiązania, które były stosowane do końca ubiegłego roku i zostały zniesione w związku z likwidacją znaków opłaty skarbowej. Jako koszty uzyskania przychodu można aktualnie zaliczyć zarówno opłatę skarbową dokonaną według nowych zasad, czyli w formie gotówkowej (wpłata dokonywana w kasie właściwego urzędu gminy lub miasta) lub bezgotówkowej (wpłata na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy lub miasta), jak również dokonywaną przy użyciu znaków opłaty skarbowej. Wprowadzone zmiany rozporządzenia precyzują również sposób dokonywania zapłaty, gdyż dotychczas niektóre banki odmawiały przyjmowania opłat skarbowych w formie gotówkowej.


Zasadą jest, że opłatę skarbową wnosi się na rzecz gminy (miasta), na terenie której ma siedzibę urząd, organ lub podmiot dokonujący czynności podlegającej opłacie, wydający zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Natomiast w przypadku pełnomocnictwa, prokury, substytucji, a także ich odpisów, opłatę skarbową uiszcza się na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.


Oczywiście należy pamiętać, że wydatek związany z poniesioną opłatą skarbową może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że pozostaje w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.


Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje także formę dokumentowania kosztów. Zgodnie z rozporządzeniem, koszty powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami wystawionymi przez kontrahenta. W przypadku opłaty skarbowej opłacanej przy pomocy znaków opłaty skarbowej będzie to dowód wewnętrzny, który powinien zawierać datę sporządzenia, podpis dokonującego wydatku, tytuł dokonanej wpłaty, przedmiot operacji i wysokość kosztu. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w formie gotówkowej będzie dokument wystawiony przez organ pobierający opłatę z adnotacją organu o uiszczeniu i wysokości opłaty, natomiast dokonanie opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej potwierdzać będzie dowód przelewu na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta). W przypadku gdy czynność podlegająca opłacie skarbowej nie kończy się wydaniem dokumentu, uiszczoną opłatę skarbową będzie można zaliczyć do kosztów na podstawie dowodu zapłaty. Opłatę skarbową jako koszt podatkowy ewidencjonuje się w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie „inne wydatki”.


Czy znaki opłaty skarbowej mogą być nadal używane przez przedsiębiorców?


Począwszy od 1 stycznia 2007 r. podmioty, które dysponowały niewykorzystanymi znakami opłaty skarbowej, w tym również przedsiębiorcy, zostały - bez okresu przejściowego - pozbawione możliwości wykorzystania posiadanych zapasów znaków opłaty skarbowej lub ich zwrotu i odzyskania wydatkowanych na ich nabycie kwot. Powyższy problem rozwiązała dopiero nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej z 13 czerwca 2007 r., przedłużając okres ważności znaków opłaty skarbowej do końca 2008 roku. Co więcej, zgodnie z nowelą można regulować opłatę skarbową częściowo przy pomocy znaczków skarbowych, a częściowo w nowej formie. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać dotychczasowe znaki opłaty skarbowej, bez narażania na straty szczególnie tych przedsiębiorców, którzy nadal dysponują jeszcze zapasami znaków opłaty skarbowej. Nie zmienił się sposób wykorzystania takich znaków. Opłatę skarbową uiszcza się poprzez naklejenie znaków na podlegającym opłacie dokumencie lub wniosku.


W jaki sposób udokumentować dokonanie opłaty skarbowej według nowych zasad?


Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 27 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, opłatę skarbową można regulować w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Za dowód uiszczenia opłaty skarbowej będzie mógł służyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej lub uwierzytelniona przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego kopia dowodu zapłaty.


Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy przedstawić nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku zapłaty. Co do zasady dowód uiszczenia opłaty skarbowej pozostaje w aktach sprawy, w której składano dokument podlegający takiej opłacie. Pewną nowością jest natomiast umożliwienie podmiotom dokonującym opłaty żądania zwrotu dowodu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.


Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na szczególne zwolnienia przy pobieraniu od nich opłaty skarbowej?


Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wyczerpująco wymienia przewidziane przez ustawodawcę zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej. Żadne z tych zwolnień nie dotyczy jednak bezpośrednio przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogą natomiast, tak samo jak inne podmioty, korzystać z możliwości ubiegania się o zwrot uiszczonej opłaty skarbowej. Należy przy tym pamiętać, że zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek podmiotu, który ją uiścił. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli podlegająca opłacie czynność nie została dokonana, natomiast opłata od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) powinna być zwrócona, jeżeli mimo jej uiszczenia wspomnianych dokumentów wnioskodawcy nie wydano. W tym kontekście warto nadmienić, że zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 27 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, które weszło w życie 27 października 2007 r., uiszczenie opłaty skarbowej nie musi następować równocześnie z wnioskiem o dokonanie czynności podlegających opłacie. Z myślą o tych, którzy o obowiązku dokonania opłaty dowiedzieli się dopiero w momencie składania wniosku, powyższe rozporządzenie wprowadza trzydniowy termin od powstania obowiązku zapłaty, w ciągu którego zobowiązany podmiot ma obowiązek dołączyć do wniosku dowód zapłaty.


Za jakie czynności należy uiścić opłatę skarbową?


Opłacie skarbowej podlegają: czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej dotyczy także dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.


Poszczególne rodzaje czynności podlegające opłacie skarbowej oraz stawki opłaty są wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej. Tytułem przykładu wskazać można, że dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia lub zezwolenia wynosi - w zależności od rodzaju działalności - od 30 zł do ponad 12 tys. zł. Koszt wydania zaświadczenia, na przykład potwierdzającego rejestrację jako podatnika VAT, wynosi 21 zł.


Czy organy administracyjne mają obowiązek wezwać do uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli pismo podlegające opłacie nie zostało opłacone wraz z jego wniesieniem?


W przypadku nieuiszczenia w całości lub w części wymaganej opłaty skarbowej, organy administracji mają obowiązek wezwać stronę do usunięcia braków w terminie 7 dni. W związku z obowiązującą od dnia 27 października zmianą rozporządzenia ministra finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, dającą podmiotowi, na którym ciąży obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej trzy dni na jej uzupełnienie przyjąć należy, że wspomniany obowiązek organów administracji do wezwania strony do uzupełnienia braków będzie się aktualizował po bezskutecznym upływie trzech dni, w ciągu których strona może uzupełnić brakującą opłatę skarbową z własnej inicjatywy.


Warto wskazać, że nie ma obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej od okazanej, przy odbiorze dokumentów, kserokopii upoważnienia. Okazanie upoważnienia ma charakter techniczny i nie powoduje obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej. Zatem nie istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo przy odbiorze dokumentów (m.in. postanowienie prezydenta Białegostoku z 10 sierpnia 2007 r., nr Fn.IV.0717-I-3/2007).

(MGM)


Halina Kwiatkowska

radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, oddział Kraków

 

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

• Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635).

• Ustawa z 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 128, poz. 883).

• Rozporządzenie ministra finansów z 27 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. nr 187, poz. 1330).

• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.