reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Kto może prowadzić bingo pieniężne?

Kto może prowadzić bingo pieniężne?

Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Jednym z rodzajów gry losowej jest gra bingo pieniężne.

W grach bingo pieniężne uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek. Unormowania prawne przewidują, że do prowadzenie salonu gry bingo pieniężnych wymagane jest uzyskania zezwolenia.

Kto udziela zezwolenia?

Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na stronie internetowej urzędu informację o złożeniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu, przedmiotu wniosku oraz miejscowości, której wniosek dotyczy. Jeżeli o zezwolenie, którego wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi i przeprowadzi przetarg.

Polecamy: serwis Reklama

Kto może się ubiegać o zezwolenie?

O zezwolenie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują:
- legalność źródeł pochodzenia kapitału;
- niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;
- niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne powinien zawierać:
- odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
- oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;
- informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
- dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad salonem gry bingo pieniężne; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
- opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany salon gry bingo pieniężne, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;
- odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będzie urządzana gra bingo pieniężne, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych - zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu);
- przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;
- szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy;
- opis organizacji i funkcjonowania salonu gry bingo pieniężne, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej;
- studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;
- projekty regulaminów gier lub zakładów wzajemnych;
- proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, które podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w zezwoleniu, złożyć, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, zabezpieczenie finansowe w wysokości 600.000 zł - w przypadku prowadzenia salonu gry bingo pieniężne;
- pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji salonu;
- dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:
a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,
b) w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;
- aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
- oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza jedną setną kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw, określonych w art. 299 Kodeksu karnego;
- aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Polecamy: serwis Prawo konkurencji

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Ekspert:

Monika Serwatka

Aplikantka radcowska

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.

VAT 2021. Podatki część 239.90 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama