REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Słownik pojęć

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Wartość końcowa

Określona w umowie leasingu kwota, za jaką finansujący zobowiązuje się sprzedać korzystającemu przedmiot leasingu.

Umowa sprzedaży

Umowa zawierana pomiędzy finansującym i dostawcą/sprzedawcą, na podstawie której finansujący nabywa do dostawcy/sprzedawcy przedmiot leasingu.

Umowa leasingu

Umowa, na mocy której finansujący zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa nabyć rzecz od określonego zbywcy, na warunkach zaznaczonych w tej umowie.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu od wszelkiego ryzyka.

REKLAMA

Specyfika przedmiotu leasingu

Określenie w umowie leasingu rzeczy oddawanych w leasing.

Przedmiot leasingu

Są to środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Promesa leasingowa

Przyrzeczenie zawarcia umowy leasingowej na ustalonych warunkach.

Poręczenie

Jest to jedna z form zabezpieczenia umowy leasingu.

REKLAMA

Okres umowy leasingu

Czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa leasingu, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona. Okres leasingu jest determinowany stawką amortyzacji danego przedmiotu leasingu.

Odpisy amortyzacyjne

Część wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, którą podatnik zalicza do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie zapewniające nabywcy polisy udzielenie przez ubezpieczyciela pomocy prawnej przy sprzedaży samochodu itp.

Likwidacja szkód

Zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyny i odpowiedzialności za daną szkodę.

Leasing zwrotny

Jest to szczególny rodzaj leasingu zarówno operacyjnego, jak i finansowego.

Leasing operacyjny

Rodzaj leasingu, w którym przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do składniku majątku finansującego. Ma on prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania rzeczy.

Leasing finansowy

Charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku korzystającego. Dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, które są dla niego kosztem warz z odsetkami.

Leasing denominowany

Rodzaj leasingu, w którym umowy leasingowe zobowiązują korzystającego do zapłaty czynszów i innych opłat wynikających z umowy w walucie polskiej.

Leasing bezpośredni

Rodzaj leasingu, w którym finansujący jest równocześnie producentem przedmiotu leasingu.

Koszt uzyskania przychodu

Dla korzystającego są to opłaty z tytułu leasingu operacyjnego wraz z kosztem eksploatacji przedmiotu leasingu.

Korzystający

Strona umowy leasingu, której finansujący oddał przedmiot leasingu do używania w zamian za zapłatę umówionego wynagrodzenia w postaci czynszu leasingowego.

Karta paliwowa

Jest to karta płatnicza umożliwiająca bezgotówkowe płacenie za wszelkiego rodzaju paliwa na stacjach benzynowych. Dzięki karcie kierowca nie musi wozić gotówki na paliwo, płaci kartą, a faktura przychodzi bezpośrednio na adres firmy.

Data wymagalności

Termin, w którym dana należność powinna zostać zapłacona.

Data wydania

Ustalony w umowie leasingu dzień wydania korzystającemu przedmiotu leasingu.

Czynsz leasingowy

Comiesięczna opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu.

CFM (ang. Car Fleet Management)

Zarządzanie flotą samochodową to profesjonalna opieka i nadzór nad parkiem samochodowym klienta. Jest to sposób zarządzania samochodami firmowymi wykorzystywany szczególnie w celu optymalizacji kosztów utrzymania firmowej floty.

Cesja

Jest to zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej.

Aneks

Dokument, który jest zapisem zmian dokonanych zgodnie z wolą stron w umowie leasingowej

Amortyzacja podatkowa

Odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według zasad przewidzianych w ustawach o podatkach dochodowych. W odróżnieniu od amortyzacji rachunkowej, amortyzacja podatkowa dokonywana jest wyłącznie dla potrzeb obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących podatkowe koszty uzyskania przychodów.

Amortyzacja

Amortyzacja - proces utraty wartości majątku trwałego.

REKLAMA