Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Malta a zwolnieniowe i tabelaryczne systemy opodatkowania dochodów spółek kapitałowych

Krzysztof Jan Majczyk
Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta
Malta a zwolnieniowe i tabelaryczne systemy opodatkowania dochodów spółek kapitałowych
Malta a zwolnieniowe i tabelaryczne systemy opodatkowania dochodów spółek kapitałowych
fot. Fotolia
Atrakcyjność zaliczeniowego maltańskiego systemu opodatkowania dochodów spółek kapitałowych w stosunku do tabelarycznych i zwolnieniowych systemów opodatkowania dochodów spółek kapitałowych – omawia Krzysztof Jan Majczyk.

1. Pojęcie i rodzaje nieklasycznych systemów opodatkowania dochodów spółek kapitałowych

1.1. Pojęcie systemu podatkowego

Nieklasyczne systemy podatku dochodowego od osób prawnych to systemy mające na celu zmniejszenie / wyeliminowanie podwójnego opodatkowania w wymiarze ekonomicznym (ang. systems to reduce / eliminate economic double taxation)

Nieklasyczne systemy podatku dochodowego od osób prawnych: system tabelaryczny, system zwolnień i system zaliczeń (ang. corporate tax systems, Schedular, exemption and imputation system)

System tabelaryczny to system, w którym zyski spółek kapitałowych podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, ale dywidendy są opodatkowane jako oddzielna kategoria dochodów (ang. schedular system- profits are subject to corporation tax, but dividends are taxed as a separate category of income).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

System zwolnień  to system, w którym dochody z dywidend są zwolnione z opodatkowania dochodów w całości lub w części (określony procent dywidendy) (ang. exemption system - dividend income is exempt from income taxation, either fully or partially  - certain % of the dividend).

System zaliczeń to system, w którym podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie spółki kapitałowej jest w całości lub w części przypisany na podatek dochodowy należny od dywidend na poziomie wspólnika, tak, że podatek dochodowy od osób prawnych służy jako przedpłata za (część) tego podatku dochodowego (ang. imputation system - corporation tax at company level is fully or partially imputed onto the income tax due on the dividends at shareholder level, such that the corporation tax serves as a prepayment for (part of) this income tax).

W ten sposób wspólnicy otrzymują zaliczkę na poczet całości lub części podatku dochodowego od osób prawnych przypadającego na zyski, z których wypłacono dywidendy, który to kredyt może zostać ustalony na poczet podatku dochodowego należnego od tych dywidend (ang. Thus, shareholders receive an imputation credit for all or part of the corporation tax attributable to the profits out of which the dividends were paid, which credit can be set against the income tax due on these dividends).

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

1.2. Pojęcie stóp rentowności systemów podatkowych

W charakterystyce systemów ustaliliśmy stopy rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników w różnych systemach opodatkowania przedsiębiorstw, ilustrując je przykładami liczbowymi.

Stopa rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników to iloraz całkowitego zysku netto przedsiębiorstwa/ wspólnika  do zysku brutto przedsiębiorstwa/ wspólnika czyli do zysk operacyjnego, przed opodatkowaniem podatkami dochodowymi, według różnych, niżej wymienionych  systemów opodatkowania przedsiębiorstw.

Względna stopa rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników to różnica między stopą rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników w systemie pełnego zaliczenia a stopą z innego systemu opodatkowania przedsiębiorstw.

2. Zwolnieniowy system opodatkowania przedsiębiorstw (ekonomicznego podwójnego opodatkowania zysków ze zwolnieniem części dywidend wspólników z opodatkowania)

2.1. Pojęcie systemu zwolnieniowego

System zwolnień redukuje ekonomiczne podwójne opodatkowanie przedsiębiorstw w ten sposób, że dochody wspólników z dywidend są opodatkowywane tą samą stawką, co zysk operacyjny spółek kapitałowych, lecz dywidendy są zwolnione z opodatkowania PITem w części  a nawet w całości (określony procent dywidendy).

Przykład nr 1.
W systemie zwolnienia części ekonomicznego dochodu z opodatkowania podatkiem zwalniane jest 50% z dywidendy w wysokości 65 000 j.p. z podstawy opodatkowania podatkiem PIT, a zatem zaledwie 32 500 j.p. mnożymy przez tą samą czyli 35% stawkę CIT i otrzymujemy kwotę CIT w wysokości 11 375 j.p.
Całkowite ekonomiczne (efektywne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego spółki kapitałowej wyniesie aż 35 000 j.p. (CIT) + 11 375 j.p. (CIT) = 46 375,5 a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania będzie wyższa, bo aż 46,4 %.
Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie klasycznym do dyspozycji wspólnika – spółki kapitałowej pozostanie trochę więcej, bo 53 625 j.p.

2.2. Zwolnieniowy system opodatkowania przedsiębiorstw (ekonomicznego podwójnego opodatkowania zysków i zwolnienia części dywidend wspólników)

System zwolnień redukuje ekonomiczne podwójne opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych w ten sposób, że dochody wspólników z dywidend są opodatkowywane tą samą stawką, co zysk operacyjny spółek kapitałowych, lecz dywidendy osób fizycznych są zwolnione z opodatkowania PITem w całości lub w części (określony procent dywidendy).

Przykład nr 2.
W tabelarycznym systemie opodatkowania, występuje nadal podwójne opodatkowanie, mianowicie dochód spółki kapitałowej  w wysokości 100 000 j.p. zostaje pomnożony przez 35% stawkę CIT, w skutek czego powstaje podatek CIT w wysokości 35 000 j.p.
Po pomniejszeniu dochodu spółki kapitałowej w wysokości 100 000 j.p. o w/w CIT w wysokosci 35 000 j.p. pozostaje dywidenda (zysk dla wspólników) w wysokości 65 000 j.p.
W/w dywidenda w wysokości 65 000 j.p. jest ponownie podawana opodatkowaniu, mianowicie  w systemie zwolnienia zwalniane jest 50% z dywidendy po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodów spółki kapitałowej, a zatem z kwoty 65 000 j.p. z podstawy opodatkowania podatkiem PIT od osób fizycznych zostaje wyłączone 32 500 j.p., a zatem zaledwie 32 500 j.p. jest mnożone przez tą samą 35% stawkę PIT, w skutek czego powstaje podatek PIT w wysokości 11 375 j.p.

Całkowite ekonomiczne (efektywne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego spółki wyniesie aż 35 000 j.p. (CIT) + 11 375 j.p.  (PIT) = 46 375,5 j.p. a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania będzie wyższa, bo wyniesie aż 46,4 %. Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie klasycznym do dyspozycji wspólnika – osoby fizycznej pozostanie trochę więcej, bo 53 625 j.p.

3. Tabelaryczny system opodatkowania przedsiębiorstw (redukcji ekonomicznego podwójnego opodatkowania dywidend wspólników na rzecz podwójnego odrębnego opodatkowania dywidend wspólników

Tabelaryczny system opodatkowania dochodów wspólników, w tym dochodów spółek kapitałowych redukuje częściowo ekonomiczne podwójne opodatkowanie spółek kapitałowych w ten sposób, że dywidendy wspólników takich spółek traktowane są jako odrębna kategoria dochodów podatkowych i są opodatkowywane oddzielną stawką podatkową CIT od stawki podatkowej właściwej dla opodatkowania zysków operacyjnych spółek kapitałowych CIT. System tabelaryczny stosują byłe republiki Pribałtyjska – nowi członkowie Unii Europejskiej - Litwa, Łotwa i Estonia.

Przykład nr 3.
W tabelarycznym systemie opodatkowania również występuje nadal podwójne opodatkowanie, mianowicie dochód spółki kapitałowej  w wysokości 100 000 j.p. zostaje pomnożony przez 35% stawkę CIT, w skutek czego powstaje podatek CIT w wysokości 35 000 j.p.
Po pomniejszeniu dochodu spółki kapitałowej w wysokości 100 000 j.p. o w/w CIT w wysokości 35 000 j.p. pozostaje dywidenda (zysk dla wspólników) w wysokości 65 000 j.p.
W/w dywidenda w wysokości 65 000 j.p. jest ponownie podawana opodatkowaniu, mianowicie jest mnożona, tym razem przez odrębną 10% stawkę podatku CIT, w skutek czego powstaje kolejny podatek CIT w wysokości 6500 j.p.

Całkowite efektywne (ekonomiczne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego spółki kapitałowej wyniesie 35 000 j.p. (CIT) + 6 500  (CIT) = 41 500, a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania będzie niższa, bo wyniesie zaledwie 41,5%. Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie tabelarycznym do dyspozycji wspólnika – spółki kapitałowej pozostanie trochę więcej, niż w klasycznym systemie podwójnego opodatkowania (bez jakiejkolwiek częściowej redukcji opodatkowania, wynikającej z systemu tabelarycznego), bo 58 500 j.p.

3.2. Tabelaryczny system opodatkowania przedsiębiorstw (system ekonomicznego podwójnego odrębnego opodatkowania dywidend wspólników)

System tabelaryczny redukuje ekonomiczne podwójne opodatkowanie przedsiębiorstw w ten sposób, że dywidendy wspólników traktowane są jako odrębna kategoria dochodów podatkowych i są opodatkowywane oddzielną stawką podatkową PIT od stawki podatkowej właściwej dla opodatkowania zysków operacyjnych spółek kapitałowych CIT.  System tabelaryczny stosują Litwa, Łotwa i Estonia.

Przykład nr 4.
W systemie tabelarycznym dywidendę w wysokości 65 000 j.p. zostaje ponownie poddana opodatkowaniu przez pomnożenie przez odrębną 20% stawkę PIT od osób fizycznych, w skutek czego powstaje podatek PIT w wysokości 13 000. Całkowite efektywne (ekonomiczne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego spółki kapitałowej wyniesie 35 000 j.p. (CIT) + 13 000 j.p. (PIT) = 48 000 j.p., a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania dochodu spółek kapitałowych będzie niższa, bo zaledwie 48%. Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie tabelarycznym do dyspozycji wspólnika spółki kapitałowej pozostanie trochę więcej, niż w sytemie klasycznego, czyli podwójnego opodatkowania a mianowicie 52 000 j.p.


4. Atrakcyjność zaliczeniowego maltańskiego systemu opodatkowania dochodów spółek kapitałowych w stosunku do tabelarycznych i zwolnieniowych systemów opodatkowania dochodów spółek kapitałowych

W/w zagadnienia reguluje ustawa o opodatkowaniu przychodów menedżerskich (ang. Income Management Tax Act w skrócie ITMA).

Ustalmy najpierw przychód maltańskiej spółki kapitałowej (ang. Malta Company) w wysokości 100 000 j.p. (ang. Income is gross amount). Sposób ustalania przychodu takiego podmiotu podatkowego określa art.31 ITA.

Zgodnie z art.56 (6) ITA, stawka podatku dochodowego od dochodu maltańskiej spółki kapitałowej CIT wynosi 35 %, a zatem kwota podatku CIT wyniesie 35 000 j.p.

Wielkość dywidendy do wypłacenia wspólnikom spółki kapitałowej (ang. dividend payment) określona jest w art.59 (1) (a) ITA, a w naszym przykładzie wyniesie 65 000 j.p.

Zgodnie z art.31 ITA, łączne przychody wspólników maltańskiej spółki kapitałowej z tytułu dochodu spółki są równe tyle samo, co dochód spółki przed CIT czyli w naszym przykładzie – 100 000 j.p.

Najważniejsze w atrakcyjności maltańskiego systemu podatków dochodowych jest jednak podatkowe rozliczenie osoby fizycznej będącej wspólnikiem maltańskiej spółki kapitałowej.

Przypomnijmy, iż zgodnie z art.56 ITA, stawka PIT od dywidendy wspólników – osób fizycznych wynosi zaledwie 20% (Malta Tax) czyli w naszym przykładzie – 20 000 j.p.

Natomiast zgodnie z art.60 ITA, stawka podstawowego podatku dochodowego PIT od dochodów osob fizycznych, który musi być pobrany przez spółkę od wspólników i wpłacony fiskusowi wynosi aż 35%, a zatem podatek PIT dla nich wyniesie aż 35 000 j.p. (ang. Imputation credit).

Maltański system podatków dochodowych pozwala na pomniejszenie Malta tax (PIT) w stawce 20% czyli kwoty rozliczeniowej 20 000 j.p. (nigdy nie wpłaconej, a  jedynie zadeklarowanej w deklaracji PIT przez osoby fizyczne, będące wspólnikami spółek kapitałowych) o zaliczeniowo wpłacony fiskusowi przez spółkę kapitałową podatek PIT w stawce 35 % czyli o kwotę 35 000 j.p., a zatem pozwala takim osobom fizycznym na żądanie zwrotu całości podatku dochodowego wpłaconego przez spółkę na dobro wspólników, przy całkowitej legalizacji podatkowej ich dywidend jako źródeł dochodów podatkowych ze spółki kapitałowej. (ang. refund of excess imputation tax credit – art. 48 (1) ITMA).

Widzimy, iż zadeklarowany PIT w stawce 20% w wysokości 20 000 j.p. (Malta tax), pomniejszony o kwotę wpłaty 35 000 j.p. z tytułu zaliczeniowego CIT (zaliczeniowy kredyt – ang. imputation credit) zwalnia, w wartościach względnych, wspólnika – osobę fizyczną z podatku PIT (Malta tax), przynajmniej z tego tytułu, a jak wiemy, dla przedsiębiorcy to najważniejszy typ dochodów.

Jednak to nie wszystko. Jeżeli policzymy w/w odejmowanie, to w wartościach bezwzględnych fiskus winien zwrócić połączonemu ekonomicznie podmiotowi, bez różnicy – wspólnikowi czy spółce pozostałe 15 000 j.p. jest to możliwe dzięki zapisowi art. 48 (1) ITMA.

W/w przepis pozwala wspólnikowi na żądanie zwrotu od fiskusa nadwyżki podatku dochodowego PIT od zysków spółki kapitałowej w stawce 35%, kredytowo pobranego zaliczonego przez spółkę od wspólnika na poczet 35% PIT, a zatem uprawnione jest nie tylko:

1. zaliczenie wpłat PIT na poczet podatku CIT od tej samej podstawy opodatkowania (dochodów wspólników/ spółki kapitałowej), ale także

2. obniżka stawki efektywnego (ekonomicznego) pojedynczego podatku dochodowego od osób fizycznych z 35% stawki (podatku dochodowego osób fizycznych od całości dochodów czyli także od zysków i dywidend razem wziętych) do 20% stawki podatku dochodowego osób fizycznych od zysków spółek/ dywidend wspólników – spółek kapitałowych,

3. żądanie zwrotu na rzecz osoby fizycznej nadpłaconego kredytowo podatku PIT w stawce podstawowej (od dochodów osób fizycznych jako takich) z powodu opodatkowania tylko jako wspólnika spółki kapitałowej w stawce 20%.

Krzysztof Jan Majczyk

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Coraz więcej sztucznej inteligencji w handlu

  Wartość wdrożeń sztucznej inteligencji na globalnym rynku detalicznym w 2023 roku ma wynieść 10,76 mld dolarów. To dopiero początek.

  Onboarding – wdrożenie do pracy zdalnie. Jak zwiększyć efektywność?

  Praca zdalna daje możliwości, które jeszcze kilka lat temu były nieosiągalne. Coraz więcej organizacji stawia na ten model, dając możliwość pracy z własnego domu czy nawet z drugiego końca świata. O ile samo działanie jest już w większości przypadków bezproblemowe, warto zwrócić uwagę na proces wdrożenia w świat nowej organizacji i nowych obowiązków. 

  Wymiana opon na letnie 2023. Kiedy, jak i za ile? Sprawdźmy

  Wymiana opon na letnie 2023, czyli dziś przygotujemy dla kierowców tabletkę wiedzy na ten temat. Kiedy zmienić opony, o czym pamiętać i ile to kosztuje w 2023 roku?

  Czy 2023 Będzie Znów Rokiem Obligacji? Co z akcjami?

  Ubiegły rok na rynkach finansowych stał bez wątpienia pod znakiem obligacji. Wzrosty oprocentowania obligacji wystąpiły na niemal wszystkich znaczących rynkach. Oprocentowanie obligacji rosło zarówno w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jak i na amerykańskim rynku obligacji. Roczny wzrost na amerykańskich obligacjach dziesięcioletnich wyniósł 62,35%.

  Najem instytucjonalny – sektor PRS z ambitnymi planami budowy

  Przedłużający się konflikt w Ukrainie oraz znacznie obniżona zdolność kredytowa ludzi zwiększają popyt na wynajem mieszkań i tym samym wpływają na rozwój rynku PRS w Polsce. Według danych Eurostatu z 2021 roku, w Unii Europejskiej około 30 proc. ludności mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, podczas gdy w Polsce tylko około 13 proc.

  Czy można dostać mandat z kamery? I to na kilka sposobów

  Czy można dostać mandat z kamery? Oczywiście że tak. Co więcej, sposobów zdobywania nagrań służby mają co najmniej kilka. Poznajmy je.

  Mitsubishi L200 2024. Tak będzie wyglądać nowe wcielenie pick-up`a

  Mitsubishi L200 2024, czyli kolejna generacja modelu ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku lub na początku kolejnego. Co wiadomo o modelu?

  Volkswagen ID.2all. Tak będzie wyglądać elektryczne Polo?

  Volkswagen ID.2all zapowiada koncepcję dostępnej, elektrycznej mobilności dla Europejczyków. Jest rozmiarów modelu Polo. Trafi zatem do segmentu B.

  Na co zwracają uwagę najemcy mieszkań wybierając mieszkanie?

  Pieniądze to nie wszystko. Długa lista pytań od lokatorów do właścicieli mieszkań na wynajem                  

  Dlaczego warto kupić mieszkanie w kamienicy?

  Mieszkania w kamienicach przeżywają prawdziwy renesans! Oto 3 powody, dla których warto je teraz kupić.

  Dane GUS o sprzedaży detalicznej – komentarz rynkowy

  Główny Urząd Statystyczny opublikował wczoraj dane na temat sprzedaży detalicznej w lutym 2023. Porównując rok do roku spadła ona aż o 5 proc. (rok temu w lutym zanotowano wzrost o 8,1 proc.), a w porównaniu ze styczniem spadek wyniósł 3,6 proc.

  Przewoźniku - dopilnuj nowego obowiązku, jeśli nie chcesz stracić zezwolenia

  Pakiet mobilności ponownie o sobie przypomina. Zgodnie ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym, przewoźnicy są zobowiązani do spełnienia kolejnego obowiązku. Chodzi o przepis, wprowadzający konieczność zgłoszenia ilości zatrudnionych kierowców. W tym roku oświadczenie należy zgłosić już do 31 marca, a brak wypełnienia formalności może wiązać się poważnymi konsekwencjami dla przewoźników.

  Po kryzysie niektórych banków USA, cały świat patrzy na Fed

  Śmiało można stwierdzić, że dzisiejsza decyzja ws. stóp procentowych w USA, jest jedną z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych w ciągu ostatnich lat. Wszystko za sprawą niedawnych wydarzeń, gdy po rynkach rozlała się fala systemowych zagrożeń w sektorze bankowym. Jeszcze przed upadkiem SVB, rynkowy konsensus zakładał, że marcowe posiedzenie amerykańskiego Federalnego Komitetu Otwartego Rynku pozostawi po sobie podwyżkę stóp o 50 pb. Przewidywania te spotkały się z falą krytyki ze strony największych banków na Wall Street. Sytuacja jednak uległa zmianie. Jaka więc będzie decyzja Fedu i co się zmieniło w kwestii dolara? 

  Coraz więcej Polek zakłada własny biznes

  Jednym z kluczowych wyzwań wymienianych przez respondentki jest niewystarczająca wiedza na temat formalności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz niechęć do ryzyka.

  SCT Warszawa. Warszawscy rodzice chcą ostrzejszych restrykcji

  SCT w Warszawie powstanie. Siedem postulatów wobec władz Warszawy wystosowała wspólna inicjatywa rodziców i ruchów społecznych. O co wnoszą?

  Kobieta z misją nie tylko gospodarczą

  Przedsiębiorcy, którzy w swoim regionie zrobili już wszystko, mogą nadal dużo zrobić w krajach gdzie brakuje tego, w czym oni się wyspecjalizowali. O misjach gospodarczych opowiada Beata Drzazga – Przedsiębiorca Wizjoner, który czerpie radość i energię z pomagania w biznesie i w życiu innym ludziom. 

  Mercedes GLB 2023. Lifting mocno delikatny. Zmian zbyt wiele nie ma

  Mercedes GLB 2023, czyli SUV niemieckiej marki przeszedł właśnie lifting. Co zmieniło się w modelu? Zmian prawie nie widać. To dobrze czy źle?

  Samochód do strefy czystego transportu. O czym pamiętać kupując auto używane?

  Samochód do strefy czystego transportu to pojęcie, którym Polacy interesują się coraz mocniej. O czym powinien pamiętać podczas zakupu mieszkaniec SCT?

  Kolizji mniej, ale likwidacja szkód coraz droższa...

  Kolizji mniej, ale likwidacja szkód coraz droższa? To zdanie idealnie opisuje zeszłoroczną sytuację na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

  Czy ChatGPT pomoże w walce z cyberprzestępczością?

  ChatGPT stał się groźnym narzędziem w rękach cyberprzestępców. Jednak, jak przekonują eksperci z Sophos, ten zaawansowany model językowy, zdolny do pisania i analizowania nawet dłuższych tekstów, może być również bardzo pomocny w walce z hakerami i internetowymi oszustami. Sztuczną inteligencję da się z powodzeniem wykorzystać do namierzania podejrzanej aktywności, filtrowania wiadomości e-mail czy przeciwdziałania cyberatakom z wykorzystaniem komponentów wbudowanych w system Microsoft Windows (LOLBin). 

  Mitsubishi Eclipse Cross Ralliart. PHEV z rajdowym sznytem. Tylko sznytem

  Mitsubishi Eclipse Cross Ralliart to nowa wersja japońskiego coupe SUV-a napędzanego hybrydą plug-in. Zmiany? Te dotyczą tylko stylizacji. Szkoda...

  Mercedes GLA 2023. Mały SUV z Niemiec przeszedł drobny zabieg

  Mercedes GLA 2023, czyli mniejszy z niemieckich SUV-ów przeszedł lifting. W jego ramach nieznacznie zmienił się design, ale i paleta silników.

  Toyota Hilux powstała w 1968 roku. Kończy właśnie 55 lat!

  Toyota Hilux zadebiutowała na rynku w roku 1968. A więc jak nietrudno policzyć, powoli zbliża się do wieku emerytalnego. Tyle że pick-up ani myśli się zatrzymywać!

  Polacy kochają mięso, jedzą je nawet 6 razy w tygodniu! Jakie wybierają najczęściej?

  Polacy jedzą dużo mięsa. Prawie czterech na dziesięciu badanych sięga po nie zazwyczaj 2-3 razy w tygodniu. Co trzecia osoba robi to nawet 4-6 razy w tym czasie. Na co dzień rodacy wybierają drób i wieprzowinę, ale ważne miejsca na liście zakupowej zajmują też ryby i owoce morza. Z kolei wołowina plasuje się wysoko w kategorii mięs jadanych od czasu do czasu. Natomiast dziczyzna i jagnięcina są rzadko wybierane przez konsumentów. Takie wnioski płyną z ogólnopolskiego badania Kantar Polska i Grupy BLIX, przeprowadzonego na próbie blisko 1,8 tys. konsumentów.

  Śniadanie biznesowe w Gdańsku: sygnaliści w firmie, zmiany w prawie pracy 2023, ochrona danych osobowych

  18 kwietnia 2023 r. w Gdańsku odbędzie się Śniadanie biznesowe – prawo w pigułce, poświęcone praktycznym zagadnieniom prawnym obowiązującym przedsiębiorców w 2023 r. Szkolenie organizuje Rödl & Partner. Partnerem medialnym szkolenia są: portal Infor.pl, organizacja pracodawców „Pracodawcy Pomorza”, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze, a także Brytyjsko-Polska Izba Handlowa. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.