| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Rekompensata pieniężna za pracę w nadgodzinach

Rekompensata pieniężna za pracę w nadgodzinach

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie i dodatek w wysokości 50% lub 100%. Jego wysokość zależy od tego, kiedy taka praca była wykonywana. Pracownicy wynagradzani stawką prowizyjną otrzymują rekompensatę pieniężną za nadgodziny w postaci wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umówionej prowizji. Ponadto przysługuje im dodatek obliczony według zasad właściwych do ustalenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, którego podstawę stanowi 60% wynagrodzenia.

Za pracę nadliczbową pracownikowi przysługują dwie alternatywne formy rekompensaty:

● pieniężna – która obejmuje normalne wynagrodzenie i dodatek, lub

● czas wolny – za który należne jest normalne wynagrodzenie.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Departament Prawny GIP w piśmie z 21 kwietnia 2009 r., sygn. GPP-306-4560-32/09/PE/RP, stwierdził, że:

Pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku finansowej rekompensaty przekroczeń dobowych (wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych) wtedy, gdy przed terminem płatności wynagrodzenia za pracę przypadającym bezpośrednio po wystąpieniu godzin nadliczbowych z przekroczenia normy dobowej pracownik wystąpi z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego bądź pracodawca oznaczy w grafiku pracownika termin udzielenia czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.

Wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny dla pracowników wynagradzanych prowizyjnie

W przypadku pracowników otrzymujących wyłącznie zmienne wynagrodzenie za pracę, bez wyodrębnionej stawki godzinowej lub miesięcznej, np. prowizyjne, wysokość rekompensaty finansowej, tj. wynagrodzenie i dodatek za pracę nadliczbową stanowi:

● wynagrodzenie – jego wysokość określa prowizja uzyskana za wykonane zadania (osiągnięte wyniki) w nadgodzinach,

● dodatek – obliczany od 60% podstawy wymiaru, na którą składa się łączne wynagrodzenie za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych (a w przypadku znacznego wahania składników wynagrodzenia – w okresie maksymalnie 12 miesięcy) poprzedzających miesiąc wystąpienia nadgodzin.

Ustalając podstawę wymiaru dodatku, trzeba pamiętać o katalogu składników niezaliczanych do tej podstawy, np. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłatach za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, wynagrodzeniu za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy i wynagrodzeniu za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (§ 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; dalej rozporządzenie urlopowe).

Aby obliczyć wysokość dodatku, należy:

Krok 1. Zsumować wynagrodzenie faktycznie wypłacone w okresie 3 lub maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania nadgodzin.

Krok 2. Otrzymaną podstawę wymiaru z Kroku 1 pomnożyć przez 60%.

Krok 3. Wynagrodzenie otrzymane w Kroku 2 podzielić przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego ustala się to wynagrodzenie.

Krok 4. Stawkę otrzymaną w Kroku 3 pomnożyć przez % dodatku i liczbę godzin, za które przysługuje dodatek.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes  cały artykuł: Jak obliczyć rekompensatę pieniężną za pracę w nadgodzinach przysługującą pracownikom wynagradzanym prowizyjnie

W artykule omówiono również zmiany w składnikach wynagrodzenia a ponowne ustalanie podstawy wymiaru dodatku.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »