Kategorie

Koszt kredytu można obniżyć nawet o 200 tys. zł

Katarzyna Siwek
Specjalista Home broker
Jerzy Węglarz
inforCMS
Przed zaciągnięciem kredytu warto zacisnąć pasa i zaoszczędzić pieniądze na wkład własny. Można w ten sposób obniżyć nominalny koszt zakupu mieszkania na kredyt o ponad 200 tys. zł – wynika z analizy Expandera. Wymaga to jednak dużej dyscypliny i odkładania co miesiąc ok. 900 zł.

Najtańszy kredyt mieszkaniowy w złotych oferuje obecnie BZ WBK. Marża wynosi 1,35%, a oprocentowanie w lipcu 5,78%. Załóżmy, że kredytobiorca chce kupić mieszkanie warte 300 tys. zł i sfinansować ten zakup w całości z kredytu na 30 lat. Gdyby bank nie wymagał wkładu własnego, rata wynosiłaby ok. 1756 – wynika z szacunków Expandera. Niestety maksymalna dopuszczalna przez bank wartość kredytu do wartości nieruchomości, tzw. wskaźnik LTV, to 80%. Zatem w BZ WBK kredytobiorca może zadłużyć się maksymalnie na 240 tys. zł. Szacunkowa rata takiego kredytu to 1405 zł.

Bank Pocztowy

BOŚ

BZ WBK

Rata

2 000 zł

2 137 zł

1 756 zł

Marża

2,50%

3,10%

1,35%

Wkład własny

nie

nie

20%

Kredyt na 300 tys. zł, 30 lat

Wkład własny, albo droższy kredyt

Jeżeli kredytobiorca nie dysponuje wkładem własnym z kwocie 60 tys. zł może wybrać droższy bank, który sfinansuje zakup nieruchomości w 100%, bądź odkładać w celu zgromadzenia wymaganej kwoty. Kredytu bez wkładu własnego o stosunkowo niskiej marży udzielą np. Bank Pocztowy i BOŚ. W pierwszym przypadku przyjęliśmy stawkę 2,5%, a w drugim 3,1%. Szacunkowa rata kredytu wyniesie odpowiednio 2000 zł oraz 2137 zł. W obliczeniach nie uwzględniliśmy kosztów prowizji.

Brakujący wkład zwykle trzeba ubezpieczyć

Zarówno w Banku Pocztowym, jak i w BOŚ, zaciągnięcie kredytu na 300 tys. zł bez wkładu własnego będzie wymagało ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, czyli kwoty 60 tys. zł (standardowo banki wymagają wkładu na poziomie 20%). Założyliśmy, że ubezpieczenie nie jest doliczone do kwoty kredytu, a ponadto, że w trakcie okresu spłaty oprocentowanie kredytu oraz wartość nieruchomości nie ulegają zmianie. Nie uwzględniliśmy też zmiany wartości pieniądza w czasie. W sumie w Banku Pocztowym po 30 latach klient zapłaci ok. 724 tys. zł, a w BOŚ ok. 776 tys. zł (suma kapitału, odsetek i kosztów ubezpieczania).

Regularne oszczędzanie

Załóżmy, że przyszły kredytobiorca zamierza odłożyć 60 tys. zł na wkład własny w ciągu pięciu lat, aby skorzystać z tańszego kredytu. Jaką kwotę musi co miesiąc odkładać? Przyjęliśmy trzy warianty dosyć konserwatywnych inwestycji:

 • Przeciętna roczna stopa zwrotu w okresie oszczędzania wynosi 8%, „podatek Belki” płatny jest na koniec okresu oszczędzania
 • Przeciętna roczna stopa zwrotu wynosi 5%, „podatek Belki” płatny jest na koniec okresu oszczędzania
 • Przeciętna roczna stopa zwrotu wynosi 4,5%, oszczędności zwolnione są z podatku Belki

Poniżej zestawienie wyniku tych inwestycji oraz wysokość odkładanej co miesiąc kwoty:

Przykładowe scenariusze odkładania na wkład własny

Kwota odkładana co miesiąc

przeciętna roczna stopa zwrotu w okresie oszczędzania

„podatek Belki” 

kapitał po 5 latach

suma składek po 5 latach

850 zł

8%

na koniec okresu inwestycji

60 236 zł

51 000 zł

900 zł

5%

na koniec okresu inwestycji

60 514 zł

54 000 zł

910 zł

4,50%

brak 

60 563 zł

54 600 zł

Suma opłaconych składek w ciągu pięciu lat wynosi, w zależności od wariantu od 51 do 54,6 tys. zł. W obliczeniach nie uwzględniliśmy dodatkowych kosztów związanych z oszczędzaniem, np. przelewów bankowych czy opłat manipulacyjnych oraz zmiany wartości pieniądza w czasie.

5 lat oszczędzania i 25 lat spłaty kredytu

Reklama

Po pięciu latach oszczędzania kredytobiorca, który zgromadził wymagane 60 tys. zł, zaciąga kredyt w BZ WBK na 25 lat. Zakładamy, że poziom oprocentowania nie uległ zmianie. W sumie przez 30 lat kredytobiorca z naszego przykładu wydałby (najpierw płacąc składkę co miesiąc, a potem spłacając ratę) od 577,8 tys. zł do 581, 4 tys. zł w zależności od wariantu oszczędzania. To jest oczywiście duże uproszczenie, nie ma bowiem pewności osiągnięcia stopy zwrotu na założonym poziomie w ciągu pięciu lat, poza tym, w ciągu pięciu lat marże kredytowe z pewnością ulegną zmianie.

Obliczenia te wskazują jednak, że oszczędzanie na wkład własny może przynieść wymierne korzyści. W naszym przykładzie jest to oszczędność w zależności od wybranego wariantu oszczędzania oraz banku kredytującego, od 215 tys. do 271 tys. zł.

Łączne koszty kredytu

 

Bank Pocztowy 

BOŚ 

BZ WBK 

Okres kredytowania

30 lat

30 lat

5 lat oszczędzania, 25 lat kredytowania

suma rat

724 tys. zł*

776 tys. zł*

505 tys. zł - 509 tys. zł**

*suma rat powiększona o koszt ubezpieczenia niskiego wkładu
**suma rat powiększona o sumę składek zapłaconych przez 5 lat

Wysokie koszty najmu

Analizując korzyści płynące z oszczędzania na wkład własny trzeba jednak uwzględnić to, że zaciągając kredyt na 100%, kredytobiorca może dosyć szybko w nim zamieszkać. Tymczasem brak własnego lokum przez pięć lat może oznaczać konieczność ponoszenia wysokich kosztów najmu. Według majowego raportu szybko.pl i Expandera za wynajęcie jednopokojowego mieszkania trzeba zapłacić przeciętnie 1080 zł w Poznaniu, 1120 zł w Krakowie, 1300 zł we Wrocławiu czy 1460 zł w Warszawie. W przypadku Poznania po 60 miesiącach łączny koszt najmu wyniesie 64,8 tys. zł, a w Warszawie 87,6 tys. zł. To wciąż nie przekreśla sensu oszczędzania na wkład (mieszkając we własnym mieszkaniu też trzeba ponosić opłaty eksploatacyjne, ale są one znacznie niższe), jednak czyni je mniej opłacalnym.

Książeczka mieszkaniowa

Jakie możliwości oszczędzania ma osoba, która chce zgromadzić kapitał na wkład własny? Na rynku nie ma wyboru produktów stworzonych specjalnie z myślą o takim oszczędzaniu. Kiedyś popularne było oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, objęte atrakcyjną ulga podatkową. W tym roku bank PKO BP reaktywował książeczki mieszkaniowe. Ich oprocentowanie zależy od zadeklarowanego okresu oszczędzania, wynoszącego 12, 24 lub 36 miesięcy oraz zgromadzonej kwoty. Minimalna pierwsza i kolejna wpłata to 200 zł. W przypadku osoby z naszego przykładu byłby jednak problem z oszczędzaniem w ramach książeczki przez pięć lat. Nie ma bowiem możliwości wyboru takiego okresu w momencie podpisywania umowy. Aby oszczędzać dokładnie przez pięć lat klient musiałaby wybrać okres roczny i następnie przedłużać go co roku przez cztery kolejne lata (można bowiem przedłużyć oszczędzanie tylko na taki okres, jaki został wybrany na początku). Jest to o tyle niekorzystne, że wybierając od razu dłuższy okres, klient otrzymałby wyższe oprocentowanie. W przypadku okresu 3-letniego oprocentowanie wynosi 4,3% do czasu zgromadzenia 10 tys. zł, 4,6% dla salda od 10 tys. zł oraz 5% dla salda ponad 50 tys. zł (dla 12 miesięcy jest to odpowiednio: 4%, 4,3% oraz 4,7%). Książeczki mieszkaniowe zwolnienie są z „podatku Belki”. Osoby, które je założą, mogą otrzymać zniżkę m.in. w prowizji z tytułu kredytu mieszkaniowego w PKO BP.

Konto oszczędnościowe

Alternatywą może być odkładanie na koncie oszczędnościowym. Według stanu na 06.07.2009 oprocentowanie kont oszczędnościowych wynosi przeciętnie 4,15% dla kwoty 5 tys. zł. Większość kont objętych jest podatkiem Belki. Jednak przykładowo w Eurobanku, dzięki zastosowaniu dziennej kapitalizacji odsetek, oszczędności do sumy 15 tys. zł nie są opodatkowane. Ponieważ jeden klient może otworzyć w banku w sumie pięć kont, może na nich odłożyć bez podatku maksymalnie 75 tys. zł. Konto oprocentowane jest 6,06% w skali roku.

Zobacz też serwis: Lokaty

Regularne wpłaty do funduszy

Oszczędzanie na koncie czy z wykorzystaniem książeczki nie wymaga regularnych wpłat, zatem nie mobilizuje do oszczędzania. Alternatywą może być wybór programu systematycznego oszczędzania (w skrócie PSO) w jednym z TFI. Minimalna wpłata miesięczna wynosi najczęściej 50 lub 100 zł, czyli znacznie mniej, niż musi odkładać co miesiąc kredytobiorca z naszego przykładu, oszczędzający na wkład własny. W PSO nie ma zazwyczaj obowiązku dokonywania wpłat co miesiąc, wystarczy, aby uczestnik programu dokonał wpłaty raz do roku w kwocie odpowiadającej 12 miesięcznym składkom. Uczestnicy mają do wyboru od kilku do kilkunastu funduszy, do których trafia składka. Jeśli są to subfundusze funkcjonujące pod jednym „parasolem” uczestnik ma możliwość transferu środków między nimi bez konieczności każdorazowego opłacania podatku Belki. To podnosi efektywność inwestycji. Minimalny okres oszczędzania wynosi 3,5 lub 10 lat.

Zobacz też serwis: Inwestycje

Wybrane programy systematycznego oszczędzania w TFI

Nazwa TFI

Liczba funduszy dostępnych w ramach PSO

Minimalny okres oszczędzania

BPH TFI 

1 parasol - 10 subfunduszy

3 lata

BZ WBK AIB TFI 

w ramach jednego programu – jeden fundusz

Klient w każdej chwili może zrezygnować z oszczędzania. Konsekwencją rezygnacji z PSO przed upływem 5 lat jest strata ulgi w opłacie dystrybucyjnej

Aviva Investors TFI

1 parasol - 6 subfunduszy

3 lata

DWS Polska TFI 

6

4 lata

ING TFI

4

3 lata

KBC TFI 

1 parasol - 5 subfunduszy, 2 fundusze

nie został określony, im dłużej klient oszczędza w ramach PSO, tym większą zniżkę w opłacie manipulacyjnej dostaje

Legg Mason TFI 

4

brak

Millennium TFI

5 subfunduszy

2 lata

Pioneer Pekao TFI 

13 funduszy, 12 subfunduszy

5 lat  lub 10 lat

PKO TFI

6

3 lata

TFI PZU 

6

PI PRESTIŻ nie narzuca uczestnikom żadnych wymagań odnośnie długości okresu oszczędzania

SEB TFI 

6

3 lata

SUPERFUND TFI 

1

3 lata , 5 lat

Union Investment TFI 

1 parasol - 18 subfunduszy

5 lat

Źródło: Expander, TFI, stan na grudzień 2008 r.

Portfel musi być dopasowany do celu i horyzontu inwestycyjnego

Reklama

Bogata jest też oferta programów regularnego oszczędzania z wykorzystaniem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. W przypadku takich produktów minimalny okres oszczędzania jest jednak dłuższy i wynosi zazwyczaj 10 lat lub więcej. Dlatego nie jest to najlepszy wybór dla kredytobiorcy z naszego przykładu, który oszczędza przez pięć lat. Jeżeli jednak osoba, która chce kupić mieszkanie oszczędza już w programie np. emerytalnym, może do niego otworzyć subkonto, które nie jest ograniczone minimalnym okresem oszczędzania. Programy regularnego oszczędzania oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, m.in. Aegon, Aviva, Axa, Credit Agricole, Generali czy Skandia. Programy oparte na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferują znacznie szerszy wybór funduszy, do których może trafiać składka. Zwykle jest to kilkadziesiąt podmiotów o różnych strategiach, inwestujących w Polsce i za granicą.

W przypadku inwestycji w fundusze, zarówno ubezpieczeniowe, jak i zarządzane przez TFI, należy pamiętać o ryzyku inwestycyjnym. Przy 5-letnim okresie inwestycyjnym z naszego przykładu, udział akcji w portfelu, nawet przy wysokiej skłonności oszczędzającego do podejmowania ryzyka, nie powinien przekraczać 30%.

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.