Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 24 punktów karnych

Iga Kalinowska
Aplikant adwokacki
 LexOmni.pl
usługi prawne on line
Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 24 punktów karnych
Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 24 punktów karnych
Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w sytuacjach wskazanych w art. 135 ust. 1 pkt ustawy o prawie o ruchu drogowym. Litera g tego artykułu bezpośrednio wymienia przekroczenie przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Pokwitowanie zamiast prawa jazdy

Warto wskazać, iż zgodnie z art. 135 ustawy o prawie o ruchu drogowym, w sytuacji stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, podejrzenia jego podrobienia lub przerobienia, ewentualnie przekroczenie terminu jego ważności, do kierowania pojazdem uprawnia pokwitowanie.

Ustęp 2 art. 135 ustawy o prawie o ruchu drogowym stanowi, iż pokwitowanie za zatrzymanie prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, uprawnia kierowcę do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.

Warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2007, o sygn. akt III SA/Lu 254/07, zgodnie z którym działania policjanta polegające na zatrzymaniu prawa jazdy i wydania stosownego pokwitowania, mają charakter faktyczny, polegający na fizycznym zatrzymaniu kontrolowanego prawa jazdy.

Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że po interwencji policji powinny nastąpić działania właściwych organów państwa o charakterze prawnym. Z tego powodu policja przekazuje prawo jazdy sądowi, prokuratorowi lub staroście, aby powyższe organy podjęły odpowiednie czynności prawne stosownie do okoliczności stanowiących przyczynę zatrzymania prawa jazdy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Policja przekazuje prawo jazdy staroście

Po zatrzymaniu prawa jazdy i wydaniu pokwitowania, policja niezwłoczne przekazuje zatrzymane prawo jazdy staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania kierującego. Przekazanie powinno nastąpić jednak nie później niż w ciągu 7 dni, o czym stanowi art. 136 prawa o ruchu drogowym. 

Starosta jest organem I instancji, który jest uprawniony do wydania decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy, w razie przekroczenia przez kierowcę limitu 24 punktów karnych za naruszenie przepisów prawa ruchu drogowego. W związku z tym, iż to komendant wojewódzki policji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, starosta na podstawie otrzymanej informacji o przekroczeniu limitu punktów karnych, ustala stan faktyczny przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dokumenty urzędowe, sporządzone przez powołane do tego organy państwowe, stanowią dowód naruszenia przepisów ruchu drogowego. Organy orzekające w sprawie są zobligowane do przyjęcia za prawdziwe informacje, zawarte w dokumencie przesłanym z komendy policji, iż uprawniony do prowadzenia pojazdów przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, co spowodowało zatrzymanie prawa jazdy.

Starosta, na podstawie art. 114 ust. 1 lit. b ustawy o prawie o ruchu drogowym, wydaje decyzję o poddaniu kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem. Jest ona wydawana  na wniosek komendanta wojewódzkiego policji.

Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji jest nałożeniem na kierowcę konkretnego obowiązku, który,z jednej strony obliguje organ do sprawdzenia czy został wykonany, z drugiej uświadamia zobowiązanemu konieczność wykonania go we właściwym czasie.  Organ może określić termin, a nawet sposób jego wykonania.

Fotoradary, szkolenia i drogi, czyli bezpieczeństwo kierowców samochodów służbowych w MŚP w Polsce

Ograniczanie emisji spalin w UE w 2013 r. - skutki dla przedsiębiorców

Decyzja o cofnięciu uprawnień

Osoby bez uprawnień do prowadzenia pojazdów nie spełniają wymogów określonych w ustawie lub nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi czy tramwajami lub  został wobec nich orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Mogą to być również kierowcy z krajowym prawem jazdy, wydanym za granicą, wobec których został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub którzy otrzymali orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania.

Uprawnienia do prowadzenia pojazdów mogą zostać odebrane na mocy decyzji starosty. Nastąpi to jednak w wypadku niepoddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, jak również uzyskania negatywnego wyniku egzaminu państwowego w związku z kontrolą sprawdzenia kwalifikacji.

Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku:

1) stwierdzenia:

a) istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem na podstawie orzeczenia lekarskiego;

b) istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem na podstawie orzeczenia psychologicznego;

2) utraty kwalifikacji na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3,

3) niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b;

4) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Sprawdzenie kwalifikacji w egzaminie państwowym

Artykuł 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami wskazuje, iż sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega:

1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem;

2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji;

3) osoba ubiegająca się o:

a) przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,

b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

W związku z powyższym, należy uznać, iż zarówno decyzję o wydaniu prawa jazdy jak również decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, wydaje wyłącznie właściwy w tym przedmiocie organ - starosta.

W przypadku zaistnienia wyżej wskazanych zdarzeń, a także po wydaniu decyzji starosty, kierowca traci uprawnienia, które mogą jednak zostać przywrócone.


Zwrot zatrzymanego prawa jazdy a przywrócenie uprawnień

Uprawnienia odebrane na mocy decyzji administracyjnej starosty mogą zostać przywrócone. Odbywa się to również na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez starostę. Nastąpi to jednak dopiero po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie uprawnień a także po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Od przywracania uprawnień należy jednakże odróżnić kwestię zwrotu zatrzymanego prawa jazdy. Zastosowanie bowiem będą miały tutaj przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

W szczególności będzie to § 11 ust. 2 pkt. b, który stanowi, iż w wyniku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, na który kierowca został skierowany w celu kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, zwraca się zatrzymane prawo jazdy.

Warunkiem jednak zastosowania tego przepisu jest skierowanie kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w razie przekroczenia przez niego 24 punktów karnych. Skierowanie to następuje na mocy decyzji starosty na wniosek wojewódzkiego komendanta policji.

Do momentu niepoddania się sprawdzeniu kwalifikacji lub uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu państwowego, kierowcy wciąż przysługują uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Na potwierdzenie powyższego twierdzenia należy wskazać tezę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 2009 r., o sygn.. akt III SA/Łd 111/09, zgodnie z którą zatrzymanie prawa jazdy stanowi chwilowe zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami.

Jednocześnie warto podkreślić, iż nawet w świetle tego wyroku, zatrzymanie prawa jazdy nie skutkuje jednocześnie utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Prawo jazdy a uprawnienia do prowadzenia pojazdów

Zgodnie z art. 4 ustawy o kierujących pojazdami, prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym posiadane uprawnienia, a zgodnie z art. 3 ustawy, ,,kierującym pojazdem może być osoba  posiadająca umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz posiadająca odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem”.

Kodeks wykroczeń rozróżnia sytuację, w której pojazd prowadzony jest bez dokumentów lub bez uprawnienia. Zgodnie z art. 95 kodeksu wykroczeń, za prowadzenie pojazdu bez dokumentów  na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania czy ruchu, kierowca podlega karze grzywny do 250 zł lub naganie.. Kodeks wykroczeń wskazuje również na sytuację, w której osoba, nie posiadając uprawnień do prowadzenia, prowadzi pojazd, podlega karze grzywny.

Jednak prowadząc pojazd i posiadając uprawnienia (w sytuacji, kiedy nie została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień), lecz nie posiadając dokumentu uprawniającego do kierowania lub używania pojazdu, możemy narazić się na usunięcie go z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości jego zabezpieczenia w inny sposób, zgodnie z art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. b.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polska głosowała przeciw zakazowi sprzedaży nowych samochodów spalinowych

  Polska głosowała przeciw zakazowi sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku - napisała we wtorek na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wyraziła ponadto przekonanie, że w 2026 r. plany w tym zakresie zostaną zweryfikowane.

  UE: Polska głosowała przeciwko przedłużeniu o 12 miesięcy środków nadzwyczajnych mających ograniczyć zapotrzebowanie na gaz

  Podczas wtorkowego posiedzenia unijnych ministrów odpowiedzialnych w rządach swoich krajów za kwestie energetyki Polska głosowała przeciwko przedłużeniu o 12 miesięcy środków nadzwyczajnych mających ograniczyć zapotrzebowanie na gaz - poinformowała dziennikarzy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  Jak zatrzymać klienta w czasach recesji?

  Ostatnie informacje GUS-u nt. sprzedaży detalicznej potwierdzają pogłębienie recesji konsumenckiej. Odnotowano kolejne spadki zarówno rok do roku (5%), jak i w stosunku do poprzedniego miesiąca (3,6%). Szczególnie więc teraz – gdy zmagamy się z rosnącym kosztem utrzymania biznesu i spadkiem popytu na niektóre towary i usługi – marki potrzebują przemyślanych rozwiązań, które pomogą przyciągnąć konsumenta. Czego natomiast on oczekuje od firm i z jakim typem klienta mamy obecnie do czynienia?

  Ładowarki dla elektrycznych ciężarówek przy autostradach. Nowy pomysł UE

  Ładowarki dla elektrycznych ciężarówek przy autostradach i znowelizowane rozporządzenie AFIR toruje drogę dla elektrycznych napędów.

  Pozytywnie zbuntowana

  Teorie zarządzania to modele bez gwarancji sukcesu. Dlaczego,? A to dlatego, że podejmując się działalności gospodarczej, nie zastanawiamy się w jakim stylu będziemy zarządzać. To my przedsiębiorcy tworzymy biznes i my kreujemy udane lub czasami mniej udane kryteria kierowania firmą. Szczególnie ważne to, jakimi szefami jest się w firmach, które nie są ogromnymi, globalnymi korporacjami, traktującymi anonimowo swoich pracowników, będących jedynie numerkami w Excelu. To tacy przedsiębiorcy jak ja, mają szansę bezpośredniego kontaktu z członkami naszej wielkiej, firmowej rodziny. I przede wszystkim budowania swojego niepowtarzalnego stylu zarządzania.

  Mitsubishi zaprezentuje 16 nowych modeli. Nowy plan rozwoju marki

  Mitsubishi zaprezentuje 16 nowych modeli. To efekt ogłoszenia trzyletniego średniookresowego planu na lata fiskalne 2023-2025 "Challenge 2025".

  Wynalazek pod ochroną, czyli po co firmom patent i jak go zdobyć

  Do Urzędu Patentowego RP rokrocznie wpływa ponad 4 tys. wniosków o udzielenie patentu na wynalazek. Najwięcej, bo blisko połowa zgłoszeń pochodzi od podmiotów sektora gospodarki. Drugie wysokie miejsce zajmują wnioski o ochronę patentową składane przez szkoły wyższe i to one najczęściej, bo w 70 proc. przypadków, rozpatrywane są pozytywnie. Dla porównania, firmom patent udzielany jest średnio na co drugi zgłoszony wynalazek. Jak wskazują specjaliści od ochrony własności intelektualnej ta statystyka mogłaby wyglądać lepiej, gdyby zgłaszający korzystali z profesjonalnego wsparcia i odpowiednio opisywali swoje rozwiązania. Oto przykłady dobrych praktyk oraz wskazówki, gdzie polskie firmy mogą zasięgnąć doradztwa, aby właściwie chronić swoje nowatorskie projekty.

  Ceny mieszkań w lutym 2023. Raport

  W ostatnich miesiącach obserwujemy nieustanne zmiany cen mieszkań. W listopadzie spadły, w grudniu wzrosły, w styczniu ponowie spadły. A co działo się z cenami mieszkań w lutym? Jak wygląda sytuacja na rynku kredytów hipotecznych? Czy złagodzenie przez KNF Rekomendacji S obudziło rynek kredytów? I jak na rynek wpłynie zapowiadany Kredyt 2 procent?

  Na jakie dofinansowanie do pomp ciepła i fotowoltaiki możemy liczyć w 2023 r.?

  Dofinansowanie na pompy ciepła i fotowoltaikę. Działania mające na celu poprawienie efektywności energetycznej budynków, a także zakładanie instalacji fotowoltaicznych, cieszą się ogromną popularnością. Z jednej strony pozwalają na znaczące zmniejszenie rachunków, a z drugiej gwarantują bezpieczeństwo energetyczne oraz cieplne. W przypadku tego typu inwestycji, zarówno w przypadku nowego domu, jaki i modernizacji już istniejącego, można liczyć na rządowe wsparcie finansowe. Pomoc ta wydaje się niezbędna, gdyż zgodnie z wynikami Raportu Polskiego Alarmu Smogowego, aż 4 mln domów w naszym kraju wymaga poprawy efektywności energetycznej. 

  Czemu wymiana opon na letnie jest tak ważna?

  Czemu wymiana opon na letnie jest tak ważna? Dostosowanie typu opon do sezonu to kwestia bezpieczeństwa. Więcej na ten temat w naszym tekście.

  Niebezpieczny kierowca, czyli jaki? Oto opinia Polaków

  Niebezpieczny kierowca? Dziś przedstawimy opinie Polaków na ten temat i dane wynikające ze statystyk policyjnych.

  Toyota Prius 2023. Rezerwacje na nową hybrydę ruszyły

  Toyota Prius 2023 to nowa hybryda plug-in z Japonii. Właśnie wystartowały w Polsce rezerwacje na model. Na razie to jedynie rezerwacje online.

  Straty w branży chemicznej w 2022 r.

  Branża farb dekoracyjnych w 2022 r. zanotowała minimalny spadek. Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – zmalała r/r o 3,4%, do 2,32 mld PLN w 2022 r*. W roku 2021 dynamika wynosiła 3,2% na plus.

  Jak kontrolować finanse firmy, gdy gospodarka hamuje?

  Płynność finansowa świadczy o zdolności przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań, dokonywania zakupów i korzystania z usług. Zachowanie jej na optymalnym poziomie definiuje właściwe zarządzanie firmą. Pozwala między innymi uniknąć zatorów płatniczych oraz skupić się na rozwoju biznesu. Wyzwaniem dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości, jest spowolnienie gospodarcze, które potwierdzają najnowsze dane GUS.

  Czy samochód elektryczny ma akumulator rozruchowy?

  Czy samochód elektryczny ma akumulator rozruchowy? Kierowcy często zastanawiają się nad tym czy elektryk ma akumulator rozruchowy 12V.

  Małe firmy walczą z inflacją, Polskim Ładem i skutkami wojny w Ukrainie

  Wojna w Ukrainie i inflacja miały znaczący wpływ na działalność mikro i małych przedsiębiorstw w 2022 roku. Z kolei przepisy Polskiego Ładu, które miały obniżyć podatki, zdaniem 80% właścicieli firm okazały się niesprawiedliwe – wynika z Badania Polskiej Przedsiębiorczości, zleconego przez inFakt agencji Smartscope.

  Toyota Proace Verso kamper. Oto nowa zabudowa Tanuki

  Toyota Proace Verso kamper zyskała nową wersję. Auto otrzymuje wyposażenie kempingowe skonfigurowane przez doświadczonych podróżników.

  Auta elektryczne we flocie. AstraZeneca kupiła 190 Volkswagenów

  Auta elektryczne we flocie? Tak, mogą się sprawdzić. AstraZeneca kupiła właśnie 190 e-Volkswagenów z rodziny ID. Choć raczej nie kupiła, a wynajęła.

  Jak wybrać nowe opony? Wybór sercem czy rozumem?

  Jak wybrać nowe opony? Właściwie dobrane opony skrócą drogę hamowania pojazdu nawet o kilkanaście metrów. Warto pamiętać też o zasadzie 3P.

  Jak wprowadzać regulacje chroniące prywatność danych każdego użytkownika? [KOMENTARZ]

  Innowacje i regulacje to dwa ważne czynniki, które mają znaczący wpływ na rozwój każdej branży, w tym bezpieczeństwa informacji. Pytanie o to, czy regulacje hamują, czy inspirują innowacje?  Aby rozstrzygnąć ten dylemat (i uczcić początek nowego sezonu F1), użyjmy przykładów sportów motorowych Formuły 1 i jej nowych przepisów jako analogii do zrozumienia relacji pomiędzy innowacjami i regulacjami w bezpieczeństwie informacji- analizuje Neil Tracker z firmy Netskope.

  Łapki na kierownicę. Nowa akcja policji. O co w niej chodzi?

  Łapki na kierownicę to akcja policji, która ma uświadomić jakie zagrożenia niesie za sobą używanie telefonu komórkowego w czasie prowadzenia pojazdu.

  Amarok 2023. Cena modelu startuje od 229 000 zł netto

  Amarok 2023. Cena nowego pick-up`a Volkswagena przestała być tajemnicą. Co więcej, zamówienia na model można już składać u dealerów marki.

  Warzywa coraz droższe! Cena cebuli wzrosła o ponad 55 proc.

  Ceny warzyw. Wzrosty cen warzyw coraz bardziej dają po kieszeniach Polakom. Przyczyną jest niekorzystny splot wielu okoliczności – od pogodowych i ekonomicznych po czysto polityczne. Rekordy bije np. cebula, której ceny rdr. poszły w górę o ponad 55%. Na dużym plusie jest też marchew ze wzrostem o przeszło 47% rdr. Ceny mogą spadać, ale dopiero latem. Jednak niczego nie można przewidzieć na 100%. Możliwe jest też, że pójdą jeszcze bardziej w górę. Jedno jest niemal pewne, że przed Wielkanocą warzywa raczej nie potanieją.

  Odcinkowy pomiar prędkości. Tunel pod Świną kolejnym punktem na mapie

  Odcinkowy pomiar prędkości. Tunel pod Świną zostanie włączony do sieci pomiarowej GITD. W Świnoujściu na odcinku drogi DK93 rusza budowa OPP.

  Prognoza MFW: wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. około 0%

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. wyniesie 0,3 proc. W roku 2024 wzrośnie do 2,4 proc., a w 2025 będzie to już 3,7 proc. Prognozy MFW zostały przedstawione na piątkowej konferencji prasowej.