| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Finanse i rozwój > Kredyt technologiczny 2015 - inwestycja w innowacje

Kredyt technologiczny 2015 - inwestycja w innowacje

Dobra wiadomość dla wszystkich polskich przedsiębiorców czekających na rozpoczęcie konkursów dotacyjnych z nowej perspektywy unijnej - już w pierwszym kwartale 2015 roku wystartuje kolejna odsłona kredytu technologicznego. To rodzaj dofinansowania, dzięki któremu możliwa jest spłata części zaciągniętego w banku kredytu na wdrożenie innowacyjnych technologii. W kolejce czeka już wielu chętnych – jak więc przygotować się do startu, by nie przegapić swojej szansy?

Kredyt technologiczny był jednym z najpopularniejszych konkursów organizowanych w ramach unijnej perspektywy na lata 2007-2013. Według danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do połowy listopada zawarto aż 686 umów o dofinansowanie, a dodatkowo około 100 zostało już zatwierdzonych do realizacji. Średnia wysokość bezzwrotnej pożyczki wyniosła nieco ponad 2,5 mln zł, jednak wiele firm wnioskowało o wsparcie w maksymalnej kwocie 4 mln zł. Zainteresowanie kredytem technologicznym przerosło oczekiwania Ministerstwa oraz zaplanowany budżet, w związku z czym zdecydowano o ograniczeniu ilości konkursów do zaledwie trzech edycji. Dlatego, mimo że szczegóły i terminy konkursu nie zostały jeszcze ogłoszone, warto już dziś zacząć przygotowania do składania wniosków.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Innowacyjny Rozwój dla MSP

Już wiadomo, że w nowej perspektywie 2014-2020 konkurs nazywać się będzie Kredytem na innowacje technologiczne i zorganizowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Skierowany będzie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i służyć ma wdrożeniu nowych technologii, a co za tym idzie, podniesieniu konkurencyjności rodzimych firm na rynku międzynarodowym. Szczegółowych warunków naboru jeszcze nie znamy, ale wiele z nich można wywnioskować z poprzednich konkursów. Największą zaletą programu z pewnością będzie bezzwrotny charakter otrzymanej premii technologicznej. Mamy dzięki temu możliwość spłaty znacznej części zaciągniętego przez nas kredytu na innowacje z otrzymanej w ramach konkursu dotacji. Taka dopłata może wynieść nawet 6 mln złotych.  – Dofinansowanie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R, własnych lub zakupionych, i związane z tym wydatki np. zakup budynków, nabycie lub wytworzenie środków trwałych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how – mówi Ewelina Posmyk-Kowalska, Konsultant ds. funduszy UE Grupy ECDF. – Kredyt na innowacje technologiczne zwiększy dostęp przedsiębiorstw do komercyjnych źródeł finansowania, czyli kredytów udzielanych przez sieci banków komercyjnych, na których spłatę w normalnych warunkach nie mogliby sobie pozwolić.

Jak uzyskać kredyt technologiczny?

Dla kogo premia?

Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego muszą spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim ważne jest posiadanie zdolności kredytowej. Niezbędnym elementem wnioskowania o dotację jest uzyskanie tzw. promesy kredytowej – pisemnego przyrzeczenia udzielenia kredytu – od banku komercyjnego. Tylko wtedy otrzymaną w przyszłości dotację możemy wykorzystać do spłaty części otrzymanego w ten sposób kapitału. Dofinansowanie może wynieść nawet 70% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich, a sam kredyt – do 75% wartości inwestycji. Warto przed ubieganiem się o dotację sprawdzić Mapę Pomocy Regionalnej, w której znajdziemy informację, na jakie maksymalne dofinansowanie możemy liczyć. Jeśli na przykład wnioskodawca realizuje inwestycję o wartości kosztów kwalifikowanych 3 mln zł, otrzymuje na ten cel 2 250 000 zł kredytu technologicznego, a pozostała część to wkład własny, który może zostać sfinansowany innym, komercyjnym kredytem. Część zaciągniętego w ten sposób zobowiązania można pokryć w ramach premii technologicznej. I tak, jeśli w regionie, w którym realizowana jest inwestycja, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45%, to otrzymamy 1 350 000 zł bezzwrotnej dotacji, a do spłaty pozostanie nam kredyt na kwotę 900 000 zł i pokrycie wcześniej wspomnianego wkładu własnego w wysokości 750 000 zł.

Warto również skupić się na rzeczowym i finansowym określeniu ram projektu oraz precyzyjnym zdefiniowaniu nowej technologii i źródła jej pochodzenia – określeniu, czy są to rozwiązania własne, poparte pracami badawczymi i czekające na opatentowanie, czy też technologia zakupiona od podmiotów trzecich. Konieczne jest potwierdzenie gotowości do realizacji planowanej inwestycji już na etapie aplikowania o dofinansowanie. Jeśli więc nasz projekt zakłada wprowadzenie własnej technologii, warto z wyprzedzeniem wszcząć procedurę ochronną np. w formie zgłoszenia patentowego lub zastrzeżenia wzoru użytkowego dla wdrażanych innowacji, ponieważ rozpatrzenie tych wniosków może zająć nam nawet kilka miesięcy.

Kredyt technologiczny – czym jest i komu się przyda?

Czego się wystrzegać?

– Najczęstszymi błędami popełnianymi przy składaniu wniosku o  przyznanie kredytu technologicznego są źle przygotowane bądź niepełne dokumenty aplikacyjne oraz niewłaściwa interpretacja zapisu o innowacyjności wdrażanej technologii – tłumaczy Ewelina Posmyk-Kowalska z ECDF. – Należy pamiętać, że wspominana w warunkach konkursu „nowa technologia” nie może być po prostu nowatorską maszyną. Premia technologiczna obejmuje bowiem zakup rozwiązań, które jedynie pomogą nam wdrożyć innowacyjną technologię w naszym przedsiębiorstwie, a nie urządzeń, które same w sobie są innowacyjne.  – Do wniosku o dofinansowanie należy więc dołączyć opinię stwierdzającą, że wdrażana technologia jest innowacją,  której okres stosowania na świecie jest nie dłuższy niż 5 lat. Podmiotami, które taką opinię mogą wydać, są jednostki naukowe i centra badawczo-rozwojowe, które nie są powiązane z przedsiębiorcą lub stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim np. uczelnie wyższe, Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich czy instytuty badawcze – dodaje Ewelina Posmyk-Kowalska. Warto również pamiętać, że inwestycja, na którą chcemy pozyskać środki, nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku.

Zastrzyk dla gospodarki

Największymi beneficjentami kredytu z poprzedniego rozdania były zdecydowanie firmy produkcyjne oraz sektor przetwórstwa przemysłowego. – Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji jest bardzo potrzebne polskim przedsiębiorcom mówi Karol Walkowiak z firmy Walbet, która była beneficjentem kredytu technologicznego w poprzedniej perspektywie. – Dzięki otrzymanej premii technologicznej w wysokości ponad 2,5 mln złotych zwiększyliśmy skalę produkcji, podnieśliśmy poziom innowacyjności przedsiębiorstwa oraz zaczęliśmy świadczyć usługę, która obecnie nie jest oferowana przez konkurencję. Wdrożona w ramach projektu technologia pozwoliła nam wyeliminować wcześniejsze wady, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów świadczenia usługi – dodaje. Jednak na unijnych dotacjach zyskał cały polski rynek. Według danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich latach zanotowano dynamiczny wzrost zgłoszeń patentowych dokonanych przez podmioty krajowe – z 2 392 w 2007 roku do aż 4 237 w roku 2013. Związane jest to ściśle z wdrażanymi innowacyjnymi technologiami, których implementacja była możliwa dzięki funduszom pozyskanym przez polskich przedsiębiorców m. in. w ramach kredytu technologicznego. Program ten, jako jeden z instrumentów wsparcia sektora MSP, przyczynił się również do wzrostu nakładów na badania i rozwój. Z danych Eurostatu wynika, że wydatki na prace B+R w 2013 roku w Polsce stanowiły 0,87% PKB, co jest wynikiem o ponad 20% wyższym niż w roku 2010. Powoli więc dążymy do wskazanego w strategii Europa 2020 celu, aby nakłady na innowacje osiągnęły poziom 1,7 proc. PKB.

Kredyt technologiczny będzie najprawdopodobniej pierwszą okazją dla polskich przedsiębiorców, by skorzystać z unijnych pieniędzy w nowej perspektywie. Biorąc pod uwagę niezwykłą popularność konkursu w poprzednim rozdaniu, a także fakt, że w konkursie mogą wziąć udział również beneficjenci z poprzednich edycji, warto już teraz przemyśleć możliwość wystartowania. Rzetelnie i z wyprzedzeniem przygotowane dokumenty aplikacyjne mogą stać się kluczem do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności naszej firmy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »