REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady zawieszania działalności gospodarczej

Marek Pasiński
Radca prawny
 Julia Regulska
Aplikantka radcowska
Jak zawiesić działalność gospodarczą?
Jak zawiesić działalność gospodarczą?
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jeżeli chcesz zawiesić na jakiś czas swoją działalność gospodarczą – koniecznie przeczytaj o najnowszych zmianach w przepisach dotyczących tej kwestii.

Z dniem 31 marca 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 18, poz. 97) określające tryb zgłaszania zawieszenia działalności gospodarczej oraz jej wpisu do ewidencji.

REKLAMA

REKLAMA

Stanowią one swoiste uzupełnienie procesu tworzenia ram prawnych zapoczątkowanych ustawą z 10 lipca 2008 r. O zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2008 r. nr 141, poz. 888), dzięki którym osoby prowadzące działalność gospodarczą zyskały w końcu możliwość okresowego zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności.

Obowiązujące przed tym dniem przepisy nie pozwalały na wykonywanie działalności gospodarczej z przerwami, jako niezgodnej z ideą podejmowania tego rodzaju aktywności zawodowej, bez wyrejestrowania przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej.

Tak ukształtowany stan prawny rodził liczne komplikacje po stronie przedsiębiorców, którzy ze względu na przemijające trudności finansowe lub też sezonowość świadczonych przez siebie usług nie byli w stanie w sposób stały opłacać, ani składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, ani też odprowadzać podatku.

Przedsiębiorca uprawniony

W świetle wskazanej nowelizacji przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Za takiego uznaje się przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Oznacza to jednocześnie, że przytoczony przepis nie obejmuje osób pracujących dla danego przedsiębiorcy na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak na przykład umowa zlecenia.

W tym kontekście należy również pamiętać, że w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne wyłącznie pod warunkiem zawieszenia jej przez wszystkich wspólników.

Okres zawieszenia

Zawieszenie działalności gospodarczej może być dokonane na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA


Czynności prowadzące do zawieszenia

Chcąc okresowo zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien przede wszystkim złożyć wniosek o wpis o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej we właściwym miejscowo organie ewidencji działalności gospodarczej.

Minister Sprawiedliwości ustalił odrębnym rozporządzeniem wzór nowych wniosków o wpis o zawieszeniu działalności gospodarczej. Wzory takich wniosków dostępne będą w gminnych placówkach prowadzących ewidencje.

W treści wniosku powinno się znaleźć podobnie, jak dotychczas, oznaczenie przedsiębiorcy – jego nazwa lub firma, nr PESEL, jego numer ewidencyjny, nr NIP, siedziba i adres miejsca zamieszkania oraz okres, na jaki zawiesza on działalność, albo też data planowanego wznowienia działalności. Ponadto do wniosku należy dołączyć oświadczenie o nie zatrudnianiu pracowników.

Polecamy: serwis PIT

Bieg okresu zawieszenia działalności rozpoczyna się w dniu wskazanym przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Okres ten może zostać określony przez przedsiębiorcę w sposób dowolny, zarówno poprzez wskazanie określonych dat, jak i ustalenie ilości miesięcy, na jaką działalność zostaje zawieszona. W świetle regulacji ustawowych do formalnego zawieszenia nie może jednak dojść wcześniej, niż w dniu złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.

Nieco inaczej rzecz się będzie miała w przypadku skuteczności zawieszenia działalności w odniesieniu do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne lub podatki. Chwilą początkową dla zawieszenia obowiązku odprowadzania składek jest tu pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek.

Wznowienia działalności przedsiębiorca może natomiast dokonać poprzez złożenie w odpowiednim organie ewidencji działalności gospodarczej wniosku o wpis o wznowieniu działalności. Zgłoszenia takiego należy dokonać przed upływem terminu wskazanego przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu. Poza danymi identyfikacyjnymi przedsiębiorcy we wniosku powinien znajdować się również termin planowanego podjęcia działalności. Do chwili złożenia takiego wniosku działalność gospodarczą uważa się za zawieszoną. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym za moment krańcowy zawieszenia przyjmuje się dzień poprzedzający dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku nie złożenia przez przedsiębiorcę w ustawowym terminie 24 miesięcy takiego wniosku, organ ewidencyjny dokona z urzędu jego wykreślenia z rejestru. Wskazana czynność będzie musiała być jednak poprzedzona wezwaniem przedsiębiorcy w terminie 30 dni do złożenia wniosku o wpis wznowienia.

Polecamy: serwis VAT

Po dokonaniu wpisu do ewidencji o zawieszeniu działalności lub też jej wznowieniu przez przedsiębiorcę organ ewidencyjny prześle niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni, dane z wniosku o wpis do ewidencji do właściwych instytucji, w tym do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej miejscowo jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Opłaty

Zarówno wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności, jak i wniosek o jej wznowienie będą zwolnione z opłaty skarbowej.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie przerwy

W czasie, w którym działalność gospodarcza pozostaje zawieszona przedsiębiorca nie może podejmować nowych czynności związanych z prowadzeniem działalności, ani też osiągać z niej bieżących przychodów.

Nie chodzi tu jednak o całkowite zaprzestanie działań. Należy bowiem zauważyć, że przedsiębiorca zgodnie z przepisem art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma prawo podejmować wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz przyjmować należności. Ma też prawo, a nawet obowiązek regulować zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jak również brać czynny udział w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z przedmiotową działalnością. Ponadto jest on zobowiązany realizować wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa i podlega kontroli na zasadach przewidzianych dla tej grupy przedsiębiorców.

Wiążąca interpretacja organu

Zgodnie z omawianymi unormowaniami przedsiębiorca uzyskał nadto możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu, czy to do dyrektora izby skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy innych urzędów o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia danin publicznych w indywidualnej sprawie. W treści wniosku powinny się znaleźć dane identyfikujące przedsiębiorcę oraz dokładny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własne stanowisko w sprawie.

Przedstawienie stanowiska przez organ jest dokonywane w drodze decyzji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od chwili złożenia wniosku. Przysługuje od niej odwołanie. Wskazana interpretacja zawiera stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Składając wniosek o wydanie interpretacji przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 40 złotych, którą należy wpłacić w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie, organ pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.

Wskazana decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jeśli jednak zastosuje się on do zawartych w niej wskazówek, organ nie może obciążyć go jakimikolwiek opłatami, sankcjami administracyjnymi, ani też finansowymi. Stwarza to po stronie przedsiębiorcy swego rodzaju pewność, że nawet jeśli organ zmieni zdanie, nie poniesie on żadnych konsekwencji.

Jeśli jednak przedsiębiorca stwierdzi, że przedstawione stanowisko jest dla niego niekorzystne, może postąpić inaczej, jednak wówczas działa już na własne ryzyko.

Wprowadzone ostatnią nowelizacją zmiany z całą pewnością zmierzają do urzeczywistnienia idei swobodnego wykonywania działalności gospodarczej. Zakładając własną działalność nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak na przestrzeni dłuższego czasu będzie ona realizowana.

Zobacz: Pomoc de minimis dla zakładów pracy chronionej

Chaos towarzyszący starej, niesformalizowanej procedurze zawieszania wykonywania działalności gospodarczej prowadził często do powstawania po stronie przedsiębiorców, bez ich wiedzy astronomicznych zaległości w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego. Przedstawiona powyżej regulacja, miejmy nadzieję, rozwiąże ostatecznie problemy przedsiębiorców rodzące się często w tym obszarze.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Hotele podnoszą ceny, ale to nie odstrasza Polaków. Ich obłożenie rośnie

Według informacji przekazanych przez "Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego", obłożenie hoteli w Polsce systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc. Wyniki majowe okazały się lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W Polsce pije się coraz mniej piwa i coraz więcej browarów ma kłopoty finansowe

Browary w Polsce mając oraz więcej problemów, a zwłaszcza kłopotów finansowych. W ciągu ostatnich pięciu lat spożycie piwa spadło o jedną czwartą a długi branży są 23 razy wyższe (!) niż w 2018 roku. Rynek kurczy się choć piwo to wciąż najchętniej kupowany alkohol w Polsce.

 

Od dziś ważna zmiana w prawie transportowym: taksówkarz i kurier muszą mieć polskie prawo jazdy. Będzie paraliż tych usług

Taksówkarz i kurier od dziś tylko z polskim prawem jazdy. Dziś, w poniedziałek 17 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, w myśl której wszyscy kierowcy oferujący odpłatny przejazd w ramach wszystkich dostępnych aplikacji będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Jak wpłynie to na branżę i naszą codzienną rzeczywistość?

Branża handlowa w letargu. Co czwarta firma obawia się mniejszych zamówień, a co druga wysokich cen

Branża handlowa w Polsce jest jedyną, która nie wyszła nawet na krótko z kryzysu w ciągu minionych dwóch lat. Menadżerowie nie widzą wciąż sprzyjających okoliczności do prowadzenia biznesu w handlu – ani teraz, ani w najbliższej przyszłości.

REKLAMA

Budownictwo narzeka na brak kredytów i sięga po faktoring, to za sprawą coraz wyższych nieregulowanych na czas wzajemnych zobowiązań

Wskaźniki koniunktury poprawiają się i coraz więcej firm prognozuje poprawę płynności. Ale szukające finansowego wsparcia przedsiębiorstwa z budownictwa nie zawsze mogą liczyć na przychylność banków w staraniach o kredyt. Stały się za to klientem numer jeden dla firm faktoringowych. Dotyczy to zwłaszcza mikrofirm.

Pieniądze z KPO. Kto zyska, a kto może stracić?

W ramach KPO do Polski trafiło już 7 mld euro. Czy optymizm inwestycyjny sprawi, że w Polsce na każdym kroku będzie plac budowy, a inflacja znów poszybuje w górę? Które firmy mogą rekordowo zyskać? A kto straci?

Finansowanie ze środków UE. Z jakich programów mogą korzystać przedsiębiorcy z MŚP?

Z jakich programów finansowania może skorzystać przedsiębiorca w 2024 roku? Unia Europejska kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie przedsiębiorców z MŚP. Stawia na różnorodne programy i ułatwienia, które mają na celu stymulowanie innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności firm w UE.

Od 12 czerwca zapłacisz okiem za zakupy. W których sklepach?

12 czerwca w pięciu salonach Empik w całej Polsce rozpoczyna się pilotażowy program płatności biometrycznych. To innowacyjne rozwiązanie opiera się na fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy. Dostawcą tej technologii jest polski fintech PayEye, we współpracy z Planet Pay. Program jest pierwszym tego rodzaju w Europie i działa w ramach programu Mastercard Biometric Checkout.

REKLAMA

Będzie zakaz nowych licencji na transport międzynarodowy, zablokuje zakładanie jednoosobowych firm

Planowany przez Ministerstwo Infrastruktury pomysł zakazu wydawania licencji dla transportu międzynarodowego może okazać się dużym problemem dla polskich przewoźników. To praktycznie zakaz zakładanie nowych jednoosobowych firm. Ponadto blokada zakupu nowych ciężarówek.

Mikrofirmy budowlane mogą się pożegnać z kredytami?

Przeterminowane zaległości firm budowlanych to już ponad półtora miliarda złotych. Większość zadłużonych przedsiębiorców to mikrofirmy. Prognozowana poprawa płynności wcale nie oznacza, że firmy mogą liczyć na kredyty bankowe.

REKLAMA