reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Słownik pojęć

Płatność zaliczkowa

Aktualizacja: 07.05.2010

Jeden ze sposobów wypłaty otrzymanego wsparcia. Dofinansowanie wypłacane jest w formie zaliczki (jednej lub kilku transzach) i refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Warunkiem koniecznym do jej otrzymania jest ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania. »

Mikroprzedsiębiorstwo

Aktualizacja: 26.04.2010

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz którego jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. »

Małe przedsiębiorstwo

Aktualizacja: 26.04.2010

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR (pełną definicję zawiera załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla B+R). »

Kwalifikowalność projektu

Aktualizacja: 26.04.2010

Projekt jest kwalifikowalny, czyli może zostać zatwierdzony do współfinansowania ze środków funduszy Europejskich, jeśli jest zgodny z wymogami danego funduszu i z politykami wspólnotowymi oraz jest spójny z zatwierdzonym programem i spełnia szczegółowe kryteria określone dla danego działania w uszczegółowieniu programu. Kwalifikowalność projektu badana jest na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Przykładowe typy projektów, które mogą otrzymać wsparcie ze środków unijnych zawiera uszczegółowienie dla danego programu operacyjnego. »

Konkurs zamknięty

Aktualizacja: 26.04.2010

Konkurs organizowany cyklicznie tzn. wnioski przyjmowane są w określonym czasie (podczas tzw. rund, między wyznaczonymi datami otwarcia i zamknięcia naboru). Wybór projektów w tym trybie następuje w wyniku przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie listy rankingowej. »

Konkurs otwarty

Aktualizacja: 26.04.2010

Konkurs mający charakter ciągły tzn. wnioski są przyjmowane i oceniane w kolejności wpływania, aż do wyczerpania środków alokacji na dany rok lub do zamknięcia konkursu przez instytucję. »

Instytucja wdrażająca (IW)

Aktualizacja: 26.04.2010

Podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiedniego porozumienia lub umowy. W zależności od specyfiki danego programu to zazwyczaj instytucja wdrażająca, nazywana również instytucją pośredniczącą II stopnia jest odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie. »

Instytucja pośrednicząca (IP)

Aktualizacja: 26.04.2010

Każdy podmiot lub instytucja publiczna lub prywatna, za której działalność instytucja zarządzająca ponosi odpowiedzialność lub wykonująca obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących projekty. »

Innowacja produktowa

Aktualizacja: 26.04.2010

Wszelkie zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo, bądź na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. »

Innowacja procesowa

Aktualizacja: 26.04.2010

Wszelkie zmiany polegające na udoskonaleniu nowych lub znacząco udoskonalonych metod wytwarzania, w tym sposób docierania z produktem do odbiorców. »

Innowacja organizacyjna

Aktualizacja: 26.04.2010

Obejmuje wprowadzenie znaczących zmian w strukturach organizacyjnych, wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania, wdrożenie nowych lub znaczących strategii. »

Innowacyjność

Aktualizacja: 26.04.2010

Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych. »

Generator wniosków

Aktualizacja: 26.04.2010

Program komputerowy służący wypełnianiu i drukowaniu wniosków o dofinansowanie lub innych, dostępny za pomocą Internetu. »

E-biznes

Aktualizacja: 26.04.2010

Typ prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu technologii informacyjnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet. »

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Aktualizacja: 26.04.2010

Jeden z funduszy europejskich, ze środków którego są wypłacane dotacje dla przedsiębiorców. Jego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami krajów należących do Unii Europejskiej. Fundusz ten udziela wsparcia na inwestycje produkcyjne, rozwój infrastruktury, lokalne inicjatywy rozwojowe itd. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama