Kategorie

Słownik

29 cze 2021
26 lip 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Outsourcing IT

Outsourcing informatyczny.

Zarządzanie aplikacjami

Utrzymanie aplikacji IT dla przedsiębiorstwa.

Umowa outsourcingu

Umowa outsourcingu to specyficzny rodzaj umowy o świadczenie usług. Polega ogólnie rzecz ujmując na zleceniu przez daną firmę na zewnątrz wykonywania określonych zadań.

Payroll

Outsourcing kadr i płac.

Outsourcing logistyczny

Oddanie w outsourcing funkcji związanych z logistyką.

Offshoring

Outsourcing prowadzony za granicą kraju.

Outsourcing

Outsourcing - przekazanie wyodrębnionej całości - funkcji, zadania, procesu, do realizacji przez dostawcę zewnętrznego.

Netsourcing

To rodzaj outsourcingu, który polega na korzystaniu z aplikacji internetowych umieszczonych na zewnętrznym, wynajętym serwerze WWW.

Konsultanci i doradcy

Osoby fizyczne albo firmy, które uczestniczą w procesach outsourcingu jako niezależne podmioty wykorzystywane w celu minimalizacji asymetrii wiedzy.

Inter-sourcing

Dotyczy outsourcingu w sektorze publicznym, w jednostkach typu non-profit, świadczących publiczne usługi społeczne, a także w odniesieniu do outsourcingu procesów wymagających bardzo wysokich kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy.

Insourcing

Przeciwieństwo do outsourcingu.

Hosting aplikacji

Hosting dedykowanych aplikacji na serwerach dostawcy usług.

ERP

Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa.

E-outsourcing

Outsourcing wirtualny.

Dostawcy outsourcingu

Firmy świadczące usługi outsourcingowe.

Audyt w outsourcingu

Ocena i kontrola prawidłowości działania danego systemu.