Kategorie

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 24 punktów karnych

Iga Kalinowska
Aplikant adwokacki
LexOmni.pl
usługi prawne on line
Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 24 punktów karnych
Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 24 punktów karnych
Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w sytuacjach wskazanych w art. 135 ust. 1 pkt ustawy o prawie o ruchu drogowym. Litera g tego artykułu bezpośrednio wymienia przekroczenie przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Pokwitowanie zamiast prawa jazdy

Warto wskazać, iż zgodnie z art. 135 ustawy o prawie o ruchu drogowym, w sytuacji stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, podejrzenia jego podrobienia lub przerobienia, ewentualnie przekroczenie terminu jego ważności, do kierowania pojazdem uprawnia pokwitowanie.

Ustęp 2 art. 135 ustawy o prawie o ruchu drogowym stanowi, iż pokwitowanie za zatrzymanie prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, uprawnia kierowcę do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.

Reklama

Warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2007, o sygn. akt III SA/Lu 254/07, zgodnie z którym działania policjanta polegające na zatrzymaniu prawa jazdy i wydania stosownego pokwitowania, mają charakter faktyczny, polegający na fizycznym zatrzymaniu kontrolowanego prawa jazdy.

Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że po interwencji policji powinny nastąpić działania właściwych organów państwa o charakterze prawnym. Z tego powodu policja przekazuje prawo jazdy sądowi, prokuratorowi lub staroście, aby powyższe organy podjęły odpowiednie czynności prawne stosownie do okoliczności stanowiących przyczynę zatrzymania prawa jazdy.

Policja przekazuje prawo jazdy staroście

Po zatrzymaniu prawa jazdy i wydaniu pokwitowania, policja niezwłoczne przekazuje zatrzymane prawo jazdy staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania kierującego. Przekazanie powinno nastąpić jednak nie później niż w ciągu 7 dni, o czym stanowi art. 136 prawa o ruchu drogowym. 

Reklama

Starosta jest organem I instancji, który jest uprawniony do wydania decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy, w razie przekroczenia przez kierowcę limitu 24 punktów karnych za naruszenie przepisów prawa ruchu drogowego. W związku z tym, iż to komendant wojewódzki policji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, starosta na podstawie otrzymanej informacji o przekroczeniu limitu punktów karnych, ustala stan faktyczny przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dokumenty urzędowe, sporządzone przez powołane do tego organy państwowe, stanowią dowód naruszenia przepisów ruchu drogowego. Organy orzekające w sprawie są zobligowane do przyjęcia za prawdziwe informacje, zawarte w dokumencie przesłanym z komendy policji, iż uprawniony do prowadzenia pojazdów przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, co spowodowało zatrzymanie prawa jazdy.

Starosta, na podstawie art. 114 ust. 1 lit. b ustawy o prawie o ruchu drogowym, wydaje decyzję o poddaniu kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem. Jest ona wydawana  na wniosek komendanta wojewódzkiego policji.

Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji jest nałożeniem na kierowcę konkretnego obowiązku, który,z jednej strony obliguje organ do sprawdzenia czy został wykonany, z drugiej uświadamia zobowiązanemu konieczność wykonania go we właściwym czasie.  Organ może określić termin, a nawet sposób jego wykonania.

Fotoradary, szkolenia i drogi, czyli bezpieczeństwo kierowców samochodów służbowych w MŚP w Polsce

Ograniczanie emisji spalin w UE w 2013 r. - skutki dla przedsiębiorców

Decyzja o cofnięciu uprawnień

Osoby bez uprawnień do prowadzenia pojazdów nie spełniają wymogów określonych w ustawie lub nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi czy tramwajami lub  został wobec nich orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Mogą to być również kierowcy z krajowym prawem jazdy, wydanym za granicą, wobec których został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub którzy otrzymali orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania.

Uprawnienia do prowadzenia pojazdów mogą zostać odebrane na mocy decyzji starosty. Nastąpi to jednak w wypadku niepoddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, jak również uzyskania negatywnego wyniku egzaminu państwowego w związku z kontrolą sprawdzenia kwalifikacji.

Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku:

1) stwierdzenia:

a) istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem na podstawie orzeczenia lekarskiego;

b) istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem na podstawie orzeczenia psychologicznego;

2) utraty kwalifikacji na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3,

3) niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b;

4) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Sprawdzenie kwalifikacji w egzaminie państwowym

Artykuł 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami wskazuje, iż sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega:

1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem;

2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji;

3) osoba ubiegająca się o:

a) przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,

b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

W związku z powyższym, należy uznać, iż zarówno decyzję o wydaniu prawa jazdy jak również decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, wydaje wyłącznie właściwy w tym przedmiocie organ - starosta.

W przypadku zaistnienia wyżej wskazanych zdarzeń, a także po wydaniu decyzji starosty, kierowca traci uprawnienia, które mogą jednak zostać przywrócone.


Zwrot zatrzymanego prawa jazdy a przywrócenie uprawnień

Uprawnienia odebrane na mocy decyzji administracyjnej starosty mogą zostać przywrócone. Odbywa się to również na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez starostę. Nastąpi to jednak dopiero po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie uprawnień a także po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Od przywracania uprawnień należy jednakże odróżnić kwestię zwrotu zatrzymanego prawa jazdy. Zastosowanie bowiem będą miały tutaj przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

W szczególności będzie to § 11 ust. 2 pkt. b, który stanowi, iż w wyniku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, na który kierowca został skierowany w celu kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, zwraca się zatrzymane prawo jazdy.

Warunkiem jednak zastosowania tego przepisu jest skierowanie kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w razie przekroczenia przez niego 24 punktów karnych. Skierowanie to następuje na mocy decyzji starosty na wniosek wojewódzkiego komendanta policji.

Do momentu niepoddania się sprawdzeniu kwalifikacji lub uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu państwowego, kierowcy wciąż przysługują uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Na potwierdzenie powyższego twierdzenia należy wskazać tezę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 2009 r., o sygn.. akt III SA/Łd 111/09, zgodnie z którą zatrzymanie prawa jazdy stanowi chwilowe zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami.

Jednocześnie warto podkreślić, iż nawet w świetle tego wyroku, zatrzymanie prawa jazdy nie skutkuje jednocześnie utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Prawo jazdy a uprawnienia do prowadzenia pojazdów

Zgodnie z art. 4 ustawy o kierujących pojazdami, prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym posiadane uprawnienia, a zgodnie z art. 3 ustawy, ,,kierującym pojazdem może być osoba  posiadająca umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz posiadająca odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem”.

Kodeks wykroczeń rozróżnia sytuację, w której pojazd prowadzony jest bez dokumentów lub bez uprawnienia. Zgodnie z art. 95 kodeksu wykroczeń, za prowadzenie pojazdu bez dokumentów  na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania czy ruchu, kierowca podlega karze grzywny do 250 zł lub naganie.. Kodeks wykroczeń wskazuje również na sytuację, w której osoba, nie posiadając uprawnień do prowadzenia, prowadzi pojazd, podlega karze grzywny.

Jednak prowadząc pojazd i posiadając uprawnienia (w sytuacji, kiedy nie została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień), lecz nie posiadając dokumentu uprawniającego do kierowania lub używania pojazdu, możemy narazić się na usunięcie go z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości jego zabezpieczenia w inny sposób, zgodnie z art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. b.

Poszerzaj swoją wiedzę czytając naszą publikację
Kodeks kierowcy. Zmiany 2021
Kodeks kierowcy. Zmiany 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?