reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Jak założyć firmę > Podejmowanie Działalności > Rejestrowanie działalności gospodarczej przez Internet w CEIDG

Rejestrowanie działalności gospodarczej przez Internet w CEIDG

REJESTRACJA FIRMY - Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca może zarejestrować swoją firmę przez Internet, posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG to system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informacje o przedsiębiorcach.

 

Dotychczasowe wpisy z Ewidencji Działalności Gospodarczej gminy przeniosą do CEIDG do końca grudnia 2011 r. Od 1 lipca 2011 r. obowiązują także istotne zmiany dla przedsiębiorców planujących zawiesić działalność gospodarczą. Zmiany te wprowadziła ustawa z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw; dalej: nowelizacja. 

 

CEIDG to scentralizowana ewidencja działalności gospodarczej dotychczas prowadzona lokalnie przez gminy. Zasady funkcjonowania CEIDG regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: usdg). Do zadań CEIDG będzie należało:

• ewidencjonowanie przedsiębiorców - osób fizycznych,

• udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,

• zapewnienie dostępu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,

• umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu (art. 23 usdg).

Umieszczenie przedsiębiorcy w CEIDG wiąże się z wymiernymi korzyściami dla niego. I tak np. - organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG (art. 38 ust. 5 usdg).

Do 31 grudnia 2011 r. organem ewidencyjnym w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG pozostaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Tym samym przedsiębiorcy, których wpisy nie zostały jeszcze przeniesione do CEIDG, będą swoje sprawy (np. zmiany wpisu) załatwiać tak jak dotychczas w gminie.

Tak jak dotychczas przedsiębiorcy będą mogli podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Przy czym przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Sam wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG (art. 25 ust. 3 usdg).

Wniosek o wpis do CEIDG będzie można złożyć:

1) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki (www.bip.mg.gov.pl/) lub na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl/). System teleinformatyczny CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o przyczynach nieprawidłowości wniosku,

2) w wybranym urzędzie gminy:

a) osobiście (z własnoręcznym podpisem),

b) poprzez wysłanie listem poleconym (własnoręczność podpisu potwierdzona notarialnie).

Wnioski o wpis do CEIDG składane za pośrednictwem elektronicznego formularza powinny być:

• opatrzone podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo

• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o profilach zaufanych ePUAP napiszemy w najbliższych numerach Mk), albo

• opatrzone podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych1, albo

• podpisywane w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (art. 29 usdg).

Uwaga! Nowelizacja wprowadziła możliwość przekazywania danych oraz informacji do CEIDG innymi niż ePUAP środkami komunikacji elektronicznej (np. pocztą elektroniczną).

Osoby fizyczne, planujące rozpocząć działalność gospodarczą, zgłaszają to od 1 lipca 2011 r. na formularzu CEIDG-1. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

• wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

• zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego podatnika lub płatnika (NIP),

• przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,

• zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Przy czym, tak jak dotychczas, zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA bezpośrednio do ZUS.

(...)

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne dla każdego (art. 38 ust. 1 usdg). CEIDG udostępni dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi, z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych (PESEL oraz adres zamieszkania, jeżeli nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej) - art. 37 usdg. Dane i informacje o przedsiębiorcy oraz informację o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu. Dostęp do informacji na temat przedsiębiorców będzie możliwy za pomocą wyszukiwarki internetowej. Dostęp do systemu CEIDG będzie możliwy także poprzez platformę ePUAP (art. 24 ust. 1 usdg).

Od 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, będą mogli złożyć oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania w organie ewidencyjnym CEIDG. Dotyczy to zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników rozliczających się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to możliwość, a nie obowiązek przedsiębiorcy. Podatnicy, którzy nie zgłoszą formy prowadzenia działalności do CEIDG, będą mogli złożyć wniosek na dotychczasowych zasadach do naczelnika urzędu skarbowego.


Podstawa prawana:

• art. 23, 24 i 37 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459

• ustawa z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764)

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Więcej czytaj w  artykule "Od 1 lipca 2011 r. można zarejestrować działalność przez Internet w CEIDG" na stronach Monitora Księgowego

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego
Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama